„Katram sava valodiņa”

Otrdien, 15. janvārī, mūsu novadniece un daudzu iemīļotu bērnu dzejoļu grāmatu autore Leontīne Apšeniece svinēja nozīmīgu dzīves un daiļrades jubileju. Rēzeknes Bērnu bibliotēkas plauktos...
17.01.20190 DownloadsLejupielādēt