Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rēzeknes slimnīca” valdes loceklis ārstniecības jautājumos

Rēzeknes pilsētas dome izsludina atkārtotu kandidātu publisku pieteikšanos pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa ārstniecības jautājumos vakantajam amatam.

Galvenie pienākumi:

 • Uzņēmuma attīstības stratēģiskā plānošana un izstrādātās stratēģijas īstenošanas uzraudzība ārstniecības jomā.
 • Uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšana, darba procesa plānošana un vadīšana.
 • Veselības aprūpes sniegto pakalpojumu efektivitātes pilnveidošana, modernizēšana un optimizēšana, ieviešot jaunākās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Medicīniskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas procesa veicināšana, jauno speciālistu piesaiste.
 • Pacientu apmierinātības veicināšana, sadarbības ar ģimenes ārstiem stiprināšana.
 • Slimnīcas medicīnisko iekārtu reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kontrole.
 • Pārskatu ārstniecības jomā sagatavošana un iesniegšana.
 • Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un citām institūcijām.

Prasības:

 • Ārstniecības persona ar profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko izglītību veselības aprūpes jomā.
 • Iepriekšēja darba pieredze veselības jomas darba vadībā, organizācijā, plānošanā.
 • Pieredze vidēja darba kolektīva vadīšanā.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) jāiesniedz līdz 2019. gada 25. februārim personīgi Rēzeknes pilsētas domes Kancelejā (203. kabinets, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē uz adresi “Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601” (pasta zīmogs – 2019. gada 25. februāris) ar norādi “Pieteikums SIA „Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa vakantajam amatam”. Uzziņas pa tālr. 64607687; 64607661.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?