Šobrīd nav neviena aktuāla amatu konkursa.

Informācija par kandidātu atlases procesu un kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātiem SIA “Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa vakantajam amatam

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības kapitālsabiedrība “Rēzeknes slimnīca”.

Kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksts:

 • iepriekšēja darba pieredze veselības jomas darba vadībā, organizācijā, plānošanā;
 • pieredze vidēja darba kolektīva vadīšanā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.

Nominācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Lidija Ostapceva, domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Aleksejs Stecs, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos,
 • Olga Strode, domes deputāte,
 • Iveta Cipruse, Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja,
 • Diāna Gavare-Karpova, SIA “Rehabilitācijas centrs Rāzna” valdes locekle,
 • Inese Nipere, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja.

Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu

Novērtēšanas kritēriji:

 • Valodu zināšanas – valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Izglītība – ārstniecības persona ar profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko izglītību veselības aprūpes jomā;
 • Pieredze – vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā veselības aprūpes jomā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus; iepriekšējā darba pieredze veselības jomas darba vadībā, organizācijā, plānošanā; pieredze vidējā kolektīvā vadīšanā;
 • Kompetences – stratēģiskā plānošana, vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība.

Izmantotās kandidātu novērtēšanas metodes: Darba intervija.

Novērtēto kandidātu skaits: viens kandidāts.

Pamatojoties uz nominācijas komisijas vērtējumu kandidāts Rolands Jezerskis atzīts par atbilstošu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa ārstniecības jautājumos amatam.

Rolanda Jezerska kandidatūra izvirzīta iecelšanai pašvaldības kapitālsabiedrības “Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa amatā.

Pašvaldības kapitālsabiedrības “Rēzeknes slimnīca” kapitāla daļu turētājas pārstāvis, domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, atbalstīja nominācijas komisijas lēmumu.

2018.gada 13.septembrī pašvaldības kapitālsabiedrības “Rēzeknes slimnīca” dalībnieku sapulcē Rolands Jezerskis iecelts pašvaldības kapitālsabiedrības “Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa ārstniecības jautājumos amatā.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?