SIA „Rēzeknes namsaimnieks” valdes loceklis

Rēzeknes pilsētas dome izsludina kandidātu publisku pieteikšanos pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rēzeknes namsaimnieks” valdes locekļa vakantajam amatam.

Galvenie pienākumi:

 • Uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde un īstenošana.
 • Uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšana, darba procesa plānošana un vadīšana:
  – budžeta plānošana;
  – dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kontrole;
  – pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
  – iepirkumu procesa nodrošināšana;
  – uzņēmuma personāla kvalifikācijas paaugstināšanas procesa veicināšana.
 • Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (finanšu, ekonomikas zinātņu, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības vadības vai tiesību zinātņu jomā);
 • iepriekšēja darba pieredze būvniecības, apsaimniekošanas darba vadībā un organizācijā;
 • pieredze ES struktūrfondu projektu īstenošanā;
 • pieredze vidēja kolektīva vadīšanā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, spēja formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;
 • zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla vadības procesu;
 • zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;
 • spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), iepriekšējā darba devēja atsauksme/rekomendācija, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pretendenta sagatavots attīstības redzējums par kapitālsabiedrības darbību un attīstības perspektīvām tuvākajiem diviem gadiem) jāiesniedz līdz 2018. gada 1. martam personīgi Rēzeknes pilsētas domes Kancelejā (203. kabinets, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē uz adresi “Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601” (pasta zīmogs – 2018. gada 1. marts) ar norādi “Pieteikums SIA „Rēzeknes namsaimnieks” valdes locekļa vakantajam amatam”. Uzziņas pa tālr. 646 07687.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?