Pašvaldības SIA “Rēzeknes slimnīca” jurists

Rēzeknes pilsētas pašvaldības SIA “Rēzeknes slimnīca” aicina darbā juristu (uz nenoteiktu laiku, pilnam darba laikam)

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju;
 • Profesionālā pieredze jurista amatā (ne mazāk kā divi gadi);
 • Zināšanas publisko tiesību un civiltiesību jomā;
 • Augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1) atbilstoša valsts valodas prasme;
 • Prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru;
 • Analītiskās spējas un iniciatīva, prasmes strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte, orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • Stresa noturība.

Amata pienākumi:

 • Sagatavot līgumu, vēstuļu, paziņojumu, rīkojumu u.c.  dokumentu projektus;
 • Sabiedrības interešu pārstāvība valsts, pašvaldību un tiesībsargājošās iestādēs.

Piedāvājam:

 • Profesionālās izaugsmes iespējas un iespēju profesionāli pilnveidoties;
 • Atbildīgu darbu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Stabilu atalgojumu no 1000 eiro;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Darba laiks – pilna slodze;
 • Darba vieta – SIA “Rēzeknes slimnīca”, Rēzekne.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2019. gada 28. jūnijam lūdzam iesniegt vai sūtīt uz:

 • SIA “Rēzeknes slimnīca”, 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai e-pastu – kanceleja@rslimnica.lv
 • Iesniedzot pieteikumu personīgi – SIA “Rēzeknes slimnīca” administrācija (5. stāvs).

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā. Uzziņas pa tālruni 646 03350.

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu būvinženieris

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde aicina darbā ceļu būvinženieri (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība ceļu būvniecības jomā;
 • Darba pieredze būvinženiera amatā;
 • Valsts valodas prasme C līmeņa pakāpe;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Organizatoriskās īpašības;
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu ieplānotiem ielu, trotuāru, laukumu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem;
 • Pieņemt tehniskos un tehnoloģiskos lēmumus pilsētas ielu un trotuāru remonta un būvniecības gaitā, saskaņot izmaiņas projektos, sekot izpildāmo darbu kvalitātei un tehnisko noteikumu ievērošanai;
 • Sistemātiski veikt ielu, trotuāru apsekošanu, plānot darbus ielu un trotuāru uzturēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;
 • Veikt pilsētas ielu un trotuāra stāvokļa novērtēšanu, plānot ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus;
 • Izstrādāt mērķdotāciju līdzekļu izlietojuma ikgadējās programmas;
 • Veikt pilsētas ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu organizāciju, pasūtīt un pieņemt izpildītos darbus, pārbaudīt darbu atbilstību līgumu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, pārbaudīt izpildīto darbu izmaksas, apjomu un kvalitāti;
 • Sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, kas saistīta ar pieslēgšanos inženierkomunikācijām, kā arī ielām;
 • Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” prasībām sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus iepirkumu rīkošanai;
 • Izstrādāt noteikumus, nolikumus, aprēķinus u tml., gatavot pārskatus par veiktajiem darbiem un līdzekļu izlietojumu ielu un trotuāru būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbos;
 • Gatavot atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā par Pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi. Sastādīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu tekošā un kapitālā remonta un rekonstrukcijas darba plānus piešķirtā finansējuma ietvaros un sekot šī finansējuma racionālai izmantošanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • Dzīves gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus.

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Bruto alga – 938,00 EUR

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 26.07.2019. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē 105. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi voldemars.platacis@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 (pasta zīmogs – 2019. gada 26. jūlijs), ar norādi: „Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu būvinženiera amata kandidātu atlases konkursam”.

Tālrunis informācijai: 646 07619

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?