Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)

Lielākās investīcijas 2017. gadā ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas sastāda sabiedrisko un mācību iestāžu ēkas – 2,05 miljonus eiro un inženierbūves – 1,67 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, nozīmīgs būvniecības pieaugums 2017. gadā bija dzīvojamo māju, palīgēku un nedzīvojamo ēku būvniecībai (par 31%).

Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

Rēzeknes pilsētā 2017. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda 5,6 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2016. gadu – 9,41 miljons eiro, ir samazinājušās par aptuveni 59%.

Akceptēto būvprojektu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu
skaits pa gadiem

Kopumā 2017. gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 107 būvniecības ieceres iesniegumi, izsniegtas 90 būvatļaujas, akceptēti 99 būvprojekti, 165 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti un tehniskās shēmas.

Nozīmīgāki objekti, kas nodoti ekspluatācijā pēdējos piecos gados

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?