Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)

Lielākās investīcijas 2018. gadā ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas veido inženierbūves – 8,95 miljonus eiro un ražošanas objekti – 8,66 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, nozīmīgs būvniecības pieaugums 2018. gadā bija inženierbūvju, ražošanas objektu, sabiedrisko un mācību iestāžu būvniecībai (par 81%).

Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

Rēzeknes pilsētā 2018. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda 21,2 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gadu – 5,6 miljoni eiro, ir palielinājušās par aptuveni 74%.

Akceptēto būvprojektu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu
skaits pa gadiem

Kopumā 2018. gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 95 būvniecības ieceres iesniegumi, izsniegtas 79 būvatļaujas, akceptēti 82 būvprojekti, 146 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti un tehniskās shēmas.

Nozīmīgāki objekti, kas nodoti ekspluatācijā pēdējos piecos gados

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?