Datums Būvniecības ieceres realizācijas vieta Objekta nosaukums Iecerētās būves veids
14.02.2018 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecība Jauna būvniecība
14.02.2018 Atbrīvošanas alejā 169A un Atbrīvošanas alejā 173C, Rēzeknē Izejvielu pirmsapstrādes laukums, savienojošā ceļa izbūve Jauna būvniecība
14.02.2018 Dārzu ielā 72-45, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Valsts robežsardzes koledžas stadiona vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Viļānu ielā 6-7, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Viļakas iela posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Komunālu ielai, Rēzeknē Elektroapgādes tīklu pārbūve Pārbūve
07.02.2018 Atbrīvošanas alejā 117-17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
07.02.2018 Gvardes ielā 9, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
07.02.2018 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas ēkas vienkāršota atjaunošana (apkure un ventilācija) – energoefektivitātes paaugstināšana Vienkāršota atjaunošana
07.02.2018 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas ēkas vienkāršota atjaunošana – energoefektivitātes paaugstināšana Vienkāršota fasādes atjaunošana
 31.01.2018  Meža ielā 3, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas būvniecība un saimniecības ēku nojaukšana  Jauna būvniecība. Pārbūve. Nojaukšana
 31.01.2018  Varoņu ielā 32, Rēzeknē  Nepabeigtas caurlaides ēkas pārbūve par veikalu  Pārbūve
 31.01.2018  Brīvības ielā 39-17, Rēzeknē  Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Brīvības ielā 39-17, Rēzeknē  Vienkāršota atjaunošana
 31.01.2018  Egļu ielā 5, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība
 31.01.2018  Bukmuižas ielā 10, Rēzeknē  Noliktavas pārbūve par santehnikas preču veikalu  Pārbūve
 31.01.2018  Varoņu ielā 3-3, Rēzeknē  Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana  Vienkāršota atjaunošana
 31.01.2018  Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Katlu mājas ēkas būvniecība un aprīkošana ar 2x3MW ar šķeldu kurināmiem un ūdens sildāmajiem apkures katliem un noliktavas būvniecība Jauna būvniecība
 31.01.2018  Zavoloko ielā 8, Rēzeknē  Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas dienesta kinoloģijas centra ēkas jumta vienkāršota atjaunošana  Vienkāršota fasādes atjaunošana
24.01.2018 Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Siltumtrases posma pārbūve no centrālā siltuma punkta līdz dzelzceļam Pārbūve
24.01.2018 Rēznas ielā 16, Rēznas ielā 8, Meža ielā 2 un Lapu ielā 10, Rēzeknē Žoga ierīkošana Jauna būvniecība
24.01.2018 Atmodas ielā 14-17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.01.2018 Raiņa ielā 55, Rēzeknē Esošo palīgēku nojaukšana un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
17.01.2018 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Minerālmēslu noliktavas nojaukšana Nojaukšana
17.01.2018 Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas pārbūve Pārbūve
17.01.2018 Atbrīvošanas alejā 103-5, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.01.2018 A.Pumpura ielā 2-5, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.01.2018 Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē Atbalstsienu atjaunošana Pārbūve
17.01.2018 Viļānu ielā 2, Rēzeknē Objekta nosaukums Atbalstsienu un kāpņu atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.01.2018 Atbrīvošanas alejā 155C, 155C k-1, 155C k-2, Atbrīvošanas alejā 155C k-3, Rēzeknē Ražošanas ēku pārbūve un caurlaides ēkas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
10.01.2018 Atbrīvošanas alejā blakus Atbrīvošanas alejai 176, Rēzeknē Reklāmas stenda uzstādīšana Jauna būvniecība
10.01.2018 Atbrīvošanas alejā blakus Atbrīvošanas alejai 157, Rēzeknē Reklāmas stenda uzstādīšana Jauna būvniecība
10.01.2018 Kosmonautu ielā 3-33, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.01.2018 Brāļu Skrindu ielā 14-5, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.12.2017 Atbrīvošanas alejā 108-25, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.12.2017 Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē Ēkas pārbūve-restaurācija par dienesta viesnīcu Pārbūve
20.12.2017 Rēznas ielā 12, Rēzeknē Ražošanas ēkas pārbūve Pārbūve
20.12.2017 Kr. Valdemāra ielas posms no Atbrīvošanas alejas līdz Kr.Valdemāra ielai 20, Rēzeknē Optikas kanalizācijas pievada izbūve Kr. Valdemāra ielas posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Latvijas Valsts policijas ēkai Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Jauna būvniecība
20.12.2017 Varoņu ielā 27A, Rēzeknē Skābēšanas ceha telpu vienkāršota atjaunošana par darbnīcu, fasāžu siltināšana Vienkāršota fasādes atjaunošana
20.12.2017 Pulkveža Brieža ielā 31A-38, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.12.2017 V.Seiles ielā 26A-4, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.12.2017 Dārzu ielā 80-70, Rēzeknē Mākslinieku darbnīcas MD1 telpu vienkāršota atjaunošana par dzīvokli Vienkāršota atjaunošana
13.12.2017 Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Tirdzniecības ēkas telpu grupu Nr.003, 004, 005, 006 telpu un ieejas mezgla vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Vienkāršota atjaunošana
13.12.2017 Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē Vienkāršota inženiertīklu (siltumtrase) pievadu izbūve Jauna būvniecība
13.12.2017 Viļānu ielā 8A, Rēzeknē Pagraba ar kadastra Nr.2100 011 0205 003 nojaukšana Nojaukšana
13.12.2017 Viļānu ielā 8, Rēzeknē Šķūņa ar kadastra Nr.2100 011 0205 005 nojaukšana Nojaukšana
13.12.2017 Viļānu ielā 8, Rēzeknē Šķūņa ar kadastra Nr.2100 011 0205 004 nojaukšana Nojaukšana
06.12.2017 Meža ielā 1B, Rēzeknē Divu silosa EXP tvertņu ierīkošana, divu granulu katlu uzstādīšana, dūmvadu skursteņa nojaukšana Ierīkošana. Nojaukšana
06.12.2017 Dārzu ielā 21-7, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.12.2017 Pūpolu ielā 17, Rēzeknē Žoga ar cokolu būvniecība Jauna būvniecība
29.11.2017 Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Tirdzniecības ēkas telpu grupu Nr.003, 004, 005, 006 un ieejas mezgla vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Vienkāršota atjaunošana
29.11.2017 Atbrīvošanas alejā 147-1, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
29.11.2017 Dārzu ielā 77-41, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.11.2017 Atbrīvošanas alejā 174A, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas reklāmas pilona būvniecība Jauna būvniecība
22.11.2017 Krasta ielas posms no 18.Novembra ielas līdz Kr.Valdemāra ielai, Rēzeknē Krasta ielas rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve
22.11.2017 Zemnieku ielā 44-56, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.11.2017 Brīvības ielā 13, Brīvības ielā 19B, Brīvības ielā 23, Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē SPA un Viesnīcas kompleksa būvniecība Jauna būvniecība
15.11.2017 No Atbrīvošanas alejas līdz Kosmonautu ielai 9, Rēzeknē Piebraucamā ceļa remontdarbi Pārbūve
15.11.2017 Jupatovkas ielā 1/1, Rēzeknē Administratīvās ēkas pārbūve Pārbūve
15.11.2017 Brīvības ielā 45A, Brīvības ielā 43C, Rēzeknē Administratīvās ēkas ar garāžu būvniecība Jauna būvniecība
15.11.2017 Krimuldas ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, palīgēkas novietošana Jauna būvniecība. Novietošana
15.11.2017 Lubānas ielā 34, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība (izmaiņas 24.10.2012. akceptētā projektā) Jauna būvniecība
15.11.2017 Lubānas ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība (izmaiņas 24.10.2012. akceptētā projektā) Jauna būvniecība
15.11.2017 Atbrīvošanas alejā 105-16, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 Meža ielā 33A un 35, Rēzeknē Seguma atjaunošana teritorijai Meža ielā 33A un 35, Rēzeknē Pārbūve
08.11.2017 Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 18.Novembra ielā un Rīgas ielā, Rēzeknē 10kV KL FN-75, FN-80, FN-84 un FN-85 no A/st.90 līdz SP-5R kabeļu nomaiņa Pārbūve
08.11.2017 Atbrīvošanas alejā 119, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupas fasādes daļas vienkāršota atjaunošana Fasādes vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 V.Seiles ielā 17, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 N.Rancāna ielā 51A, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 Metālistu ielā 4, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.11.2017 Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.11.2017 Zemnieku ielā 50-42, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.11.2017 Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē Dzeramā ūdens apgādes sistēmas izbūve Jauna būvniecība
01.11.2017 Rēznas ielā 19, Rēzeknē Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nojaukšana Nojaukšana
01.11.2017 Stadiona ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas pārbūve par saimniecības ēku, šķūņa nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve
01.11.2017 Strādnieku šķērsielā 5C, Rēzeknē Graudu kaltes gāzes apgādes būvniecība Jauna būvniecība
01.11.2017 Strādnieku šķērsielā 5C, Rēzeknē Mobilā graudu kaltes novietošana Novietošana
01.11.2017 Atbrīvošanas alejā 138, Rēzeknē DPD Pickup Station Paku Skapis, sūtījumu apkalpošanas termināla uzstādīšana Novietošana
01.11.2017 A.Pumpura ielā 4-35, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.10.2017 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē Mācību korpusa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.10.2017 Rūpnīcas ielā 7-2A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupas 2100 003 0306 001 037 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
25.10.2017 Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Ēkas ārējo ūdensapgādes tīklu pārbūve Pārbūve
25.10.2017 Dārzu ielā 23, Rēzeknē Darbnīcas daļas 2.stāva vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.10.2017 18.Novembra ielā 22, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana Nojaukšana
18.10.2017 Viļakas ielā 20, Rēzeknē Garāžas-remontdarbnīcas ēkas pārbūve Pārbūve
18.10.2017 Atbrīvošanas alejā 143C, Rēzeknē Autostāvvietas un reklāmas pilona būvniecība Jauna būvniecība
18.10.2017 Egļu ielā 15-19, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
18.10.2017 Dārzu ielā 60-30, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
11.10.2017 Maskavas ielā 5, Metālistu ielā 2, Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Optisko šķiedru sakaru kanalizācijas un gaisvadu trases būvniecība Jauna būvniecība
11.10.2017 Liepu ielā 90, Rēzeknē Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
11.10.2017 Jelgavas ielā 5, Rēzeknē Vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
11.10.2017 Krasta ielā 49, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
11.10.2017 Galdnieku ielā 8, Rēzeknē Lielveikala vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
11.10.2017 Atbrīvošanas alejā 101C, Rēzeknē Noliktavas-šķūņa vienkāršota atjaunošana garāžu ierīkošanai Vienkāršota atjaunošana
04.10.2017 Atbrīvošanas alejā 119, Rēzeknē Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz rūpniecības preču veikalu Vienkāršota atjaunošana
04.10.2017 Egļu ielā 17-12, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
27.09.2017 Raiņa ielā 9B, Rēzeknē Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
27.09.2017 Dārzu ielā 30A, Rēzeknē Dzīvokļu Nr.65 un Nr.66 apvienošana Vienkāršota atjaunošana
27.09.2017 Varoņu ielā 6, Rēzeknē Saimniecības ēkas elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
27.09.2017 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas telpu grupas Nr.019 un Nr.901 pārbūve, paredzot nolietojušos konstrukciju pastiprināšanu vai nomaiņu Pārbūve
27.09.2017 Atbrīvošanas alejā 100, Rēzeknē Kafejnīcas daļas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.09.2017 Liepu ielā 98, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
20.09.2017 Metālistu ielā 13-17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.09.2017 Viļānu ielā 2A-52, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.09.2017 Lubānas ielā 7-135, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.09.2017 Egļu ielā 15-4, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.09.2017 J.Tiņanova ielā 80, Rēzeknē Jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana Jauna būvniecība
13.09.2017 Kr.Valdemāra ielā 14, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
13.09.2017 Kooperatīva šķērsielā 13, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
13.09.2017 Dzelzceļnieku ielā 9-65, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.09.2017 Maskavas iela 22A, Rēzeknē Ūdens torņa demontāža Nojaukšana
06.09.2017 No SP-1R, Ziemeļu iela 10 līdz A/st.91 “Latgale” Viļakas iela 4, Rēzekne Optiskās kabeļu līnijas ierīkošana Rēzeknē no SP-1R, Ziemeļu ielā 10 līdz A/st.91 “Latgale” Viļakas ielā 4 Jauna būvniecība
06.09.2017 Rīgas iela 15, Rēzekne Gaļas sadales ceha transformatoru apakšstacijas izbūve Jauna būvniecība
06.09.2017 Atbrīvošanas aleja 155/1, 155G, Rēzeknē Žoga būvniecība Jauna būvniecība
06.09.2017 Kr.Valdemāra iela 20, Rēzeknē Esošā žoga demontāža un jauna žoga izbūve Nojaukšana. Jauna būvniecība
06.09.2017 Atbrīvošanas aleja 119, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.09.2017 Lubānas iela 65, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
06.09.2017 Dzelzceļnieku iela 9-3, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.09.2017 Rīgas iela 2, Rēzeknē Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Vienkāršota fasādes atjaunošana
06.09.2017 Rīgas iela 2, Rēzeknē Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai (iekšējo inženiertīklu pārbūve) Pārbūve
30.08.2017 Komunālā ielā 5A, Rēzeknē Zemes gabala Komunālā ielā 5A, Rēzeknē rekultivācija Ierīkošana
30.08.2017 Ziemeļu ielā 10, Viļakas ielā 4, Rēzeknē Optiskās kabeļu līnijas ierīkošana Rēzeknē no SP-1R, Ziemeļu ielā 10 līdz A/st. 91 “Latgale”, Viļakas ielā 4 Jauna būvniecība
30.08.2017 Dārzu ielā 17, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas atjaunošana Atjaunošana
30.08.2017 18.Novembra ielā 22, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība, palīgēku nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
30.08.2017 Dārzu ielā 9, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas atjaunošana Atjaunošana
30.08.2017 Dārzu ielā 9, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošana Atjaunošana
30.08.2017 Dārzu ielā 9, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
23.08.2017 F.Varslavāna un Daugavpils ielu krustojumā, Rēzeknē Telekomunikāciju skapja elektroapgāde F.Varslavāna un Daugavpils ielu krustojumā, Rēzeknē. Lietotāja tīkli Jauna būvniecība
23.08.2017 Ziedu ielā 7A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
23.08.2017 Atbrīvošanas alejā 115 K-2, Rēzeknē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
23.08.2017 Metālistu ielā 1, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Jauna būvniecība
23.08.2017 Dārzu ielā 74, Rēzeknē SIA Lattelecom elektronisko sakaru pievads optisko šķiedru kabeļa pieslēgumam Jauna būvniecība
23.08.2017 F.Varslavāna un Daugavpils ielu krustojumā, Rēzeknē Telekomunikāciju skapja elektroapgāde F.Varslavāna un Daugavpils ielu krustojumā, Rēzeknē. ST AR daļa Jauna būvniecība
23.08.2017 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Energoefektivitātes paaugstināšana ēkai Vienkāršota fasādes atjaunošana
23.08.2017 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un karstā ūdens inženiertīklu pārbūve Atjaunošana. Pārbūve
16.08.2017 Atbrīvošanas alejā 119B-22, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
16.08.2017 Ķiršu ielā 30B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
16.08.2017 N.Rancāna ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība un palīgēkas pārbūve Jauna Būvniecība Nojaukšana Pārbūve
16.08.2017 Atbrīvošanas alejā 169B, Rēzeknē Stāvlaukuma būvniecība Jauna būvniecība
09.08.2017 Kosmonautu ielā 12/1-30, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.08.2017 Zemnieku ielā 44-79, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.08.2017 Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Ēkas iekštelpu vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.08.2017 F.Kempa ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
09.08.2017 Viļakas ielā 20A, Rēzeknē Pievadceļa izbūve Jauna būvniecība
09.08.2017 Dzelzceļnieku ielā 21A, Rēzeknē Veikala ēkas pārbūve Pārbūve
09.08.2017 Rīgas ielā 15, Rēzeknē Nedzīvojamu ēku demontāža Nojaukšana
02.08.2017 F.Varslavāna ielā 29A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
02.08.2017 Parka ielā 15, Rēzeknē Dzīvojamās mājas, garāžas un šķūņa nojaukšana Nojaukšana
02.08.2017 Viļānu ielā 2A-28, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
02.08.2017 Varoņu ielā 16A, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība, šķūņu nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana
02.08.2017 Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Ēkas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
02.08.2017 Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
26.07.2017 Stacijas ielā 2A, Rēzeknē Automazgātavas telpu grupas daļas vienkāršota atjaunošana kafejnīcas ierīkošanai Vienkāršota atjaunošana
26.07.2017 Baznīcas ielā, Rēzeknē Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūve Jauna būvniecība
26.07.2017 Rīgas ielā 1B, Rēzeknē Veselības aprūpes iestādes ēkas un kafejnīcas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
26.07.2017 Rīgas ielā 1B, Rēzeknē Veselības aprūpes iestādes ēkas un kafejnīcas 3.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
26.07.2017 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Biroja elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
26.07.2017 Liepu ielā 33B, Rēzeknē Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
19.07.2017 Baznīcas ielā, Rēzeknē Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūve Jauna būvniecība
19.07.2017 Baznīcas ielā, Rēzeknē Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas elektroapgāde Jauna būvniecība
19.07.2017 18.novembra ielā 26, Rēzekne Mākslas nama teritorijas labiekārtošana Pārbūve. Novietošana. Jauna būvniecība. Nojaukšana
19.07.2017 Brīvības ielas posms, Ezera ielas posms, Rēzeknē Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija Pārbūve
19.07.2017 Ezera ielas posms, Rēzeknē Ezera ielas posma, no pilsētas robežas līdz Ezera ielai 16, rekonstrukcija Pārbūve
19.07.2017 Viļakas iela, Rēzeknē Viļakas ielas rekonstrukcija Pārbūve
19.07.2017 Ausekļa ielā 5A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
19.07.2017 Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē Vladislava Lōča piemiņas zīmes un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana Jauna būvniecība. Pārbūve
12.07.2017 Maskavas ielā 22A, Rēzekne Ūdens torņa demontāža Nojaukšana
12.07.2017 Ziemeļu ielā 4, Rēzekne Katlu mājas un šķeldas krātuves būvniecība Jauna būvniecība
12.07.2017 Jaunpleikšņu ielā 3, Rēzekne Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
12.07.2017 Atbrīvošanas aleja 142A, Rēzekne Tirdzniecības centra MAXIMA (X) ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
12.07.2017 Klusā iela 12, Rēzekne Palīgēkas (malkas šķūņa) būvniecība Jauna būvniecība
05.07.2017 F.Varslavāna ielā 4, Rēzekne Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Jauna būvniecība
05.07.2017 Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne RZES AS “Rēzeknes dzirnavnieks” laboratorijas pieslēgšana pie pilsētas ūdensvada tīkliem Ierīkošana
05.07.2017 Dārzu ielā 24, Rēzekne Siltumtrases pārbūve Rēzeknes tiesas ēkai Pārbūve
05.07.2017 F.Varslavāna ielā 8A, Rēzekne Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Jauna būvniecība
05.07.2017 Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēkas būvniecība Jauna būvniecība
05.07.2017 Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne Informāciju tehnoloģiju inovāciju centra vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
05.07.2017 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne Siltumtrases pārbūve Latgales apgabaltiesas ēkai Pārbūve
05.07.2017 Krāslavas ielā 6, Rēzekne Šķūņa nojaukšana Nojaukšana
05.07.2017 J.Tiņanova ielā 31A, Rēzekne PII “Vinnijs Pūks” saimniecības ēkas nojaukšana un žoga būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība
05.07.2017 Lubānas ielā 6, Rēzekne Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
05.07.2017 Dārzu ielā 80-1A, Rēzekne Tirdzniecības telpu grupas vienkāršota atjaunošana (ar lietošanas veida maiņu) Vienkāršota atjaunošana
05.07.2017 Krāslavas ielā 6, Rēzekne Divu šķūņu, nojumes un triju garāžu būvniecība Jauna būvniecība
28.06.2017 Rīgas ielā 22, Rēzeknē Gaļas sadales ceha elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
28.06.2017 F.Varslavāna ielā 16A Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa Vienkāršota fasādes atjaunošana
28.06.2017 Atbrīvošanas alejā 167, 167B, Ziemeļu ielā 2, Rēzeknē Zibensaizardzības sistēmu ierīkošana ēkās ar kad. Nr.2100 002 0203 001, 2100 002 0203 032, 2100 002 0203 026, 2100 002 0203 029, 2100 002 0203 031 Jauna būvniecība
28.06.2017 F.Varslavāna ielā 16 Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa Vienkāršota fasādes atjaunošana
28.06.2017 F.Varslavāna ielā 62, Rēzeknē Telekomunikāciju skapja elektroapgāde. ST, AR daļa. Jauna būvniecība
28.06.2017 F.Varslavāna ielā 62, Rēzeknē Telekomunikāciju skapja elektroapgāde. Lietotāja tīkli. Jauna būvniecība
21.06.2017 N.Rancāna ielā 33, Rēzeknē Drenāžas tīklu un lietus ūdens novadīšana dzīvojamai mājai Pārbūve
21.06.2017 Latgales ielā 2, Rēzeknē Meliorācijas sistēmas pārbūve Pārbūve
21.06.2017 Dzelzceļnieku ielā 1, Rēzeknē Jauna artēziskā urbuma izbūve AS “Rēzeknes siltumtīkli” Novietošana. Nojaukšana. Ierīkošana
14.06.2017 Maskavas ielā 9/2 – 12, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.06.2017 Kuldīgas ielā 33, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve un pazemes garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve
14.06.2017 A.Upīša ielā 94, Rēzeknē Ebreju kapu teritorijas žoga būvniecība Jauna būvniecība
14.06.2017 Miera ielā 63B un Miera ielā 67, Rēzeknē Kapu teritorijas nožogojuma būvniecība un teritorijas labiekārtošana Jauna būvniecība
14.06.2017 Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Trauksmes sirēnas novietošana Novietošana
14.06.2017 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve Pārbūve
14.06.2017 Rožu ielā 22, Rēzeknē Saimniecības ēkas un šķūņa būvniecība Jauna būvniecība
30.05.2017 Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošana Atjaunošana
30.05.2017 Jupatovkas ielā 18A-15, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
30.05.2017 Stadiona ielā 8, Rēzeknē Šķūņa pārbūve par saimniecības ēku, šķūņu nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve
30.05.2017 Atbrīvošanas alejā 70, Rēzeknē Stacionārās ātruma mērīšanas iekārtas elektropieslēgums un uzstādīšana Jauna būvniecība
30.05.2017 Zilupes ielā 41, Rēzeknē Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
30.05.2017 Pils ielā 17, Rēzeknē Digitālā āra stenda omega 49 ar kapacitatīvo touch funkciju elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
26.05.2017 Atbrīvošanas alejā 62, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
26.05.2017 Pils ielā 23A, Rēzeknē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
26.05.2017 Baznīcas ielā 8A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
17.05.2017 Sprūževas ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
17.05.2017 Blaumaņa ielā 3-15, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.05.2017 Atbrīvošanas alejā 145A, Rēzeknē 0,4kV kabeļu komunikācijas sadalnes KS-116 pārvietošana Pārbūve
17.05.2017 Pils ielā 17, Rēzeknē Digitālā stenda novietošana Novietošana
17.05.2017 Dārzu ielā 65, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
10.05.2017 Liepu ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
10.05.2017 18.Novembra ielā 12B, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.05.2017 Komunālā iela, Rēzeknē Komunālās ielas rekonstrukcija (I. kārta, II. kārta, III. kārta), Rēzeknē Pārbūve
10.05.2017 Kosmonautu ielā 11-29, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.05.2017 Lauku ielā 15A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība
10.05.2017 J.Tiņanova ielā 80, Rēzeknē Vasaras mājas un dīķa būvniecība Jauna būvniecība
26.04.2017 Viļakas ielā 1, Rēzeknē Elektrotīkla pieslēguma izbūve rūpniecības kompleksam Jauna būvniecība
26.04.2017 Metālistu ielā 7-20, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
26.04.2017 Vipingas iela, Rēzeknē Vipingas ielas pārbūve Pārbūve
26.04.2017 Ausekļa iela, Rēzeknē Ausekļa ielas pārbūve Pārbūve
26.04.2017 Kosmonautu ielā 19-46, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
26.04.2017 Rēznas ielā 14, Rēzeknē Ugunsdzēsības ūdenskrātuves aizbēršana Nojaukšana
19.04.2017 Pulkveža Brieža ielā 31A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pagalma labiekārtojuma pārbūve Pārbūve
19.04.2017 Pulkveža Brieža ielā 29/31, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pagalma labiekārtojuma pārbūve Pārbūve
19.04.2017 Ausekļa ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un atpūtas mājas būvniecība Jauna būvniecība
19.04.2017 Latgales ielā 103, Rēzeknē Palīgēku (šķūņa, atejas) nojaukšana, garāžas un nojumes būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
19.04.2017 Atbrīvošanas alejā 178A, Rēzeknē Iekšpagalma labiekārtošana Ierīkošana
19.04.2017 Pulkveža Brieža ielā 31B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pagalma labiekārtojuma pārbūve Pārbūve
12.04.2017 Atbrīvošanas alejā 145A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aukstā ūdensapgādes sistēmas atjaunošana Atjaunošana
12.04.2017 Atbrīvošanas alejā 147, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aukstā ūdensapgādes sistēmas atjaunošana Atjaunošana
12.04.2017 Vipingas ielā 34, Rēzeknē Pirts un garāžas būvniecība Jauna būvniecība
12.04.2017 Atbrīvošanas alejā 62, Rēzeknē Slodzes palielinājums objektam Pārbūve
12.04.2017 Kooperatīva šķērsielā 13-46, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
05.04.2017 Atbrīvošanas alejā 11, Rēzeknē Žoga ar vārtiem būvniecība Jauna būvniecība
29.03.2017 Zilupes ielā 79, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
29.03.2017 Dārzu ielā 17, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas atjaunošana Atjaunošana
29.03.2017 Pļavu ielā 22, Rēzeknē Šķūņa pārbūve, tualetes un siltumnīcas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
29.03.2017 Zilupes ielā 77, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas un garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
29.03.2017 Sprūževas ielā 12, Sprūževas ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku pārbūve, palīgēku būvniecība un būvju nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana. Jauna būvniecība
29.03.2017 Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē Nakts patversmes elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
29.03.2017 Noliktavu ielā 11, Rēzeknē Administratīvās ēkas telpu grupu pārbūve Pārbūve
22.03.2017 Atbrīvošanas alejā 147, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, apkures sistēmas atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.03.2017 Bērzpils ielā 34-30, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.03.2017 Atbrīvošanas alejā 147, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
22.03.2017 Dzelzceļnieku ielā 21-58, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.03.2017 Skolas ielā 1, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Vienkāršota atjaunošana
15.03.2017 Atbrīvošanas alejā 174A, Rēzeknē GUM uzstādīšana un automazgātavas nojaukšana DUS teritorijā Jauna būvniecība. Nojaukšana
15.03.2017 Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pārbūve
09.03.2017 Brīvības ielā 7A, Rēzeknē Autotransporta stāvvietas pārbūve Pārbūve
09.03.2017 Maskavas ielā 6-53, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.03.2017 Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa rekonstrukcija: 3.kārta. Multifunkcionālās zāles būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve
09.03.2017 V.Seiles ielā 1A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve par radošo ideju centru Pārbūve
09.03.2017 Klusajā ielā 13, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
09.03.2017 Atbrīvošanas alejā 117-19A, Rēzeknē Telpu grupas 048 vienkāršota atjaunošana par biroja telpām Vienkāršota atjaunošana
09.03.2017 Zemnieku ielā 3-6, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.03.2017 Kosmonautu ielā 9, Rēzeknē Nojumju novietošana pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” teritorijā Novietošana
01.03.2017 Maskavas ielā 4, Rēzeknē Telpas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
01.03.2017 Pulkveža Brieža ielā 28A, Rēzeknē Žoga būvniecība pa SIA “Džetta” īpašuma teritoriju un laukuma labiekārtošana Jauna būvniecība
01.03.2017 Atbrīvošanas alejā 104, Rēzeknē Telpu grupas 002 telpu Nr.17 un Nr.19 lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
01.03.2017 Kaunatas ielā 21, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un garāžas pārbūve, pirts būvniecība, siltumnīcas un atejas nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
01.03.2017 Raiņa ielā 13, Rēzeknē Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas (iekštelpu pārplānojums) Vienkāršota atjaunošana
01.03.2017 Liepu ielā 44, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
01.03.2017 Raiņa ielā 17A, Rēzeknē Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” teritorijas žoga pārbūve Pārbūve
22.02.2017 Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Stāvlaukuma būvniecība Jauna būvniecība
22.02.2017 Viļānu ielā 10, Rēzeknē Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas fasādes siltināšana Vienkāršota fasādes atjaunošana
22.02.2017 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas 1.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.02.2017 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Telpu grupas (5.stāvs, 4.bloks) vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.02.2017 Lapu ielā 9B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība Jauna būvniecība
22.02.2017 Atbrīvošanas alejā 117-45, Rēzeknē Doktorāta telpu grupas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
22.02.2017 Atbrīvošanas alejā 62, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana Nojaukšana
22.02.2017 Līkajā ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku (garāža, šķūnis) nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība Nojaukšana. Pārbūve. Jauna būvniecība
15.02.2017 Baznīcas ielā 19, Rēzekne Ēkas ieejas jumtiņa atjaunošana Atjaunošana
15.02.2017 Atbrīvošanas aleja 149-8, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.02.2017 Atbrīvošanas aleja 82-1, Rēzeknē Veikala telpu vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.02.2017 Ventspils ielā 5-12, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.02.2017 Vidus ielā 16, Rēzeknē Jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana objektam Jauna būvniecība
08.02.2017 No Maskavas ielas, Rēzeknē līdz zemesgabalam ar kadastra Nr. 2100030034 Ceļa savienojošā posma pārbūve Pārbūve
01.02.2017 Rēznas ielā 39-14, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.02.2017 Kr.Valdemāra ielā 18, Rēzeknē Pirmskolas izglītības iestādes “Auseklītis” teritorijas esošā nožogojuma nojaukšana un jauna žoga būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
01.02.2017 Kosmonautu ielā 9, Rēzeknē Nojumju novietošana pirmskolas izglītības iestādes “Pasaka” teritorijā Novietošana
01.02.2017 Viļānu ielā 10, Rēzeknē Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas fasādes siltināšana Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
01.02.2017 Kosmonautu ielā 12/1-60, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.01.2017 Liepu ielā 33, Rēzeknē Administratīvās ēkas pārbūve un saimniecības ēkas pārbūve par biroju ēku, auto nojumes būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve
25.01.2017 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
25.01.2017 Atmodas ielā 2A, Rēzeknē Tirdzniecības laukuma izveide Ierīkošana
25.01.2017 Atbrīvošanas alejā 122A, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.97 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.01.2017 Vidus ielā 26, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un siltumnīcas būvniecība Jauna būvniecība
25.01.2017 Rūpnīcas ielā 7-15A, Rēzeknē Aptiekas vienkāršota atjaunošana par doktorāta telpu grupu Vienkāršota atjaunošana
18.01.2017 Stadiona ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
18.01.2017 Raiņa ielā 47-44, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.44 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
18.01.2017 Atbrīvošanas alejā 73-8, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.8 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
18.01.2017 Dārzu ielā 67-39, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.39 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
11.01.2017 Ludzas iela, Rēzeknē Ludzas ielas pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kr.Barona ielai Pārbūve
11.01.2017 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē LMT BS “Rēzekne IEM” ierīkošana Ierīkošana
04.01.2017 Zemnieku ielā 58, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, palīgceltņu nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve
04.01.2017 Ķiršu ielā 15, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība
04.01.2017 Atmodas ielā 4-33, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.33 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
21.12.2016 Maskavas ielā 12-51, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.51 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
21.12.2016 Zemnieku ielā 24, Rēzeknē Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Jauna būvniecība
21.12.2016 Sprūževas ielā 6, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
21.12.2016 Atbrīvošanas alejā 145A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, apkures sistēmas atjaunošana Atjaunošana
21.12.2016 Atbrīvošanas alejā 145A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
14.12.2016 Krasta iela 26, Rēzeknē N.Rancāna ielas gājēju tilta pāri Rēzeknes upei pārbūve Pārbūve
14.12.2016 Ļermontova ielā 25, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve
14.12.2016 Atbrīvošanas alejā 117A-4, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.4 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.12.2016 18.Novembra ielā 26, Rēzeknē Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas “Mākslas nama” vienkāršotā fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
14.12.2016 Komunālā iela, Rēzeknē Komunālās ielas rekonstrukcija (1., 2., 3.kārta), Rēzeknē Pārbūve
14.12.2016 Lubānas ielā 8-87, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.87 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.12.2016 Raiņa ielā 55, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
07.12.2016 Maskavas ielā 12-118, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.118 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
07.12.2016 Atbrīvošanas alejā 105-14, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.14 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
07.12.2016 A.Upīša ielā 102, Rēzeknē Pirts būvniecība Jauna būvniecība
30.11.2016 Stacijas ielā 24, Rēzeknē Tirdzniecības centra “Beta” aptiekas telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
30.11.2016 Maskavas ielā 34, Maskavas ielā 34B, Varoņu ielā 41, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas industriālo teritorijas zemesgabalu rekultivācija (laukumu labiekārtošana) Ierīkošana
30.11.2016 Brīvības iela 22-4A, Rēzeknē Veikala telpu pārplānošana un divu telpu grupu apvienošana Vienkāršota atjaunošana
30.11.2016 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas administratīvās un izolatora ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
30.11.2016 Maskavas iela, Rēzeknē Maskavas ielas pārbūve Pārbūve
30.11.2016 Noliktavu, Varoņu ielas posms no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai, Rēzeknē Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve
30.11.2016 Raiņa ielā 29A, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, daļa C Atjaunošana
30.11.2016 Raiņa ielā 29A, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, daļa B Atjaunošana
30.11.2016 Raiņa ielā 29A, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, daļa A Atjaunošana
30.11.2016 Krasta ielā 10, Rēzeknē Esošās saimniecības ēkas nojukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
23.11.2016 Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
23.11.2016 Miera ielā 72B, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
23.11.2016 Kovšu ezera pieguļošās teritorijas, Rēzeknē Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas Jauna būvniecība
23.11.2016 Rēzeknes upe Slūžu atjaunošana, Rēzeknes upes gultnes padziļināšana un aizsargvaļņa būve Rēzeknes pilsētas teritorijā Jauna būvniecība. Atjaunošana
23.11.2016 Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, apkures sistēmas atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
23.11.2016 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Veikala – noliktavas telpu grupu lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
16.11.2016 A.Upīša ielā 73, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
16.11.2016 Lokomotīvju ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
16.11.2016 Latgales ielā 19, Rēzeknē Draudzes nama pārbūve Pārbūve
16.11.2016 Miera ielā 72B, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
16.11.2016 Ventspils ielā 9-43, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
16.11.2016 Atbrīvošanas alejā 122A-43, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Vienkāršota atjaunošana
09.11.2016 Kosmonautu ielā 19-54, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.54 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.11.2016 Metālistu ielā 2, Rēzeknē Pirmskolas izglītības iestādes ēkas atjaunošana Atjaunošana
09.11.2016 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve Pārbūve
09.11.2016 Klusajā ielā 8, Rēzeknē Saimniecības ēkas pārbūve, nojumes piebūve Pārbūve
09.11.2016 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas 7.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
02.11.2016 Dzelzceļnieku ielā 19 – 88, Rēzeknē Dzīvokļa Nr. 88 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
02.11.2016 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Veikala – noliktavas telpu grupu lietošanas veida maiņa bez pārbūves Vienkāršota atjaunošana
02.11.2016 Latgales ielā 87, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas telpu grupas lietošanas veida maiņa uz apsardzes vadības centra telpu grupu Vienkāršota atjaunošana
02.11.2016 Kuldīgas ielā 2, Rēzeknē Automazgātuves elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
26.10.2016 Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Mākslīgā futbola laukuma tribīņu nojumes būvniecība Pārbūve. Jauna būvniecība
19.10.2016 Latgales ielā 65A, Rēzeknē Dzīvojamās ēkas izpēte-logu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un restaurācija Vienkāršota fasādes atjaunošana
19.10.2016 Rūpnīcas ielā 3A-1, Rēzeknē Veikala vienkāršota atjaunošana par biroju Vienkāršota atjaunošana
19.10.2016 Dārzu ielā 86, Rēzeknē Žoga ierīkošana Ierīkošana
19.10.2016 Liepu ielā 19, Rēzeknē 0,4 kV KL aizsardzības izveidošana šķērsojumā zem iebrauktuves Jauna būvniecība
19.10.2016 Sprūževas ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku pārbūve, palīgēku būvniecība un ēku nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana. Jauna būvniecība
12.10.2016 Kuldīgas ielā 2, Rēzeknē Automazgātuves gāzes apgāde A.Upīša ielā 12 Jauna būvniecība
12.10.2016 Rūpnīcas ielā 3A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
05.10.2016 Varoņu ielā 36B, Rēzeknē Noliktavas ēkas nojaukšana Nojaukšana
05.10.2016 Lubānas ielā 7 – 7, Rēzeknē Dzīvokļa Nr. 7 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
05.10.2016 Posms no Lubānas ielas līdz ROC Optiskās kanalizācijas izbūve Jauna būvniecība
05.10.2016 F.Kempa ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
05.10.2016 Rīgas ielā 2-19, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
05.10.2016 Latgales ielā 41, Rēzeknē Kioska nojaukšana Nojaukšana
28.09.2016 Atbrīvošanas alejā 71A, Rēzeknē Veikala vienkāršota atjaunošana par bāru Vienkāršota atjaunošana
28.09.2016 Pulkveža Brieža ielā 29/31, Rēzeknē Dzīvokļu Nr. 27 un Nr.28 apvienošana un pārbūve par biroja telpām Pārbūve
28.09.2016 Sprūževas ielā 6, Rēzeknē Elektronisko sakaru tīklu pārbūve. Latgales un Vidzemes piekļuves tīkla attīstība 2016.gadā Pārbūve
21.09.2016 F.Kempa ielā 27/2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
21.09.2016 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē Zibensaizardzības sistēmas izstrāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācību korpusam Atjaunošana
21.09.2016 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē Mācību korpusa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
21.09.2016 N.Rancāna ielā 23, Rēzeknē Mācību centra telpu atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
21.09.2016 Meža ielā 4 – 21, Rēzeknē Dzīvokļa Nr. 21 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.09.2016 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu atjaunošana Atjaunošana
14.09.2016 Dārzu ielā 39 – 21, Rēzeknē Dzīvokļa Nr. 21 vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.09.2016 Meža ielā 9, Rēzeknē Veikala ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
14.09.2016 Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Tirdzniecības ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
07.09.2016 Rēznas ielā 14, Rēzeknē Nedzīvojamo telpu vienkāršota atjaunošana apsardzes telpu izveidošanai Atjaunošana
07.09.2016 Zemnieku ielā 48, Rēzeknē Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana dzīvojamai mājai Vienkāršota fasādes atjaunošana
07.09.2016 Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē Nedzīvojamās ēkas pārbūve Pārbūve
07.09.2016 Zaļajā ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
07.09.2016 Bukmuižas ielā 12A, Rēzeknē Veikala gāzes apgāde Jauna būvniecība
07.09.2016 Liepu ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Jauna būvniecība
07.09.2016 Zemnieku ielā 24, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
07.09.2016 Latgales ielā 42, Rēzeknē Daudzdzīvokļu 2 stāvu mājas zibensaizardzības atjaunošana Atjaunošana
07.09.2016 Siguldas ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts būvniecība, atejas un šķūņa nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
31.08.2016 Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē Jumta atjaunošanas projekts Vienkāršota fasādes atjaunošana
31.08.2016 Atbrīvošanas alejā 155B, Rēzeknē Ražošanas ceha ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
25.08.2016 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Esošās ēkas pārbūve Pārbūve
25.08.2016 Zilupes ielā 2, Rēzeknē Saimniecības ēkas un pirts būvniecība Jauna būvniecība
25.08.2016 Skolas ielā 2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Atjaunošana
25.08.2016 Stacijas ielā 3, Rēzeknē EC posteņa ēkas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
25.08.2016 A.Upīša ielā 12, Rēzeknē Automazgātavas būvniecība Jauna būvniecība
25.08.2016 Krasta ielā 57A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
17.08.2016 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Žoga posma būvniecība Jauna būvniecība
17.08.2016 Galdnieku ielā 8, Rēzeknē Lielveikala vienkāršotā fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
17.08.2016 Lubānas ielā 7 – 15, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.08.2016 Atbrīvošanas alejā 143B, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija LPG iekārtas izbūvei Nojaukšana. Jauna būvniecība
17.08.2016 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē SIA “Rēzeknes slimnīca” centrālās piegulošās teritorijas rekonstrukcija Pārbūve
17.08.2016 Atbrīvošanas alejā 128 – 47, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.08.2016 Pulkveža Brieža ielā 31B – 17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.08.2016 Jaunpleikšņu ielā 9, Rēzeknē Esošās dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība
10.08.2016 Jelgavas ielā 35A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana, dzīvojamās mājas un lapenes būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība
10.08.2016 Galdnieku ielā 8, Rēzeknē Lielveikala vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.08.2016 Ventspils ielā 2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
10.08.2016 Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pārbūve
03.08.2016 Kosmonautu ielā 12/3 – 29, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
03.08.2016 Maskavas ielā 8 – 55, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
03.08.2016 N.Rancāna ielā 51A, Rēzeknē Ēkas pārbūve Pārbūve
03.08.2016 Pūpolu ielā 17, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
03.08.2016 Brīvības ielā 3B-5, Rēzeknē Ofisa telpu vienkāršota atjaunošana par dzīvokli Vienkāršota atjaunošana
03.08.2016 Egļu ielā 15 – 31, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
03.08.2016 Dārzu ielā 74, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
03.08.2016 Kr.Valdemāra ielā 2B, Rēzeknē Veikala pārbūve Pārbūve
27.07.2016 Krasta ielā 33, Rēzeknē Rēzeknes pilskalna revalorizācija un labiekārtojums Restaurācija
27.07.2016 Priežu ielā 8, Rēzeknē Jaunbūves un palīgceltnes pārbūve par dzīvojamo māju Pārbūve
27.07.2016 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 1.stāva pārbūve dienas centra izveidošanai Pārbūve
20.07.2016 Stacijas ielā 7A, Rēzeknē Stacijas ēkas Rēzekne II telpu pārplānošana Vienkāršotā atjaunošana
20.07.2016 Meža ielā 9, Rēzeknē Veikala ēkas vienkāršotā atjaunošana Vienkāršotā atjaunošana
20.07.2016 Metālistu ielā 11, Rēzeknē Jumta vienkāršotā atjaunošana Vienkāršotā atjaunošana
20.07.2016 Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Tualetes nojaukšana Nojaukšana
20.07.2016 Skolas ielā 3, Rēzeknē Atkritumu konteineru nojume Jauna būvniecība
20.07.2016 Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoostas un tualetes ēku pārbūve Pārbūve
20.07.2016 Ludzas ielā 15, Rēzeknē Krasta nostiprināšanas atbalstsiena Jauna būvniecība
20.07.2016 Vipingas ielā 11, Rēzeknē Vipingas parka teritorijas pielāgošana dažādu sociālo grupu vajadzībām Ierīkošana
13.07.2016 Latgales ielā 95 – 2, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršotā atjaunošana
13.07.2016 Ventspils ielā 11 – 9, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršotā atjaunošana
13.07.2016 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Graudu kaltes novietošana, gāzes apgāde Novietošana. Jauna būvniecība
13.07.2016 Miera ielā 42, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
13.07.2016 Raiņa ielā 26, Rēzeknē Saimniecības ēkas pārbūve, šķūņa nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
13.07.2016 Bukmuižas ielā 46, Rēzeknē Jumta vienkāršotā atjaunošana Vienkāršotā atjaunošana
13.07.2016 Kosmonautu ielā 19 – 3, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršotā atjaunošana
13.07.2016 Viļānu ielā 2, Rēzeknē Rēzeknes 4.vidusskolas ķīmijas kabineta ventilācijas sistēmas atjaunošana Atjaunošana
06.07.2016 J.Tiņanova ielā 44B, Rēzeknē Individuālās garāžas būvniecība Jauna būvniecība
06.07.2016 Atbrīvošanas alejā 78 – 2, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve par frizētavu Pārbūve
06.07.2016 Kooperatīva šķērsielā 9 – 16, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
06.07.2016 Fr.Trasūna ielā 68A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
06.07.2016 Liepu ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
29.06.2016 Pils ielā 16, Rēzeknē SIA “Rēzeknes ūdens” trīs siltumnīcu un palīgēkas (šķūnis) demontāža, smagās tehnikas garāžas būvniecība Nojaukšana Jauna būvniecība
29.06.2016 Atbrīvošanas alejā 61, Brīvības ielā 1 un Brīvības ielā 1A, Rēzeknē Piemiņas vietas par godu Latgales kongresa simtgadei būvniecība Jauna būvniecība
29.06.2016 Lubānas ielā 8 – 68, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Vienkāršota atjaunošana
29.06.2016 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
29.06.2016 N.Rancāna ielā 23, Rēzeknē Veikala-dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana un lietošanas veida maiņa uz tālākizglītības iestādes ēku Vienkāršota atjaunošana
29.06.2016 Daugavpils ielā 3, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
29.06.2016 Pulkveža Brieža ielā 31B – 18, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.06.2016 Atbrīvošanas alejā 141A, Rēzeknē Veikala ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.06.2016 Atbrīvošanas alejā 54-2, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas projekts par mājas kafejnīcu un vasaras dārza ierīkošana Atjaunošana
15.06.2016 18.Novembra ielā 26, Rēzeknē Mākslas nama jumta seguma atjaunošana Atjaunošana
15.06.2016 Viļakas ielā 1, Rēzeknē Rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām būvniecība Jauna būvniecība
15.06.2016 Liepu ielā 52, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas pārbūve Nojaukšana. Pārbūve
15.06.2016 Raiņa ielā 47, Rēzeknē Fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.06.2016 Dārzu ielā 37 – 15, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.06.2016 Atbrīvošanas alejā 172A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.06.2016 Kooperatīva šķērsielā 7 – 55, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.06.2016 A.Pumpura ielā 6 – 6, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.06.2016 Brīvības ielā 39 – 15, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
08.06.2016 Dārzu ielā 21, Rēzeknē Jumta vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
08.06.2016 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
08.06.2016 Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzeknē Pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” bērnu sporta laukuma aprīkojuma izvietošana Novietošana. Ierīkošana
08.06.2016 Maskavas ielā 4, Rēzeknē Atkritumu konteineru nojumes būvniecība Jauna būvniecība
08.06.2016 Ābeļu ielā 4, Rēzeknē Privātmājas siltumtrases nomaiņa Pārbūve
08.06.2016 Jupatovkas iela, Jupatovkas ielā 3A, Rēzeknē Siltumtrases posma pārbūve Jupatovkas ielā un ēkas Jupatovkas ielā 3A pieslēgšana pie centrālajiem siltumtīkliem Pārbūve
08.06.2016 Jupatovkas ielā 6A, Rēzeknē Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība Jauna būvniecība
01.06.2016 Kooperatīva šķērsielā 11 – 29, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
01.06.2016 Atmodas ielā 4 – 16, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
01.06.2016 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana un teritorijas labiekārtošana Nojaukšana
25.05.2016 Atbrīvošanas alejā 52A, Atbrīvošanas alejā 56, F.Varslavāna ielā 5, Rēzeknē Optiskā tīkla ierīkošana Jauna būvniecība
25.05.2016 Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē Žoga pārbūve Pārbūve
25.05.2016 Zemnieku ielā 53, Rēzeknē Saimniecības ēku demontāža un garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
25.05.2016 Zemnieku ielā 51, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku demontāža un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
25.05.2016 Stacijas ielā, Rēzeknē AS “Sadales tīkls” 10kV kabeļlīnijas pārcelšana Pārbūve
25.05.2016 Zavoloko ielā 21, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
25.05.2016 Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Štāba ēkas, noliktavas, garāžas nojaukšana Nojaukšana
25.05.2016 Kūdras ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība, šķūņa nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana
18.05.2016 Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē “Tornum” kaltes novietošana Novietošana
18.05.2016 Blaumaņa ielā 1 – 21, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
18.05.2016 Latgales ielā 29, Rēzeknē Spēļu zāles – bāra vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
18.05.2016 Dārzu ielā 65, Rēzeknē Fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
11.05.2016 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva, mazās un lielās zāles pārbūve Pārbūve
11.05.2016 Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē Kultūras nama pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pārbūve
11.05.2016 Lubānas ielas posms no Zemnieku līdz Upes ielai, Rēzeknē Lubānas ielas rekonstrukcija posmā no Zemnieku ielas līdz Upes ielai Pārbūve
11.05.2016 Zemnieku ielā 24, Rēzeknē Dzīvojamās ēkas demontāža Nojaukšana
11.05.2016 Atbrīvošanas alejā 178 – 37, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
11.05.2016 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Triju gradētavu nojaukšana Nojaukšana
05.05.2016 Zilupes ielā 16, Rēzeknē Veikala rekonstrukcija par veikalu ar reklāmas darbnīcas telpām, palīgēkas būvniecība, palīgēku nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana. Jauna būvniecība
05.05.2016 Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzeknē Rēzeknes speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” ventilācijas sistēmas atjaunošana Atjaunošana
05.05.2016 Metālistu ielā 6, Rēzeknē Jumta vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
27.04.2016 Latgales un Smilšu ielu krustojumā, Rēzeknē Telekomunikāciju skapja elektroapgāde Jauna būvniecība
27.04.2016 18.Novembra ielā 26, Rēzeknē Mākslas koledžas darbnīcas ēkas nojaukšana Nojaukšana
27.04.2016 Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē ”Rēzeknes dzirnavnieks” teritorijas inženiertīklu pievads Ierīkošana
27.04.2016 Blaumaņa ielā 2C, Rēzeknē Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana par azartspēļu telpām Atjaunošana
27.04.2016 Latgales un Smilšu ielu krustojumā, Rēzeknē SIA Lattelecom elektronisko sakaru ārtelpu skapja ierīkošana un pievada izbūve Jauna būvniecība
27.04.2016 Latgales un Smilšu ielu krustojumā, Rēzeknē Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, Abonenta tīkli Jauna būvniecība
27.04.2016 Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē “Rēzeknes dzirnavnieks” teritorijas labiekārtoti laukumi bez inženiertīkliem Ierīkošana
20.04.2016 Latgales ielā 20, Rēzeknē Tirdzniecības telpu grupas nosaukuma maiņa uz izglītības telpu grupu Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
20.04.2016 18.Novembra ielā 16, Rēzeknē Telpu grupas nosaukuma maiņa bez telpu pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
20.04.2016 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
20.04.2016 Skolas ielā 13-3, Rēzeknē Biroja telpu grupas nosaukuma maiņa uz izglītības telpu grupu Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
20.04.2016 Latgales ielā 87, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas telpu grupas nosaukuma maiņa uz izglītības telpu grupu Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
13.04.2016 Kooperatīva šķērsielā 9 – 46, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Atjaunošana
13.04.2016 Dārzu ielā 74 – 64, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
13.04.2016 Kr.Valdemāra ielā 38A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa pārbūve par saimniecības ēku, šķūņa un lapenes būvniecība, lapenes un atejas nojaukšana Pārbūve. Jauna būvniecība. Nojaukšana
13.04.2016 Egļu ielā 15 – 17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
13.04.2016 Maskavas ielā 28/1 –56, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Atjaunošana
13.04.2016 Lokomotīvju šķērsielā 42, Rēzeknē Vasarnīcas un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība
13.04.2016 Kaļķu ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
13.04.2016 J.Tiņanova ielā 51A, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
13.04.2016 Upes ielā 37, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
06.04.2016 Ventspils ielā 11, dz.19, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.19 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
06.04.2016 Ventspils ielā 9, dz.36, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.36 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
06.04.2016 Kr.Valdemāra ielā 18, Rēzeknē Nojumju novietošana pirmskolas izglītības iestādes “Auseklītis” teritorijā Novietošana
06.04.2016 Rīgas ielā 22, Rēzeknē Gaļas sadales cehs Jauna būvniecība
06.04.2016 Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Biroja ēkas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
06.04.2016 Maskavas ielā 4 – 57, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
06.04.2016 18.novembra ielā 16, Rēzeknē Biroja telpu grupas nosaukuma maiņa uz izglītības telpu grupu Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
06.04.2016 Latgales ielā 87, Rēzekne Tirdzniecības kioska novietošana Novietošana
06.04.2016 Kr.Valdemāra ielā 8, dz.38, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
06.04.2016 Atbrīvošanas alejā 121a, dz.2, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.2 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
23.03.2016 Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē Ēkas gāzes apgāde Jaunbūve
23.03.2016 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Administratīvās ēkas galvenās ieejas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
23.03.2016 Atbrīvošanas alejā 128 – 2, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
23.03.2016 Atbrīvošanas alejā 143B, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija LPG iekārtas izbūvei Jaunbūve
23.03.2016 Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes nakts patversmes – atskurbtuves energoefektivitātes paaugstināšana Atjaunošana
23.03.2016 Pulkveža Brieža ielā 29/31 – 20, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
16.03.2016 Zemnieku ielā 25A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība
16.03.2016 Atbrīvošanas alejā, Rēzekne (kad. Nr. 2100 021 004) Reklāmas stenda novietošana Novietošana
16.03.2016 Saules ielā 42, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
09.03.2016 Sprūževas ielā 17, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
09.03.2016 Liepu ielā 44, Rēzeknē Elektroenerģijas uzskaites pārvietošana sakarā ar mājas nojaukšanu Nojaukšana. Jauna būvniecība
09.03.2016 Kr.Valdemāra ielā 7, Rēzeknē Jumta seguma nomaiņa Atjaunošana
02.03.2016 Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība
02.03.2016 Lokomotīvju šķērsielā 34, Rēzeknē Vasarnīcas un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
25.02.2016 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Rēzeknes slimnīcas 1.stāva 2.bloka telpu grupas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
25.02.2016 Atbrīvošanas alejā 84 – 2, Rēzeknē Veikala telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
25.02.2016 Kooperatīva šķērsielā 3 – 1, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
17.02.2016 Jelgavas ielā 35A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība
17.02.2016 Zemnieku ielā 44 – 35, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Atjaunošana
17.02.2016 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē AS DNB banka Rēzeknes filiāles telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
17.02.2016 Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē Rēzeknes mākslas koledžas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
10.02.2016 18.Novembra ielā 16, Rēzeknē Biroja telpu grupas nosaukuma nomaiņa Lietošanas veida maiņa
10.02.2016 Lubānas ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa uz mācību telpām bez pārbūves Lietošanas veida maiņa
10.02.2016 Maskavas ielā 4 – 74A, Rēzeknē Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana par mācības telpu Atjaunošana
10.02.2016 Jupatovkas ielā 1/1, Rēzeknē Administratīvās ēkas fasādes siltināšana un atjaunošana Atjaunošana
10.02.2016 Zvirbuļu ielā 4A, Rēzeknē Pirts būvniecība Jauna būvniecība
03.02.2016 18.Novembra ielā 12C – 18, Rēzeknē Doktorāta vienkāršota atjaunošana par ofisa telpām Atjaunošana
03.02.2016 Kosmonautu ielā 19 – 12, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
03.02.2016 Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Administratīvās ēkas daļas vienkāršota atjaunošana par tirdzniecības telpām Atjaunošana
03.02.2016 Jupatovkas ielā 1/1, Rēzeknē Administratīvās ēkas fasādes siltināšana un atjaunošana Atjaunošana
03.02.2016 Atbrīvošanas alejā 151B, Rēzeknē Siltumnīcu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
27.01.2016 Varoņu ielā 3 – 113, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
27.01.2016 Baznīcas ielā 19, Rēzeknē Administratīvās ēkas 1.stāva telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
27.01.2016 Dārzu ielā 40B, Rēzeknē Mācību centra slodzes palielināšana no 642 L-5/L-11 Dārzu ielā 40B, Rēzeknē Jauna būvniecība
27.01.2016 Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Administratīvās ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana (ar lietošanas veida maiņu) Atjaunošana. Lietošanas veida maiņa
20.01.2016 Atbrīvošanas alejā 180 – 19, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
20.01.2016 Rīgas ielā 2 – 30, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
20.01.2016 Atbrīvošanas alejā 171A, Ziemeļu ielā 4, Rēzeknē Žoga būvniecība Jauna būvniecība
20.01.2016 Bukmuižas ielas posms no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai, Rēzeknē Bukmuižas ielas posma no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve
20.01.2016 Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Teritorijas labiekārtošana – iebrauktuves būvniecība Jauna būvniecība
20.01.2016 Lauku ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas pārbūve Pārbūve
20.01.2016 Brīvības ielā 14D, Rēzeknē Garāžas lietošanas veida maiņa uz noliktavu Lietošanas veida maiņa
13.01.2016 Maskavas ielā 12 – 135, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
13.01.2016 Maskavas ielā 9/3 – 34, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
06.01.2016 N.Rancāna ielā 23A, Rēzeknē Mācību centrs Jaunbūve
06.01.2016 Kosmonautu ielā 13 – 68, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
06.01.2016 Sprūževas ielā 15A, Rēzeknē Pirts un šķūņa būvniecība Jaunbūve
30.12.2015 Gājēju ielas posms no Galdnieku ielas 8 līdz Atbrīvošanas alejai, Rēzeknē VN tīkla ierīkošana gar gājēju ielu pie upes Rēzekne Jaunbūve
30.12.2015 Maskavas ielā 1 – 14, Rēzeknē Dzīvokļa telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
30.12.2015 Lauku ielā 8, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.2 pārbūve Pārbūve
30.12.2015 Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē Ēkas atjaunošana un naktspatversmes – atskurbtuves izveidošana Pārbūve
30.12.2015 Maskavas ielā 4 – 46A, Rēzeknē Frizētavas iekārtošana esošajās veikala telpās Atjaunošana
30.12.2015 Atbrīvošanas alejā 121B, Rēzeknē Spēļu zāles vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
16.12.2015 Miera ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nojaukšana, jaunbūve
16.12.2015 Stadiona ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
16.12.2015 Mediķu ielā 2A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
16.12.2015 Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Elektrības pieslēguma ierīkošana Jaunbūve
16.12.2015 Pulkveža Brieža ielā 34C, Rēzeknē Šķūņa un siltumnīcas būvniecība Jaunbūve
16.12.2015 Pulkveža Brieža ielā 34A, Rēzeknē Šķūņa būvniecība Jaunbūve
16.12.2015 Ventspils ielā 9-5, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.5 vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
16.12.2015 Viļakas ielā 20, Rēzeknē Veikala-noliktavas fasāžu renovācija, palīgtelpas piebūve un jumta pārbūve Jaunbūve, pārbūve
09.12.2015 Atbrīvošanas alejā 105-19, Rēzeknē Mācību centra telpu vienkāršota atjaunošana par veikala telpām Atjaunošana
09.12.2015 Ausekļa iela, Rēzeknē Ausekļa ielas rekonstrukcija posmā no Zilupes ielas līdz Rēznas ielai Pārbūve
09.12.2015 18.Novembra ielā 16, Rēzeknē Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (Biroja telpu grupu sadale) Atjaunošana
09.12.2015 Vipingas iela, Rēzeknē Vipingas ielas rekonstrukcija posmā no F.Kempa ielai līdz Sprūževas ielai Pārbūve
02.12.2015 Viļakas ielā 20, Rēzeknē Telpu vienkāršota atjaunošana par rezerves daļu veikalu-noliktavu Atjaunošana
02.12.2015 Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Ražotnes elektrības pieslēgums Jaunbūve
02.12.2015 Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē, Rēzeknē Žoga būvniecība Jaunbūve
02.12.2015 Zilupes ielā 16, Rēzeknē Metāla žoga izbūve Jaunbūve
25.11.2015 18.Novembra ielā 16, Rēzeknē Biroja telpu vienkāršota atjaunošana par izglītības telpām Atjaunošana
25.11.2015 Rūpnīcas ielā 3A, Rēzeknē Veikala telpu pārbūve par biroja telpām Pārbūve
25.11.2015 Atbrīvošanas alejas, Brīvības, Latgales, Daugavpils, Kuldīgas, Tiņanova, Ludzas, Krasta, Dzirnavu ielās, Rēzeknē 10 kV KL F-80 no A/st.90, TP un 0,4 kV tīklu rekonstrukcija Pārbūve
11.11.2015 Stacijas ielā 7A, Rēzeknē Rēzeknes II stacijas VTAP vagonu kārtējā atkabes remonta punkta 26.remontceļa pagarināšana un savienošana ar 28.a sliežu ceļu Pārbūve
11.11.2015 Ventspils ielā 4-39, Rēzeknē Dzīvokļa telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
11.11.2015 Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Administratīvās ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana (ar lietošanas veida maiņu) Atjaunošana
04.11.2015 Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē Veikborda trases trošu sistēmas novietošana Novietošana
04.11.2015 Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē Veikborda trases trošu sistēmas uzstādīšana – palīgēkas novietošana Novietošana
04.11.2015 Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksa (2.ēka-piebūve) vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
04.11.2015 Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksa (1.ēka-galvenā ēka) vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
04.11.2015 Stacijas ielā 30, Rēzeknē Olimpiskā centra “Rēzekne” sporta arēnas būvniecība Jaunbūve
04.11.2015 Atbrīvošanas alejā 67, Rēzeknē Latvijas Baptistu draudžu savienības baznīcas jumta pārbūve Pārbūve
28.10.2015 Atbrīvošanas alejā 122A – 11, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
21.10.2015 Raiņa ielā 54 – 1, Rēzeknē Pirts būvniecība Jaunbūve
21.10.2015 Atbrīvošanas alejā 41 un 41A, Rēzeknē Dzīvojamo māju nojaukšana Nojaukšana
15.10.2015 Stacijas ielā 13A, Rēzeknē Sadzīves ēkas vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.10.2015 Dārzu ielā 67, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.71 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.10.2015 Zilupes ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
15.10.2015 Bērzpils ielā 1, Rēzeknē Objekta elektroapgāde no TP-663 L-12 Pārbūve
15.10.2015 Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē Rēzeknes Mākslas koledžas pārbūve Pārbūve
07.10.2015 18.Novembra ielā 12C-18, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana (kāpņu remonts) Atjaunošana
07.10.2015 Stacijas ielā 30B, Stacijas ielā 30, Upes ielā 34C, Rēzeknē Olimpiskā centra “Rēzekne” atklāta baseina kompleksa būvniecība Jauna būvniecība
07.10.2015 Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē Ēkas gāzes apgāde Jauna būvniecība
30.09.2015 V.Seiles ielā 32A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
30.09.2015 Rīgas ielā 2-36, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
30.09.2015 Atbrīvošanas alejā 117, 1.stāvs, Rēzeknē Vienkāršota telpu atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (Doktorāts) Atjaunošana
30.09.2015 Rēznas ielā 41, Rēzeknē Pensionāru sociālo pakalpojumu centra ēkas sanitāro telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
30.09.2015 Brāļu Skrindu ielā 19A, Rēzeknē Siltumtrases izbūve ēkai Jauna būvniecība
30.09.2015 Lubānas ielā 35, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana un siltināšana Atjaunošana
30.09.2015 Ausekļa ielā 21A, Rēzeknē Saimniecības ēkas (pirts) būvniecība Jauna būvniecība
30.09.2015 Krasta ielā 33, Rēzeknē Rēzeknes pilskalna pilsdrupas konservācija Konservācija
23.09.2015 F.Kempa ielā 8A, Rēzeknē Garāžas un šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
23.09.2015 18.Novembra ielā 12B, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas komercuzskaišu sakārtošana Pārbūve
23.09.2015 Skolas ielā 3-3A, Rēzeknē Ārstu privātprakses telpu apkures pārbūve Pārbūve
23.09.2015 Kr. Valdemāra ielā 3A, Rēzeknē Pirmskolas izglītības iestādes “Namiņš” bērnu sporta laukuma elementu izvietošana Novietošana
23.09.2015 Lubānas ielā 6-134, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
16.09.2015 Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Sterilizācijas telpu ierīkošana Atjaunošana
16.09.2015 Pumpura ielā 2-71, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
16.09.2015 Miera ielā 72A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas elektroapgāde Jauna būvniecība
16.09.2015 Rīgas ielā 77, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
16.09.2015 Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Ražošanas paplašināšana-izejvielu sagatavošanas iecirkņa būvniecība, angāra nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana
16.09.2015 Dārzu ielā 22, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.1 Dārzu ielā 22 vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un pievienošana esošajām veikala telpām Atjaunošana
16.09.2015 Dārzu ielā 74-34, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
16.09.2015 Atbrīvošanas alejā 112, Rēzeknē Veikala vienkāršota fasādes atjaunošana (logu nomaiņa) Atjaunošana
09.09.2015 Atbrīvošanas alejā 41 un 41A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un palīgēkas nojaukšana Nojaukšana
09.09.2015 Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Plātnes ierīkošana konteinera novietošanai Jauna būvniecība. Novietošana
09.09.2015 Atbrīvošanas alejā 100, Rēzeknē Ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
09.09.2015 18.Novembra ielā 12B, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas komercuzskaišu sakārtošana Pārbūve
09.09.2015 Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Jauns elektroapgādes pieslēgums Jauna būvniecība
09.09.2015 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Mēbeļu veikala – noliktavas galeriju demontāža Nojaukšana
09.09.2015 Brīvības ielā 52, Rēzeknē Tehniskās daļas bāzes, palīdzības vilcienu bāzes nolietoto maģistrālo ūdensvadu nomaiņa Pārbūve
09.09.2015 Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē Viesnīcas ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Atjaunošana
09.09.2015 Metālistu ielā 13-5A, Rēzeknē Veikala telpu vienkāršota pārbūve par dzīvokli Pārbūve
02.09.2015 Kr.Valdemāra ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas vienkāršota atjaunošana veterinārās klīnikas izvietošanai Atjaunošana
02.09.2015 Dārzu ielā 67-82, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
02.09.2015 Atbrīvošanas alejā 169A, Ziemeļu ielā 4, Atbrīvošanas alejā 171A, Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Ražotnes paplašināšana izejvielu sagatavošanas iecirknis (skaidotāja ēka, Šķeldas tvertne Nr.6, šķeldotāja laukums, mizotāja laukums, apaļkoku padeves galds) Jauna būvniecība. Nojaukšana
02.09.2015 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Žoga posma būvniecība Jauna būvniecība
02.09.2015 Egļu ielā 15 – 14, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
26.08.2015 Daugavpils iela, Rēzeknē Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Latgales ielas līdz Kuldīgas ielai Pārbūve
26.08.2015 Atbrīvošanas alejā 43B, Rēzeknē Glābšanas stacijas ēkas un šķūņa nojaukšana Nojaukšana
26.08.2015 Rīgas ielā 2 – 6, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
26.08.2015 Zemnieku ielā 44 – 75, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
26.08.2015 A.Upīša ielā 35, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
26.08.2015 Stacijas ielā 1, Rēzeknē Lokomotīvju brigāžu atpūtas nama vienkāršota fasādes atjaunošana Atjaunošana
19.08.2015 Zemnieku ielā 48 – 18, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
19.08.2015 Egļu ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Pārbūve
19.08.2015 Pils ielā 1A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Jauna būvniecība
12.08.2015 Bērzpils ielā 1, Rēzeknē Dvīņu mājas un garāžu ēku būvniecība Jaunbūve
12.08.2015 Atbrīvošanas alejā 149, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa Atjaunošana
12.08.2015 Atbrīvošanas alejā 166, Rēzeknē Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa
12.08.2015 Atbrīvošanas alejā 164, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa
12.08.2015 Atbrīvošanas alejā 164, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšana Atjaunošana
12.08.2015 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Mēbeļu veikala – noliktavas teritorijas labiekārtošana Pārbūve
06.08.2015 Viļakas ielā 1 līdz Atbrīvošanas alejai 155A, Rēzeknē Piebraucamā ceļa no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības teritorijai Atbrīvošanas alejā 155A izbūve Jaunbūve
06.08.2015 Ezera ielā 9, Rēzeknē Optiskās kabeļu kanalizācijas izbūve Rēzekne –TP Jaunbūve
29.07.2015 Pulkveža Brieža ielā 3A – 17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
29.07.2015 Kosmonautu ielā 5, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala fasādes siltināšana Atjaunošana
29.07.2015 Dārzu ielā 62A, Rēzeknē Nojumju novietošana pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” teritorijā Novietošana
29.07.2015 Latgales iela, Rēzeknē Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai Pārbūve
29.07.2015 Kooperatīvu ielā 5 – 15, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Atjaunošana
29.07.2015 Latgales ielā 41, Rēzeknē Ēkas jumta ieseguma un noteku vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
23.07.2015 Kūdras ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
15.07.2015 N.Rancāna ielā 41, Rēzeknē Tirdzniecības telpu grupas vienkāršotā atjaunošana par kafejnīcu Atjaunošana
15.07.2015 Zilupes ielā 14, Rēzeknē Vienģimenes dzīvojamās ēkas pārbūve Pārbūve
15.07.2015 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Daļēja fasādes atjaunošana un siltināšana Atjaunošana
15.07.2015 Liepu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēkas jaunbūve Jaunbūve
15.07.2015 Atbrīvošanas alejā 105-19, Rēzeknē Mācību centra siltumapgādes sistēmas pārbūve Pārbūve
15.07.2015 Dārzu ielā 74, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
08.07.2015 Zaļā iela 1, Rēzeknē Garāžas būvniecība, esošo saimniecības ēku nojaukšana Jaunbūve Nojaukšana
08.07.2015 Lubānas ielā, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25 Pārbūve
08.07.2015 Latgales ielā 41, Rēzeknē Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana dzīvnieku ārstēšanas telpu vajadzībām Atjaunošana
08.07.2015 Atbrīvošanas aleja 155D, Rēzeknē Žoga demontāža Nojaukšana
08.07.2015 Atbrīvošanas aleja 155D, Rēzeknē Fasādes atjaunošana un siltināšana Atjaunošana
08.07.2015 Atbrīvošanas aleja 155D, Rēzeknē Mēbeļu veikala-noliktavas piebūve Pārbūve
01.07.2015 Atmodas ielā 4 – 20, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
01.07.2015 Pulkveža Brieža ielā 36B, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība Pārbūve Jaunbūve
01.07.2015 Vidus ielā 21, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecība ēka Jaunbūve
01.07.2015 Atbrīvošanas alejā 107, Rēzeknē Dzīvojamās mājas sienu pastiprināšana un fasādes atjaunošana Atjaunošana
01.07.2015 N.Rancāna ielā 41, Rēzeknē Āra terases būvniecība Jaunbūve
01.07.2015 A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība Pārbūve Jaunbūve
01.07.2015 Dzelzceļnieku ielā 9, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
01.07.2015 Atbrīvošanas alejā 149 – 2, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
01.07.2015 Parka iela Parka ielas rekonstrukcija posmā no Zilupes ielas līdz Priežu ielai Pārbūve
01.07.2015 F.Trasūna ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana un garāžas būvniecība Nojaukšana Jaunbūve
01.07.2015 18.Novembra ielā 6, Rēzeknē Fasādes atjaunošana Atjaunošana
01.07.2015 Jaunjelgavas ielā 1A, Rēzeknē Šķūņa būvniecība Jaunbūve
01.07.2015 Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē SIA Lattelecom sakaru tīkla pievada un optiskā kabeļa pieslēguma ierīkošana biroju ēkai Jaunbūve
01.07.2015 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Dīzeļģeneratora uzstādīšana Novietošana
17.06.2015 Dzelzceļnieku ielā 21 – 57, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
17.06.2015 Purva ielā 3, Rēzeknē Palīgēkas jaunbūve Jaunbūve
17.06.2015 Bērzpils ielā 20, Rēzeknē Dzīvojamo telpu lietošanas veida maiņa uz veterinārās aptiekas telpām un vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
17.06.2015 No Maskavas ielas 1A līdz Maskavas ielai 4 Optisko šķiedru gaisvadu trase Rēzeknes pilsētā Jaunbūve
10.06.2015 Atbrīvošanas alejā 138, Rēzeknē Rimi tirdzniecības centra telpu vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
10.06.2015 Atbrīvošanas alejā 138, Rēzeknē Tirdzniecības centra informācijas objekta būvniecība, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu atjaunošana Atjaunošana
10.06.2015 Atbrīvošanas aleja 81, Rēzeknē Biroju ēkas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
10.06.2015 Viļānu ielā 13, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas rekonstrukcija Pārbūve
10.06.2015 Kr.Valdemāra ielā 41, Rēzeknē Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Pārbūve
10.06.2015 Dārzu ielā 74 – 26, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
10.06.2015 Maskavas ielā 20, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
10.06.2015 Atbrīvošanas alejā 138, Rēzeknē Rimi tirdzniecības centra fasādes vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
04.06.2015 F.Trasūna ielā 46, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
04.06.2015 Liepu ielā 58, Rēzeknē Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Pārbūve
04.06.2015 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Fasādes atjaunošana un siltināšana Atjaunošana
04.06.2015 Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Žoga demontāža Nojaukšana
04.06.2015 Kr.Valdemāra ielā 2 – 65, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
04.06.2015 Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoostas un tualetes ēku vienkāršota fasādes atjaunošana Atjaunošana
04.06.2015 Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoostas un tualetes ēku vienkāršota fasādes atjaunošana Atjaunošana
04.06.2015 Atbrīvošanas alejā 169A, Ziemeļu ielā 4, Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Ražotnes paplašināšana. Šķeldas tvertne, Šķeldas tvertnes, dzirnavas, koka granulu ražošanas ceha pārbūve, Šķeldas tvertne Pārbūve
28.05.2015 Kosmonautu ielā 12/2 – 6, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Pārbūve
28.05.2015 Latgales ielā 87, Rēzeknē Ēkas fasādes atjaunošana Atjaunošana
28.05.2015 18.Novembra ielā 16, Rēzeknē Televīzijas torņa nojaukšana Nojaukšana
28.05.2015 Stacijas ielā 16A, Rēzeknē Iebrauktuves būvniecība Jaunbūve
28.05.2015 Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē Administratīvās ēkas 3.stāva (mansarda) izbūve Pārbūve
20.05.2015 F.Varslavāna ielā 88, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana, pirts būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
20.05.2015 Atbrīvošanas alejā 101 – 7, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
20.05.2015 Kr.Valdemāra ielā 41, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jaunbūve
20.05.2015 Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Biomasas koģenerācijas stacijas un šķeldas žāvētava (izmaiņas) Jaunbūve
20.05.2015 Liepu ielā 98, Rēzeknē Dzīvojamās mājas atjaunošana un pārbūve Atjaunošana. Pārbūve
20.05.2015 Ziedu ielā 7B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
20.05.2015 Dzelzceļnieku ielā 19 – 9, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Pārbūve
13.05.2015 Dārzu ielā 21-1, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve par skaistumkopšanas salonu Pārbūve
13.05.2015 Atbrīvošanas alejā 122A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Atjaunošana
13.05.2015 Zavoloko ielā 11, Rēzeknē Saimniecības ēku (garāža un pirts) būvniecība, esošo saimniecības ēku (kad. Nr.2100 0192 0215 002, Nr. 2100 019 0215 003, Nr.2100 019 0215 004, Nr. 2100 019 0215 005) nojaukšana Nojaukšana. Jaunbūve
06.05.2015 Akmeņu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, garāžas un šķūņa būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
06.05.2015 Maskavas ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Jaunbūve
06.05.2015 Zilupes ielā 25, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, garāžas un pirts būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
06.05.2015 Metālistu ielā 4, Rēzeknē Nojumju novietošana pirmskolas izglītības iestādes “Māriņa” teritorijā Novietošana
29.04.2015 Kr.Valdemāra ielā 25A, Rēzeknē Saimniecības ēkas nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
29.04.2015 Liepu ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija, saimniecības ēkas būvniecība Pārbūve. Jaunbūve
22.04.2015 A.Upīša ielā 100, Rēzeknē Vasaras mājas būvniecība Jaunbūve
22.04.2015 Ezera ielā 1, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
21.04.2015 Ezeru ielā 11, Ezera ielā 9, Ezera ielā 4, Lokomotīvju ielā 15B, Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija. 28.kārta. Korporatīvais tīkls st. Rēzekne 2.sējums Pārbūve
21.04.2015 Latgales ielā 54, Rēzeknē Ēkas nojaukšana Nojaukšana
21.04.2015 Viļānu ielā 1, Rēzeknē Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija. 28.kārta. Korporatīvais tīkls st. Rēzekne 1.sējums Pārbūve
21.04.2015 A.Upīša ielā 44, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Pārbūve
21.04.2015 Kr.Valdemāra ielā 4 – 43, Rēzeknē Dzīvokļa telpu pārplānošana Pārbūve
14.04.2015 Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Garāžas nojaukšana Nojaukšana
14.04.2015 Zavoloko ielā 10B, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība, saimniecības ēkas (kad. Nr. 2100 019 0136 005) nojaukšana Nojaukšana. Jaunbūve
14.04.2015 Latgales ielā 33, Rēzeknē Malkas šķūnīšu būvniecība Jaunbūve
14.04.2015 N.Rancāna ielā 33, Rēzeknē Drenāžas tīklu pārbūve Pārbūve
14.04.2015 Zemnieku ielā 26A, Rēzeknē Garāžas un saimniecības ēku nojaukšana, garāžas ēkas būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
07.04.2015 Viļakas ielā 1, Rēzeknē Ražošanas un noliktavu ēku būvniecība Jaunbūve
07.04.2015 Rīgas ielā 43B, Rēzeknē Pirts būvniecība Jaunbūve
07.04.2015 Sprūževas ielā 7B (paredzētā adrese Austrumu iela 3), Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jaunbūve
07.04.2015 Ezera ielā 7 – 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas pārbūve Pārbūve
07.04.2015 Krāslavas ielā 5, Rēzeknē Rēzeknes zaļās sinagogas gāzes apgāde Jaunbūve
07.04.2015 Dzelzceļnieku ielā 19, 21, Lubānas ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamo māju ieejas mezglu pārbūve Pārbūve
07.04.2015 Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1 Pārbūve
07.04.2015 Pulkveža Brieža ielā 31B – 15, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.15 vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
07.04.2015 Jelgavas ielā 6, Rēzeknē Garāžas ēkas būvniecība Jaunbūve
07.04.2015 Atbrīvošanas alejā 114, Rēzeknē Kioska uzstādīšana Novietošana
07.04.2015 Dārzu ielā 67 – 57, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
24.03.2015 Rīgas ielā 16D, Rēzeknē Pārvietojamā tirdzniecības kioska novietošana Novietošana
24.03.2015 Kr.Valdemāra ielā 46, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Pārbūve
23.03.2015 Kr.Valdemāra ielā 29, Rēzeknē Dzīvojamās mājas demontāža un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
23.03.2015 N.Rancāna ielā, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5 līdz siltumkamerai SK-9 Pārbūve
23.03.2015 Atbrīvošanas alejā 105 – 19, Rēzeknē Mācību centra telpu vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
23.03.2015 Nākotnes ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
23.03.2015 Nākotnes ielā 16, Rēzeknē Garāžas un saimniecības ēkas būvniecība Jaunbūve
17.03.2015 Dārzu ielā 21 – 1, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve par skaistumkopšanas salonu Pārbūve
17.03.2015 Lauku ielā 21B, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jaunbūve
13.03.2015 Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas būvniecība Jaunbūve
11.03.2015 Egļu ielā 15 – 25, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
10.03.2015 Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas 6.vidusskolas teritorijas labiekārtošanas projekts Pārbūve
10.03.2015 Ezera ielā 1, Rēzeknē Saimniecības ēkas pārbūve Pārbūve
10.03.2015 Kosmonautu ielā 10 – 80, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.80 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
09.03.2015 Ļermontova ielā 31A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (ieejas mezgla, pirts telpu izbūve), siltumnīcas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
09.03.2015 Dārzu ielā 28 – 8, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.8 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
04.03.2015 Maskavas ielā 5, Rēzeknē Sakaru stacijas ēkas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
03.03.2015 Krāsotāju ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Jaunbūve
02.03.2015 Varoņu ielā 36B, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve Jaunbūve
26.02.2015 Strādnieku šķērsielā 3, Rēzeknē Noliktavas nojaukšana, noliktavas būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve
24.02.2015 Upes ielā 39-61, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
24.02.2015 Brīvības ielā 12, Rēzeknē Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana par kosmētikas salonu Atjaunošana
20.02.2015 Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Pārbūve
20.02.2015 F.Ķempa ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēkas Pārbūve
19.02.2015 Strādnieku šķērsielā 3, Rēzeknē Šķūņa pārbūve Pārbūve
18.02.2015 Būvniecība Kr.Valdemāra ielā 29, Rēzeknē Dzīvojamās mājas demontāža un jaunas dzīvojamās mājas Jaunbūve
18.02.2015 Brīvības ielā 49, Rēzeknē Pagraba nojaukšana Nojaukšana
09.02.2015 Ezera ielā 7-2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas pārbūve Pārbūve
02.02.2015 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
28.01.2015 Lejas Ančupānos, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads Augsta spiediena (P<6bar) sadales gāzesvads rūpnīcām „Verems” un Matthai Latvija” Lejas Ančupānos, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads Jaunbūve
28.01.2015 Dārzu ielā 37A – 30, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.30 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
28.01.2015 Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nama elektrotīkla pieslēguma izbūve Jaunbūve
28.01.2015 Daugavpils ielā 43, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
28.01.2015 Skolas ielā 8A-40, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.40 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
28.01.2015 Maskavas ielā 12-30, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
21.01.2015 Komunālā iela, Rēzeknē Komunālās ielas rekonstrukcija Pārbūve
20.01.2015 Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzekne Katlu mājas ēkas vienkāršota atjaunošana Atjaunošana
19.01.2015 Dārzu ielā 39 – 34, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.34 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.01.2015 Skolas ielā 2 – 15, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.15 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana
15.01.2015 Varoņu ielā 36B, Rēzeknē Transformatora apakšstacijas būvniecība Jaunbūve
15.01.2015 Dārzu ielā 6 – 3, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.3 vienkāršotā atjaunošana Atjaunošana

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?