Datums Būvniecības ieceres realizācijas vieta Objekta nosaukums Iecerētās būves veids
05.12.2018. Koku ielā 16A, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
05.12.2018. Maskavas ielā 30, Rēzeknē Teritorijas labiekārtošana Pārbūve
05.12.2018. Viļakas ielā 9, Rēzeknē Optiskā pieslēguma izveidošana AS “Sadales tīkls” sadales punktam SP-2 Jauna būvniecība
28.11.2018. Ezera ielā 3, Rēzeknē Būves nojaukšana un teritorijas sakārtošana Nojaukšana
28.11.2018. Meža ielā 17, Rēzeknē Dienesta viesnīcas vienkāršota atjaunošana (I.kārta) Vienkāršota atjaunošana
28.11.2018. Meža ielā 17, Rēzeknē Dienesta viesnīcas vienkāršota atjaunošana (II.kārta) Vienkāršota atjaunošana
21.11.2018. Dārzu ielā 23, Rēzeknē Darbnīcas 1. stāva telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Vienkāršota atjaunošana
21.11.2018. 18.Novembra ielā 33, Rēzeknē Rēzeknes 3. vidusskolas virtuves bloka telpu atjaunošana Nojaukšana
21.11.2018. Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē Sporta centra ēkas pārbūve Pārbūve
21.11.2018. Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Noliktavas ēkas pārbūve Pārbūve
21.11.2018. Sprūževas ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana par sociālās aprūpes māju Vienkāršota atjaunošana
21.11.2018. Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve Pārbūve
14.11.2018. Maskavas ielā 30, Rēzeknē Muitas ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.11.2018. Torņa ielā 9A, Rēzeknē Iekšējās ugunsdzēsības sistēmas nojaukšana Nojaukšana
14.11.2018. Stacijas ielā 39, Rēzeknē BMX trases, specializētās riteņbraukšanas trases ar šķēršļiem un virāžām būvniecība Jauna būvniecība
14.11.2018. No Maskavas ielas pa ceļa posmiem (kadastra Nr.2100 003 0216 un Nr.2100 003 0206) līdz dzelzceļam (kadastra Nr.2100 003 0708), Rēzeknē Ceļa savienojošā posma pārbūve (I. kārta, II. Kārta) no Maskavas ielas pa ceļa posmiem (kadastra Nr.2100 003 0216 un Nr.2100 003 0206) līdz dzelzceļam (kadastra Nr.2100 003 0708), Rēzeknē Pārbūve
07.11.2018. Atbrīvošanas alejā 140, Rēzeknē Saimniecības ēkas nojaukšana Nojaukšana
07.11.2018. Meža ielā 9, Rēzeknē Veikala ēkas 2.stāva telpu vienkāršota atjaunošana par biroja telpām Vienkāršota atjaunošana
07.11.2018. Atbrīvošanas alejā 108-2, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
07.11.2018. Krišjāņa Valdemāra ielā 34, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana Nojaukšana
07.11.2018. Krišjāņa Valdemāra ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana Nojaukšana
07.11.2018. Krišjāņa Valdemāra ielā 34, Rēzeknē Kūts nojaukšana Nojaukšana
07.11.2018. 18. novembra ielā 10B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
31.10.2018. Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē SIA Lattelecom pievads optisko šķiedru kabeļa pieslēgumam SIA LMT Jauna būvniecība
31.10.2018. Pulkveža Brieža ielā 3A-51, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
31.10.2018. Atbrīvošanas alejā 121-2A, Rēzeknē Ventilācijas sistēmas atjaunošana kafejnīcas telpām Vienkāršota atjaunošana
24.10.2018. Nikodema Rancāna ielā 38, Rēzeknē Ēkas gāzes apgāde Jauna būvniecība
24.10.2018. Atbrīvošanas aleja 162, Rēzeknē Gāzesvada apvalkcaurules galvanisko anodu (protektoru) aizsardzības iekārtas pārbūvei pārejai zem dzelzceļa sliedēm pie Atbrīvošanas alejas 162, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 2100 021 0033, Rēzeknē Pārbūve
24.10.2018. Nikodema Rancāna ielā 1B, Rēzeknē Gāzesvada apvalkcaurules galvanisko anodu (protektoru) aizsardzības iekārtas pārbūvei pārejai zem dzelzceļa sliedēm pie Nikodema Rancāna ielas 1B, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 2100 008 0719, Rēzeknē Pārbūve
24.10.2018. Atbrīvošanas alejā 110, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
24.10.2018. Bukmuižas ielā 96A, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība
24.10.2018. Varoņu ielā 36B, Rēzeknē Teritorijas pārbūve Pārbūve
17.10.2018. Atbrīvošanas alejā 141, Rēzekne Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana Nojaukšana
10.10.2018. Viļānu ielā 6-11, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.10.2018. Lubānas ielā 6-137, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.10.2018. Metālistu ielā 13-27A, Rēzeknē Divu veikala telpu apvienošana Vienkāršota atjaunošana
10.10.2018. Dārzu ielā 48 un Dārzu ielā 50, Rēzeknē Dzīvojamo māju un palīgēku nojaukšana Nojaukšana
10.10.2018. Andreja Upīša ielā 53, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
10.10.2018. Maskavas iela, Rēzeknē Ceļa savienojošā posma no Maskavas ielas līdz zemesgabalam ar kadastra Nr.2100 003 0034 turpinājuma, iekļaujot zemes gabalu ar kadastra Nr. 2100 003 0206, Rēzeknē Jauna būvniecība
10.10.2018. Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
03.10.2018. Atbrīvošanas alejā 108-6, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
03.10.2018. Atbrīvošanas alejas 94A, Rēzeknē Operatora telpu pārplānošana par biroja telpām Vienkāršota atjaunošana
03.10.2018. Rīgas ielā 93, Rēzeknē Pirts būvniecība Jauna būvniecība
03.10.2018. Komunālā ielā 13, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
03.10.2018. Varoņu ielā 44, Rēzeknē Ražotnes elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
03.10.2018. Atbrīvošanas alejā 141, Rēzeknē Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana Nojaukšana
26.09.2018. 18.novembra ielā 41, Rēzeknē Uzņemšanas nodaļas izveide SIA “Rēzeknes slimnīca” stacionāra ēkas 1. stāva 4. blokā, telpu grupas pārbūve Pārbūve
26.09.2018. Metālistu ielā 13, Rēzeknē Daudzdzīvokļu ēkas daļēja 1. stāva fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
19.09.2018. Skolas ielā 1, Rēzeknē Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana Ierīkošana
19.09.2018. Atbrīvošanas alejā 70A, Rēzeknē Videonovērošanas sistēmas izbūve gar upi Ierīkošana
12.09.2018. Egļu ielā 4-12, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
12.09.2018. Franciska Varslavāna ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
12.09.2018. Pils ielā 8A, Rēzeknē Ēkas elektroapgādes būvniecība Jauna būvniecība
06.09.2018. Atbrīvošanas alejā 174A, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas operatora ēkas pārbūve Pārbūve
06.09.2018. Franciska Varslavāna ielā 5 un Atbrīvošanas alejā 52, Rēzeknē Gājēju ceļa izbūve starp „Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centrs un SPII „Zvaniņš” ēkām Jauna būvniecība
06.09.2018. Kosmonautu ielā 19, Rēzeknē Daudzstāvu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana (I.kārta) Vienkāršota fasādes atjaunošana
06.09.2018. Kosmonautu ielā 19, Rēzeknē Daudzstāvu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana (II.kārta) Vienkāršota fasādes atjaunošana
06.09.2018. 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Fasādes vienkāršota atjaunošana poliklīnikas ēkai Vienkāršota fasādes atjaunošana
06.09.2018. 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana poliklīnikas ēkā SIA “Rēzeknes slimnīca” Vienkāršota atjaunošana
29.08.2018. Zilupes ielā 17/1, Rēzeknē Dzīvojamās mājas gāzes apgādes uzstādīšana Novietošana
29.08.2018. Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Esošā stāvlaukuma pārbūve Pārbūve
22.08.2018. Atbrīvošanas alejā 117A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
15.08.2018. Atbrīvošanas alejā 119-16, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.08.2018. Krišjāņa Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekšējo tīklu ierīkošana Ierīkošana
15.08.2018. Bauskas ielā 29, Rēzeknē Kanalizācijas sūkņu stacijas elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
15.08.2018. Kooperatīva šķērsielā 11-51, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
15.08.2018. Andreja Upīša ielā 7, Rēzeknē Garāžas ēkas būvniecība Jauna būvniecība
15.08.2018. Jaunupes ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas būvniecība, garāžas pārbūve par saimniecības ēku un šķūņa nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
15.08.2018. Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
08.08.2018. Dārzu ielā 60-47, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
08.08.2018. Atbrīvošanas alejā 125, Rēzeknē Veikala būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
08.08.2018. Pulkveža Brieža ielā 26, Rēzeknē Tirdzniecības centra pārbūve Pārbūve
01.08.2018. Atbrīvošanas alejā 142, Rēzeknē Koka platformas un sezonālās vasaras nojumes novietošana Novietošana
01.08.2018. Lubānas ielā 6-152, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.08.2018. Kaunatas ielā 18, Rēzeknē Garāžas ēkas būvniecība Jauna būvniecība
01.08.2018. Maskavas ielā 4-10, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.08.2018. Atbrīvošanas alejā 178-72, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
01.08.2018. Lubānas ielas posms no Dzelzceļnieku ielas līdz GĪKS “Ausma” garāžām, Rēzeknē Seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā no Dzelzceļnieku ielas līdz GĪKS “Ausma” garāžām, Rēzeknē Atjaunošana
01.08.2018. Jurija Tiņanova ielā 86, Rēzeknē Valsts robežsardzes kinoloģijas centra kompleksa būvniecība Jauna būvniecība
25.07.2018. Dzelzceļnieku ielā 19-74, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota pārplānošana Vienkāršota atjaunošana
25.07.2018. Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Telpu vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.07.2018. Atbrīvošanas alejā 94, Rēzeknē Ēkas atjaunošana Pārbūve
25.07.2018. Metālistu ielā 6, Rēzeknē 0,4 kV KL L-11 no TP-641 pārvietošana ārpus projektējamās braucamās daļas Pārbūve
25.07.2018. Dārzu ielā 37, Rēzeknē 0,4 kV KL L-7 un L-12 no TP-662 pārvietošana ārpus projektējamās braucamās daļas Pārbūve
25.07.2018. Raiņa ielā 8, Rēzeknē Elektroautobusu uzlādes staciju uzstādīšana un elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība
25.07.2018. Pulkveža Brieža ielā 26, Rēzeknē”, Rēzeknē Tirdzniecības centra zemējuma kontūra pārbūve Pārbūve
25.07.2018. Atmodas ielā 3, Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija Jauna būvniecība. Pārbūve
11.07.2018. Rūpnīcas ielā 7, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
27.06.2018. Pulkveža Brieža ielā 26, Rēzeknē Tirdzniecības centra vienkāršota fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
27.06.2018. Bukmuižas ielā 86, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
27.06.2018. Atbrīvošanas alejā 155F, Rēzeknē Ūdens torņa demontāža Nojaukšana
27.06.2018. Dārzu ielā 37, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Pārbūve
27.06.2018. Metālistu ielā 6, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Pārbūve
27.06.2018. Dārzu ielā 17, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas atjaunošana Pārbūve
20.06.2018. Kr.Valdemāra ielā 6-21, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.06.2018. Varoņu ielā 3-8, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
20.06.2018. Miera ielā 72, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
20.06.2018. Kosmonautu ielā 13, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Pārbūve
20.06.2018. Atbrīvošanas alejā 101, Rēzeknē Pagalma labiekārtošana Pārbūve
20.06.2018. Skolas ielā 1, Rēzeknē Garāžas telpas pārbūve (būves kadastra apzīmējums 2100 004 0834 002, telpas apzīmējums 001-1) Pārbūve
13.06.2018. Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
13.06.2018. Dārzu ielā 9, Rēzeknē 0,4 kV kabeļu komutācijas sadalnes KS-554 nomaiņa, uzskaišu iznešana Pārbūve
13.06.2018. Stacijas ielā 7A, Rēzeknē VAS “Latvijas dzelzceļš” objektu pieslēgšana centrālajiem siltumtīkliem posmā no VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašuma robežas līdz 7 ēku pieslēgumiem zemes gabalā Stacijas ielā 7A, Rēzeknē Jauna būvniecība
13.06.2018. Stacijas ielā 27, Rēzeknē VAS “Latvijas dzelzceļš” objektu pieslēgšana centrālajiem siltumtīkliem posmā no SK-23 līdz 4 ēku pieslēgumiem Jauna būvniecība
13.06.2018. Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē Latgales kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa vēsturiskā korpusa pārbūve Pārbūve
13.06.2018. Sprūževas ielā 7B, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
06.06.2018. Brāļu Skrindu ielā 23, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
06.06.2018. Krišjāņa Barona ielā 31, Rēzeknē Esošās saimniecības ēkas nojaukšana un jaunas saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
06.06.2018. Kr.Valdemāra ielā 41, Rēzeknē Šķūņa, lapenes un siltumnīcas būvniecība Jauna būvniecība
06.06.2018. Zilupes ielā 111, Rēzeknē Ražošanas atkritumu pneimotransportēšanas sistēmas pārbūve SIA “Baltiks EAST” Pārbūve
06.06.2018. Kosmonautu ielā 8A, Rēzeknē Siltumtrases izbūve Jauna būvniecība
06.06.2018. 18.novembra ielā 41, Rēzeknē Liftu izbūve SIA “Rēzeknes slimnīca” stacionāra ēkā, telpu grupas pārbūve Jauna būvniecība. Pārbūve
06.06.2018. 18.novembra ielā 41, Rēzeknē Liftu izbūve SIA “Rēzeknes slimnīca” poliklīnikas ēkā, telpu grupas pārbūve Jauna būvniecība. Pārbūve
06.06.2018. Skolas ielā 13, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Pārbūve
06.06.2018. Atbrīvošanas alejā 119, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Pārbūve
06.06.2018. Kosmonautu ielā 12-1, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Pārbūve
06.06.2018. Kaļķu ielā 10, Rēzeknē Palīgēku nojaukšana Nojaukšana
06.06.2018. Ventspils ielā 6, Rēzeknē 0,4 kV KL L-7 no TP-671 pārvietošana ārpus projektējamās braucamās daļas Pārbūve
30.05.2018. Krasta iela 10, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
30.05.2018. Liepājas ielā 14, Rēzeknē Veikala ēkas būvniecība, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana
30.05.2018. Brīvības ielā 14, Rēzeknē Divu šķūņu nojaukšana Nojaukšana
30.05.2018. Atbrīvošanas aleja 160C, Rēzeknē Elektronisko sakaru pievada izbūve Rēzeknes II MKP Jauna būvniecība
30.05.2018. Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē Ārējās elektroapgādes būvniecība Jauna būvniecība
30.05.2018. Krāslavas ielā 4A, Rēzeknē Piemiņas vietas izveidošana Jauna būvniecība
30.05.2018. Atbrīvošanas alejā 174, Rēzeknē Jauna ieejas mezgla izbūve Jauna būvniecība
30.05.2018. Viļakas ielā 1, Rēzeknē Pēcuzskaites elektroapgādes tīklu projektēšana ražošanas kompleksam Jauna būvniecība. Novietošana
23.05.2018. Kosmonautu ielā 12-8, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
23.05.2018. Dzelzceļnieku ielā 21-21, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota
23.05.2018. Brāļu Skrindu ielā 23, Rēzeknē Individuālās garāžas un dzīvojamās mājas nojaukšana Nojaukšana
23.05.2018. Atbrīvošanas alejā 141A, Rēzeknē Tirdzniecības centra nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana Pārbūve
23.05.2018. Ziemeļu ielā 4, Rēzeknē Granulu ražošanas kompleksa izbūve Jauna būvniecība
23.05.2018. N.Rancāna ielā 38, Rēzeknē Ēkas vienkāršota atjaunošana par trenažieru zāli Vienkāršota
23.05.2018. Rūpnīcas ielā 3-32A, Rēzeknē Tirdzniecības telpu pārbūve par ārstniecības telpām Vienkāršota
23.05.2018. Raiņa ielā 5A, Rēzeknē Ražošanas un mācību korpusa vienkāršota pārbūve par biroju telpām Vienkāršota
23.05.2018. Ziedu ielā 11, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
23.05.2018. Atbrīvošanas aleja 115 k-2, Rēzeknē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas pārbūve Pārbūve
17.05.2018. Skolas ielā 10-2, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve par biroja telpām Pārbūve
17.05.2018. Brīvības ielā 46, Rēzeknē Sakaru ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana (bez lietošanas veida maiņas) Vienkāršota atjaunošana
17.05.2018. Brīvības ielā 33-14, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.05.2018. Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē Rēzeknes 6. vidusskolas stadiona labiekārtošana Jauna būvniecība. Novietošana. Pārbūve
17.05.2018. Dārzu ielā 41A-4, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.05.2018. 18. novembra iela 41, Rēzekne Datortomogrāfijas kabineta izveide SIA “Rēzeknes slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva, 3.blokā, telpu grupas pārbūve Pārbūve
10.05.2018. Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1, Rēzeknē Pārbūve
09.05.2018. Kooperatīva šķērsielā 11-9, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.05.2018. Meža ielā 1, Rēzeknē Administratīvās ēkas pārbūve Pārbūve
09.05.2018. Ventspils ielā 1A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve, šķūņa būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve
09.05.2018. F.Kempa ielā 40, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.05.2018. F.Kempa ielā 40, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
09.05.2018. F.Kempa ielā 40, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana, vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
08.05.2018. Pulkveža Brieža ielā 26, Rēzeknē Apliecinājuma karte ēkas vienkāršotai atjaunošanai Vienkāršota atjaunošana
02.05.2018. Kosmonautu ielā 12/1-58, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
02.05.2018. Zilupes ielā 50, Rēzeknē Reklāmas lapenes novietošana Novietošana
02.05.2018. Dzelzceļnieku ielā 21-8, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
25.04.2018. Celtnieku ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve
25.04.2018. Parka ielā 15, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība, pagaidu būvju nojaukšana Jauna būvniecība
25.04.2018. Lauku ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība
25.04.2018. Rūpnīcas ielā 7, Rēzeknē Piebraucamā ceļa būvniecība Jauna būvniecība
18.04.2018. V.Seiles ielā 17, Rēzeknē Nojumju novietošana PII “Rotaļa” teritorijā Novietošana. Nojaukšana
18.04.2018. Raiņa ielā 47, Rēzeknē Pagalma labiekārtošana Pārbūve
18.04.2018. Atbrīvošanas alejā 121B, Rēzeknē Administratīvās ēkas pārbūve par mācību centru Vienkāršota atjaunošana
18.04.2018. Pils ielā 23A, Rēzeknē Katlu telpas vienkāršota ierīkošana praktisko nodarbību laboratorijas ēkā Ierīkošana
18.04.2018. Dārzu ielā 12-2, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.1 pārbūve par ziedu veikalu, pievienojot to veikala telpām Pārbūve
11.04.2018. Rīgas ielā 15, Rēzeknē Svaru bedres būvniecība Jauna būvniecība
11.04.2018. Daugavpils ielā 28, Rēzeknē Dzīvojamās mājas jumta un fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
11.04.2018. Atbrīvošanas alejā 94, Rēzeknē Ēkas atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
11.04.2018. Zilupes ielā 111, Rēzeknē Virvju ražošanas ceha jumta un fasādes vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
11.04.2018. Torņa ielā 37, Rēzeknē Dārza mājas būvniecība Jauna būvniecība
11.04.2018. Zilupes ielā 2B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un žoga būvniecība Jauna būvniecība
28.03.2018. Dārzu ielā 72-9, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
28.03.2018. Raiņa ielā 58-21, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
28.03.2018. Atbrīvošanas alejā 143B, Rēzeknē Adblue uzpildes moduļa novietošana Novietošana
28.03.2018. Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzeknē Nedzīvojamās ēkas elektroapgāde Jauna būvniecība
21.03.2018. Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Futbola laukuma apgaismojuma būvniecība Jauna būvniecība
21.03.2018. Skolas ielā 10-3, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve Pārbūve
21.03.2018. Vidus ielā 32, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība
21.03.2018. Kosmonautu ielā 10, Rēzeknē Piemājas teritorijas labiekārtošana Pārbūve
15.03.2018 Zilupes ielā 77 un 79, Rēzeknē Būvlaukuma elektroapgāde Pārbūve
15.03.2018 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas ēkas vienkāršota atjaunošana – energoefektivitātes paaugstināšana Vienkāršota fasādes atjaunošana
15.03.2018 Atbrīvošanas alejā 120-3, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.3 pārbūve par ārstniecības privātprakses kabinetu Pārbūve
15.03.2018 Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē Garāžu ēku jumtu vienkāršota atjaunošana Vienkāršota fasādes atjaunošana
15.03.2018 Pulkveža Brieža ielā 3A-69, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
28.02.2018 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecība Jauna būvniecība
28.02.2018 Rīgas ielā 1, Rēzeknē Katlu mājas pārbūve, divu ūdens sildīšanas pīķa slodzes katlu uzstādīšana Pārbūve
28.02.2018 Jupatovkas ielā 1C, Rēzeknē Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana ar daļēju lietošanas veida maiņu Vienkāršota atjaunošana
28.02.2018 Atbrīvošanas alejā 118-2, Rēzeknē Biroja telpu vienkāršota atjaunošana tirdzniecības telpu ierīkošanai Vienkāršota atjaunošana
21.02.2018 Lakstīgalu ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa un garāžas nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve
21.02.2018 Kosmonautu ielā 12-84, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecība Jauna būvniecība
14.02.2018 Atbrīvošanas alejā 169A un Atbrīvošanas alejā 173C, Rēzeknē Izejvielu pirmsapstrādes laukums, savienojošā ceļa izbūve Jauna būvniecība
14.02.2018 Dārzu ielā 72-45, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Valsts robežsardzes koledžas stadiona vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Viļānu ielā 6-7, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
14.02.2018 Viļakas iela posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Komunālu ielai, Rēzeknē Elektroapgādes tīklu pārbūve Pārbūve
07.02.2018 Atbrīvošanas alejā 117-17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
07.02.2018 Gvardes ielā 9, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve
07.02.2018 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas ēkas vienkāršota atjaunošana (apkure un ventilācija) – energoefektivitātes paaugstināšana Vienkāršota atjaunošana
07.02.2018 Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Valsts policijas ēkas vienkāršota atjaunošana – energoefektivitātes paaugstināšana Vienkāršota fasādes atjaunošana
 31.01.2018  Meža ielā 3, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas būvniecība un saimniecības ēku nojaukšana  Jauna būvniecība. Pārbūve. Nojaukšana
 31.01.2018  Varoņu ielā 32, Rēzeknē  Nepabeigtas caurlaides ēkas pārbūve par veikalu  Pārbūve
 31.01.2018  Brīvības ielā 39-17, Rēzeknē  Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Brīvības ielā 39-17, Rēzeknē  Vienkāršota atjaunošana
 31.01.2018  Egļu ielā 5, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība
 31.01.2018  Bukmuižas ielā 10, Rēzeknē  Noliktavas pārbūve par santehnikas preču veikalu  Pārbūve
 31.01.2018  Varoņu ielā 3-3, Rēzeknē  Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana  Vienkāršota atjaunošana
 31.01.2018  Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Katlu mājas ēkas būvniecība un aprīkošana ar 2x3MW ar šķeldu kurināmiem un ūdens sildāmajiem apkures katliem un noliktavas būvniecība Jauna būvniecība
 31.01.2018  Zavoloko ielā 8, Rēzeknē  Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas dienesta kinoloģijas centra ēkas jumta vienkāršota atjaunošana  Vienkāršota fasādes atjaunošana
24.01.2018 Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Siltumtrases posma pārbūve no centrālā siltuma punkta līdz dzelzceļam Pārbūve
24.01.2018 Rēznas ielā 16, Rēznas ielā 8, Meža ielā 2 un Lapu ielā 10, Rēzeknē Žoga ierīkošana Jauna būvniecība
24.01.2018 Atmodas ielā 14-17, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.01.2018 Raiņa ielā 55, Rēzeknē Esošo palīgēku nojaukšana un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana
17.01.2018 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē Minerālmēslu noliktavas nojaukšana Nojaukšana
17.01.2018 Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas pārbūve Pārbūve
17.01.2018 Atbrīvošanas alejā 103-5, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.01.2018 A.Pumpura ielā 2-5, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
17.01.2018 Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē Atbalstsienu atjaunošana Pārbūve
17.01.2018 Viļānu ielā 2, Rēzeknē Objekta nosaukums Atbalstsienu un kāpņu atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.01.2018 Atbrīvošanas alejā 155C, 155C k-1, 155C k-2, Atbrīvošanas alejā 155C k-3, Rēzeknē Ražošanas ēku pārbūve un caurlaides ēkas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana
10.01.2018 Atbrīvošanas alejā blakus Atbrīvošanas alejai 176, Rēzeknē Reklāmas stenda uzstādīšana Jauna būvniecība
10.01.2018 Atbrīvošanas alejā blakus Atbrīvošanas alejai 157, Rēzeknē Reklāmas stenda uzstādīšana Jauna būvniecība
10.01.2018 Kosmonautu ielā 3-33, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana
10.01.2018 Brāļu Skrindu ielā 14-5, Rēzeknē Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Vienkāršota atjaunošana

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?