Ekskluzīvi – nedēļas nogalei

Mākslas maršruts

Sakrālais maršruts

Maršruts gardēžiem

Piedzīvojums Rēzeknē ģimenēm ar bērniem

Jauniešiem Rēzekne 4 chill

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs Rēzekne” pamatkapitālā.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja- revidente)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  Ziņo Natālija Kuzņecova (Pilsētvides un attīstības pārvaldes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja)
 4. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 29A-5, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 6. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvības ielā 27-87, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 7. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dārzu ielā 12A, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par nomas objektu nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētas vides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nomas objekta Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu iznomāšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanu.
  Ziņo Jevgenija Kušča (ARPC “Zeimuļs” vadītāja)
 3. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece)
 2. Par skiču konkursa nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 3. Par metu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma redakcijas izmaiņām.
  Ziņo Krista Freiberga (Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes mārketinga aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma redakcijas izmaiņām.
  Ziņo Krista Freiberga (Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 6. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikums Sporta pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A, Rēzeknē un Brīvības ielā 23, Rēzeknē, nomas tiesību otro izsoli.
  Ziņo Imants Mekša (PUA pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības un investīciju nodaļas vadītājs)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem (8 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par dzīvojamās mājas Lubānas iela 6, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: Ventspils ielā 5-11, Ventspils ielā 15-25).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 11. Par zemes vienības daļas Cēsu ielā 6, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Natālija Kuzņecova (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma daļas vadītāja)

Rezekne City Culture House

Rezekne City Culture House has a long and rich history. In 1925, the Latvian society “People’s Palace” was founded in Rēzekne, and its members began to manage the building on the site of the Rēzekne City Culture House. After a few years, the association rebuilt this building and it became the most beautiful in the city.

From 1928 to 1929, the building of the Rezekne Latvian Society “People’s Palace” was rebuilt according to the design of architect Pavlovs. Latgale theater and mixed choir operated in the “People’s Palace”, there was a library, reading room, hall for theater performances and other events, next to the building was a society club. Notable directors, actors and artists worked in the theater, as well as long-term director Antons Varslavāns.

In April 1944 (Easter), during the bombing, the “People’s Palace” was destroyed. It was the first public building to be restored after the war. Rezekne residents took part in the restauration, they came to help to restore this building, in their free time, after work. After the restoration, it was renamed into the Rezekne City Culture House, where the Latgale Drama Theater, choir and various collectives operated. The House of Culture is a state-protected cultural monument.

Rezekne City Culture House hosts various cultural events and has 14 collectives.

Dziga

Brāļu Skrindu Street 3, Rezekne, LV 4600.
+371 64622066, +371 64607672.
rezkultnam@inbox.lv

Vadji (Vadži)

Brāļu Skrindu Street 3, Rezekne, LV 4600.
+371 64622066, +371 64607672.
rezkultnam@inbox.lv

Dziguchi (Dziguči)

Brāļu Skrindu Street 3, Rezekne, LV 4600.
+371 64622066, +371 64607672.
rezkultnam@inbox.lv

Rezekne Folk Theatre

Brāļu Skrindu street 3, Rezekne, LV 4600.
+371 64622066, +371 64607672.
rezkultnam@inbox.lv

Contacts

Brāļu Skrindu Street 3, Rezekne, LV 4600.
+371 64622066, +371 64607672.
rezkultnam@inbox.lv

Culture House of Rezekne National Societies

Culture House of Rezekne National Societies was founded on April 8, 2004. Its director is Svetlana Semeņaka, its artistic director is Igors Mihailovs.

Culture House of National Societies was established with the aim to preserve, integrate and develop the culture of different nationalities living in Rezekne, to promote the consolidation of society, to acquaint the society with the peculiarities of national cultures, to organize leisure opportunities for citizens.

Collectives

Russian choir ``Beregiņi``

Russian choir “Beregiņi”

Russian ensemble ``Harmonija``

Russian ensemble “Harmonija”

Ukrainian ensemble ``Vodograj``

Ukrainian ensemble “Vodograj”

Polish Choir ``Jutrzenka``

Polish Choir “Jutrzenka”

Theater “Joriks”

Theater “Joriks”

Children's dance group ``Ručejok``

Children’s dance group “Ručejok”

Children's choreographic ensemble ``Kolorīts``

Children’s choreographic ensemble “Kolorīts”

Children's vocal ensemble ``Zdravinka``

Children’s vocal ensemble “Zdravinka”

Cossack song ensemble “Lazorevij cvetok”

Cossack song ensemble “Lazorevij cvetok”

Russian romance ensemble ``Intriga``

Russian romance ensemble “Intriga”

Rezekne Belarusian vocal ensemble “Suzorje”

Rezekne Belarusian vocal ensemble “Suzorje”

Contacts

Atbrīvošanas aleja 97, Rezekne
Tel. +371 26492902, +371 64622182
rezeknenbkn@gmail.com

Information for traders

Merchants, farmers, craftsmen and artisans are invited to apply for major cultural events.

In order to be able to sell your products during the holidays, you must send a completed application and receive a confirmation to the e-mail address provided.

In case of questions or uncertainties, please call, we will be happy to answer your questions.

Cultural events

The biggest cultural events in Rezekne, where we invite traders, craftsmen and artists to apply.

Maslenitsa in Rezekne

Date: 1 March (2020)

Venue: Culture and Recreation Park, 29 Raiņa Street

Festive market, activities for families, concert.

Spring Fair “Rasādu opluots”

Time: May 1

Venue: Festival Park, Pils Street 17

Market for plants (flowers, creepers, fruit trees, conifers, etc.), handicrafts and rural goods, concert program and entertainment for the family.

LR Independence Restoration Festival in Rēzekne

Time: May 4

Venue: Rezekne castle hill, Krasta Street 31

Festive market, activities for families, concert

“SEVEN HILLS” International Art and Music Festival

Time: May (2021, once in two years)

Venue: Festival Park, Pils Street 17

Festive market, concerts, experimental art workshops.

Midsummer (Līgo) in Rezekne

Time: June 23

Venue: Festival Park, Pils Street 17

Festive market, musical program.

Ethnic festival ``Gosti``

Time: July – August (2021, once in two years)

Venue: Festival Park, Pils Street 17

Festive market, concerts, creative workshops.

Rezekne city festival

Time: 31 July – 2 August (2020)

Venue: Festival Park, Pils Street 17

Festive market, concerts, creative workshops.

St. Michael's Day Fair

Time: 27 September (2020)

Location: Latgales Street

Autumn harvest (apples, berries, vegetables, honey, etc.) and handicrafts market, musical program.

Christmas and New Year celebration events

Time: December

Venue: Festival Park, Pils Street 17

Craft market, sweets, gingerbread, etc. Lighting of the city’s main Christmas tree, meeting with Santa Claus.

Contacts

+ 371 26332249
+ 371 64622222
gunta.grabuste@rezekne.lv
tic@rezekne.lv

Folk applied art studio “Dzīpariņš”

Folk Applied Art Studio (FAAS) “Dzīpariņš” was founded in 1978. The main task of the study is to preserve the skills of ancient crafts, integrate them into contemporary art and culture and pass them on to future generations. Although the main goal is to preserve ancient traditions and crafts, the participants of the art studio try to follow new trends in the field of handicrafts.

During many years of operation, folk costumes, woven national scarves, linen towels, blankets and tablecloths, woolen blankets and various floor mats, knitted socks and gloves, archeological skirts and other folk clothing elements, flags for amateur groups have been made.

There are active, creative and experienced women working in the studio, three of them are masters of the Latvian Chamber of Crafts, one is the prentice of the Latvian Chamber of Crafts, eight participants are masters of folk arts and crafts. From 2000 the study was supervised by Regīna Gudrika, since 2009 the supervisor is Anita Kairiša.

The creations of the members of FAAS “Dzīpariņš” delight the hearts of people of Latgale and Latvia, as well as other countries near and far. Love handicrafts have found a home all over the world – in Estonia, Poland, Germany, Austria, Russia, Italy, Finland, Sweden, Norway, Argentina, Canada, America and Australia.

Every year FAAS “Dzīpariņš” participates in local and national exhibitions, fairs and projects. In cooperation with the Francis Trasuns Museum “Kolnasāta” in Sakstagals Parish, Rezekne Region, the project “Latgale Shoulder Scarf Collection” supported by the State Culture Capital Fund has been implemented. In 2007, the project “The Power of Folk Heritage in Latgale Home Art Ornamentation or Writings” was implemented, which was supported by the Latgale Culture Program. In 2011, the project “Latgale historical gloves and socks” was implemented. “Dzīpariņš” participates in several exhibitions every year. The most significant is “Selfmade fabrics of folk costumes and clothing”, which reflected the most characteristic folk clothing fabrics of Latgale and Latvian region. In 2008, 11 authors with 23 works took part in the large-scale “Big Song Festival Exhibition” – belts, fabrics, scarves, towels, tablecloths, blankets, as well as floor paths. In 2013, at the Song and Dance Festival exhibition “Light Comes Different” were exhibited knitted mittens (2 authors), woven belts (4 authors), shoulder scarves (2 authors), woven towels (1 author) and other works. “Dzīpariņš” participated in the song festival opening exhibitions in Latvian regions with woven bedspreads. In 2014, 19 authors with 156 works participated in the 35th anniversary exhibition “Latgale – the land of my new days”. Every year FAAS “Dzīpariņš” participates in the campaign “Meet your master!”.

Organizational meetings take place every Wednesday from 11.00, but at least twice a month on Tuesday evenings there are creative workshops.

FAAS “Dzīpariņš” operates in Rezekne, Brāļu Skrindu Street 3 (Culture House 2nd floor)

Contact information

Leader Anita Kairiša
Contacts: tel. +371 25880259, a0207@inbox.lv
Studio operates in Rezekne Culture House

Andrejs Paulāns folk applied art studio

Pottery in Latgale is a unique field of crafts, starting from the Neolithic period, when archaeological research shows evidence of the economic life of our ancestors and its material evidence in clay. Until the 21st century, pottery has taken various zigzag paths, emphasizing the practical application here, emphasizing the decorativeness of the work. However, in spite of nothing, Latgale ceramic tableware is based on the forms of household dishes, which have been formed historically and in close connection with their practical application. The shapes of the cooking pot, milk pot, churn, oil vessels, honey vessels, mating dishes are still important in ceramics.

Folk art, including its branch of pottery, is a form of collective artistic activity. It is only real and strong if it is based on the experience of collective action. In this experience, every single master of folk art tries to listen and find advice, so he strengthens himself and also the persistence of the folk art tradition. A set of masters of folk art is being formed – the creator and transmitter of tradition.

Latgale Ceramics Studio was officially established in 1976, it was active thanks to the interest of art scientist Jānis Pujāts (1925-1988) and strategic management style at the Rezekne Local History Museum. The organization united 42 potters from Latgale, in 1986 the studio was awarded the honorable title of “folk” studio, at that time there were 19 masters of Folk Art. The studio had developed an active and wide-ranging exhibition, took care of attracting new potters, the participants of the studio regularly increased their skills. Over time, various changes took place, the head of the studio J.Pujāts was replaced by potters Pēteris Iruks, Evalds Vasilevskis, later – Antons Kūkojs, Olga Deksne and Leonards Vincevičs.

In 1986, the study was decided to be called Andrejs Paulāns Folk Applied Art Studio.

In the early 1990s, various processes began in the country, which to some extent also influenced the professional activity of potters and the existence of the studio. Due to various reasons, during this period, the unified ceramics organization was divided into separate structures, thus several ceramics organizations operate in the territory of Latgale – “A. Paulāns Folk applied art studio ”, Latvian Culture Fund group “Pūdnīku skūla”, “Rezekne district potters”, Folk applied art studio “Latgale” in Daugavpils.

Around 2000, other masters of applied arts joined the potters of A.Paulāns’ studio, thus currently 13 potters, 2 masters of hard leather processing, one wood turner, one wood carver worked in the studio. The participants of the studio are experienced craftsmen, everyone has their own work premises, which can be visited by applying in advance and agreeing on the time and payment procedure.

The studio is an open organization, which is ready to cooperate with craftsmen from other regions, participates in the applied arts of the Republic, organized by the State Agency for Intangible Culture, the Folk Art Union and other organizations.

Contact information

Leader Evija Vasilevska
Contacts: tel. +371 26382112, +371 64622464, evijavasilevska@inbox.lv, muzejs@rezekne.lv
The studio operates in the Latgale Culture and History Museum

Rezekne Folk Theatre

The history of the formation of Rezekne Theater can be traced back to the beginning of the 20th century, but the collective acquired the status of the Folk Theater in January 1959, when Antons Varslavāns worked as a director. Since 1973, the Rezekne Folk Theater has been directed by Māra Zaļaiskalns.

In their free time, the Rezekne Folk Theater employs people of various professions who create, experiment and improvise on various topics, staging works by both foreign and Latvian and Latgalian authors. Directed by Māra Zaļaiskalns, the first production was by J. B. Priestly “The scandalous affair of Mr. Kettle and Mrs Moon”, but during the last 20 years more than 25 performances have been staged in the theater, for example, Francis Trasuns “Tu navaicoj manis, kaids asu” (2000), Latvian folk tale kaleidoscope “Do not trust in nonsense” (2007), Ulrich Hub “Meet at the Ark at Eight” (2013), Broņislavs Vaļpītrs “Patented intelligence or How Mikeļs wanted to get married” (2014), Vasily Shukshin “Kapron spruce. Psycho. Microscope” (2017) etc.

Rezekne Folk Theater has been organizing the International Theater Festival “Step by Step” in Rezekne every two years since 2000, within which groups from Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, Belarus, Germany, Great Britain, France, Italy, Spain, Australia, Georgia, Israel etc., have visited Rezekne. The festival provides an opportunity to get acquainted with performances of various genres and shapes. After each performance, discussions take place, where creative teams meet with spectators and professionals (experts), exchange views and listen to the evaluation.

The Folk Theater regularly receives awards at the Latvian Amateur Theater production show “Perfomance of the year” and awards have been received for the best performance and director, as well as for the best costumes and scenography. The Folk Theater is a participant of the General Latvian Song and Dance Festival, the organizer of the 8th Latvian Folk Theater Meeting in Rezekne (1995), has visited almost all Latvian cities and participated in international festivals in Lithuania, Germany, Russia, Denmark, Spain, Austria, Tunisia, Belgium, Italy, Turkey, etc.

Rezekne Folk Theater director Māra Zaļaiskalns has directed several productions in collaboration with other folk art groups, including the poetry show “Piļsāta nikod napalīk tymss” (2012) in collaboration with the choir “Graidi”, literary musical play dedicated to the 150th birthday of Franz Trasun (2014) in collaboration with Jānis Ivanovs Rezekne Secondary Music School and dance group “Dziga”, performance “Re: FRICS” (2016) within the international festival “Baroque Music Days in Rezekne” in collaboration with “Kesselberg Ensemble” performed in Rezekne and Basel in Switzerland, opera pasticcio “A home for the Mutel” (2013) during the Baroque Music Days in Rezekne and Riga, during the organ music festival“ ORGANIsmi” musical performances “If I Was” (2016), “Sun. Children. Rainis” (2015), “One mind with another” (2017),  were created in collaboration with organist Iveta Apkalnem in which  also participated Renārs Kaupers and Jānis Ivanovs Rezekne Secondary Music School students.

Māra Zaļaiskalns has received several significant awards: Latgalian Culture of the Year Award “Boņuks” (2016 – for the performance “Beans”, 2015 – for the performance “Sun. Children. Rainis”, 2014 – for the production “Francis”, 2012 – for the poetry performance “Piļsātā nikod napalīk tymss”), the prize of the Ministry of Culture of the Republic of Latvia in folk art for creatively bright contribution to folk art (1999), in 2016 she was awarded the highest state award and was appointed an officer of the Cross of Recognition.

More information about the theater’s history, repertoire and achievements can be found on the theater’s website.

Contact information

Director: Māra Zaļaiskalns
Contacts: tel. +371 26057656, marazalaiskalns@hotmail.com, teart59@inbox.lv
Website: http://rtt.lv/
The collective operates in Rezekne Culture House

Rezekne theatre “Yorick” (“Joriks”)

In 1990, a group of Rezekne Russian Folk Theater enthusiasts under the leadership of director Igors Mihailovs founded one of the first independent theater groups in Latvia – theater-studio “Poor Yorick”. T.Suhiņina, G.Voronovs, N.Voronova, L.Beilo, S.Semeņaka, L.Ščukina, V.Petrovs, L.Bočarnikova, V.Zaharevičs and others are in the basis of the newly created studio theater and are former members of the youth studio of the People’s Theater, who work in the theater to the full. Having acquired professional education, together with the artistic director of the theater I.Mihailovs, the productions are directed by A.Pecka, G.Voronovs, V.Petrovs, L.Ščukina, S.Semeņaka. In 2002, the theater changed its concept and, programming itself for prosperity and success, changed the name of the theater, and since then it has been the Rezekne theater-studio “Yorick”.

From the foundation of the theater until 2016, the artistic director of the theater is its founder Igors Mihailovs, who was awarded the title of an honorary citizen of Rezekne in 2001 for his creative work. In 2016/2017 the theater begins with a new artistic director – IIļja Bočarņikovs, a resident of Rezekne, a student of the “Yorick” Children’s and Youth Studio, a graduate of the Moscow Art Theater School and a director.

At the initiative of I. Bočarņikovs, a professional Latvian troupe is formed in “Yorick” in which Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols and other actors work. Performances in Latvian are made by professional directors Toms Treinis, Mārtiņš Eihe, Inga Tropa, Georgijs Surkovs, Paula Pļavniece and others. For the first time in the history of the theater in the 2016/2017 season, the Players’ Night Jury nominates a theater production “Trembling tent” (dir. I.Tropa) for the award “Annual Performance for Children / Adolescents”, and the theatre’s name is re-marked on the Latvian professional theater map.

During the season, several productions are made, including musical productions, performances for children and school youth, comedies, dramas, original productions.

Contact information

Artistic director Iļja Bočarnikovs
Contacts: tel. +371 64622182, +371 26554066; teatrisjoriks@gmail.com
Website: http://www.teatrisjoriks.lv

The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Rezekne Russian Folk Theater

At the end of the 1940s, both Latvian and Russian dramatic groups operated in Rezekne. The Russian team is led by Andrejs Millers and Jevgēnijs Podgurskis. In January 1959, the dramatic collective was awarded the title Folk Theater, and in 1960, the Russian troupe of the Folk Theater also began its active work, the first production of which is A. Chekhov “Seagull”. Z.Drozdova, A.Viļumovskis, T.Šelkovska-Burova, G.Pivovarovs, later – I.Viļumovska, G.Zaķe, G.Poterjajeva, V.Bičkovs and others are active workers in the new troupe. In 1973, Igor Mikhailov, a graduate of the Leningrad Institute of Culture, started working as a director of the Russian troupe, who pays great attention to working with the young generation of the theater – establishing a youth theater studio, whose participants later participate in performances – J.Dukule, A.Krutojs, V.Naumkova, J.Soboļevs, V.Subotins, V.Ozoliņa, I.Mikučs, V.Zaharevičs, T.Fjodorova, J.Zaharenko and others. In 1979, the Russian troupe was also given the name Folk Theater, thus it became a separate collective – Rezekne Russian Folk Theater, directed by I.Mihailovs and set designer V.Zaharevičs. Among the most significant productions of this period are B. Vasiljev “The Dawns Here are Quiet”, A. Vampilov “Eldest Son”, L. Leonov “Golden Carriage”, V. Shukchin “Energetic People”, A. Vampilov “Provincial Anecdotes”, A. Arbuzov “Cruel Games” and others. More and more young actors take part in the performances, J.Matvejevs, A.Šļakota, V.Dukulis join the collective.

In the early 1990s, the theater team decided to operate independently, establishing one of the first independent theater groups in Latvia – the theater-studio “Poor Yorick” (see section “Rezekne Theater YORICK”) and moving from Rezekne Culture House to new premises – Latgales Street 54 in Rezekne. Based on the newly established study theater – participants of the youth studio who work in the theater full-time – A.Pecka, T.Suhiņina, G.Voronovs, N.Voronova, L.Beilo, S.Semeņaka, L.Ščukina, V.Petrovs, L.Bočarnikova , V.Zaharevičs and others. Having acquired professional education, together with the artistic director of the theater I.Mihailovs, the productions are directed by A.Pecka, G.Voronovs, V.Petrovs, L.Ščukina, S.Semeņaka.

But the collective of the Russian Folk Theater continues to operate, involving enthusiasts and lovers of theater art, who come to the stage from their basic work in their free time.

The association “Theater-Studio” Yorick”” became one of the founders of the Culture House of Rezekne National Societies (CHRNS) in 2004, therefore CHRNS is still often referred to as “Yorick” in the perception of Rezekne residents. In 2015, CHRNS and thus also the Rezekne Russian Folk Theater move to new premises and continue to perform 1-2 performances a year. The latest productions are “Stranger granny” (2017, dir. I. Mikhailov), “Marina” (2017, dir. S. Semenaka), “TV mom” (2016, dir. O.Jasmane).

Rezekne Russian Folk Theater has participated with its productions in many national and international shows, Latvian folk theater gatherings, competitions and festivals. The welcome guest ensemble is at the international mono-performance festival “Pegasus Golden Horseshoe” (Poland); one-actor theater festival in Torun (Poland), etc.

The Youth and Children’s Theater Studio, which has been run for several years by directors Svetlana Semenaka and Larisa Ščukina, deserves special praise – new performances are staged every season, every year they collectively participate in international festivals and most often return with prizes.

Contact information

Svetlana Semeņaka
Contacts: tel. +371 64622182, +371 26492902, teatrisjoriks@gmail.com
More information: https://nacionalobiedribukn.blogspot.com/

The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Latgale Culture and History Museum

Latgale Culture and History Museum is located in the administrative center of the city, near the Latgale Liberation Monument „United to Latvia”. In the square opposite the central entrance of the museum, anyone can stop and take photos of the monument of the poet, artist and former museum worker Antons Kūkojs (1940–2007) (opened in 2012). In the summer months, the legend of Princess Rose is reminiscent of beautifully blooming roses. The museum is a participant of the “Family-friendly place” and social campaign “Child-friendly place”. The exhibition halls are located on three floors, and are easily accessible by elevator. By visiting the website of the virtual museum www.futureofmuseums.eu, you can learn an educational game about pottery “Clay transformations” and 500 masterpieces of Latgale ceramics from the museum collection.

The museum was founded in 1959 as a branch of the Ludza Local History Museum and is located in the building where the Latgale Central Museum was located until the Second World War.

Since 1960, the museum has been operating independently as the Rezekne Local History Museum, opening its first exhibition. According to the nature of the collections and the content of the work, in 1990 the Rēzekne Local History Museum was renamed the Latgale Culture and History Museum (LCHM), and since 1989 the museum’s reading room has been opened to visitors.

In 1996, Rēzekne City Municipality handed over a three-storey building for the needs of the museum next to the museum’s central building, where the LCHM Exhibition House starts operating.

In 2010, within the framework of a project financed by the European Regional Development Fund and Rezekne City Council, the museum was reconstructed, during which the exhibition house was modernized and a new extension was built, connecting the historical museum building and the exhibition house in one complex.

Winter season (September 1 – May 31):

 • Tuesday to Saturday 10.00 to 18.00
 • Closed on Sunday, Monday

During the summer season (June 1 – August 31):

 • Wednesday to Saturday 10.00 to 18.00
 • Sunday – 11.00 to 17.00
 • Monday, Tuesday – closed (available for groups by prior arrangement)

Reading room opening hours:

 • Tuesday to Friday 10.00 to 17.00
 • Saturday 10.00 to 16.00
 • Sunday, Monday – closed
 • New exhibitions, events, programs every month
 • Family Day on the 1st Saturday of each month from 10:00. to 18:00.
 • History Moments Stop – on the second Tuesday of each month at 14.00 review of an event in the history of Rēzekne
 • Exhibition “Across the Threshold” dedicated to the centenary of the first Latgale Congress
 • Museum pedagogical programs for pre-school children, primary and secondary school students (advance registration by phone 64622464)
 • “Birthday at the Museum” program for children or adults (pre-registration by phone 64622464)
 • Thematic lectures, presentations, excursions (advance registration by phone 64622464)
 • Thematic and literary musical events to commemorate important memorials and anniversaries in the history of Latvia and Latgale, anniversaries of well-known personalities, book opening festivals, etc.
 • Annual Museum Night and International Museum Day events
 • On-site research services of the museum collection, for reference www.nmkk.lv
 • Museum scientific reading room services
 • Andrejs Paulāns Folk Applied Art Studio is open (director Evija Vasilevska)

“A miracle created by the transformation of clay and fire” – the largest permanent exhibition of Latgale ceramics in Latvia and in the world. Audio guide in Latvian, English, Russian, virtual game “Clay transformations”.

“Rezekne at the turn of the century” – an exposition of the city’s history in the 7 centuries, symbols, personalities, values.

“Latgale Painting” – an art exposition (located in a 19th century mansion at 18 Novembra Street 26). Art expressions in Latgale from the 20th century. 1930s to the present, the works of old masters, their followers and the younger generation of artists.

In the museum expositions, groups are offered overview tours in Latvian, English and Russian accompanied by a museum specialist. For individual visitors – audio guide services in Latvian, English, Russian at the Latgale ceramics exposition.

Museum pedagogical programs – interactive educational classes in the museum, the aim of which is to encourage learning about cultural-historical and social processes, promoting the development of a multifaceted personality and allowing to gain inspiration for further learning. There are 17 museum pedagogical programs for pre-school children, primary and secondary school students, for example, a program on the value of the Latvian cultural canon – Latgale pottery – “Adventures of a lump of clay”, a program about archeology and Rezekne history “Deep secrets of the Earth”, program about Māra or Latgale Liberation Monument “United to Latvia”, program about literature work “The Child of Man” created by Jānis Klīdzējs and Jānis Streičs, etc.

Estimated time to visit one program is 40 – 60 minutes, pre-registration by phone +371 64622464.

Program duration time:

 • All year: “Adventures of a lump of clay”, “How is bread made?”, “Secrets of the depths of the earth”, “Everything about milk”, “For the first time in the exhibition”, “Latgale Liberation Monument – from idea to heart”, “Meeting in Roze city”, “Joint work in Latgale farmstead”, “Dzīpariņš story”, “24 hours in Latgale”, “Birthday in the museum”;
 • January: “Our Own Alphabet”, “year 1991 – time of barricades”;
 • February: “The Child of Man”;
 • March: “Cricket sings behind the stove;
 • April – August: “Ancient plays and games”;
 • September, October: “In the wake of „Perpetual calendar” or calligraphy with ink and pen”;
 • November: “Latvian Freedom Fights”.

Entrance fee to expositions or exhibitions in the museum:

 • For pupils, students – 0,50 EUR,
 • For other visitors – 2,00 EUR.

Guide service in the museum:

 • Latvian language (Russian for grades 1-9) group (up to 30 people) – 8,00 EUR;
 • Russian. group (up to 30 people) – 15,00 EUR;
 • English group (up to 30 people) – 15,00 EUR;
 • Audio guide in Latgale ceramics exposition (in Latvian, English, Russian) 1 visitor – 2,00 EUR.

Contacts

Atbrīvošanas aleja 102, Rezekne, LV 4601.
+371 64622464, +371 64622778.
muzejs@rezekne.lv

Rezekne Tourism Development Center

Rēzekne Tourism Development Center was established in 2012 with the aim to promote the development of tourism in Rezekne and Latgale region, ensuring the implementation of Rezekne tourism development strategy in the tourism sector.

Among the main functions of the Tourism Development Center is to promote Rezekne and Latgale region as a tourist destination; to provide access to information on tourism opportunities in the Rezekne and Latvia; to establish cooperation with entrepreneurs and educational institutions in the fields of tourism; to promote the expansion of the tourism offer in Rezekne.

The center offers

 • Free tourism information and printed materials about Rezekne city, region, as well as about Latgale and other regions of Latvia tourism offers.
 • Organization of excursions and development of individual routes.
 • Guide services for groups and individuals (LV, LTG, RU, ENG).
 • Craft skills room – for organizing thematic workshops.
 • Souvenirs with the symbols of Rēzekne and Latgale, products of city and county craftsmen in the shop-salon “Lāde”.
 • Free Wi-Fi.

Contacts

Rezekne, Krasta street 31, LV-4601
+371 64622222; +371 26332249
tic@rezekne.lv

Official information

Rezekne – a city in the heart of Latgale, where the ancient and the modern coexist successfully, the eternal with the secular, the national with the interethnic, the wisdom of the ancestors with the spirit of youth.

Until 2012, the Rezekne City Culture Department operated, the municipal agency “Rezekne Culture and Tourism Center” was established in 2013, the aim of which is to take care of the preservation of cultural and historical values and their use for public education, thus promoting the development of the culture and tourism industry in Rezekne.

The municipal agency “Rēzekne Culture and Tourism Center” has 5 institutions: Latgale Culture and History Museum, Rēzekne Culture House, Culture House of Rezekne National Societies, Rēzekne City Central Library with branches, Tourism Development Center.

All cultural institutions have various artistic collectives – choirs, ensembles, dance collectives, folklore collectives and chapels, theaters and folk applied art studios.

Contacts

Legal address: Atbrīvošanas aleja 93, Rezekne, LV-4601
Actual address: Pils Street 4, Rezekne, LV-4601
Phone: +371 26106775, +371 28667725
E-mail: kultur@rezekne.lv

Women’s choir “Medicus”

The women’s choir “Medicus” was founded in 1967 in Rēzekne District Central Hospital as a choir of medical staff.

For many years (from 1967 to 1988) the choir was conducted by Emīlija Slišāne (1938–2012), later Biruta Vigupe (Šķirmante), Rita Pavloviča, Lolita Kovaļenko and Aija Razumovska, conductor Daina Tukiša, concertmasters Alla Maksimenko and Marianna Zvejsalniece worked with the choir, long-term choir president – Anna Vaišļa.

The choir’s repertoire includes both Latvian classical choral music compositions and contemporary Latvian choral music, and a new concert program of spiritual and secular music is prepared every year. The choir is a participant of the General Latvian Song and Dance Festival, Music Days, County Days, the choir is award winner of several International Choir Competitions and Festivals. During its activity, the choir has given concerts in Latvia, Germany, Bulgaria, the Czech Republic, Austria, Russia, Poland, Slovakia, Hungary, Lithuania, Belgium, etc.

In recent years, the women’s choir “Medicus” has successfully participated in choir shows and in the General Latvian Song Festival, performed both in Latgale churches and in several events organized by Rezekne institutions, including a concert dedicated to Rezekne hospital staff (2013), Midsummer (Līgo) festival in Rezekne Culture and Recreation Park (2013), At the Latvian National Day events on November 18th at Rezekne Culture House and Latgale Embassy GORS (2013, 2015), popularized Latvian choir art traditions and performed with guest concerts in Kaunas, Lithuania (every year since 2013), participated in the International Choir Festival “Varsovia Cantat” in Poland (2010, 2nd place), International Choir Competition “Bratislava Cantat II” in Slovakia (2014, Silver Award), International Advent and Christmas Song Choir Festival in Krakow, Poland (2015, Gold Diploma and Golden Angel statue, at the “Indian Summer” Choir Festival in Budapest, Hungary (2016), at the 14th International Choir Competition in Maasmechelen, Belgium (2017, 4th place), performed in concerts in Rezekne and elsewhere in Latgale.

In 2015, the choir CD “Nu reiteņa caldamuos…” was released, which includes 12 songs – sacred music compositions, choral music classics, folk song arrangements and songs by modern composers for women’s choir.

Contact information

Choir conductors: Ināra Skrule and Anda Lipska
Vocal teacher – Danuta Kārkliniece, concertmaster – Antra Vallere
Tel. +371 29637494 (Ināra Skrule), e-mail: manskoris@inbox.lv

The choir operates in Rezekne Culture House, rehearsals take place every Monday and Wednesday from 18.00

Senior Choir “Septinkalne” (“Septiņkalne”)

The senior choir “Septiņkalne” (from Latvian Septiņkalne – Seven hills) was founded in 2002. Since 2007, its home has been Rezekne Culture House. The choir’s conductor and artistic director is Iveta Kepule. Concertmaster – Johanna Geikina.

40 people with an average age of 70 sing in the choir. The choir was created thanks to the initiative of many former singers of choirs „Saskaņa”, „Ezerzeme”, „Gaisma”. The name of the choir echoes the symbolism of Rēzekne – the city of seven hills, the singers themselves have broken through seven vortices of time in their lives.

The choir “Septiņkalne” regularly participates in senior choir gatherings and festivals, memorial day events in Latgale and elsewhere in Latvia. “Septiņkalne” is also highly valued in the choir shows of the General Latvian Song and Dance Festival (in 2008 in the group of senior choirs – they got the best result).

Contact information

Conductor Iveta Kepule
Contacts: tel. +371 25939705, kepule.iveta@gmail.com
The team operates in Rēzekne Culture House

Men’s choir “Graidi”

The men’s choir “Graidi” started its activities in January 2009 and already in March of the same year participated in the first men’s vocal ensembles competition in Latvia “We met in March” where they won the second place.

The choir successfully participates in choir shows of the Latvian Republic (2017, 2016 – 1st degree, 2015 – highest degree) and in General Latvian Song Festival “Choir Wars” (5th place in 2013).

Every year the choir gives several concerts and participates in festivals both in Latvia and abroad – in Lithuania, Russia, Belarus, Bulgaria, etc.

The repertoire of the choir “Graidi” includes both compositions of Latvian classics and works of folk song arrangements and foreign composers, men are also regularly involved in various musical projects, including a poetry performance “Piļsāta nikod napalīk tymss” (2012).

The men’s choir is a participant of the General Latvian Song and Dance Festival, the Baltic Students’ Song and Dance Festival “Gaudeamus” and the Latgale Song and Dance Festival.

Contact information

Conductor Jānis Mežinskis
Contacts: tel. +371 29724662, janis@ru.lv
The choir operates in Rezekne Culture House

Russian folklore choir “Ivushki” (“Ivuški”)

The choir “Ivushki” has existed since 1957. At the beginning, it was an artistic amateur group “Darba veterāns”, in which they sang, read poetry, staged small performances, and also performed an orchestra of folk instruments, conducted by Aleksandrs Starodumovs. When the folk instrument orchestra ceased to function, the name of the ensemble was changed from an artistic amateur ensemble to the folklore choir “Ivushki”.

In 1987, the collective celebrated its 30th anniversary and Jeļena Burova became a leader of this choir. The collective has a total of 30 members, mostly seniors.

The choir “Ivushki” often performs in Rezekne nursing home, gives concerts in parishes and village schools, participated three times in the Russian song festival “Silver spring” in Salaspils, also visited Pskov (Russia). The choir is a participant of the 2013 General Latvian Song and Dance Festival (1st degree diploma).

The choir’s repertoire includes Russian folk songs, songs by A. Kostjuk, as well as Latgalian folk songs. Concertmaster – Ludmila Semjonova.

Contact information

Conductor Jeļena Burova
Concertmaster Ludmila Semjonova
Contacts: tel. +371 29197445, ivuski.yelena@inbox.lv
The choir operates in Rezekne Culture House

Polish women’s choir “Jutrzenka”

The choir “Jutrzenka” is one of the largest women’s choirs in Latvia, which, with the support of the Latvian Polish Union, is active in and develops the choral singing traditions of the people living in Latgale.

The choir was established in the spring in 2000 with the support of the Rezekne branch of the Latvian Polish Union. Currently, more than 40 members sing in it.

The choir has included in its repertoire songs by Polish composers (T. Klonovskis, K. Sikorskis and V. Račkovskis, S. Rebrovskis) and Latvian authors (E. Melngailis, R. Pauls, O. Matvejāns), as well as songs for which music has been written or performed by choir conductor Irēna Ivanova. Concertmaster – Natālija Dragunova.

Polish and Latvian folk songs are sung in each choir concert. A special place in the choir’s repertoire are spiritual (also classical) songs sung in the Catholic Churches of Rezekne, Pasiene, Ventspils, Bukmuiža and Ludza, as well as in Poland during the choir’s visits to the Koszalin and Grajewo church.

During its existence, the choir regularly participated in the Polish Culture Days in Pasiene, the annual Rezekne City Festival and events organized by other Latvian cities (Jelgava, Ezernieki, etc.), and has also given concerts in Poland – Grajewo, Darlow, Koszalin.

The choir has successfully performed at the XI World Polish Choir Festival in Koszalin (2002) and at the International Festival of National Cultural Societies in Rezekne (2004 and 2006).

The high professional level of the choir is confirmed by the award received at the county song competition – a trip to the music festival in Limbaži, dedicated to the 130th anniversary of Emīls Melngailis.

Choir leader Irēna Ivanova is demanding not only towards others, but also towards herself. She regularly improves her professional education and in 2007 she graduated as a conductor from the Polish Academy of Music in Koszalin.

Contact information

Conductor Irēna Ivanova
Concertmaster Natālija Dragunova
Contacts: tel. +371 26353080, irenaivanova@inbox.lv
The choir operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Russian choir “Beregini” (“Beregiņi”)

Russian song choir “Beregini” was established on February 7, 1990. Thus (“beregini”) in ancient Russia called fun and attractive beings – ghosts who lived near the houses, protected them and the inhabitants living at home from evil forces, gave families peace and mutual understanding.

The leader of the choir “Beregiņi” is Nadežda Osipova. The choir’s repertoire includes Russian folk songs, songs by Russian and Belarusian composers and poets, as well as Latvian and Latgalian folk songs.

The choir has participated in international Slavic culture festivals in Daugavpils, Kraslava, Preili, Salaspils, as well as in many events and festivals in Rezekne. In 2004, participating in the competition “Russian Culture in Latvia”, “Beregini” won the main prize. The choir has also participated in the Russian Culture Days and the traditional event “Tatiana’s Day”, which took place in Daugavpils and Riga. The choir has performed at concerts, festivals and shows in Riga, Tallinn (Estonia), Stockholm (Sweden), Pskov (Russia), Visaginas (Lithuania) and other cities.

In 2010, the choir won the first place at the International Music TV Festival “Amberstar” (Riga-Stockholm), in 2012 at the International Competition “Narva sings” (Tallinn, Estonia) – the second place. On July 3, 2013, the choir “Beregini” together with other groups of the Culture House of Rezekne National Societies participated in the Minority Concert Performance “Under one sky” within the framework of the XXV General Latvian Song and XV Dance Festival.

Contact information

Conductor Nadežda Osipova
Contacts: tel. +371 29119328, Osipovanadezda57@inbox.lv
The choir operates in the Culture House of Rezekne National Societies

At the biggest city events and festivals (Rezekne City Festival, Art and Music Festival “Seven Hills”, International Theater Festival “Step by step”, international ethnographic festival “Gosti”, etc.), we invite volunteers to apply.

Volunteering is a great life experience!

If you are or want to be socially active, can or learn to take responsibility, want to gain new experience, knowledge and friends, as well as show your talents and skills, then become a volunteer.

Volunteers work at events and help organizers of their own free will, choice and motivation, without financial interest.

International project events require not only Latvian and Latgalian, but also Russian, English, German, etc. language skills, so volunteering is a good way to test your knowledge in practice.

Before the event, which requires volunteers, we announce the application on the Facebook profile of the municipal agency and organize organizational meetings.

Tel. +371 64607672, +371 26106775

kultur@rezekne.lv

Children’s dance collective “Dziguchi” (“Dziguči”)

Children’s dance collective “Dziguchi” has been operating since 1999. Gunta Sidorova is the leader of the dance collective. Dance skills are developed by an approximately of 60 dancers. “Dziguči” has participated in the General Latvian Song and Dance Festival with dance performance “My world”. Latvian School Youth Song and Dance Festival, in 2006 in Belarus received the third degree diploma at the International Children’s Youth Festival, danced at Latgale television music festivals in Rēzekne and Daugavpils.

The collective regularly organizes the preschool children’s festival “Dzigucs”, which takes place in Rēzekne, inviting children from all over Latvia to dance.

Contact information

Leader: Gunta Sidorova
Contacts: tel. +371 29299386, GguntaS@inbox.lv
The team operates in Rēzekne Culture House

Youth dance collective “Dziga”

The youth dance collective “Dziga” was founded in 1991 under the auspices of the Rezekne Teachers’ Institute. In 1998, the second – middle generation dance collective was founded. The founders are Inga Drele and Ilmārs Dreļs and the dance collective unites 50 dancers.

Dziga chapel with a professional ensemble of 7 musicians helps to maintain the joy of dancing, in which each of the musicians plays at least three folk musical instruments, such as kokle, zither, drum, recorder, accordion, violin, percussion, etc. Until 2010, the chapel was led by Gunārs Igaunis. Currently, the leader of the chapel is Dace Baltkāje.

The aim of the dance collective and chapel “Dziga” is to popularize the folk dances and melodies of Latgale region, which are often collected and identified by themselves, and also to create dance and music programs based on folklore. The arrangements of folk melodies and new works by Gunārs Igaunis and the chapel’s musicians based on the foundations of traditional music are very special.

The dance collective and chapel “Dziga” has extensive concert experience both in Latvian events and in foreign festivals, city presentations and in fellowship events outside Latvia. The dances of the repertoire of the dance collective “Dziga”, created by choreographer Ilmārs Dreļs, have won prizes in many Latvian Creative Dance competitions, they are included in the repertoire of the General Latvian Song and Dance Festival.

In recent years, the youth dance collective has developed a collaboration with choreographer Lilija Lipore. In collaboration, two dance performances have been created, which use a synthesis of contemporary and Latvian folk dance techniques: in 2008 “Long Bean” and in 2014 “Be together”.

In 2013, the dance collective “Dziga” participated in the opening concert performance of the Latgale Embassy GORS “The Princess” and in 2014 in the production of the Latgale Embassy GORS literary musical performance “Francis” dedicated to the 150th anniversary of the clergyman, writer, statesman and public figure Francis Trasuns.

The concert activity of the dance collective “Dziga” is very fulfilled: in May 2017 “Dziga” participated in the Kadriļi Night event in Luznava, but in July – in the Festival of European Nations in France; In June 2015, “Dziga” participates in the Latgale Region Dance Festival in Višķi, in July – at the European Folk Festival in Poland, at the Youth Ethno Days in Jasmuiža, in the performance “Kāzas”; In June 2014, he participated in the 17th Baltic Student Song Festival “Gaudeamus” in Daugavpils, in July – at the European Folk Festival in Germany, in August “Dziga” presented the dance production “Be together” at the Open Place short film festival participates in the musically dramatic performance “Francis” at the Latgale Embassy GORS in October; In June 2013, “Dziga” participates in the Song game “The princess. Latgalian fairy tale” at the opening of the Latgale Embassy GORS, in July – at the XXV General Latvian Song and XV Dance Festival (1st degree diploma obtained at the dance festival competition), but then in July – at the European Folk Festival in Denmark; In the 2013/2014 academic year, a new dance production “Be together”, (choreography by Lilija Lipora, story by Oskars Orlovs); In July 2012, “Dziga” participates in the Festival of European Nations in Luxembourg; In June 2011, “Dziga” participates in the 16th Baltic Student Song Festival “Gaudeamus” in Vilnius, in July – at the European Festival of Nations in Hungary, in September – in the EU-funded “Youth in work” youth exchange project “Rhythm and Sound: Europe in Light”, and in March “Dziga” 20 creative years anniversary concerts; In July 2010, “Dziga” participates in the Folklore Dance Festival in France, in September – in the State Culture Capital Foundation project “Rainis. Kūkojs. Latgalian wedding”; In May 2009, “Dziga” participates in the unveiling of the Francis Trasuns monument; In July 2008, “Dziga” participates in the XXIV General Latvian Song and XIV Dance Festival (1st degree diploma obtained in the dance festival competition), in 2008/2009. study year, a contemporary dance performance “Long bean” (choreography by Lilija Lipora, music by Ilona Rupaine) etc.

Contact information

Leader: Inga Drele
Contacts: tel. +371 29473700, Inga.drele@inbox.lv

Middle generation dance collective “Dziga”

The dance collective “Dziga” was founded in 1991, starting dancing in September of the same year under the auspices of the Rezekne Teachers’ Institute. The founders of the dance collective “Dziga” are Inga Drele and Ilmārs Dreļs and the dance collective unites 50 dancers.

The second composition of the dance collective “Dziga” – the middle generation dance collective – was founded in 1998. In 25 years, almost 250 dancers have grown up with the folk dance and music at “Dziga”.

The chapel “Dziga” helps to maintain the joy of dancing. The aim of the dance collective and chapel “Dziga” is to popularize the folk dances and melodies of Latgale region, which are often collected and identified by themselves, and to create dance and music programs based on folklore. The chapel “Dziga” is singing folk songs based on ethnographic sources in the Latgalian language, that is the main basis for dance choreographies created by Ilmārs Dreļs.

The repertoire of the dance collective “Dziga” is created by the choreographer and the head of the dance festival Ilmārs Dreļs, collective has won prizes in different Latvian Creative dance competitions, that are included in the repertoire of the General Latvian Song and Dance Festival (“Kūmas”, “Zynu, zynu tāva sātu”, “Tec, peļeite” etc.).

The dance collective and chapel “Dziga” has extensive concert experience both in Latvian events and in foreign festivals, city presentations and fellowship events outside Latvia.

Contact information

Leader: Ilmārs Dreļs
Contacts: tel. +371 29128199, drels@inbox.lv

Middle generation dance collective “Vadji” (“Vadži”)

Rēzekne State Gymnasium and Rezekne Culture House dance collective “Vadji” exists and has been active since 1997. For a long time, its leader was Ineta Gleizda, but since September 2014, the collective has been led by Inga Peļņa.

The collective has participated in the General Latvian Song and Dance Festival. The collective of young people, due to graduating from the gymnasium, experiences a change of composition every year.

The middle generation collective, on the other hand, has been virtually unchanged since its inception. The ensemble participates in concert tours in Latvia and Europe, and is a regular participant in the Festival of European Nations (Spain, Portugal, Ireland, Hungary, Italy). “Vadji” has also given concerts in Slovakia, Luxembourg and Russia.

Number of participants in – 18 (for young people) and 20 (for middle generation collective).

Contact information

Leader: Inga Peļņa
Contacts: tel. +371 26119945, ingapelna@inbox.lv
The collective operates in Rēzekne Culture House

Senior dance collective “Zelta atvasara”

Rēzekne senior dance collective “Zelta atvasara” gathered for the first time in March 2008. The collective was established with the aim of promoting the self-activation of older people, also in retirement to create an active, meaningful lifestyle, to gain and provide aesthetic pleasure for themselves and the audience. The dance collective lives by the motto: “Life is movement and movement is life.” In 2010, the dance collective became a member of the International Association of Senior Dance Collectives.

The collective regularly participates in the Latgale Senior Song and Dance Festival, Senior Dance Collective Festivals, in “Talent Show 2011” on the cruise ship “Romantika” dance collective won the 1st place in its nomination.

Every year the dance collective participates in about 15 concerts in Rēzekne, Rēzekne region and elsewhere in Latvia – in Lendži, Sakstagals, Malta, Čornaja, Bērzgale, Līvāni, Dagda, Višķi, Jēkabpils, Balvi, Liepāja, Jūrmala, Ventspils, Rīga, etc. The dance collective has also performed in neighboring countries: Lithuania – Klaipeda, Estonia – Rakvere and Hiiumaa Island.

Contact information

Leader Iveta Rundāne
Tel. +371 26337314
The collective operates in Rēzekne Culture House

Children’s dance collective “Ruchejok” (“Ručejok”)

A children’s dance collective led by Tatjana Patmalniece has been operating since 2005. The little dancers by the learning the steps of Russian folk dance, have come up with the name of the collective “Ruchejok”.

As part of the Christmas celebrations, the young dancers performed at the Moscow House in Riga. Every year the ensemble participates in the Children’s Protection Day celebrations, Russian Culture Week, Maslenitsa celebrations in Rēzekne and other cities of Latgale. Every year the ensemble participates in the “Tatiana’s Day” festival, the little dancers have also performed in Daugavpils, St. Petersburg (Russia), Visaginas (Lithuania), Narva (Estonia). Like all artistic collectives of the Culture House of Rezekne National Societies, in 2013 the ensemble “Ruchejok” participated in the competition of Latvian minority artistic collectives and individual performers, as well as in the XXV General Latvian Song and XV Dance Festival on Minority Day “Source of the light” in Vermane Garden.

Contact information

Leader Tatjana Patmalniece
Contacts: tel. +371 29616805, tatjanapatmalniece@inbox.lv
The collective operates in the Culture House of Rēzekne National Societies

Folklore collective “Ruta” (“Rūta”)

On January 15, 1984, the council of retired teachers organized a folklore collective.

The name of the collective is derived from the refrain “rūtoj”. A total of 14 women and 2 men participate in the folklore collective “Ruta”, who make this collective to sound brighter and louder by playing the accordion and harmonicas. The folklore collective “Ruta” has always sung in the traditional festivals of Rēzekne: the city festival, the annual “St. Michael’s day fair”, in the Latgalian tradition festivals both in Latgale and other regions of Latvia.

Latgalian folk songs have been cautiously stored in the collective for 30 years. The collective has traditional Latgalian songs of honor, songs of honoring work virtue, lullabies, and spiritual songs have also been mastered. Every year, his performance and experience are shown in musters organized by the Latvian National Cultural Center. The folklore collective is a participant of the General Latvian Dance and Song Festival and the International Folklore Festival “Baltica”.

The members of the collective show initiative and take care of cleaning up the memorials of many notable locals, as well as popularize the heritage of folk songs collected by the great folklore collectors of Latgale – Pēteris Smelters and Fēliks Boļeslavs Laizāns.

Contact information

Leader Irēna Rampāne
Contacts: tel. +371 28268759
The collective works in Rēzekne Culture House

Folklore friends collective “Viteri” (“Vīteri”)

The folklore friends collective and the chapel “Vīteri” was formed in 2003, when the creative staff of Rēzekne Culture House and the most active members of the collectives came together, singing and making music with their children. In order to preserve the traditions of Latgalian songs, dances and Latgale region, the idea arose to establish a folklore friends collective, then also a chapel.

Currently, the participants of “Vīteri” are 40 children and young people, and as the years go by, their number grows. Therefore, the rehearsal take place in separate collectives. Classes for the older dancing participants take place in the Latgale Embassy GORS choreography hall, as well as rehearsals for the younger and oldest chapel in GORS on Sundays, while the folklore studio for children meets in the Eastern Latvia Creative Services Center “Zeimuļs” building.

The collective comes together and participates in various events organized by the Rēzekne city, in various Song Festivals, international festivals, “Pulkā eimu, pulkā teku” competitions, hosts play programs for children, organizes dance evenings for young people and thematic annual camps.

Contact information

Leaders: Sandra Stare and Einārs Lipskis
Contacts: tel. +371 26521351 (Sandra Stare), sandrastare@inbox.lv
The collective works at the Latgale Embassy GORS

Chapel “Dziga”

The dance collective and chapel “Dziga” was founded in 1991 and its goal is to popularize folk dances and melodies of Latgale region, which are often collected and identified by themselves, and to create dance and music programs rooted in folklore. The arrangements of folk melodies and new works by Gunārs Igaunis and the chapel’s musicians based on the foundations of traditional music are very special. The folk songs sung in Latgalian by the chapel “Dziga” are based on ethnographic sources, and they are the main basis for dance choreographies created by Ilmārs Dreļs.

7 musicians play in the chapel “Dziga”, each of them plays at least three folk musical instruments, such as kokle, zither, drum, recorder, accordion, violin, percussion instruments, etc. Until 2010, the chapel was led by Gunārs Igaunis. Currently, the leader of the chapel is Dace Baltkāje.

The chapel organizes and participates in folklore expeditions in Latgale, performs important work in identifying and popularizing the folklore of the region. The music material collected and compiled as a result of the expeditions has been recorded on several CDs: “Dzīd’ voi raudi tautu meita” (2000), “Zaļā duorzeņā” (2001), collaboration with Latvian chapels in the recording studio “Upe” project “Danco Dievis” (2001), “Jančuks-dancuks” (2006), “Līc, māmeņa, vainuceņu” (2008), “Gotovs” (2013).

In 1998, at the General Latvian XII Dance Festival in Rīga, the program of the Latgale region “Latgalian dance games” was danced with the accompaniment of the chapel of the dance collective “Dziga”.

The chapel “Dziga” has extensive concert experience both in Latvian events and in foreign festivals, city presentations and fellowship events outside Latvia.

Contact information

Leader Dace Baltkāje
Contacts: tel. +371 26488819, dace.baltkaje@rta.lv
The collective works in Rēzekne Culture House

Organ Music Festival “ORGANisms”

The festival takes place every October and reveals the unprecedented interplay of organ and other arts, century and style possibilities. The artistic director of the festival is organist Iveta Apkalna. The focus of the Rezekne Organ Music Festival are organists. During the festival, several organ concerts take place, where, in addition to the organ performance, there are various allies – dance artists, children, orchestra musicians.

Organizers

The festival is organized by Latgale Embassy GORS.

Tel. + 371 22020206, +371 64633303
koncertzale@rezekne.lv
http://www.latgalesgors.lv/lv/organismi-0

Theater festival “Step by step”

The festival takes place in September once in a two years. Amateur theaters, professional and independent group theaters participate in the festival, which offer Latvian and foreign theater performances, discussions and master classes of various genres and forms of theater.

Organizers

The festival is organized by the municipal agency “Rezekne Culture and Tourism Center” and Rezekne Folk Theater (director Māra Zaļaiskalns)

Tel. +371 64607672, +371 64622066
teart59@inbox.lv
http://www.rtt.lv/

Baltic State Short Film Festival “Open Place”

The festival takes place every year in the middle of August. The International Baltic State Short Film Festival “Open Place” in Rezekne started in 2013, the aim of which is to popularize and promote the development of cinema in the Baltic Sea region, to encourage the exchange and cooperation of young and talented film industry professionals, and to promote Rezekne. During the festival, outside the competition program, there is an extensive cultural program – concerts, film screenings, performances and anniversary evenings. The festival takes place at Latgale Embassy GORS.

Organizers

The festival is organized by Rezekne City Council, the municipal agency “Rezekne Culture and Tourism Center”.

Tel. +371 64607672, +371 26106775
openplace@rezekne.lv
www.openplace.lv

Ethnic festival “Gosti”

The festival in Rezekne takes place in July once in a two years. Within the framework of the festival, national groups of different nationalities from Latvia, Lithuania, Ukraine, Poland, Belarus, Russia, etc. perform in concerts. The festival invites to sing, surprises with musical collaborations, connecting the values of folk art and history with modern trends.

Organizers

The festival is organized by Rezekne City Council, the municipal agency “Rezekne Culture and Tourism Center” and the Culture House of Rezekne National Societies.

Tel. +371 64607672, +371 26106775
kultur@rezekne.lv

Art and music festival “SEVEN HILLS”

The festival takes place at the end of May once in a two years. Disclosure of different types of art – music, dance, visual, environmental, stage, street and improvisation art. During the festival there are contemporary art exhibitions, wall paintings, live sculpture shows, art and music performances, concerts of various music styles.

The next festival will take place in 2021.

The festival is organized by Rezekne City Council and municipal agency “Rezekne Culture and Tourism Center”.

Tel. +371 64607672, +371 26106775
kultur@rezekne.lv

Latgale pottery days

Latgale pottery days take place every year at the end of April. Open days are held in Latgale pottery workshops – demonstrations and meetings with masters, heating and opening of ceramic kilns, possibility to buy dishes just removed from the kiln, exhibition and theoretical readings in the museum about folk applied art.

Latgale pottery days take place in workshops, Cultural History Museum of Latgale and Rezekne region.

Organizers

Latgale pottery days are organized by Rezekne municipality, Folkt aplied art studio “Rezeknes apriņķa pūdnīki”, Andrejs Paulāns Folkt aplied art studio (Rezekne), Cultural History Museum of Latgale in cooperation with Folkt aplied art studio “Latgale” (Daugavpils), Juris Soikāns Ludza Art School Nautrēni branch, Lūznava manor.

Tel. +371 64622464 (Cultural History Museum of Latgale)
muzejs@Rezekne.lv

http://rezeknesnovads.lv/

Rezekne city festival

Rezekne city festival takes place every year at the beginning of August. Within the festival, day and night concerts, culinary heritage workshops, activities for families, sports competitions. Festive procession of Rezekne institutions and organizations on Saturday evening, family parade on Sunday.

Organizers

The festival is organized by Rezekne City Council and the municipal agency “Rezekne Culture and Tourism Center”

Tel. +371 64607672, +371 26106775

kultur@rezekne.lv

Instrumental ensemble “Excelsus”

“Excelsus” was founded in 2004, when after the Accordionist education camp “Rezekne 2004” bassist and drummer joined Zane Ludborža Accordionist Quartet. The first performance of the ensemble took place on August 21, 2004 at the IV Baltic State Fireworks Festival “Fire Fern” in Rezekne.

Since its formation, the ensemble has given concerts to various Latvian and foreign delegations, performed in Latvia and abroad – in Prague (Czech Republic), Pärnu (Estonia), Dmitrov, Lianozov, Smolensk (Russia), Belarus, Norway, Germany, Sweden and Italy.

The leader of the ensemble “Excelsus” is Zane Vancāne. It consists of 6 musicians (4 accordionists, bass player, drummer).

“Excelsus” repertoire includes compositions of various styles and genres – from baroque to tango nuevo, rock and pop music (A.Vivaldi, J.S.Bach, A.Hachaturian, A.Piazzolla, ABBA, Metallica, etc., Latvian pop.songs ).

The International Accordion Plein Air Festival has been held since the summer of 2004. The final concert consists of the joint plein air accordion orchestra, and every year the members of the ensemble “Excelsus” also play in the orchestra.

“Excelsus” are winners and graduates of various international competitions (Vilnius 2011, St. Petersburg 2008, „Citta di Lanciano” Italy 2008, Estonia 2007, Prague 2005).

Regular concert activities in Rezekne and elsewhere in Latvia.

In May 2017, with the support of the Small Culture and Tourism Project Competition, the ensemble’s CD “Veltījums dzimtajai pilsētai” was released.

Contact information

Leader Zane Vancāne
Contacts: tel. +371 29386611, zanesskola@inbox.lv
The collective operates in Rezekne City Culture House

Children’s folklore ensemble “Zdravinka”

Children’s folklore ensemble “Zdravinka” was founded in September 2007. There are two groups in the team: the youngest and the oldest. The youngest participant is 4 years old, but the oldest is 18 years old. The ensemble’s repertoire includes Russian folklore songs and Russian folk song arrangements.

The ensemble “Zdravinka” often performs in Rezekne, Ludza and Kārsava nursing homes. Twice a year attends Malta boarding school with Easter and Christmas concerts. The ensemble has participated in festivals in Lithuania (Visaginas), Poland (Suwalki), Pskov – International Festival of Young Performers “At Lukomorye”, (soloists – Marianna Grebenjuka and Viktorija Graholska).

In 2013, “Zdravinka” received the 1st degree diploma of the Latvian Song and Dance Festival, performed in the Vērmane Garden in Riga, as well as the soloist Marianna Grebenjuka (1st degree diploma of the Latvian Song and Dance Festival) sang in Berga Bazaar Square.

Every year the ensemble participates in the competition “Tatiana’s Day”, where it received 1st, 2nd and 3rd degree diplomas, in the international festival “Gosti” in 2014, as well as in previous festivals, which took place in Rezekne, the international festival “Multicultural Pärnu” in Estonia (2015), 1st degree in the international competition “BalticTalats” (Riga – Stockholm, 2015). Ensemble participated more than once in various concerts at the Latgale Embassy GORS, the Culture House of Rezekne National Societies, Rezekne Culture and Recreation Park (Meteni, meeting with Father Frost from Velikij Ustjug, Child Protection Day).

Contact information

Leader Jeļena Burova
Contacts: tel. +371 29197445, Ivushki.yelena@inbox.lv
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Rezekne Belarusian vocal ensemble “Suzorje”

Belarusian cultural society and vocal ensemble “Suzorje” actively participates in Belarusian Culture Days in Latvia, Belarusian Song Festival “Fest Dagda 2015”, festival “Kupalle” in Riga (2015), etc. The ensemble regularly participates in various events in Rezekne, performed at the fair “Rasadu opluots”, on St. Michael’s Day, city festivals, etc., has also given concerts elsewhere in Latvia – in Kaunata, Robežnieki, Zilupe, Pededze, etc.

Contact information

Leader: Ludmila Pikaļova
Tel. +371 26104747
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Russian ensemble “Harmonija”

Russian ensemble “Harmonija” was formed in 2000. Its leader is Olga Gaile. The ensemble’s repertoire includes Russian folk songs, Russian author songs, as well as Latvian and Latgalian songs.

The ensemble has participated in all cultural events of the Rezekne city, as well as the 825th anniversary celebration of Ludza city and the Russian Culture Days in Riga. It has performed in several Latvian cities. In 2005, on the stage of the Moscow House, the ensemble was awarded the diploma of the winner of the All-Latvian festival “When the soul sings”.

Very interesting is the search of creativity of the ensemble, combining the rhythms of Russian folklore and modern music in one song.

The ensemble “Harmony” is characterized by an extraordinary approach to elderly-known songs, and its professionalism is always pleasantly surprising.

Contact information

Leader: Olga Gaile
Contacts: +371 26675277, Olga55555@inbox.lv
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Cossack song ensemble “Lazorevij cvetok”

The Cossack song ensemble “Lazorevij cvetok” was founded in 2013. Its leader Tatjana Rasčosova has created a creative collective of like-minded people who are close to Cossack songs and traditions. The ensemble’s repertoire includes both lush Cossack folk songs and songs written by the authors. The audience likes the playful and temperamental manner of the performance.

The ensemble has participated in the Latvian Song and Dance Festival in Riga, the Russian Song Festival in Salaspils and other events. Successfully performed at the show and gained the right to participate in the international folklore festival “Baltica 2015” in Riga. “Azure flower” is an active participant of all city events, performs concerts in parishes and nursing homes.

Contact information

Leader: Tatjana Rasčosova
Contacts: Tel. +371 29466807
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Ukrainian vocal ensemble “Vodograj”

In 1997, the Rezekne Ukrainian association “Vodograj” was founded, and since the Ukrainian people are a singing nation, in 1999 an ensemble with an identical name – “Vodograj” was formed. The leader of the team is currently Tatjana Orlova.

The ensemble has three types of national costumes. It has participated in city, regional and all-Latvian shows-competitions, as well as Rezekne city and district festival events (in Strūžāni, Dricāni, Feimaņi, Malta). For the fifth year in a row, it is participating in the celebrations in honor of Ukraine’s Independence Day in Riga. Participated in the festival “Baltic Trembita” (Estonia, Tallinn), where it received a diploma.

Participated in Christmas and Maslenitsa events in Rezekne, Riga, Jēkabpils, Vangaži and Preiļi, as well as in the anniversary concert of Ukrainian writer Taras Shevchenko.

It should be mentioned that every time during its performance the ensemble treats everyone present with delicious Ukrainian food.

Contact information

Leader: Tatjana Orlova
Contacts: tel. +371 26374878, frater@inbox.lv
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Russian romance ensemble “Intriga”

Vocal ensemble “Intriga” was founded in 2010 and its concert programs include songs of various genres – both lyrical Russian romances and spiritual songs.

The ensemble participates in Russian Culture Days concerts and city festival celebrations, as well as performs outside Rezekne. The ensemble participated in Nellija Hakele’s anniversary concert in Riga (2015), spiritual music concert in Zilupe (2015), Russian Culture Days opening concert in Liepaja (2015), etc.

Contact information

Leader: Irina Ananjeva
Tel. +371 26538396
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Choreographic dance ensemble “Kolorīts”

Choreographic dance ensemble “Kolorīts” was founded in 2012, its leader is Jolanta Roslova. The ensemble consists of about 40 dancers, in 4 generation groups: the first youngest group is 3-4 years old, the second youngest is 4-5 years old, the middle group is 6-7 years old and the oldest group is 8-10 years old. Dancers are admitted to the ensemble from the age of 3.

The repertoire includes dances of various styles. It is possible to learn classical, foreign and modern dances. Much attention is paid to posture formation, coordination and development of children’s individual abilities.

Every year, the dance ensemble participates in a Christmas song concert, on June 1, a child protection day concert, as well as in various events organized by Rezekne Mothers Club. The collective has participated in the Preschool education institution event “Joy of Children’s Play” (orig.latv. “Bērnu spēles prieks”), “Anna’s Days” (orig.latv. “Annas dienas”), etc.

Contact information

Leader Jolanta Roslova
Contacts: tel. +371 29120948
The collective operates in the Culture House of Rezekne National Societies

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 2. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 3. Par grozījumiem 25.06.2019. lēmumā Nr.841 “Par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 4. Par zemes vienības Atmodas ielā 3, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 6. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājums:

 1. Par nomas objekta nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)

Video Background Header

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Project Description

Maecenas nec ultrices massa. Quisque orci diam, malesuada id augue nec, faucibus interdum dolor. Curabitur sagittis, felis porttitor placerat rhoncus, mauris diam sollicitudin nisl, sed luctus nulla sem non velit. Fusce a libero ullamcorper, volutpat orci ut, suscipit erat. Morbi tempor tortor vel urna lobortis.

Hendrerit faucibus massa consequat. Vivamus feugiat sapien massa, non luctus purus scelerisque et. Donec sodales pellentesque diam, et adipiscing erat imperdiet ac. Integer a lacinia velit. Pellentesque eu adipiscing arcu, a eleifend nulla. Vivamus tempus sem erat, eget lobortis odio interdum at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Phasellus et feugiat risus. Ut a egestas libero. Morbi dictum quis felis vel congue. Sed eu arcu auctor, volutpat justo et, egestas libero. Phasellus sagittis sem in iaculis faucibus. Aenean vel lacus purus.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Launch Project

Related Projects

Embed Vimeo Full Width

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Project Description

Maecenas nec ultrices massa. Quisque orci diam, malesuada id augue nec, faucibus interdum dolor. Curabitur sagittis, felis porttitor placerat rhoncus, mauris diam sollicitudin nisl, sed luctus nulla sem non velit. Fusce a libero ullamcorper, volutpat orci ut, suscipit erat. Morbi tempor tortor vel urna lobortis.

Hendrerit faucibus massa consequat. Vivamus feugiat sapien massa, non luctus purus scelerisque et. Donec sodales pellentesque diam, et adipiscing erat imperdiet ac. Integer a lacinia velit. Pellentesque eu adipiscing arcu, a eleifend nulla. Vivamus tempus sem erat, eget lobortis odio interdum at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Phasellus et feugiat risus. Ut a egestas libero. Morbi dictum quis felis vel congue. Sed eu arcu auctor, volutpat justo et, egestas libero. Phasellus sagittis sem in iaculis faucibus. Aenean vel lacus purus.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Related Projects

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.22 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē” apstiprināšanu.
  Ziņo Pāvels Savickis (Administratīvās inspekcijas vadītājs)
 5. Par Rēzeknes Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Žanis Ārmanis (Rēzeknes BJSS direktors)
 6. Par pamatlīdzekļa nodošanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 7. Par uzmērīto zemes vienību platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 9. Par zemes vienības Zilupes ielā 77/2, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 10. Par zemes vienības Dārzu ielā 40B, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 11. Par jaunizveidotu zemes vienību Lokomotīvju šķērsielā 28, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 12. Par jaunizveidotu zemes vienību Mediķu ielā 5B, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 13. Par zemes vienības iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Meža ielā 6C, Atbrīvošanas alejā 143C, Saules ielā 23A, Latgales ielā 103A).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)

Papildjautājumi:

 1. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Viva”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 2. Par nomas objekta nodošanu iznomāšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 3. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” īres maksas izdevumu segšanai.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A, Rēzeknē un Brīvības ielā 23, Rēzeknē, nomas tiesību pirmo izsoli.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks – vecākais projektu vadītājs)

Отправляйся в приключение с игрой „Другой Резекне”!

Лето – самое подходящее время для новых приключений, поэтому Центр развития туризма города Резекне приглашает принять участие в игре на ориентирование „Другой Резекне”, открыв для себя как популярные, так и менее известные места в городе. В игре «спрятаны» 32 интересных объекта, которые каждый участник сможет найти с помощью мобильного приложения „Qrenteerings”. Чтобы сделать игру еще более интересной, к половине контрольных пунктов прикреплены вопросы, позволяющие проверить свои знания о Резекне и узнать новые интересные факты.

Игра на ориентирование „Другой Резекне” доступна до 31 июля в любое время и любым составом. Это станет прекрасным способом времяпрепровождения как для жителей, так и для гостей Резекне, позволяя неспешно и увлекательно познавать и открывать для себя город. В игре нет ограничений по времени, также каждый сможет претендовать на ценные призы, так как раз в месяц будет проходить розыгрыш, в котором примут участие все игроки, которые отметились как минимум в 15 контрольных пунктах. Кроме того, дополнительные призы смогут получить и те, кто в ходе игры будет делиться в социальной странице Facebook фотографиями у наиболее понравившихся объектов, с пометкой #CitaRezekne.

Для участия в игре:

 • необходима карта, ее можно получить в Резекненском туристическом информационном центре (по адресу Krasta iela 31) или скачать в интернете: http://ej.uz/spelecitarezekne,
 • скачай мобильное приложение „Qrenteerings”, с помощью которого происходит сканирование контрольных пунктов,
 • зарегистрируйся в игре, интересно проведи время и выигрывай призы!

Приглашаем Вас играть с семьей, друзьями и коллегами по работе, или же индивидуально, проводя свободное время, неспешно наслаждаясь ориентированием по Резекне!

Dodies piedzīvojumos ar orientēšanās spēli „Cita Rēzekne”!

Vasara ir īstais laiks, kad doties jaunos piedzīvojumos, tāpēc Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs aicina piedalīties orientēšanās spēlē „Cita Rēzekne”, kas ļaus atklāt gan pazīstamas, gan mazāk zināmas vietas pilsētā, ieraugot pilsētu no neierasta skatupunkta. Pilsētā ir atzīmēti 32 punkti, kas spēles gaitā ir jāatrod un jāatzīmē aplikācijā. Lai spēli padarītu interesantāku, pusei no atrodamajiem punktiem ir sagatavoti arī jautājumi, kas ļaus pārbaudīt savas zināšanas un, iespējams, uzzināt jaunus faktus par Rēzekni!

Lai piedalītos spēlē:

 • saņem spēles karti Rēzeknes Tūrisma informācijas centrā (Krasta ielā 31) vai lejupielādē internetā: http://ej.uz/spelecitarezekne.
 • lejupielādē aplikāciju „Qrenteerings”, ar kuras palīdzību notiks atzīmēšanās kontrolpunktos
 • aplikācijā veic reģistrāciju spēlei, laidies piedzīvojumā un laimē vērtīgas balvas!

Ar kontrolpunktiem atzīmētās vietas ir iespējams apmeklēt brīvā secībā, punktu vietās atrodas QR kodi, ja tādu nav, atzīmēšanās notiks automātiski, izmantojot telefona GPS koordinātes. Kartē atzīmēti divu veidu kontrolpunkti: tādi, kuros notiek tikai atzīmēšanās, un tādi, kuros jāatbild arī uz jautājumu. Par katru pareizu atzīmi tiks piešķirts viens punkts un par katru pareizi atbildētu jautājumu – vēl viens punkts.

Orientēšanās spēle „Cita Rēzekne” ir pieejama līdz 31.jūlijam un būs lielisks brīva laika pavadīšanas veids gan Rēzeknes iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem, nesteidzīgi iepazīstot un atklājot pilsētu. Spēlei nav laika ierobežojumu, ikviens var tikt pie vērtīgām balvām, tā kā izlozē piedalīsies visi reģistrējušies spēlētāji, kas būs atzīmējušies vismaz 15 objektos. Turklāt papildus balvas iegūs tie, kas spēles gaitā būs dalījušies sociālajā platformā Facebook ar fotogrāfijām, izmantojot tēmturi #CitaRezekne.

Aicinām spēli spēlēt kopā ar ģimeni, draugiem un darba kolēģiem, vai arī individuāli, aizpildot gaišos vasaras vakarus ar nesteidzīgu orientēšanos pa Rēzekni!

Rezultāti

Darba kārtība

 1. Par piespiedu naudas uzlikšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” 15.04.2020. lēmuma Nr.4/178 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 3. Par Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 4. Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma slēgšanu (Brīvības ielā 27A, Rēzeknē).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vecākā speciāliste-konsultante nekust. īpaš. privatiz. un apsaimniekošanas jaut.)
 6. Par zemes vienības daļas Miera ielā 44A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmumā Nr.436-5 “Par zemes vienības daļas Upes ielā 24A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos (11 lēmumprojekti, no Nr.9-19).
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikumā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 3. Par grozījumiem Administratīvās inspekcijas nolikumā.
  Ziņo Pāvels Savickis (Administratīvās inspekcijas vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.09.2014. lēmumā Nr.796 “Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”.
  Ziņo Pāvels Savickis (Administratīvās inspekcijas vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 15.06.2017. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai”” precizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstu un naudas balvu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par līdzekļu piešķiršanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Ūdens”.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 4. Par akciju sabiedrības “Rēzeknes Siltumtīkli” pārveidošanu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Siltumtīkli”.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 5. Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes Satiksme”.
  Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 6. Par grozījumiem 2016.gada 20.jūnija pasūtījuma līgumā Nr.3.1.1.37/132.
  Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu un Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 9. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 10. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes nolikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 11. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 15.06.2017. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai”” apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā (nodarbinātība vasarā).
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja)
 13. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldību jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības konkursa līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumā.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja)
 14. Par nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu nodošanu patapinājumā (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Vjačeslavs Tokarevs (Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimn. nod. vadītājs)
 15. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vecākā speciāliste-konsultante nekust. īpaš. privatiz. un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par zemes vienības F.Varslavāna ielā 69, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Koku ielā 8, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par telpu Viļānu ielā 2, Rēzeknē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “EXCELSUS”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Tatjanas Sudnikas ievēlēšanu Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES ŪDENS” pamatkapitāla samazināšanu un nekustamā īpašuma iegūšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu un adreses noteikšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 4. Par jaunizveidotu zemes vienību Kaunatas ielā 1A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par zemes vienības Komunālā ielā 5A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 6. Par zemes vienības Komunālā ielā 13, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma izsoles termiņa pagarināšanu (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 110A, Atbrīvošanas alejā 164-302, Lubānas ielā 30A, Ļermontova iela 2C, Raiņa ielā 19A-2).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 27-78, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 9. Par zemes vienības daļas Torņa ielā 8, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmas 2020.–2023. gadam apstiprināšanu.
  Ziņo Eleonora Ivanova (ARPC “Zeimuļs” jaunatnes lietu speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikuma Attīstības pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par telpu Viļānu ielā 10, Rēzeknē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Centrs MARTA”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ārkārtas situācijas laikā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas vizuālas identitātes apstiprināšanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par reorganizācijas pasākumiem.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 3. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 6. Par zemes vienības K.Barona ielā 14A, Rēzeknē iznomāšanu (5 lēmumprojekti).
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 7. Par zemes vienības iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 74A, Parka ielā 35A, Saules ielā 19A, Saules ielā 23A).
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par atbalstu pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Rēzeknes pilsētas speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA ,,Austrumlatvijas koncertzāle”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 3. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA ,,Olimpiskais centrs Rēzekne”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)

Consolidated budget

In 2020, the total consolidated budget (both basic budget and special budget) revenue of the city of Rēzekne amounted to 40.5 million euros, which is 12.5 million euros less than in 2019. The planned total amount of consolidated budget expenditure for 2020 was 57.4 million euros, which is 3.6 million euros less than in the previous year. The share of the budget financed by the city of Rēzekne is 16.9 million euros; it is comprised of a 4.7 million euro budget surplus from the beginning of the year, which is to be allocated for covering budget expenditure, and the difference between planned and outstanding loans, which amounts to 12.2 million euros.

Consolidated budget for the city of Rēzekne in 2013-2020, million Euro

Basic budget revenue

The planned basic budget revenue amounts to 40.5 million euros. The most important source of municipal budget revenue is personal income tax (PIT). In 2020, the projected amount is 34% of basic budget revenue, or 13.7 million euros, which is 2.3 million euros less than the actual revenue in 2019. State tax reform will have an impact on the amount of personal income tax paid into the municipal budget. It is estimated that PIT revenue will decrease in the years to come as the PIT rate is reduced to 20%. To compensate for the negative effect of the tax reform on the municipal budget revenue, a special grant for municipal budgets is earmarked in the state budget.

In 2020, tax revenue from real estate (land, buildings, structures, housing) is projected to amount to 858 thousand euros (2% from the total basic budget revenue).

The rest of the municipality’s revenue comprises 1% of the total budget revenue, amounting to 310.3 thousand euros, and includes gambling tax – 132 thousand euros; natural resource tax – 16.5 thousand euros; fees, fines, other non-tax revenue, revenue from alienating real estate owned by the local government – 161.6 thousand euros.

In 2020, planned transfers to be received from other local governments amount to 1180 euros, or 3% of the total basic budget revenue.

Two million euros, or 5% of the total budget revenue, are to be earned from fee-based services provided by budgetary authorities.

The planned state budget transfers in 2020 amount to 22.4 million euros, or 55.3% of total revenue, including:

 • grants and earmarked grants from the state budget – 8898.7 thousand euros; transfers from the state budget to municipalities (earmarked grants) to cover teachers’ salaries and free lunch for form 1-4 students for eight months;
 • state budget funding for projects supported by EU structural funds – 280.6 thousand euros;
 • a grant to cover the living expenses for people who have been living in old-age nursing homes in the municipality since at least 1 January, 1998 – 27.6 thousand euros;
 • earmarked grant according to Cabinet regulation No. 354 of 26 June, 2018, “Regulation on Foster Families” – 10.3 thousand euros;
 • grant from the Municipal Finance Adjustment Fund (MFAF) – 8.32 million euros;
 • in 2020, the residual MFAF grant of 2019 was received, amounting to 153.8 thousand euros;
 • the projected amount of the transfers from state budgetary authorities for projects co-funded by European Union policy instruments is 4.62 million euros;
 • transfers received from the state budget for partly funded derived public persons and for institutions not receiving budget funding – 99.7 thousand euros.

Basic budget expenditure

The planned basic budget expenditure amounts to 56.8 million euros. In 2020, the priorities of Rēzekne City Council will remain the same as in previous years. The largest amount of basic budget spending is allocated for education, the social sector, and the development of city infrastructure. The budget priorities are: to maintain and develop a network of education, culture, and sports institutions and the services they provide; to maintain social security and support to disadvantaged members of society; to continue the implementation of infrastructure development projects by attracting co-funding from European Union structural funds.

In 2020, the total basic budget expenditure in the city of Rēzekne for maintenance purposes is planned to amount to 33.2 million euros, of which 13.4 million euros will be spent on salaries. The planned expenditure for capital purchases, overhaul, and investments is 23.6 million euros.

For education, the planned expenditure in 2020 amounts to 22.5 million euros (including a 5.4 million euro earmarked grant), or 40% of the total basic budget expenditure. For the maintenance and renovation of preschool educational institutions, a total of 4.1 million euros are allocated; for the maintenance and renovation of elementary and secondary educational institutions and the reconstruction of Rēzekne Secondary School No. 6’s sports field – 8.1 million euros; for the functioning of interest-based education institutions – 1.5 million euros. It is planned to implement projects with the support of European Union funds totalling 7.9 million euros. The maintenance costs of the Eastern Latvian Centre of Creative Services are 0.6 million euros. The planned budget expenditure by the Sports Department (Children and Youth Sports School) for education is 0.7 million euros.

For culture, recreation, and sports, a total of 9.1 million euros, or 16% of total basic budget expenditure, is planned. This sector’s expenditure includes the operational costs of Rēzekne Culture and Tourism Centre and institutions under the centre, as well as costs associated with cultural events in the city, totalling 2.3 million euros. A municipal budget grant of 0.9 million euros is earmarked for covering the operation costs of the Eastern Latvia Regional Multifunctional Centre (LLC “Austrumlatvijas koncertzāle”) in 2020. For the maintenance of Rēzekne Synagogue in 2020, 6.9 thousand euros are allocated, and a further 7.1 thousand euros are planned for the project of restoring the synagogue.

A total of 5.2 million euros are earmarked for the implementation of the project “The construction of Rēzekne Olympic Centre”. Additionally, there are plans to spend a 4.2 million euro loan from the State Treasury of Latvia as part of the 2020 budget. The construction of the sports arena will continue. For the maintenance of the multifunctional sports facility in 2020, a grant of 0.1 million euros is allocated. The total planned expenditure of Rēzekne City Council Sports Department in 2020 is 0.7 million euros.

The funding allocated for economic activity is 12.4 million euros, or 22% of the total basic budget spending, including 7.97 million euros for projects co-financed by the European Union, with the aim of establishing a network of industrial territories to promote entrepreneurship in Rēzekne, reclaiming degraded territories, and creating industrial infrastructure and office space. The total amount of grants for public transportation in the city in 2020 is 2.03 million euros. One of the most important priorities in the 2020 budget is the improvement of municipal roads and street infrastructure. The total amount of funding for the municipal road transport programme is 887,681 euros.

The planned expenditure for environmental protection is 1.8 million euros, or 3% of the total basic budget expenditure.

For maintenance of municipal land and housing in 2020, a total of 2.7 million euros, or 5% of the basic budget expenditure, is allocated. Most of spending in this category is dedicated to the maintenance of city streets, roads, bridges, the lighting system, and cemeteries. A total of 246.8 thousand euros are allocated for street lighting in the city. A further 414.4 thousand euros are planned for the housing development programme. Projects amounting to 1.8 million euros are to be implemented in 2020 with co-funding from European Union structural funds.

For social protection, 5.6 million euros, or 10% of the total basic budget amount, are planned in 2020. This section includes funding for institutions and activities functioning under the department “Social Service”, as well as aid for disadvantaged residents. A total of 1.09 million euros are allocated for social benefits.

For the functioning of the Orphan’s Court, 73 thousand euros are allocated.

To ensure the implementation of the “NGO project ‘Support for the unemployed’” in 2020, 280.8 thousand euros are planned.

Moreover, 92.2 thousand euros are allocated for scholarships and for covering the tuition fees for medical students.

A further 2.6 million euros are to be used for ensuring the functioning of general government units. This includes 2.1 million euros for the functioning of the City Council and Municipal Administration, as well as 40 thousand euros for contingency expenses.

Investment programme

In 2020, municipalities will have the right to receive loans for the implementation of projects co-financed by EU funds and other financial instruments provided by foreign countries.

Based on experience from previous years, the Rēzekne City Council will continue to actively take opportunities provided by European Union funds to implement city infrastructure development projects.

Upon evaluation of the financial capacity of the Rēzekne City Council budget and the project implementation time frames, 81 projects totalling 22.1 million euros have been included in the basic budget capital investment programme for 2020.

Largest 2020 projects

Projects funded by Rēzekne City Council:

Projects co-funded from European Union structural funds:

Aleksandrs Bartaševičs

 • Chairman of Rēzekne City Council.
 • Chairman of the Committee on Finance and Budget.
 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1965.
 • Higher education (Riga Technical University, 1990, industrial and civil construction).

Andrejs Rešetņikovs

 • Deputy Chairman of Rēzekne City Council.
 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1946.
 • Higher education (Leningrad Institute of Railway Transport Engineers, road traffic engineer-mechanic).

Lidija Ostapceva

 • Deputy Chairperson for Education, Culture, and Social Affairs of Rēzekne City Council.
 • Chair of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1958.
 • Higher education (Daugavpils Pedagogical Institute, biology and chemistry; Daugavpils Pedagogical University, Master’s degree in educational sciences).

Aleksejs Stecs

 • Deputy Chairperson for Urban Development and Investment of Rēzekne City Council.
 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Chairman of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1980.
 • Higher education (Belarus State Economic University, economist).

Vladimirs Bogdanovs

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1966.
 • Higher education (Latvian State Institute of Physical Culture, swimming coach and PE teacher, professional Master’s degree).

Aleksejs Grehovs

 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1987.
 • Higher education (Rēzekne Higher Education Institution, Master’s degree in career guidance).

Ināra Groce

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the joint list of “THE LATGALE PARTY”, National Alliance “All For Latvia!”–“For Fatherland and Freedom/LNNK”, party “UNITY”.
 • Born in 1967.
 • Higher education (University of Latvia, journalist, Daugavpils University, Master’s degree in public management).

Aleksandrs Irišins

 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1970.
 • Secondary education (Rēzekne Secondary School No. 2).

Jāzeps Korsaks

 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the joint list of “THE LATGALE PARTY”, National Alliance “All For Latvia!” –“For Fatherland and Freedom/LNNK”, party “UNITY”.
 • Born in 1958.
 • Higher education (Riga Medicine Institute, medical treatment)

Igors Lucijanovs

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the party “United Rēzekne”.
 • Born in 1962.
 • Higher education (Latvia Academy of Agriculture, engineer-mechanic).

Igors Sergejevs

 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1969.
 • Higher education (Daugavpils Pedagogical Institute, mathematics, informatics, and computing).

Olga Strode

 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1974.
 • Higher education (Baltic International Academy, public relations management).

Juris Guntis Vjakse

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the party “Union of Greens and Farmers”.
 • Born in 1967.
 • Higher education (Latvia Academy of Agriculture, engineer-mechanic, University of Latvia, real estate valuation and management).

The current coat of arms of Rēzekne

In March 2000, the Rēzekne City Council made a decision and approved the symbols of the city. Council Members voted in favour of the version of Rēzekne’s coat of arms that was used during the first period of Latvia’s independence.
As several coats of arms previously used by local communities did not correspond to the idea of an independent country, in 1923 a special heraldry commission was established in Latvia. At that time, the official symbol of Latgale was a griffin (facing the left side) that is holding a sword. The same griffin (representing the wish to be considered as the heart and the capital city of Latgale) was placed in the centre of the Rēzekne city coat of arms adopted in 1925. It features a golden (yellow) griffin, an ancient mythological creature with the body of a lion and the wings of an eagle, on a sky-blue background.
The griffin is a giant, ferocious creature. In mythology, griffins were often known for guarding treasures. It is a symbol of might, power, and speed. As a matter of fact, according to heraldry regulations, the griffin should be depicted holding a sword, but in the coat of arms of Rēzekne the sword was replaced with a shield in the colours of the Latvian national flag, thus emphasising that the city belongs to the country. As set out in the heraldry regulations, the sky-blue background stands for magnanimity, honesty, loyalty, and excellence.

The coat of arms of Rēzekne during the Soviet period

In the 1970s, Rēzekne acquired a new coat of arms bearing the symbols of the era. A cogwheel, a sickle, and a hammer are depicted at the top part of the Latvian SSR flag, while the bottom part featured an ancient candlestick; “Rēzekne” was written at the very top on a white background. The coat of arms was designed by Uldis Ozoliņš.
Despite the fact that the Soviet-era coat of arms of Rēzekne violated some heraldry regulations (using the state flag as a background), it included specific information: Rēzekne is an industrial city that has maintained traditional occupations. However, this coat of arms was not widely used.

The coat of arms of Rezhitsa designed in 1857 by B. Ķēne

Another coat of arms of Rezhitsa was created in the 1950s, yet, for whatever reasons, it was not adopted officially. To make the coats of arms of cities visually complete and to design them according to European rules of heraldry, Alexander II tasked B. Ķēne (1817–1886), Head of the Heraldry Department of the Senate, with creating a brand new system for designing coats of arms and revising all the existing coats of arms used by cities. He did the task brilliantly and created a logical system for the unification of cities’ coats of arms approved by the emperor in 1857.
According to the version proposed by B. Ķēne, the coat of arms of Rezhitsa should have featured a silver shield covered in stoat tails with the coat of arms of the Vitebsk Governorate in its upper left corner. A silver tower crown is placed on top of the shield, while golden cereal ears wrapped in the ribbon of Alexandria decorate its sides.
The silver colour symbolises purity and innocence, God’s grace and open-heartedness. The stoat tails represent power. The tower crown attests to the status of the city in the uyezd (county). The golden cereal ears wrapped in the ribbon of Alexandria showed that agriculture and the trade of bread were developed in Rezhitsa. For unknown reasons, this coat of arms was not adopted officially.

The coat of arms of Rezhitsa in 1781

The first coat of arms of Rezhitsa was approved on 21 September, 1781, together with the coats of arms of other local authorities in the Polotsk Governorate. The prelude to the adoption of a coat of arms was the government order of 7 November, 1775, signed by Catherine II, on initiating local government reform throughout the Russian Empire. This decree introduced a new administrative division system in Russia.
In his book, “Rēzekne. Historical descriptions from ancient times through 1917”, Vladimirs Nikonovs provides the following portrayal of the coat of arms of Rezhitsa: it consists of a shield divided into two parts with the top part depicting a black, double-headed eagle on a golden background wearing two big crowns and a third crown, the Emperor’s, embodying the divine grace towards the inhabitants of the city. The bottom part of the shield depicts a horse rider with a raised sword moving in pursuit to the right over a field of stoats. The colour scheme of the bottom part of the coat of arms is as follows: a silver knight with a raised sword and a round shield in a stoat field; a silver horse with a crimson saddle covered with a golden, tripartite blanket with a sky-blue edge.

The flag of the city of Rēzekne is a rectangular piece of fabric consisting of three horizontal stripes: the top and bottom sections are light blue and the middle section is white, matching the colour proportions of the flag of the Republic of Latvia.
The ratio of the height of the flag to its width is fixed at 2:1.
The flag is double-sided.
The coat of arms of the city of Rēzekne is depicted in the centre of the flag.
The following dimensions are to be applied in the production of the flag: 1×2 m, height of the coat of arms – 66 cm.
The size of the table-top flag is 14×28 cm, and its proportions match the proportions and description of the flag of the city of Rēzekne.

Rēzekne Olympic Centre

2020. gads

Rēzekne Olympic Centre

2013 marked the beginning of the first construction stage of Rēzekne Olympic Centre, which offers a full-size football pitch with a synthetic covering and concrete spectator stands with 1,000 seats. The second stage of the project included the construction of the sports hotel Restart, which offers 28 rooms, recreation facilities, changing rooms, and a café. The outdoor swimming pool of the Olympic Centre was opened in May 2017. During the third and final stage, the main building of a multi-functional sports arena will be constructed; it will comprise a multi-functional gym with 727 spectator seats and an ice arena with 568 spectator seats.

Read more

Creation of the Northern District Park

2021. gads

Creation of the Northern District Park

The park will theoretically be divided into three areas. A basketball court, an outdoor gym, bicycle stands, and two small, decorative pools will be installed. A multi-purpose track with a special covering will be installed around the park for cycling, jogging, and rollerblading. For children, the park will offer a playground with rubber surfacing for playing chess, checkers, and hopscotch, as well as a labyrinth made of evergreen plants.

The memorial area will be improved, the old concrete paving slabs will be replaced by cobblestones, and flowerbeds will be installed all around the park.

Many new park benches will be placed in the square next to the main entrance of Secondary School No. 5, and the number of car parking spots will be increased. The entire park territory will be illuminated and monitored by CCTV.

58 deciduous trees, 1418 deciduous shrubs, 1732 cereals, 8 conifers, and 1827 perennials are to be planted in the park.

Read more

Construction of a SPA Hotel

2021. gads

Construction of a SPA Hotel

The development of SPA and hotel services in the city is one of the essential preconditions for the development of the entire tourism sector of the city and the region. Currently, the hotels in the city cannot not meet the demand for tourism and lodging services.

According to tourism experts, a territory in the southwestern part of Rēzekne would be one of the most suitable places to build a hotel in the city. The plots border the Kovšu Lake area, an apartment block neighbourhood to the west, as well as Brīvības iela and detached houses to the north.

The total area of plots designated for the construction of hotel facilities is approximately 1 ha.

The buildings and infrastructure necessary for the operation of the hotel are to be constructed and then leased to an economic operator for the development of a hotel business.

Read more

Construction of the Kovšu Lake Park

2021. gads

Construction of the Kovšu Lake Park

The construction of the Kovšu Lake Park involves the improvement of the areas adjacent to the lake, including the construction of a beach café and a viewing platform; a car park; a promenade on the east coast of the lake; a nature trail along the river to the south of the lake and a trail around the lake; fishing footbridges with canopies; a campsite and an administrative building for the campsite; a boat area; and a boathouse.

The public infrastructure – namely the beach cafe, the campsite and the campsite administrative building, and the boat area’s infrastructure – is to be leased to an economic operator determined by a tendering procedure.

Read more

The residential buildings at V. Seiles iela 1a are to be reconstructed as a centre for creative ideas

2021. gads

The residential buildings at V. Seiles iela 1a are to be reconstructed as a centre for creative ideas

Committee on Finance and Budget

The Committee on Finance and Budget:

 • supervises the preparation of the local government’s draft budget, reviews draft budget proposals prepared by the committees, and submits the local government’s draft budget for consideration by the Council;
 • reviews draft budget proposals prepared by other standing committees and submits them for consideration by the Council;
 • evaluates the draft budget, the amendments to be included in it, and the priority areas in allocating funds if the revenue side of the budget is not implemented;
 • evaluates projects related to the use of financial resources, as well as draft Council resolutions, if unbudgeted expenses or amending the revenue side of the budget is necessary to carry out these resolutions;
 • submits proposals regarding the management of municipal property and the acquisition of immovable property, as well as formulates an opinion on the local government’s claiming the right of first refusal;
 • formulates an opinion on the alienation of immovable property by the local government;
 • within the scope of its competence, reviews budget requests and projects by officials, institutions, commissions, and working groups, as well as applications submitted by residents regarding financial matters;
 • upon a written request by a Council member and according to the form prescribed by the Treasury, reports on the implementation of the budget;
 • reviews the annual report and submits it for approval by the Council;
 • performs other duties set out in the laws and regulations of the Republic of Latvia.
Chairperson: Aleksandrs Bartaševičs Members of the Committee: Vladimirs Bogdanovs, Ināra Groce, Igors Lucijanovs, Lidija Ostapceva, Andrejs Rešetņikovs, Aleksejs Stecs, Juris Guntis Vjakse Meetings are held twice a month (usually on the second and fourth Monday of the month at 11.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order

The Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order addresses matters related to:

 • the spatial development plan and the building procedure regarding structures of public importance (buildings designed for public use), the construction of new production facilities or the extension of existing ones;
 • land matters, including land lease (except for the extension of concluded land lease agreements); agreements on the lease of immovable property owned by the local government but located on land owned by another person; lease of municipal land on which immovable property owned by another person is located; lease of undivided shares;
 • the use of properties and territories;
 • the planning of green areas;
 • international cooperation and tourism;
 • the preparation and implementation of investment projects;
 • within the scope of its competence, reviews budget requests by city residents, officials, institutions, companies, commissions, and working groups and submits them to the Committee on Finance and Budget;
 • public utility services;
 • territory development;
 • the maintenance and use of the building stock and non-residential properties, the conclusion of agreements on the lease of non-residential spaces for a duration exceeding three years or by extending its validity for the following years of operation (except for lease of undivided shares or the extension of concluded lease agreements);
 • traffic regulation;
 • public order;
 • reviews budget requests by officials, institutions, commissions, and working groups and submits them to the Committee on Finance and Budget;
 • performs other duties set out in the laws and regulations of the Republic of Latvia.
Chairperson: Aleksejs Stecs Members of the Committee: Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Grehovs, Aleksandrs Irišins, Jāzeps Korsaks, Igors Sergejevs. Meetings are held twice a month (usually on the second and fourth Monday of the month at 10.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters

The Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters addresses issues related to:

 • education and extracurricular activities;
 • the organisation of cultural events, the operation of cultural institutions;
 • the organisation of sports events, the support for the operation of sports organisations and extracurricular sports activities;
 • social assistance;
 • assistance regarding housing issues;
 • healthcare and public health protection;
 • the promotion of employment;
 • within the scope of its competence, reviews budget requests by city residents, officials, institutions, companies, commissions, and working groups and submits them to the Committee on Finance and Budget;
 • performs other duties set out in the laws and regulations of the Republic of Latvia.
Chairperson: Lidija Ostapceva Members of the Committee: Vladimirs Bogdanovs, Aleksejs Grehovs, Andrejs Rešetņikovs, Igors Sergejevs, Olga Strode. Meetings are held twice a month (usually on the second and fourth Monday of the month at 9.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Commission on Municipal Property Privatisation and Alienation

Chairperson: Ilona Zaharkeviča Deputy Chairperson: Aleksejs Stecs Members: Andrejs Pokuļs, Valērijs Aleksejevs, Edgars Trifanovs. Contact person: Vineta Zbitkovska, 646 07621

Commission on Administration

Chairperson: Margarita Voiciša Deputy Chairperson: Olga Kovaļova Members: Vilma Kaļiņina, Vladimirs Bogdanovs, Anna Zelenkova, Romans Suhobokovs, Anita Batare, Natālija Siņicina. Contact person: Margarita Voiciša, 64607613

Commission on Privatisation of Residential Housing

Chairperson: Lilija Gavare Deputy Chairperson: Sandra Skrule Members: Valērijs Aleksejevs, Valērijs Ādmidiņš, Gunita Zeļča Contact person: Lilija Gavare, 64607649

Commission on Culture

Chairperson: Normunds Liepiņš Deputy Chairperson: Pēteris Keišs Members: Lidija Ostapceva, Osvalds Zvejsalnieks, Māra Zaļaiskalns, Aleksandrs Sedihs, Diāna Zirniņa, Ilona Filipenoka, Iveta Graudiņa Contact person: Ilona Filipenoka, 26162206; kulturaskomisija@rezekne.lv

Commission on Procurements

Chairperson: Andrejs Rešetņikovs Deputy Chairperson: Members: Vladimirs Bogdanovs, Natālija Kuzņecova, Skaidrīte Gaidule, Uldis Neimanis, Karīna Bartkeviča Contact person: Jeļena Žogota, 64607669

Commission on Social Affairs

Chairperson: Kristīne Ustinova Deputy Chairperson: Egdars Šilins Members: Inese Nipere, Olga Jezerska, Aina Selezņova, Ārija Strade, Jāzeps Avdijanovs, Tatjana Sudnika, Olga Belova Contact person: Inese Nipere, 26639222

Commission on Energy Efficiency Improvement Issues of the Building Stock

Chairperson: Svetlana Deņisova Deputy Chairperson: Raimonds Arbidāns Members: Aleksandrs Sedihs, Inna Petrova, Oļegs Lapšovs, Aleksandrs Marčenko, Ināra Golubeva Contact person: Ināra Golubeva, 29117010

Commission on Healthcare

Chairperson: Rolands Jezerskis Deputy Chairperson: Lidija Ostapceva Members: Ruta Kuzmane-Bogdanova, Lilita Studene, Kavštanha Malinka Rambadagalla, Karīna Ščerbenko, Renārs Deksnis Contact person: Karīna Ščerbenko, 26264734

Commission on Tourism

Chairperson: Gunta Letjaga Deputy Chairperson: Jeļena Kijaško Members: Aleksejs Stecs, Diāna Zirniņa, Ilona Filipenoka, Igors Nikitins, Baiba Širina Contact person: Aleksejs Stecs, 646 07680

Commission on Organising Public Events, Meetings, Processions, and Pickets

Chairperson: Raimonds Olehno Deputy Chairpersons: Pāvels Savickis, Margarita Voiciša Members: Georgijs Orlovs, Kristīne Kokoreviča, Ilona Opincāne, Jaroslavs Ivanovs Contact person: Pāvels Savickis, 64607615

Commission on Elections

Chairperson: Diāna Pirožkina Members: Larisa Judova, Janīna Dukule, Vilma Kaļiņina, Vasilijs Rutkovskis, Margarita Voiciša, Jurijs Petkevičs Contact person: Larisa Judova, 646 07604

Commission on Civil Protection

Chairperson: Aleksandrs Bartaševičs (Rēzeknes pilsētas dome) Members: Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne City Council), Viktors Ščavinskis (State Fire and Rescue Service), Gunārs Pašķevičs (State Police), Euģēnijs Upenieks (State Forest Service), Jurijs Mitrofanovs (AS Sadales Tīkli), Ināra Tirole (State Emergency Medical Service), Ērika Ruskule (State Environmental Service), Mārīte Ņukša (Food and Veterinary Service), Vladimirs Miņins (Health Inspectorate), Aivars Uzulnīks (State Border Guard College), Gunārs Vizulis (Latvian National Guard) Contact person: Jolanta Rimša, 646 07676

Commission on Economic Development and Resident Employment

Chairperson: Andris Filipenoks Deputy Chairperson: Aleksejs Stecs Members: Jurijs Petkevičs, Raimonds Arbidāns, Sandra Ežmale, Aleksandrs Irišins, Gunta Letjaga, Jekaterina Meirāne, Mihails Kabanovs. Contact person: Krista Freiberga, 646 07635

Commission on Determination of Compensation for Immovable Property Necessary for Public Needs

Chairperson: Aleksejs Stecs Deputy Chairperson: Ilvija Pastare Members: Marina Labanovska, Ilze Kaulakane, Ivans Sorokins. Contact person: Vineta Zbitkovska, 646 07621

Commission on Provision of Municipal Co-financing

Chairperson: Aleksejs Stecs Deputy Chairperson: Ilvija Pastare Members: Lilija Gavare, Gunārs Spradzenko, Gunārs Arbidāns, Georgijs Orlovs, Natālija Kuzņecova. Contact persons: Lilija Gavare, 64607649; Natālija Kuzņecova, 64607619

Darba kārtība

 1. Par uzkrāto izmaksu nodošanu Pilsētas saimniecības pārvaldei.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības aģentūrai “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Ziedu ielā 3, Rēzeknē, pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par nekustamā īpašuma K. Barona ielā 36A, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 5. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 176, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot trešajā mutiskā izsolē.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 7. Par nomas maksas cenrādi informācijas un reklāmas objektu uzturēšanai.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par zemes vienības daļas V. Seiles ielā 38C, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 11. Par jaunizveidotām zemes vienībām Ozolu ielā 19A un Ozolu ielā 19B, Rēzeknē.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 12. Par jaunizveidotām zemes vienībām Ozolu ielā 22, Ozolu ielā 24 un Ozolu ielā 22A, Rēzeknē.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 13. Par jaunizveidotām zemes vienībām Ozolu ielā 28, Ozolu ielā 30, Ozolu ielā 32, Ozolu ielā 28A, Rēzeknē.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 14. Par zemes vienības Rēznas ielā 11A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 15. Par zemes vienības Rēznas ielā 6A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa noteikšanu 2020.gadā.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 31.03.2020. lēmumā Nr.1159 “Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)

1285

Rēzekne is mentioned in historical documents for the first time

1773

Rēzekne acquires city rights

17,5 km2

The total area of Rēzekne in 2019
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Basic budget of the Rēzekne City local government, expenditure thousand euros 34701 25292 31296 41004 42907 45503 32263 30815 31310 38122 60637
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Population of Rēzekne at the beginning of the year No. of people 35126 34444 33456 32422 31378 30756 29948 29317 28692  28174 28156  27820
Population change No. of people -682 -988 -1034 -1044 -622 -808 -631 -625 -518  -18  -336
Natural change No. of people -131 -141 -282 -200 -199 -206 -230 -215 -185  -170 -247
Net migration No. of people -551 -847 -752 -844 -423 -602 -401 -357 -333  152 -89
Dependency ratio per 1000 residents in the working-age group No. of people 495 487 498 533 555 572 591 609 624 613 632
Average age years 40.5 40.8 41.1 41.4 42.2 43.1 43.1 43.4 43.3 43.3 43.4
Ethnic composition: No. of people
Latvian 15923 15737 15533 14793 14442 14144 13781 13486 13164 13028 13148 13086
Russian 17254 16941 16597 14891 14213 13846 13382 13027 12675 12301 12120 11815
Other 2706 2848 2944 2738 2723 2766 2785 2804 2853 1333 1395 1609
Population density at the beginning of the year No. of people per 1 km2 of area 1994 1974 1630 1801 1753 1709 1664 1629 1594 1565 1564 1546
Marriages  Total No. 201 156 139 191 186 137 166 164 174  166 156
Divorces  Total No. 103 95 90 128 116 103 95 86  86 80
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Annual average number of employees at the main job thousand people 15.6 12.7 12.1 12.0 12.3 12.1 12.2  14 14  13
Number of employers at the beginning of the year, according to SRS data, sole traders excluded  Total No. 1264 1343 1392 1468 1574 1658 1704 1035 1128  1844
Unemployment level at the end of the year, percentage of the active population Percent 11.8 23.4 23.0 17.9 19.8 16.6 15.2 16.4 15.7  10.3 9.1
No. of registered unemployed persons No. of people 1983 4000 3972 3387 2952 2517 2312 2230 2100 1793 1573

Average monthly salary in the public sector in Rēzekne

Indicators Measured in 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gross euro 518 515 532 549 569 595 638 682 738 821 820
Net euro 387 372 380 392 411 436 460 497 534 604 607
Indicators Measured in 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Economically active statistical units of the market sector, total  Total No. 1688 1786 1773 1734 1783 1848 1862 1877 1938  1984  1995
Economically active statistical units of the market sector, by size group  Total No.
mikro 1492 1583 1599 1568 1618 1683 1698 1727 1803  1844
small 161 171 151 145 143 138 137 128 113  120
medium 32 29 21 19 20 25 25 20 20 18
large 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Economically active statistical units of the market sector, by business forms Total No.
self-employed persons 801 790 810 775 799 830 825 828 865  870  793
sole traders 151 188 186 184 183 173 174 161 163 162 148
commercial companies 723 795 763 760 787 834 839 878 903 918 903
farms and fishing enterprises 13 13 14 15 14 11 12 11 9 9 9
Economically active statistical units of the market sector, per 1000 residents Total No. 47 50 50 50 56 59 61 63 67 70 67
No. of entities registered in Rēzekne:
funds, foundations, and associations 48 46 75 94 107 112 124 129 126 24  23
state budgetary institutions 14 13 10 7 8 6 5 5 6  6 6
local government budgetary institutions 15 17 18 12 12 14 13 13 12 12 12
Company registration dynamics Total No. 143 130 100 119 134 141 111 127 108 91 136 90
No. of enterprises liquidated  Total No. 109 55 49 89 72 47 63 70 115 136 133 111
Indicators Measured in 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Net manufacturing turnover, A, B, and C sectors, data by the CSB thousand euros 42772 51166 63261 79614 69363 79368 78580
Performance indicators of companies in the Rēzekne Special Economic Zone (RSEZ)
turnover thousand euros 24730 33408 54584 61984 54485 64726 70000 84466 99401 105000
export volume thousand euros 7635 10639 26094 29305 19815 24949 18000 18065 29030
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Newly built detached houses put into service total area, m² 2735, 11houses 2988, 12houses 1860, 9houses 2155, 6houses 560, 3houses 862, 7houses 1234, 5houses 1554, 9houses
Residential buildings of 2 or more apartments put into service total area, m² 2228 11.apts.
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of homes at the end of the year  Total No. 15281 15546 15268
The local government’s register of assistance in solving apartment matters in accordance with the general procedure No. of people 400 398 391 381 412 357 333 288 288 272 257
The local government’s register of assistance in solving apartment matters, priority groups No. of people 125 128 123 77 30 56 29 26 32 20 28
No. of apartments provided Total No. 14 20 28 16 16 74 30 23 74 31 30
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Heat supply to residents for domestic use thousand MWh 87.3 95.5 101.7 87.1 91.5 92.3 89.8 87.2 96.5
Water supply from natural sources, SIA „Rēzeknes Ūdens” thousand m2 1661 1683 1645 1562 1585 1530 1124 1563 1569 1488 1599
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Average level of polluting substances emitted into the atmosphere from stationary sources per 1 ha of city land tons 0.12 0.12 0.12 0.18 0.26 0.20 0.2 0.3  0.5 0.6
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of hospitals  Total No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No. of hospital beds, only at Rēzekne Hospital  Total No. 385 349 353 349 340 339 319 327 319 304 319
Physicians of all specialities  Total No. 143 142 140 138 154 136 136 114 124 124
Medical personnel with secondary and higher medical education  Total No. 372 387 345 326 335 315 268 299
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No. of recipients of local government social benefits  Total No. 5106 5746 6316 6944 6807 6125 5848 3922 5369 6252
Amount of benefits disbursed by the local government to needy residents thousand euros 1119 1500 1962 1875 1412 1368 1072 1261 974
Indicators 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of general education schools 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
No. of students at general education schools 4758 4568 4405 4130 4011 4056 4154 4222  4233 4196
No. of nursery schools 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
No. of children 1651 1611 1626 1692 1671 1606 1597 1579  1583 1597
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Public libraries Total No. 4 3 3 3 3 3 3 3 3  3
Collections of the public libraries thousand units 108 87 89 83 85 87 95 95 97
Culture and community centres Total No. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Museums Total No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eastern Latvia Concert Hall Total No. 1 1 1 1 1 1
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of clients Total No. 17558 10751 12292 12356 13696 16173 17367 16275 16307 22015 23406
No. of foreign clients Percent 22.5 34.6 41.7 39.2 38.9 41.5 39.0 36.1 42.62  43 47
Total No. 3949 3715 5122 4846 5323 6704 6727 5874 6950  9543 10898
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Passengers carried by city bus lines thousand people 3428 2306 2421 2155 2414 2572 2483 2160 2121
No. of passenger cars Total No. 12898 12803 9148 8843 8746 8742 8780 8944 8666 8532 8767
No. of passenger cars owned by residents No. per 1000 residents 344 352 260* 262 268 276 299 311 296 356 369
Road traffic accidents Total No. 31 27 29 19 31 22 30 30 24 29 32

*A new regulation was introduced in 2010: the removal of vehicles from the register (Cabinet Regulation of 30 December, 2009, “Vehicle Registration Regulations”).
Data by the CSB and Lursoft.

Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No. of recorded crimes in Rēzekne Total No. 744 839 867 907 707 792 841 817 737 639
No. of crimes per 10 000 residents in Rēzekne Total No. 214 247 249 283 228 261 284 281  259  227

According to historians, the hilly terrain in the river bend has been inhabited since ancient times. From the 13th to the 16th century, the current territory of Rēzekne was the centre of the castle region of the Livonian state. The first written mention of our city dates back to 1285, when it was known as Rositten.

From 1582, Rēzekne formed part of the Polish–Lithuanian Commonwealth. In 1772, after the first partition of Poland, Rēzekne became part of the Russian Empire. In 1773, Rēzekne received uyezd (county) city rights. In 1778, Catherine II, Empress of Russia, approved the coat of arms and the general plan of the city, yet it was never brought into being.

Initially Rezhitsa formed part of the Pskov Governorate; then, in 1777, it was added to the Polotsk Governorate, and later on, in 1802, it became one of the uyezd centres in the Vitebsk Governorate.

The development of Rēzekne was significantly stimulated by the construction of the Saint Petersburg-Warsaw road in 1836, as well as that of the Saint Petersburg-Warsaw railway in 1860 and the Ventspils-Rybinsk railway in 1904.

In 1917, a historic decision was made during the Latgalian Congress to secede from the Vitebsk Governorate, so that after 300 years of separation the Latvian people of Latgale would become part of the same nation as those of Kurzeme and Vidzeme by the creation of the common independent state of Latvia.

During the first period of independence, Rēzekne was the centre of the region; its population reached up to 13,300 in 1939. City residents were mostly employed in small factories, trade companies, and the railway sector. During this period, Rēzekne became the cultural centre of the Latgale region.

During World War II, the majority of public and residential buildings were destroyed; after the war almost all of the war-torn city had to be rebuilt. However, some historical buildings from the time can still be seen on Latgales iela, one of the oldest streets in Rēzekne. Next to the Cathedral stands the building, constructed in 1780, that was formerly used by government institutions. Currently, it belongs to the Diocese of Rēzekne-Aglona and houses Rēzekne Catholic Secondary School.

At the turn of the 19th and 20th centuries, one of the characteristics of Rēzekne was buildings made of red bricks. Some of them have survived the turbulent events of the 20th century. These include, among others, the oldest pharmacy of the city, “Ērgļa aptieka” (The Eagle Pharmacy), built in 1882 at Latgales iela 41; the two-story house at Latgales iela 28 that belongs to Rēzekne’s Old Believers Cemetery Community; and the buildings at Atbrīvošanas aleja 92 and 94.

After the end of World War II, Rēzekne began to develop as an important industrial centre of the region. In 1957, the Rēzekne Canned Milk Plant was built, followed by the Rēzekne Milking Equipment Factory five years later; in 1971, the Rēzekne Factory of Electrical Building Equipment launched its first products.

Rēzekne can be proud of its achievements in the engineering and woodworking industries. The city is an important railway and road transport hub: it is the gateway between the East and the West.

Today, Rēzekne is the cultural and educational centre of Latgale. It is a multinational city represented by the friendly cohabitation of different nationalities; numerous languages are spoken here. The residents of Rēzekne have faith in their hearts, which might be the reason why the church bells in this city ring so clearly…

The unrivalled charm of Rēzekne lies in the synergy between its venerable antiquity and its progressive modernity. Rēzekne – the city at the heart of Latgale!

Darba kārtība

 1. Par uzkrājumu veidošanu nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem.
  Ziņo Ināra Andersone (pārvaldes “Sociālais dienests” galvenā grāmatvede)
 2. Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 67, Rēzeknē sabiedrības vajadzību nodrošināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 4. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Lauku ielā 19, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. lēmuma Nr.1054-2 “Par nekustamā īpašuma Metālistu ielā 6-37, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” atcelšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: N.Rancāna iela 4A, Dārzu ielā 24/2).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.1094-1 ”Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ļermontova iela 2C, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.1094-2 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 110A, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 9. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.1094-3 ”Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Lubānas ielā 30A, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)

Papildjautājumi:

 1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Noliktavu 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas iela 25, 27 Rēzeknē.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bērzu ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 3. Par piespiedu naudas uzlikšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 4. Par adreses dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 6. Par zemes vienības Ļermontova ielā 34, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2019. lēmumā Nr.982 “Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem (5 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 9. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 112, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 10. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Rīgas ielā 77C, Zvaigžņu ielā 12, Upes ielā 22A).
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 11.04.2019. lēmumā Nr.746-3 “Par zemes vienības daļas Krasta ielā 33A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 12. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes vienību.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)

04.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Контактное лицо по обоим проектам Арнис Тейланс пояснил, что строительство на этих объектах продолжается. До этого были выполнены работы, которые снаружи незаметны, например, к дому Тынянова подведены электричество, вода и прочие коммуникации. А в июле планируется приступить к сооружению крыши.

Задача-минимум на этот год – подготовить к зимнему сезону и дом Тынянова, и художественную галерею, т. е. законсервировать (построить крышу, вставить окна и двери).

Радует, что оба объекта не остались брошенными на полпути, и заказчики действительно намерены довести свои идеи до конца. Просто, как часто случается с проектами, наступают паузы из-за каких-либо изменений в технических решениях и прочих временных нюансов.

18.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Дорожный инженер – организатор дорожного движения Управления городской среды и развития Дайнис Гудриникс проинформировал, что на данный момент готовится техническая документация для того, чтобы заасфальтировать упомянутый участок дороги и построить ливневую канализацию. Предполагается осуществить работы в течение этого строительного сезона.

18.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Мы передали вопрос в новое Управление городской среды и развития РГД, после чего на место для оценки ситуации выехал дорожный инженер – специалист по организации дорожного движения Дайнис Гудриникс вместе с обслуживающей резекненские дороги и улицы компанией «Ceļi un tilti». После всестороннего обсуждения будет вынесено решение: либо заделать ямы, либо применить более долгоиграющий способ ремонта.

18.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Косить территорию, прилегающую к дому, могут работники обслуживающей дом организации, либо, если речь идет о городской территории, – работники ООО «Clean R».

В «Rēzeknes Namsaimnieks» нам пояснили, что косари – это те же самые дворники, поэтому в сезон покоса травы они сначала убирают свои участки, а далее, когда закончат свою основную работу, в 8.00 или 8.30 их везут на косьбу.

Для компании «Clean R» в договоре не установлено конкретное время начала покоса травы. Однако, как сообщили в компании, рядом с многоквартирными домами раньше семи утра стараются не косить, а там, где нет домов, могут начать покос травы спозаранку.

В ситуации с домом 67 по улице Дарзу косили работники «Clean R», о жалобах со стороны людей компания проинформирована.

18.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

На данный момент происходит оценка заявок от претендентов на обновление покрытия дороги на упомянутом участке. Когда все бумажные процедуры завершатся и будет заключен договор с победителем, начнутся работы. Если всё пойдет, как по маслу, можно говорить о том, что к ремонту приступят уже летом.

18.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Тема достаточно интересная. Рассмотрим данную ситуацию на примере дома по ул. Космонауту, 3, где при поддержке программы самоуправления по благоустройству дворовых территорий была отремонтирована проездная дорога вдоль дома. Жильцы также хотели отремонтировать парковку (между домами под номером 3 и 7), через которую они въезжают во двор и которую используют для своих нужд, однако с юридической точки зрения воспользоваться деньгами программы поддержки на эти цели нельзя. Почему? Собственники квартир являются инициаторами работ и вкладывают средства в СВОЮ инфраструктуру, самоуправление лишь помогает, если соблюдён ряд условий и требований. Жители не имеют права вкладывать свои средства в общественную инфраструктуру. Дело в том, что в ряде случаев отрезки дорог между многоквартирными домами принадлежат самоуправлению, и только оно может запланировать какую-то сумму денег на их ремонт и заложить в бюджет. По сути, круг замкнулся.

Однако Думе проблема известна. «Rēzeknes Namsaimnieks» тоже обращался к специалистам самоуправления по поводу этой темы. Поэтому вопрос о том, как юридически корректно и эффективно её решить, будет подниматься для обсуждения.

18.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

По результатам закупочной процедуры, объявленной городским самоуправлением, договор на обслуживание кладбищ был заключён с ООО «Rēzeknes Namsaimnieks». Согласно договору, покос травы на кладбищах осуществляется три раз в год – к празднику Троицы, ко Дню поминовения усопших и перед началом зимнего периода. День поминовения усопших на Анчупанском кладбище состоится 19 июля, к этому моменту будут проведены все необходимые работы по обслуживанию.

Что касается территории между рядов, то согласно обязательным правилам РГД о деятельности и содержании кладбищ, лицо, содержащее могильное место, обязано убирать и его, и прилегающую к нему дорожку. Если говорить об уборке прилегающей территории к могильному месту, то лицо, его содержащее, может убирать её самостоятельно или заключить договор об обслуживании с физическим или юридическим лицом.

Другими словами, исполнитель работ, в данном случае «Rēzeknes Namsaimnieks», следует условиям договора (при необходимости косит чаще), но и сами люди должны участвовать в процессе ухода за местом памяти своих усопших и прилегающей к нему территории.

04.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Руководитель Управления городской среды и развития Георгий Орлов пояснил, что принято решение не восстанавливать «лежачего полицейского», поэтому в течение этого летнего сезона асфальтное покрытие в этом месте будет выровнено и нанесена дорожная разметка.

04.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

По информации от Административной инспекции, опасный участок всё-таки был огражден предупреждающей лентой, однако какие-то «добровольцы» её сорвали, и в итоге с пешеходом получился этот неприятный казус. Зачем нужно было так поступать – вопрос открытый…

На данный момент проход по поврежденной стороне моста с двух сторон перекрыт, установлены соответствующие дорожные знаки. Параллельно с этим поданы документы в страховую компанию (рассмотрение займет некоторое время), после этого строители закажут новые ограждающие конструкции. Оговоримся, что это тоже не будет очень быстро, так как точно такие же материалы в Латвии больше недоступны, поэтому придётся подождать, пока решится и этот вопрос.

.

04.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Управление городской среды и развития сообщает, что саму конструкцию фонтана прочистили и вскоре установят, как и приведут в порядок сам пруд. Также напоминаем, что в него запущены специальные растительноядные рыбки, амуры, которые должны его, по-своему, очищать.

04.07.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Руководитель Управления городской среды и развития Георгий Орлов пояснил, что в проекте по строительству пешеходной дорожки вдоль реки не заложены работы по обновлению моста и благоустройству упомянутой соединительной дорожки. Однако рассмотрев приложенные фотографии, он согласился, что нужно что-то предпринимать. Во всяком случае, параллельно строительству променада подумают над решениями по ремонту покрытия моста и, возможно, по улучшению проходимости дорожки. Более конкретно на данный момент сказать трудно, главное, что ответственное Управление в курсе реальной ситуации..

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Как заметил руководитель предприятия самоуправления «Rēzeknes Namsamnieks» Петерис Дзалбе, старший по дому — это помощник в решении масштабных вопросов в отношении дома. Все остальные проблемы, которые возникают в квартире — это прямая коммуникация с домоуправлением. В описанной ситуации нужно сразу звонить в аварийную службу, позвонив по телефону 64639000.

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Жильцы пятых этажей часто жалуются на птиц и просят закрыть проемы на чердаке, чтобы голуби не могли там селиться. В этой связи предприятие самоуправления «Rēzeknes Namsaimnieks» часто обвиняют в скверном отношении к птицам, мол, даже не выгоняют голубей с чердака и оставляют их на верную смерть. Член правления предприятия по обслуживанию домов П. Дзалбе уверяет, что это не так. Если чердак проходимый, то сначала птиц стараются выгнать на улицу, если не получается, то всегда оставляется небольшой проем, чтобы птицы нашли выход. Если же вход на чердак идет через вентиляционные каналы, то снаружи они обкладываются решеткой, так чтобы птицы не смогли свить гнездо. Или, например, как в доме на ул. Дарзу, 11, жильцы попросили положить на карнизы специальную ленту, отпугивающую голубей, так как птицы живут в другом месте, а днем прилетают к ним, соответственно, все дорожки в птичьем помете.

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Руководитель «Rēzeknes Namsamnieks» Петерис Дзалбе пояснил, что подобные работы проводятся за счет накопительного фонда дома, нужно только написать заявление. Некоторые собственники выбирают подсыпать ямы щебнем, но если делать на более длительный срок, то лучше по полной технологии с холодным асфальтобетоном. Это оптимальное решение, если речь идет о паре небольших ямок. Если же дворовая дорога вся в выбоинах, то лучше всего подумать над возможностью участия в программе самоуправления по благоустройству дворовых территорий.

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

член правления предприятия самоуправления “Rēzeknes Namsaimnieks” Петерис Дзалбе посоветовал сразу звонить в аварийную службу домоуправления (646 39000), а лучше напрямую в строительный участок (646 24502). С таким положением вещей тянуть не стоит. Необходимо провести обследование и выяснить причины.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikuma “Inventarizācijas norises kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par grozījumiem “Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību” 3.pielikuma pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 4. Par apmācību īstenošanu projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Ūdens”.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 6. Par zemes vienības Raiņa ielā 29A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemesgabala Pils ielā 17, Rēzeknē un zemesgabala Brāļu Skrindu ielā 2, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Lauku ielā 19B, Latgales ielā 54).
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Rīgas ielā 77, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 9/3-27, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 164-302, Raiņa ielā 19A-2).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par Lindas Gevaļas iecelšanu amatā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Olgas Burovas iecelšanu amatā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par uzņemamo izglītojamo skaitu 1.klasēs vispārējās pamatizglītības, 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās mācību iestādēs un 7.klasēs vispārējās pamatizglītības programmās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 2020./2021.mācību gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2020.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par mērķdotācijas piešķiršanu Rēzeknes pilsētas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 5. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. lēmumā Nr.192 “Par Sporta bāzes izmantošanas kārtības un maksas pakalpojuma cenrāža Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs apstiprināšanu”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” finansēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par iekšējo noteikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 8. Par Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 9. Par iekšējo noteikumu “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 10. Par iekšējo noteikumu “Iekšējā audita veikšanas kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 11. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. nolikumā “Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas nolikums”.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 12. Par Zivju fonda projekta “Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana” līdzfinansējumu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 13. Par adreses apstiprināšanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 15. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 58, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas – Pilnvarojuma līguma slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 17. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Parka ielā 6B, Krasta ielā 67A, Pils ielā 1B).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 18. Par nekustamā īpašuma nodošanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 19. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Koku ielā 8, Rēzeknē.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 20. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 21. Par ikgadējā apmaksātā un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 22. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 23. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 24. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētājas Aijas Mejeres atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 4. Par atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 5. Par vienotu pieeju ēdināšanas, ceļa un naktsmītņu apmaksai Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Eleonora Ivanova (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības 25.10.2018. nolikumā “Finansējuma piešķiršanas kārtība no pašvaldības budžeta sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
  Ziņo Aleksejs Grehovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 9. Par piespiedu naudas uzlikšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 10. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 11. Par nekustamā īpašuma nodošanu Pilsētas saimniecības pārvaldei.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 13. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 14. Par pašvaldības mantas – transportlīdzekļu atsavināšanu.
  Ziņo Vjačeslavs Tokarevs (Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimn. nodaļas vadītājs)
 15. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 16. Par adreses piešķiršanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 18. Par zemes vienības Maskavas ielā 25, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 19. Par zemes vienību Jelgavas ielā 26B, Jelgavas ielā 28, Jelgavas iela un K.Barona ielā 61, Rēzeknē robežu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 20. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 21. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 22. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 23. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē (3 lēmumprojekti: Ļermontova ielā 2C, Atbrīvošanas alejā 110A, Lubānas ielā 30A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 24. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 176, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot otrajā mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 25. Par nekustamā īpašuma Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (3 lēmumprojekti: Parka ielā 27, K.Valdemāra ielā 32, Lokomotīvju iela 6-8).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 26. Par Rēzeknes pilsētas domes lēmumu nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, atcelšanu (6 lēmumprojekti: Jupatovkas ielā 14-1, K. Valdemāra ielā 6-32, Ventspils ielā 15-11, Ventspils ielā 15-25, Līkā iela 5, Lokomotīvju ielā 6-3).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nodomu protokola noslēgšanu ar biedrību “Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”” un nodibinājumu “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par mēnešalgu noteikšanu domes struktūrvienībās nodarbinātajām ārstniecības personām.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 4. Par tehniskās dokumentācijas uzkrāto izmaksu norakstīšanu no uzskaites.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 5. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 26A, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 3. Par zemes vienības daļu Upes ielā 62, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 4. Par zemes vienību Jaunpleikšņu ielā 9A un Jaunpleikšņu ielā 11A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 6. Par dzīvojamās mājas K.Barona iela 23, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 23A, Purva ielā 3A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem licences anulēšanu.
  Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 10. Informatīvs ziņojums par Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās komisijas darbu 2019. gadā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja)

Darba kārtība

 1. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 4. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gada otrajam semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 8. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 10. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 11. Par Attīstības fonda līdzekļu izmantošanu Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības projektu un mārketinga aktivitāšu konkursu līdzfinansēšanai.
  Ziņo Krista Freiberga (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma un Rēzeknes pilsētas domes mārketinga aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Krista Freiberga (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 13. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par uzmērītas zemes vienības platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 15. Par dzīvokļu jautājumiem (6 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, Ezera ielā 14, dz.1 atzīšanu par avārijas stāvoklī esošu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 17. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Līkā ielā 43, Jaunpleikšņu ielā 11A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē (5 lēmumprojekti: Kosmonautu ielā 12/1-26, Torņa ielā 5-1, Bukmuižas ielā 97A, F. Trasūna iela 17A, F. Trasūna iela 19A)
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 19. Par nekustamā īpašuma F. Trasūna ielā 8A atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (4 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 117-26, Metālistu ielā 6-37, Krustpils iela 13, Raiņa ielā 27).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājums:

 1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.25 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.26 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes Administrācijas darba kārtības noteikumos.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 6. Par Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 8. Par atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” vadītāja amatam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 9. Par Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktores Valentīnas Šidlovskas atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 10. Par atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktora amatam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 11. Par pašvaldības iestādes ar juridisko patstāvību “Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldeˮ izveidošanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 12. Par jaunizveidotu zemes vienību Bukmuižas iela 104A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par uzmērītas zemes vienības platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. lēmumā Nr.817 „Par Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi”.
  Ziņo Jūlija Caune (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekust. īpaš. atlīdzības noteikšanas komisijas sekretāre)
 15. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Koku ielā 4C, Krasta ielā 35).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.1932 “Par zemesgabala daļas Lokomotīvju ielā 22A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamās zemes vienības atsavināšanu par noteikto atlīdzību (4 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 19, Atbrīvošanas alejā 23A, Atbrīvošanas alejā 170A, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0077).
  Ziņo Jūlija Caune (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekust. īpaš. atlīdzības noteikšanas komisijas sekretāre)
 18. Par dzīvojamās mājas Meža iela 11, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 19. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 20. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta īstenošanai.
  Ziņo Ilvija Pisarenko (pārvaldes „Sociālais dienests” projektu vadītāja)
 21. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 22. Par tehniskās dokumentācijas uzkrāto izmaksu norakstīšanu no uzskaites.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 23. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikuma Attīstības pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 24. Par pašvaldības studiju maksas piešķiršanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 25. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par organizatoriskiem un saimnieciskiem pasākumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” amatu sarakstā.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 28 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 7 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja, revidente)
 4. Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgšanu ar SIA “ALAAS”.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par adreses apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Meža ielā 25A sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par jaunizveidotu zemes vienību Lauku ielā 25A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par jaunizveidotu zemes vienību Ļermontova ielā 4C, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par jaunizveidotu zemes vienība Bukmuižas iela 86B, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par pašvaldībai piekrītošu dzīvokļu īpašumu nodibināšanu un pamatlīdzekļa “Dzīvojamā ēka Baznīcas ielā 29A, Rēzeknē” sadali.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 12. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Gvardes ielā 2, Krasta ielā 77).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par zemesgabala daļas Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē nomas tiesību izsoli.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 116, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 15. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. lēmuma Nr.609-1 “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 27-78, Rēzeknē atsavināšanu par brīvu cenu” atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par Rēzeknes pilsētas domes 26.09.2019. lēmuma Nr.916-4 “Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Rēzeknē atsavināšanu par brīvu cenu” atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 172B-20, Rēzeknē atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: Atmodas iela 14-27, Dzelzceļnieku ielā 1A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājums.

 1. Par papildu līdzekļu piešķiršanu.
  Ziņo Natālija Aleksejeva (Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja)
 2. Par grozījumiem 24.10.2019. lēmumā Nr.939 “Par pašvaldības stipendiju izmaksu”.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.24 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par pašvaldības dalību projektā “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”.
  Ziņo Elīna Pastare (Tūrisma attīstības centra tūrisma konsultante)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2. un 3.stāva nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 5. Par servitūta nodibināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu (Koku ielā 10).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Koku ielā 26, Rīgas ielā 38A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājums:

 1. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 28.02.2019. lēmumā Nr.687 “Par Rēzeknes 2.vidusskolas darba organizāciju 8.1.2. SAM projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizācijas laikā”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Satiksme” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 4. Par grozījumiem Nolikumā par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 5. Par organizatoriskajiem un saimnieciskajiem pasākumiem pašvaldības struktūrvienību struktūrās un amatu sarakstos.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Par ēkas Rūpnīcas ielā 6C, Rēzeknē izslēgšanu no Rēzeknes pilētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” bilances.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 7. Par adreses apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par jaunizveidotu zemes vienību Zilupes ielā 24A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par jaunizveidotu zemes vienību Koku ielā 32, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 11. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 13. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā zemes vienības Zilupes ielā 60B, Rēzeknē atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Meža ielā 6C, Rīgas ielā 51A, Pulkveža Brieža ielā 7B).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (5 lēmumprojekti: Varoņu iela 38-7, Maskavas iela 4-79, Krasta iela 35A, A. Upīša iela 39A, Atbrīvošanas aleja 27).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošana aleja 176, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi (5 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 17A, Kaunatas iela 18A, Kaunatas ielā 20A, Sprūževas iela 9B, K. Barona ielā 36A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 19. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 20. Par Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 3. Par Eiropas Savienības un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansēto projektu finansēšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 4. Par apbalvojuma “Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
  Saskaņā ar nolikumu ”Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības apbalvojumiem” jautājumu par apbalvojuma „Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu izskata domes slēgtajā sēdē. Zālē paliek domes deputāti, jautājuma ziņotājs un par protokolu atbildīgais darbinieks.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. lēmumā Nr.879 “Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gada pirmajam semestrim Rēzeknes pilsētā”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par nekustamā īpašuma (telpas) Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Rēzeknes māmiņu klubs”.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, 2.stāva nomas tiesību pirmo izsoli.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 5. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 18.04.2018 lēmumā Nr.337 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas izveidošanu”.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 6. Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un attiecīgas azartspēles organizēšanai Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 8. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par uzmērītas zemes vienības platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 12. Par adrešu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļiem un garāžām Brāļu Skrindu ielā 23, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldei.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 14. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 15. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Pilsētas saimniecības pārvaldes bilancē.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 16.06.2016. lēmumā Nr.1643-4 “Par zemesgabala daļas Kuldīgas ielā 7A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.676-3 “Par zemes vienības daļas Meža ielā 6C, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 18. Par zemes vienības iznomāšanu (9 lēmumprojekti: Koku ielā 6C, Krimuldas ielā 1B, Vidus ielā 2A, Vipingas ielā 11, Saules ielā 48A, Ventspils ielā 22A, Ļermontova ielā 34 (3 lēmumprojekti)).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 19. Par ēkas Cēsu ielā 2, Rēzeknē izslēgšanu no Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājums:

  1. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu (2 lēmumprojekti).
   Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Kafejnīca “Lizeika”

Kafejnīca “Lizeika” atrodas pašā Rēzeknes sirdī. Tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, banketi, ātrā ēdināšana, pusdienas līdzņemšanai. Atliek tikai izvēlēties.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • Ēdienkarte dažādām gaumēm;
 • Kompleksās pusdienas – 3,50 eiro;
 • Maltītes svētkiem un banketiem;
 • Izbraukuma banketi Latgales teritorijā;
 • Banketu zāle.

Kontaktinformācija

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a (Rēzeknes novada pašvaldības telpās), Rēzekne.
Tālrunis: 28812641
Darba laiks: darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Darba kārtība

1. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas sadales kārtību.
Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.
Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
3. Par infrastruktūras nomas maksas aprēķiniem.
Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas vadītāja-revidente)
4. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
5. Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem licenču piešķiršanu.
Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
6. Par zemes vienības K.Barona ielā 15A, Rēzeknē iznomāšanu.
Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
7. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (2 lēmumprojekti V. Seiles ielā 36B).
Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 28, Metālistu ielā 7-27).
Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Kafejnīca “Lizeika”

Kafejnīca “Lizeika” atrodas pašā Rēzeknes sirdī. Tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, banketi, ātrā ēdināšana, pusdienas līdzņemšanai. Atliek tikai izvēlēties.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • Ēdienkarte dažādām gaumēm;
 • Kompleksās pusdienas – 3,50 eiro;
 • Maltītes svētkiem un banketiem;
 • Izbraukuma banketi Latgales teritorijā;
 • Banketu zāle.

Kontaktinformācija

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a (Rēzeknes novada pašvaldības telpās), Rēzekne.
Tālrunis: 28812641
Darba laiks: darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Darba kārtība

 1. Par amata vienību skaita apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par līdzfinansējuma sniegšanu deju studijas “STOPTIME” dejotāju Milas Pavkšto un Reiņa Sandora dalībai Pasaules čempionātā Hip-Hop dejās.
  Ziņo Edgars Massals (PA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)
 3. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē (3.stāva) nomas tiesību trešās izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vec.projektu vadītājs)
 4. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Saules ielā 31A, Tiņanova ielā 62A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par dzīvojamās mājas Dārzu iela 9, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 6. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, 18.Novembra iela 18, dzīv.11 atzīšanu avārijas stāvoklī.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (5 lēmumprojekti: Dzelzceļnieku ielā 1A, Lubānas ielā 19, N. Rancāna ielā 6/1, Raiņa ielā 27, Upes ielā 37A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 9. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 31B, Rēzeknē atsavināšanu pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi (3 lēmumprojekti: Kaunatas ielā 20A, Kr. Barona ielā 36A, Strādnieku šķērsiela 19A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par aiņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par likvidētas juridiskās personas parāda dzēšanu.
  Ziņo Mārīte Grāvīte (Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede)
 3. Par noteikumu “Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu riska novēršanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes iekšējo noteikumu “Noteikumi pa riekšējās trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistoši noteikumu Nr. 20 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 6. Par maksas par licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā noteikšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 015 1125 (Gvardes iela) konfigurācijas izmaiņām un jaunizveidotu zemes vienību Gvardes ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 19, Atbrīvošanas aleja 23A)
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (6 lēmumprojekti)
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 11. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 12. Par domes 13.07.2018. lēmuma Nr.429 “Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 18 dzīvojamo māju renovācijai” 14. apakšpunkta atcelšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 13. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 14. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Dārzu ielā 40B, Koku ielā 4C, Pils ielā 1B).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 11.08.2016. lēmumā Nr.1698-10 “Par zemes gabala daļas Koku ielā 4C, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 39, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par Rēzeknes pilsētas domes 20.06.2019. lēmuma Nr.828 “Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tōklu, maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes satiksme”” atcelšanu
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gada pirmajam semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Latvijas Jaunatnes olimpiādē piedalījušos sportistu apbalvošanu.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par zemes vienību ar kadastra Nr.2100 004 0008 (Rīgas iela) un jaunizveidotu zemes vienību Rīgas ielā 33A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem licenču piešķiršanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: J.Tiņanova ielā 62A, F.Trasūna ielā 36A).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)

Papildjautājumi:

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.)
 2. Par līdzfinansējuma sniegšanu grupas “Baritoni” dalības nodrošināšanai Krievijas kino un teātra festivālā “Amurskaja Osenj 17”.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” jurists)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (5 lēmumprojekti: Dārzu iela 74-25, F. Kempa iela 42-14, Ventspils iela 4 – 35, Ventspils iela 5-11, Ventspils iela 15-25).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (4 lēmumprojekti: F. Trasūna ielā 16A, J. Tiņanova iela 33C, Kr. Barona ielā 76, V. Purvīša ielā 19A).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Ivanova (Pilsētas saimniecības pārvaldes juriste)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.21 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecība pārvaldes vadītājs)
 2. Par zemes vienības Vipingas ielā 11, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par zemes vienību Franča Trasūna ielā 36A un Vidus ielas (kadastra apzīmējums 2100 010 0479) robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par grozījumiem 25.06.2019.Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.836 “ Par zemes vienības Lokomotīvju šķērsielā 39, Rēzeknē sadalīšanu”.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par zemes vienību Pils ielā 16 un Pils ielā 16A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par zemes vienības Zemnieku ielā 52, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par zemes vienības daļas A.Upīša ielā 59A, Rēzeknē un F.Varslavāna ielā 31A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 10 un Dārzu ielā 65, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 2. Par dzīvokļu jautājumiem (11 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 3. Par nomas objekta nodošanu iznomāšanai un nomas maksas noteikšanu.
 4. Par neapbūvētu zemes vienību nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai.

Darba kārtība

 1. Par līdzfinansējuma sniegšanu Rēzeknes jauno mūziķu atbalstam, telpu nomas izdevumu segšanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 2056 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības dalību Latvijā atzītajās sporta federācijās”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11, Rēzeknē atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par zemes vienības Jaunpleikšņu ielā 4A, Rēzeknē un zemes vienības Jaunpleikšņu ielā 6A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par zemes vienību iznomāšanu (6 lēmumprojekti: A. Upīša ielā 53B, A. Upīša ielā 132, Koku ielā 22A, J.Tiņanova ielā 71, Rēznas ielā 2B, Jaunpleikšņu ielā 12).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 6. Par Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 2. Par zemes vienības daļas Pils ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu SIA “Četri krasti”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 3. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē (2. un 3.stāva) nomas tiesību trešās izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)

Кафе “Putni”

“Putni” – это кафе в центре Резекне, которое открыто всем ценителям вкусной еды и жизни. Здесь Вас ждет разнообразие блюд и десертов, а ощущения легкости после посещения кафе окрылят Вас.

Контактная информация

Адрес: аллея Атбривошанас, 81, Резекне
Время работы: с 9.00 до 19.00, по пятницам с 9.00 до 20.00, по субботам с 10.00 до 20.00, по воскресеньям с 11.00 до 17.00.
Телефон: +371 26533132

Кафе “Zīds”

“Zīds” – это кафе в Латгальском посольстве GORS. Открыто с 24 апреля 2019 года. В названии и идее кафе слились воедино нежность шёлка (в переводе с латышского – шёлк) и цветение латгальского цветка (в переводе с латгальского – цветок), а также есть символическая отсылка к названию проекта концертного зала “Zīdaste” (в переводе с латышского – свиристель). Кафе – это место, где не только можно насладиться хорошей кухней в праздники и будни, но и место, куда можно прийти поработать, творить, задержаться вечером, встретиться с друзьями и провести время в ожидании встречи с прекрасным.

Кафе “Zīds” обеспечивает индивидуальное обслуживание по питанию гостей и групп в будни и праздничные дни, а также обслуживает семинары и банкеты, которые проходят в Латгальском посольстве GORS.

Услуги кафе

 • обслуживание групп;
 • обслуживание торжеств;
 • обслуживание банкетов, коорпаративных мероприятий и семинаров, проходящих в Латгальском посольстве ГОРС.

Контактная информация

Адрес: ул. Пилс, 4, Резекне (Латгальское посольство GORS).
Телефон: +371 28080700
Э-почта: gors.zids@rezekne.lv
Время работы: 11.00–22.00, по пятницам и субботам до 23.00 (кухня до 22.00).
Более подробное меню и другие предложения на https://latgalesgors.lv/lv/kafejnica-zids

Название проекта

Долгосрочное использование водных ресурсов для развития туризма в приграничных городах Латвии-России Резекне и Острове

Привлекательная городская среда

LV-RU-017

Цель проекта

Цель проекта – преобразовать водные ресурсы городов Резекне и Острова в привлекательное место с долгосрочной перспективой развития для жителей и гостей города при сохранении равновесия между социальными, экономическими и природными факторами.

Проект предусматривает

В ходе проекта местные предприниматели в сфере туризма пройдут обучение по маркетингу, сотрудничеству (создание кластеров), а также узнают о взаимосвязи туризма, принципов долгосрочного управления и природных ресурсов. По результатам изучения водных бассейнов Резекне и Острова партнёры разработают туристические маршруты по берегам водоемов. Также будет разработано интегрированное пособие по управлению водными ресурсами и обозначены общие трансграничные принципы изучения процессов интегрированного управления природными ресурсами. На берегах двух водоёмов будут проведены работы, способствующие привлечению посетителей к природным объектам на территории Программы.

Финансирование и расходы

Бюджет Резекненской городской думы в проекте – 47,42 % или 294 472,41 евро.
Финансирование программы – 265 025,17 евро.
Долевое финансирование Резекненской городской думы – 10% (в том числе дотация государственного бюджета – 5%) или 29 447,24 евро.
Общие бюджет проекта – 621 021,77. Долевое финансирование проекта из средств программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года – 558 919,59 евро.

Срок реализации проекта

1 июня 2019 года – 31 мая 2021 года

Другие данные

Партнеры проекта::

 • Резекненская городская дума
 • Островская районная администрация
 • Латвийский сельскохозяйственный университет
 • • Псковский государственный университет.

Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы финансово поддерживает совместные мероприятия по развитию трансграничного сотрудничества для повышения конкурентоспособности региона с использованием его потенциала и выгодного местонахождения на границе между Европейским союзом и Российской Федерацией.
Домашняя страница программы: www.latruscbc.eu
Программу трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года частично финансируется из средств Европейского союза, Латвийской Республики и Российской Федерации.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-202 годы. За её содержание в полном объёме несёт ответственность Резекненская городская дума и она не является официальным мнением Программы, стран-участниц Программы Латвии и России, а также Европейского Союза.

Название проекта

Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов Латвии и России

Планирование зелёного города

LV-RU-021

Цель проекта

Цель проекта – эффективное и рациональное использование городских деградированных территорий и их преобразование в привлекательные территории.

Проект предусматривает

В ходе реализации проекта специалисты самоуправления получат теоретические знания о планировании городской среды, реватализации деградированных территорий и развитии туризма. Будут привлечены эксперты со стороны, которые примут участие в семинарах и мастер-классах и будут информировать общество об эффективном использовании зеленых территорий города. Идеи участников проекта будут представлены местному самоуправлению для включения их в документы планирования территорий и, таким образом, обеспечения их использования в будущем. Знания и идеи, полученные на мастер-классах, будут обобщены в пособии для специалистов по планированию стратегических документов. В рамках проекта будут ревитализированы две деградированные территории (32 689 m2 в Резекне и 1,09 га в Пскове), которые в будущем будут рационально использоваться и станут привлекательными как для местных жителей, так и для гостей Резекне и Пскова.

Финансирование и расходы

Бюджет Резекненской городской думы в проекте – 345 555,28 евро.

Финансирование программы – 310 999,75 евро.

Долевое финансирование Резекненской городской думы – 10% (в том числе дотация государственного бюджета – 5%) или 34 555,53 евро.

Общий бюджет проекта – 650 560,77 евро. Долевое финансирование проекта из средств программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года – 585 504,69 евро.

Срок реализации проекта

1 июня 2019 года – 31 мая 2021 года

Другие данные

Партнеры проекта:
• Резекненская городская дума
• Управление строительства и капитального ремонта Псковской городской администрации.

Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы финансово поддерживает совместные мероприятия по развитию трансграничного сотрудничества для повышения конкурентоспособности региона с использованием его потенциала и выгодного местонахождения на границе между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Домашняя страница программы: www.latruscbc.eu

Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года частично финансируется из средств Европейского союза, Латвийской Республики и Российской Федерации.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-202 годы. За её содержание в полном объёме несет ответственность Резекненская городская дума и не является официальным мнением Программы, стран-участниц Программы Латвии и России, а также Европейского Союза.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem 08.11.2018. domes lēmumā Nr.542 “Par projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, energoefektivitātes uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par pamatlīdzekļu nodošanu iznomāšanai.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 3. Par grozījumu Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra nolikumā apstiprināšanu.
  Ziņo Jānis Kopeika (Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.)
 4. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 6. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti: Latgales iela 26, Atbrīvošanas aleja 147).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par zemes vienības Dzirnavu ielā 5B, Rēzeknē un zemes vienības daļas Dzirnavu ielā 3B, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (9 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 68A, 18.Novembra ielā 34, Jaunpleikšņu ielā 7A, Lokomotīvju ielā 22B, Rīgas ielā 36 (2 lēmumprojekti), Saules ielā 27B, Saules ielā 29B, Siguldas ielā 6B).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par nekustamā īpašuma Līkā ielā 5, Rēzeknē nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Brīvības ielā 27-52, Maskavas iela 13-39).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par zemes vienības daļas Pils ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu sporta biedrībai “Sporta klubs “Ezerzeme””.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 2. Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Pils ielā 4 „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrsˮ iznomāšanu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 3. SIA “Rēzeknes Satiksme” informatīvais ziņojums par situāciju sabiedriskā transporta jomā Rēzeknē pēc jaunā maršrutu tīkla apstiprināšanas 20.06.2019.
  Ziņo Viktors Borcovs (pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs)

Kafejnīca “Zīds”

“Zīds” ir kafejnīca Latgales vēstniecībā. Atvērta no 2019. gada 24. aprīļa. Kafejnīcas nosaukumā un idejā savijies zīda auduma maigums, simboliski atsaucoties uz koncertzāles projektam doto putna vārdu “Zīdaste”, gan latgaliskā zīda (latv. – zieds) plaukšana. Kafejnīca ir vieta, kurā ne tikai baudīt ēdiena priekus ikdienā un svētkos, bet arī priecāties par skatu uz Rēzekni un izmantot kā vietu, kur var arī atnākt strādāt, radīt, pakavēties pēcpusdienās, satikties ar draugiem un gaidīt kultūras notikumu piedzīvošanu vakaros.

Kafejnīca “Zīds” nodrošina individuālu viesu un grupu ēdināšanu ikdienā, svētkos, kā arī apkalpošanu semināros un banketos, kas notiek Latgales vēstniecībā GORS.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • grupu apkalpošanu;
 • svinību vietu un apkalpošanu;
 • Latgales vēstniecībā GORS notiekošu banketu, korporatīvo notikumu, semināru ēdināšanas apkalpošanu.

Kontaktinformācija

Adrese: Pils iela 4, Rēzekne (Latgales vēstniecībā GORS).
Tālrunis: 28080700
E-pasts: gors.zids@rezekne.lv
Darbalaiks: 11.00–22.00, piektdienās un sestdienās līdz 23.00 (virtuve līdz 22.00).
Plašāk par ēdienkarti un piedāvājumu te: https://latgalesgors.lv/lv/kafejnica-zids

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Projekta nosaukums

Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās (Zaļās pilsētas plānošana)

LV-RU-021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilsētas degradēto teritorija efektīva un racionāla izmantošana un pārveidošana par pievilcīgām teritorijām.

Projekts paredz

Projekta realizācijas laikā pašvaldības speciālisti apgūs teorētiskās zināšanas par pilsētvides plānošanu, degradēto teritoriju revitalizēšanu un tūrisma attīstīšanu. Tiks piesaistīti ārējie eksperti, kas piedalīsies semināros un meistarklasēs, informēs sabiedrību par pilsētas zaļo teritoriju efektīvu izmantošanu. Projekta dalībnieku idejas tiks prezentētas vietējai pašvaldībai, lai tiktu iekļautas teritorijas plānošanas dokumentos, nodrošinot to pielietojumu ilgtermiņā. Meistarklašu laikā gūtās atziņas tiks apkopotas Rokasgrāmatā stratēģisko dokumentu plānošanas speciālistiem. Projekta ietvaros tiks revitalizētas divas degradētās teritorijas (32 689 m2 Rēzeknē un 1,09 ha Pleskavā), padarot tās par racionāli izmantojamām un pievilcīgām teritorijām gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.

Finansējums un izmaksas

Rēzeknes pilsētas domes budžets projektā – 345 555,28 eiro.

Programmas finansējums – 310 999,75 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 10% (t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%) jeb 34 555,53 eiro.

Kopējais projekta budžets ir 650 560,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Citi dati

Projekta partneri:

 • Rēzeknes pilsētas dome
 • Pleskavas pilsētas administrācijas Būvniecības departaments

Kopējais projekta budžets ir 650 560,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta Facebook lapa.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Projekta nosaukums

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā

Pievilcīga pilsētvide

LV-RU-017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem.

Projekts paredz

Projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņems apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta partneri izstrādās pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, izveidos materiālus ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem. Tiks izstrādāta integrēta dabas resursu pārvaldības rokasgrāmata un kopīga pārrobežu pieeja integrēto dabas resursu pārvaldības studiju procesam. Tiks veikti uzlabojumi divu ūdenskrātuvju krastos, kas pozitīvi ietekmēs apmeklētāju skaita palielināšanos uzlabotajos Programmas teritorijas dabas objektos.

Finansējums un izmaksas

Rēzeknes pilsētas domes budžets projektā – 47,42 % jeb 294 472,41 eiro.

Programmas finansējums – 265 025,17 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 10% (t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%) jeb 29 447,24 eiro.

Kopējais projekta budžets ir 621 021,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 558 919,59 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Citi dati

Projekta partneri:

 • Rēzeknes pilsētas dome
 • Ostrovas rajona administrācija
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
 • Pleskavas valsts universitāte

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta Facebook lapa.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes Satiksme”.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 3. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes Satiksme”.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 3. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.17 ,,Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētā” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 „Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem (9 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 9. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 120, Upes iela 32, Upes iela 41).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par zemes vienību iznomāšanu (9 lēmumprojekti: Siguldas ielā 4C (2 lēmumprojekti), Slimnīcas ielā 1A (2 lēmumprojekti), Koku ielā 22A, Koku ielā 26, Krasta ielā 55A, K.Barona ielā 52A, J.Tiņanova ielā 50C).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta pārvaldei.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)

Papildjautājumi

 1. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 2. Par grozījumu Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2019. lēmumā Nr.720 “Par aizņēmumu ņemšanu”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē izsolē.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē nomas tiesību 3. izsoli.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Māriņa” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par līdzfinansējuma sniegšanu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu Eduarda Geikina-Tolstova un Katrīnas Belinskas dalībai biedrības “Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris” rīkotajā projektā “LJPO 2019”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 3. Par līdzfinansējuma sniegšanu grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā – veltījums Latgalei” izdošanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 4. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā.
  Ziņo Svetlana Deņisova (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” Saimniecības nodaļas vadītāja)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centra 29.03.2019. lēmuma Nr.41/3.8.5 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja – vecākā juriste)
 6. Par materiālo vērtību nodošanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 8. Par adreses apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Lokomotīvju šķērsielā 38, N.Rancāna ielā 77A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Kaunatas ielā 32A, Ziedu ielā 16A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 12. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 13. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 14. Par Goda raksta piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Bāriņtiesas nolikumā.
  Ziņo Tatjana Sudnika (Rēzeknes pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstu un naudas balvu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” vadītājas atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr.12 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par atklātā projektu konkursa ,,Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Eleonora Ivanova (PI ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste)
 7. Par patapinājuma līguma noslēgšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pierobežu sadarbības programmas projekta īstenošanai un pēcprojekta aktivitāšu nodrošināšanai.
  Ziņo Edvīns Mihailovs (Ārējo sakaru nodaļas pārrobežu projektu vadītājs)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 9. Par adreses piešķiršanu, dzēšanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.13 „Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 13. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par zemes vienības daļas Lokomotīvju ielā 22A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemesgabala Pils ielā 17, Rēzeknē un zemesgabala Baznīcas ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 09.11.2017. lēmumā Nr.157-3 “Par zemesgabala daļas Vipingas ielā 11, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 18. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 111, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 19. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.14 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 20. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 170A; Zilupes ielā 60B; nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0077).
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 21. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (6 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 6, Skolas ielā 11-12, Lokomotīvju ielā 6-3, Meža iela 4-53, Lokomotīvju ielā 18-6, V.Seiles ielā 36D).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Torņa ielā 7-2, Maskavas ielā 24-73).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 23. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. lēmumā Nr.320 “Par pašvaldības saskaņojumu infrastruktūras risinājumam deinstitucionalizācijas procesā un aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi 01.09.2005. Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja – vecākā juriste)

Название проекта

Повышение энергоэффективности здания Резекненской 1-й государственной гимназии на Дзирнаву, 3а в Резекне

Цель проекта

Цель проекта – повышение энергоэффективности здания Резекненской 1-й государственной гимназии на улице Дзирнаву, 3а в Резекне, путем вложения средств в здание в соответствии с приориотетами, определёнными в программе развития самоуправления, и, таким образом, снижение объёма потребления первичной энергии и уменьшения расходов самоуправление на теплоснабжение.

Если в здании Резекненской 1-й государственной гимназии на улице Дзирнаву 3а в Резекне будут проведен ряд мероприятий по повышению энергоэффективности, то средства самоуправления на теплоснабжение будут экономиться. Если же мероприятия по повышению энергоэффективности не будут проведены своевременно или не не будут осуществлены вовсе, то состояние строительных конструкций и самого здание будет ухудшаться, взростет потребление теплоэнергии и расходы на содержание здания. В тоже самое время не будет возможности обеспечить комфортную температуру, что негативно скажется на дальнейшей эксплуатации задния.

Согласно данным энергосертификата (его отчётам) здания, в результате реализации проекта первичный расход энергии в год уменьшиться с 1 068 843.72 до 372 902.88 KWh/ежегодно (экономия 695 940,84 KWh/в год) и эмиссия CO2 с 323,41 т CO2 в год на 101,55 т CO2 в год (снижение на 221,86 т CO2 /в год).

Проектная идея соотвествует стратегическим целям развития города Резекне и включена в инвестиционный план программу равзвиттия города Резекне на 2014-2020 годы.

Проект предусматривает

Главные действия проекта – это строительные работы по повышению энергоэффективности, в том числе утепление фасадов и фундамента, утепление перекрытий крыши и полов; замена окон; строительство и перестройка вентялиционной системы и ее элементов; реконструкция отопительной системы и её элементов; замена системы освещения на новые LED-cветильники; авторский надзор за строительными работами; мероприятия по информированию общественности и стройнадзор.

Перестройка здания учебного учреждения будет обеспечена путем комбинирования средств из данного проекта и проекта № 8.1.2.0/17/I/031 “Развитие Центра образования национального значения в Резекне”.

Финансирование и расходы

Общие расходы, EUR Распределение по источникам финансирования (%), EUR
Не относящиеся к проекту расходы Относящиеся к проекту расходы
Самоуправление (100%) Европейский фонд регионального развития (85 %) Гос. бюджет (3,75 %) Самоуправление (11,25 %)
2 964 170,49 0,00 804 185,70 514 579,99 1 543 847,06

101 557,74 (Резервное предварительное финансирование)

Срок реализации проекта

Март 2019 года – июнь  2020 года

Другие данные

22 марта 2019 года Резекненская городская дума заключила договор с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта фонда Европейского союза “Повышение энергоэффективности здания Резекненской государственной 1-й гимназии на улице Дзирнаву 3а в Резекне” (Nr. 4.2.2.0/17/I/111). Повышение энергоэффективности здания означает совокупность мероприятий, позволяющую значительно уменьшить потери тепла и электроэнергии в здании, а также уменьшить количество выбросов парниковых газов. Одним из самых значимых мероприятий в процессе содействия энергоэффективности здания является перестройка при условии реализации технических и функциональных улучшений, что не только уменьшает сумму коммунальных платежей, но и создает качественную и архитектурно выразительную среду.

Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных проектом, была начата еще до подписания договора о реализации проекта в январе 2019 года.

Проект реализуется в рамках программы деятельности “Развитие в занятость”, специфическая цель поддержки 4.2.2. “содействовать повышению энергоэффективности и использованию восстанавливаемых энергоресурсов в зданиях самоуправления в соотвествии с интегрированными программами развития самоуправлений”.

Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkā Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, samazināsies pašvaldības izdevumi par siltumapgādi. Ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks veiktas savlaicīgi vai vispār netiks veiktas, turpināsies ēkas nolietošanās un pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izmaksas, tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu, kas apgrūtinās ēkas turpmāku izmantošanu. Saskaņā ar ēkas energosertifikāta (tā pārskata) datiem, Projekta īstenošanas rezultātā kopējais enerģijas patēriņš ēkai samazināsies no 1 068 843,72 KWh/gadā uz 372 902,88 KWh/gadā (ietaupījums 695 940,84 kWh/gadā) un CO2 emisija no 323,41 t CO2 /gadā uz 101,55 t CO2 gadā (samazinājums 221,86 t CO2 /gadā).

Projekta ideja atbilst Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un ir iekļauta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; logu nomaiņa; ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve; apkures sistēmas un to elementu pārbūve; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Izglītības iestādes ēkas pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (3,75 %) Pašvaldība (11,25 %)
2 964 170,49 0,00 804 185,70 514 579,99 1 543 847,06

101 557,74 (snieguma rezerves priekšfinansēšana)

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada marts – 2020. gada jūnijs

Citi dati

2019. gada 22. martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas  ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu  (Nr. 4.2.2.0/17/I/111). Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2019.gada janvārī).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsts mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.

Название проекта

Повышение энергоэффективности здания Резекненской средней школы № 2 на улице Дарзу 17

Цель проекта

Цель проекта – содействие повышению энергоэффективности здания Резекненской средней школы № 2 на улице Дарзу 17 в Резекне, путем перестройки здания в целях снижения первичного потребления энергии и расходов самоуправления на теплоснабжение. В результате проекта будет обеспечена эффективность инвестиций как в плане расходов, так и социально-экономическом сфере.

Согласно данным энергосертификата (его отчётам) здания, в результате реализации проекта первичный расход энергии в год уменьшиться с 1 391 354.45 до 852 335.51 KWh/ежегодно (экономия 539 018,94 KWh/в год) и эмиссия CO2 с 249,59 т CO2 в год на 141,71 т CO2 в год (снижение на 107,88 т CO2 /в год).

Проектная идея соотвествует стратегическим целям развития города Резекне и включена в инвестиционный план программу равзвиттия города РЕзекне на 2014-2020 годы.

Проект предусматривает

Главные действия проекта – это строительные работы по повышению энергоэффективности, в том числе утепление фасадов и фундамента, утепление перекрытий крыши и полов; замена окон; строительство и перестройка вентялиционной системы и ее элементов; реконструкция отопительной системы и её элементов; замена системы освещения на новые LED-cветильники; авторский надзор за строительными работами; мероприятия по информированию общественности и стройнадзор.

Перестройка здания учебного учреждения будет обеспечена путем комбинирования средств из данного проекта и проекта № 8.1.2.0/17/I/031 “Развитие Центра образования национального значения в Резекне”.

Финансирование и расходы

Общие расходы, EUR Распределение по источникам финансирования (%), EUR
Публичные не относящиеся к проекту расходы Публичные относящиеся к проекту расходы
Самоуправление (100%) Европейский фонд регионального развития (85%) Государственный бюджет (3,75%) Самоуправление (11,25%)
1 275 336,46 0,00 770 000,00 126 332,07 379 004,39

Сроки реализации проекта

Март 2019 года – июнь 2020 года

Другие данные

15 марта 2019 года Резекненская городская дума заключила договор с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта фонда Европейского союза “Повышение энергоэффективности здания Резекненской средней школы № 2 на улице Дарзу 17 в Резекне” (№. 4.2.2.0/17/I/112). Повышение энергоэффективности здания означает совокупность мероприятий, позволяющую значительно уменьшить потери тепла и электроэнергии в здании, а также уменьшить количество выбросов парниковых газов. Одним из самых значимых мероприятий в процессе содействия энергоэффективности здания является перестройка при условии реализации технических и функциональных улучшений, что не только уменьшает сумму коммунальных платежей, но и создает качественную и архитектурно выразительную среду.

Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных проектом, была начата еще до подписания договора о реализации проекта в сентябре 2018 года.

Проект реализуется в рамках программы деятельности “Развитие в занятость”, специфическая цель поддержки 4.2.2. “содействовать повышению энергоэффективности и использованию восстанавливаемых энергоресурсов в зданиях самоуправления в соотвествии с интегрированными программами развития самоуправлений”.

Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkā Dārzu ielā 17, Rēzeknē, veicot ēkas pārbūves darbus, kas samazina primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan sociālekonomisko ieguvumu ziņā.

Saskaņā ar ēkas energosertifikāta (tā pārskata) datiem, Projekta īstenošanas rezultātā primārās enerģijas patēriņš ēkai gadā samazināsies no 1 391 354.45 KWh/gadā uz 852 335.51 KWh/gadā (ietaupījums 539 018,94 kWh/gadā) un CO2 emisija no 249,59 t CO2 /gadā uz 141,71 t CO2 gadā (samazinājums par 107,88 t CO2 /gadā).

Projekta ideja atbilst Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un ir iekļauta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; logu nomaiņa; ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve; apkures sistēmas un to elementu pārbūve; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Izglītības iestādes ēkas pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (3,75 %) Pašvaldība (11,25 %)
1 275 336,46 0,00 770 000,00 126 332,07 379 004,39

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada marts – 2020. gada jūnijs

Citi dati

2019.gada 15.martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu (Nr. 4.2.2.0/17/I/112). Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2018. gada septembrī).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsts mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par mērķdotācijas piešķiršanu Rēzeknes pilsētas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 4. Par līdzfinansējuma sniegšanu Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas jauktajam korim dalībai 2.Starptautiskajā vokālās un instrumentālās mūzikas konkursā – festivālā “VEIKSMES TALISMANS”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 5. Par līdzfinansējuma sniegšanu Martai Litvinovai dalībai konkursā “World Championships of Performing Arts 2019”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 6. Par aizvietotājizpildi.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.10 ,,Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” apstiprināšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 10.08.2017. lēmumā Nr.50-11 “Par zemesgabala daļas F.Varslavāna ielā 31A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes vienību daļu iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 68A, Koku ielā 4C, Krasta ielā 26).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par dzīvojamās mājās Atbrīvošanas alejā 108, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 ,,Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanaˮ apstiprināšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 13. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 14. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes bilances.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 15. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par dalību pilotprojektā “Metodika darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu un dalību pašvaldību darba grupā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par līdzfinansējuma sniegšanu festivāla “Latgales ērģeļu dienas” koncerta organizēšanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 2. Par Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem īslaicīgu slēgšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par zemes vienības Atbrīvošanas alejas posma (kadastra Nr.2100 021 0004) robežu pārkārtošanu un jaunu zemes vienību izveidošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (8 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienības Bukmuižas ielā 57A, Rēzeknē un zemes vienības daļas Bukmuižas ielā 57B, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes vienību iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Egļu ielā 3A, Koku ielā 4C, Krasta ielā 33A, F.Varslavāna ielā 78).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot trešajā izsolē
  (2 lēmumprojekti: Upes ielā 39-103, Torņa ielā 9)
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē nomas tiesību 2. izsoli.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 2. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 3. Par Goda raksta piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 4. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmumu ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikumā “Finansējuma piešķiršanas kārtība no pašvaldības budžeta sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Rēzeknes pilsētas apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.9 „Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par mēnešalgas apmēra izmaiņām.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmumā Nr.436-3 “Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.676-2 “Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemesgabala daļas Pils ielā 4, Rēzeknē, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Kuldīgas ielā 64A un Liepu ielā 36A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: N. Rancāna ielā 6A, Krasta ielā 16).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Pakalpojuma apraksts

Aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām, kurām noteikta 1. un 2. grupas invaliditāte, un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojuma veidi:

 • personiskā aprūpe;
 • ikdienas mājas darbi.

Aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi un darbu apjoms:

 • pirmā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: piegādāt produktus, saimniecības preces un medikamentus, nodot un saņemt veļu mazgātavā, apģērbu ķīmiskajā tīrītavā, palīdzēt mazgāt veļu mājās veļas mazgājamajā mašīnā un palīdzēt to izkārt, palīdzēt sakārtot personīgās mantas, iznest sadzīves atkritumus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un citus maksājumus, abonēt laikrakstus, piegādāt laikrakstus un grāmatas, pavadīt klientu pastaigās, pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem uz veselības aprūpes iestādēm, apmeklēt slimnīcā (Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā), veikt starpnieka pakalpojumus sociālo un veselības aprūpes jautājumu risināšanā, veikt pārrunas par aprūpi, sadzīvi un sabiedrībā notiekošo;
 • otrā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: pirmā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt mazgāties vannā, dušā, palīdzēt nomainīt gultas veļu, palīdzēt mazgāt logus un nomainīt aizkarus, siltināt logus ziemai, palīdzēt uzkopt dzīvokli, kopt istabas augus, palīdzēt uzkopt koplietošanas telpas, palīdzēt uzkopt radinieku kapus;
 • trešā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: otrā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt ienest kurināmo telpās, iznest izdedžus un pelnus, ienest dzeramo un iznest lietoto ūdeni;
 • ceturtā līmeņa aprūpe līdz 5 reizēm nedēļā, līdz 60 stundām mēnesī. Tajā ietilpst personīgās higiēnas un rūpes pa izskatu veikšana: nomazgāt  klienta seju un sakārtot (ķemmēt) matus, sakopt klienta zobu protēzes, apmazgāt  ķermeņa augšdaļu, apmazgāt ķermeņa apakšdaļu, nogriezt roku nagus, veikt inkontitences līdzekļu maiņu), mazgāšanās: sagatavot vannu, palīdzēt iekāpt/izkāpt no vannas/dušas, mazgāt vannā/dušā, mazgāt matus, ģērbšanās: sagatavot apģērbu, veikt ķermeņa augšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, ķermeņa apakšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, apavu uzvilkšanu/novilkšanu, pārvietošanās: palīdzēt izkļūt un iekļūt gultā, palīdzēt pārvietoties no gultas uz krēslu/riteņkrēslu, palīdzēt nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces,  ēdināšana: sagatavot  vai uzsildīt ēdienu, pasniegt ēdienu, barot, palīdzība mājas darbu veikšanā: nomazgāt traukus, palīdzēt medikamentu lietošanā, veikt gultas veļas nomaiņu, uzraudzība.

Pakalpojumu pie klienta mājās sniedz darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Aprūpes mājās birojā un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja aprūpes mājās pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Aprūpes mājās biroja pakalpojumu var pieteikt arī pa tālruni. Lai noformētu iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, Aprūpes mājās biroja darbinieki izbrauc pie personas uz mājām.

Kontaktinformācija

Aprūpes mājās biroja darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Adrese: Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV- 4061
E-pasts: aprupe.majas@rezekne.lv
Mob. tālrunis: 28620651, 28348817
Aprūpes mājās biroja vadītāja Jeļena Beļaka

Cena

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi, maksa par pakalpojumu ir:

– personām, kuru kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālās algas apmēru:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 9,60 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 14,40 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 19,20 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 2,75 eiro par vienu darba stundu;

– personām, kuru kopējie ienākumi mēnesī pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālās algas apmēru:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 72,32 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 113,52 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 144,00 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 4,09 eiro par vienu darba stundu.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 06.12.2018. lēmumā Nr.581.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 2. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par rezerves zemes piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par rezerves zemes (starpgabalu) piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 7. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 5, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Daugavpils ielā 24A, A. Upīša ielā 28A, F.Trasūna ielā 66B, J.Tiņanova ielā 49C, Ļermontova ielā 34).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Lauku ielā 19, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Rīgas ielā 77, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 12. Par apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par uzņemamo izglītojamo skaitu 1.klasēs vispārējās pamatizglītības, 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās mācību iestādēs un 7.klasēs vispārējās pamatizglītības programmās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par Rēzeknes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem nosaukuma maiņu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes 2.vidusskolas darba organizāciju 8.1.2. SAM projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizācijas laikā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par ūdensapgādes darbnīcas Ezera ielā 3, Rēzeknē izslēgšanu no Centralizētās grāmatvedības nodaļas bilances.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Brīvības ielā 3/1, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 8. Par uzkrāto izmaksu nodošanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 9. Par uzkrājumu veidošanu nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 10. Par telpu Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē nomas tiesību izsoli.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 11. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Viļānu novada pašvaldību.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 12. Par adreses piešķiršanu, apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par rezerves zemes piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 15. Par rezerves zemes (starpgabalu) piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 16. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 17. Par dzīvojamās mājas Metālistu ielā 11, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 18. Par Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas-Pilnvarojuma līguma slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 19. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 5A, Rēzeknē apbūves tiesību izsoli.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 20. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (3 lēmumprojekti: Metālistu ielā 11-28, Rūpnīcas ielā 7A-69, Ludzas ielā 44A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 22. Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai (2 lēmumprojekti: Stacijas ielā 20A, Dzelzceļnieku ielā 1A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (4 lēmumprojekti: Ventspils iela 6-36, Ventspils iela 22-27, Kr. Valdemāra ielā 6-32, Jupatovkas iela 14-1).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ˮSociālais dienestsˮ 07.01.2019. lēmuma Nr.4/582 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 2. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.–2021. gadam apstiprināšanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 3. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 10, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 021 0013 un zemes vienības Stacijas ielā 2, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 007 0017 konfigurācijas izmaiņām un jaunizveidotām zemes vienībām Stacijas ielā 16B un Stacijas ielā 20C, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei “Sociālais dienests”.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 11. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par dzīvojamās mājas Pils iela 8, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 122C, Meža ielā 6C, N.Rancāna ielā 75A, F.Trasūna ielā 19A, Vidus ielā 29A).
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmuma Nr.437-8 atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 15. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot otrajā izsolē (2 lēmumprojekti: Upes ielā 39-103, Torņa ielā 9).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 16. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot izsolē (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 172B-41, Zemnieku ielā 19, Meža ielā 29-2, Kosmonautu ielā 3-25, Upes ielā 51-4).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 08.11.2018. lēmumā Nr.542 “Par projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Rēzeknes gājēju promenādē gar Rēzeknes upi” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Kijaško (Tūrisma attīstības centra vadītāja)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
  Ziņo Lidija Ostapceva (domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos, konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja)

Darba kārtība

 1. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2019.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes 2018. gada 21. novembra lēmuma Nr.384 apstrīdēšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes Būvinspekcijas nodaļas vadītājs-būvinspektors, būvvaldes vad. vietn.)
 5. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Gunta Rēvalde (Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par pamatlīdzekļu nodošanu un mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Namsaimnieks” pamatkapitālā.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 9. Par dzīvojamās mājas Dārzu iela 22, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.4 „Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par adreses apstiprināšanu, maiņu, piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)

Papildjautājumi:

 1. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē nomas tiesību pirmo izsoli.
  Ziņo Ilze Dundure (Rēzeknes pilsētas domes ES struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas sekretāre)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 “Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāva noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 5. Par pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Informatīvs ziņojums par Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās komisijas darbu 2018. gadā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019. gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikuma “Grāmatvedības uzskaites kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 4. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gada otrajam semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par pašvaldības studiju maksas piešķiršanu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 10. Par Rēzeknes pilsētas energopārvaldības sistēmas vadības pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs).
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 12. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par zemes vienības Latgales ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu un zemes vienības daļas Daugavpils ielā 32A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Pļavu ielā 8B, Rīgas ielā 51B, Ziedu ielā 3A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par ēku/būvju izslēgšanu no Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2018.gada 24.janvāra noteikumos Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm 2018.gadam.
  Ziņo Elga Švarce (Izglītības pārvaldes Finanšu nodaļas vadītāja)
 3. Par bezcerīga parāda dzēšanu.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 4. Par nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem.
  Ziņo Pāvels Savickis (Administratīvās inspekcijas vadītājs – administratīvās inspekcijas inspektors)
 5. Par nekustamā īpašuma Noliktavu ielā 17, Rēzeknē izslēgšanu no Centralizētās grāmatvedības nodaļas bilances.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Gunta Rēvalde (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja)
 7. Par pašvaldībai piekrītošu dzīvokļu īpašumu nodibināšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 23.03.2017. lēmumā Nr. 2007 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 10. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 ,,Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 11. Par grozījumu veikšanu Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību un tā 3. pielikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” jurists)
 13. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikuma pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Svetlana Semeņaka (Nacionālo biedrību kultūras nama direktore)
 14. Par 2016.gada 26.oktobra Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr.144-1 atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 15. Par 2016.gada 10.novembra Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr.1823 atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (3 lēmumprojekti: Brīvības ielā 27-78, Dārzu ielā 69-3, V.Seiles ielā 36D).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (7 lēmumprojekti).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (11 lēmumprojekti: Sprūževas ielā 14, Torņa ielā 9, Brāļu Skrindu ielā 25, Brīvības iela 45, Upes ielā 39-103, J.Tiņanova iela 18-3, Maskavas 18-75, Dārzu ielā 30A-75, Dārzu ielā 42-5, Atbrīvošanas aleja 145-7, Brīvības ielā 27-41)
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par mēnešalgas grozīšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu saimnieciskajiem darbiniekiem.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikuma pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Jeļena Kijaško (Tūrisma attīstības centra vadītāja)

Papildjautājumi, kas iesniegti 20.12.2018. sakarā ar to, ka kvoruma trūkuma dēļ nenotika Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komitejas sēdes (17.12.2018. un atkārtota sēde 20.12.2018.):

 1. Par aktualizētā Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānošana-projektu vadītāja)
 2. Par grozījumiem Deleģēšanas līgumā par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20„Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Ārējo sakaru speciāliste)
 6. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienību ar kadastra Nr.2100 013 1028; Nr.2100 013 0328 , Nr.2100 016 0331 un Nr.2100 016 0808 robežu pārkārtošanu, platības precizēšanu un jaunizveidotu zemes vienību Franciska Varslavāna ielā 27A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par dzīvokļu jautājumiem (11 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 11, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par grozījumu veikšanu 12.01.2017. Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.1902 “Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, izmantošanu un uzskaiti“.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par Rēzeknes pilsētas energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas un energopārvaldības rīcības plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes deputātu pieņemšanas grafikā.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.13 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu viendzīvokļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 „Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 8. Par aizvietotājizpildi.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par elektroautobusu un to uzlādes staciju iznomāšanu SIA “Rēzekne Satiksme” pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 10. Par grozījumiem 2016.gada 20.jūnija Pasūtījuma līgumā Nr.3.1.187/132 “Par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā”.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 11. Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Upes ielā 34b, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par nekustamā īpašuma nodošanu Pilsētas saimniecības pārvaldei.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 13. Par adreses maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 15. Par zemes vienību Miera ielā 74, Miera ielā 76 un Miera ielā 76A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 16. Par zemes vienību ar kadastra Nr.2100 003 0535, Varoņu ielā 19A un jaunizveidotu zemes vienību Kosmonautu ielā 20, Rēzeknē robežu pārkārtošanu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 17. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-k