Datums

14.01.2019.

Laiks

10:00

Notikuma apraksts

Komitejas darba kārtība:

 1. Par Rēzeknes pilsētas energopārvaldības sistēmas vadības pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs).
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 4. Par zemes vienības Latgales ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu un zemes vienības daļas Daugavpils ielā 32A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Pļavu ielā 8B, Rīgas ielā 51B, Ziedu ielā 3A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?