Datums

26.04.2019.

Laiks

10:00 - 16:30

Notikuma apraksts

Mērķis – iepazīties ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, diskutēt par reģionālās politikas uzstādījumiem.

Dalībnieki – teritoriju attīstībā iesaistītās ministrijas/institūcijas (EM, ZM, KM, VeM, PKC, SaM, LM, IZM, CSP, VRAA u.c.), plānošanas reģioni, pašvaldības un to organizācijas (LLPA, LPS, RACA), uzņēmēju organizācijas un to teritoriālās struktūrvienības (LIAA, LTRK, LDDK), NVO (LLF), augstskolas u.c. (līdz 80 dalībniekiem).

09.30-10.00 Reģistrācija, rīta kafija
10.00-10.10 Pašvaldības pārstāvja uzruna
10.10-10.40 Reģionālās politikas perspektīva
Juris Pūce, VARAM ministrs
10.40-11.10 Reģionālās attīstības izaicinājumi no publisko pakalpojumu sniegšanas perspektīvas reģionos
Jānis Turlajs, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors
11.10-11.30 Ekonomiskie izaicinājumi no uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas reģionos
Agnese Buceniece, Swedbank vecākā ekonomiste
11.30-11.45 Jautājumi un atbildes
11.45-12.10 NAP2027 piedāvājums
PKC pārstāvis
12.10-12.30 Reģionālās politikas perspektīvas ieviešana: ES fondu ieguldījumi un citi papildinošie pasākumi teritoriju attīstībai
Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors
12.30-13.00 Pusdienas
13.00-14.30 Diskusija par reģionālās politikas rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu, un reģionālās politikas izaicinājumiem, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem un citiem papildinošiem pasākumiem teritoriju attīstībai (darbs divās paralēlajās grupās)

  • Pašvaldību pakalpojumu un pašvaldības administrācijas darbības efektivitāte – Aivars Draudiņš, VARAM valsts sekretāra vietnieks
  • Reģionālā ekonomika, reģionu un pašvaldību loma tajā – Arivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors
14.30-15.00 Diskusijas noslēgums, darba grupu kopsavilkums, rezultātu apspriešana
15.00-16.30 3.3.1., 5.6.2. SAM projektu apskate (ražošanas komplekss Viļakas ielā 1biroju telpa un ražošanas ēka Atbrīvošanas alejā 155A)

Lūdzam dalībai semināros reģistrēties līdz 12. aprīlim.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?