Iepirkumu arhīvs

Atvēršana

07.06.2018

RPD 2018/47 “Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat.nolikuma 4.2. punktu
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.05.2018

Cena līdz (€)

16122

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

26.06.2018

RS 2018/8/ERAF “Anestēzijas un elpošanas ierīču piegāde SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.05.2018

Cena līdz (€)

112000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

22.05.2018

RPD 2018/33 “Lietus kanalizācijas kolektoru remontdarbi Blaumaņa ielā un Dzelzceļnieku ielā, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
Publicēts:

08.05.2018

Cena līdz (€)

75000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

29.05.2018

RPD 2018/32 “Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 1. – 15.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, e-pasts: alla.silova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 16. – 22.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vecākā speciāliste – konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare, tālr. 64607649, e-pasts: lilija.gavare@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 23., 24.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tālr. 64622055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.05.2018

Cena līdz (€)

435718.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

09.05.2018

RS 2018/7 “GE Healthcare medicīnisko iekārtu apkopes pakalpojumu sniegšana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.04.2018

Cena līdz (€)

16360

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

11.05.2018

RS 2018/6 “Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

26.04.2018

Cena līdz (€)

40800

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

03.05.2018

RS 2018/5 “Veselības aprūpes laikā radušos atkritumu apsaimniekošana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.04.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

03.05.2018

RPD 2018/27 “Robežu kadastrāla uzmērīšana, zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības piekrītošajiem zemesgabaliem”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: - Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: - Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune, tālr.: 64607621, mob.: 25441165, e-pasts: julija.caune@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.04.2018

Cena līdz (€)

57200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

24.04.2018

RPD 2018/28 “Vipingas un Ausekļa ielu pārbūves darbu būvuzraudzība, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.04.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

24.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/29 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktore Jūlija Danilina, tel. 28325686, e-pasts: julija.danilina@rezekne.lv
Publicēts:

12.04.2018

Cena līdz (€)

37000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

03.05.2018

RPD 2018/26 Transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: - Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: - PA “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tālr.: 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

11.04.2018

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs”

Atvēršana

17.04.2018

RPD 2018/20 “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nojaukšana Rēznas ielā 19, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.04.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

17.04.2018

RPD 2018/23 ESF ” Apmācības programmu īstenošana jauniešiem ESF projekta “PROTI UN DARI” nr.8.3.3.0/15/I/001 ietvaros “

Publicēts:

04.04.2018

Cena līdz (€)

34000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

17.04.2018

RPD 2018/25 ESF “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā (Nr. 9.2.4.2/16/I/064)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • 4.2. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Eleonora Ivanova, tālr.26033202, e-pasts: eleonora.ivanova@rezekne.lv
Publicēts:

04.04.2018

Cena līdz (€)

63058

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

12.04.2018

Nr. RS 2018/3/ERAF„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Kontaktpersona: Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.03.2018

Cena līdz (€)

20780.00

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA''

Atvēršana

05.04.2018

RPD 2018/24 “Būvdarbu autoruzraudzība objektā “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.03.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

05.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/13 “Transportlīdzekļu remontdarbu un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Kontaktpersona: Rēzeknes pilsētas domes Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, tālr. Nr. 64622658, e-pasts: : logopeduskola@rezekne.lv
 • Kontaktpersona PSPC galvenais saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob.29196164
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

20.03.2018

Cena līdz (€)

31045

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās sruktūrvienības

Atvēršana

27.03.2018

Noslēgts līgums

Nr. RPD 2018/21 Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, stādu iegāde un stādīšana”

Kontakti
 • Par iepirkuma procedūru- iepirkuma speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669, fakss 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Par iepirkuma priekšmetu-galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.03.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

20.03.2018

RPD 2018/17 “Būvdarbu būvuzraudzība objektā “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

05.03.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

22.03.2018

RPD 2018/4 “Vipingas un Ausekļa ielu pārbūve, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Publicēts:

01.03.2018

Cena līdz (€)

2000000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.03.2018

RPD 2018/18 ESF “Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, faksa Nr. 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Iepirkuma priekšmeta jautājumos: sk,. nolikuma punktu 3.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.02.2018

Cena līdz (€)

64440.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/14 “Dzeramā ūdens piegāde un iekārtu noma Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • iepirkuma procedūras jautājumos : iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Par iepirkuma priekšmetu :nolikuma p. 3.2.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.02.2018

Cena līdz (€)

21427.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/15 “Mazlietotas automašīnas piegāde ar ieskaitu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns, tel. 26669290, e-pasts: gunars.arbidans@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.02.2018

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/16 “VI Starptautiskā īsfilmu festivāla OPEN PLACE Rēzeknē organizatorisko darbu un mākslinieciskās programmas nodrošināšana”

Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.02.2018

Cena līdz (€)

60000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

15.03.2018

Pārtraukts

RPD 2018/11 ERAF “Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma procedūru :Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, faksa Nr. 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3. punktu
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.02.2018

Cena līdz (€)

64440.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

27.02.2018

RPD 2018/10 “Tirdzniecības laukuma izbūve Atmodas ielā 2a, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezelne.lv
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

50000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/12 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Struktūrvienību kontaktpersonas skat.nolikuma 3.punktā
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

27.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/9 „Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO, Zaļā karte)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes darba aizsardzības ,ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 64607676, mob. tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv. ,Pensionāru sociālo pakalpojumu centra saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob. 29196164,Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, tālr. Nr. 64622658,mob. 26597333 e-pasts: logopeduskola@rezekne.lv
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

11708.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

20.02.2018

Pārtraukts

RPD 2018/1 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Struktūrvienību kontaktpersonas skat.Nolikuma 3.punktā
Publicēts:

09.02.2018

Cena līdz (€)

14 688,48

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

08.03.2018

RPD 2018/8 KF “Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tālrunis 64607666; fakss 64607606, e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

06.02.2018

Cena līdz (€)

536317

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.02.2018

RPD 2018/3 ERAF “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

06.02.2018

Cena līdz (€)

900000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/6 “Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tāl. 64607623, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

01.02.2018

Cena līdz (€)

40 000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

06.02.2018

Noslēgts līgums

Nr. RPD 2018/7 „Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas pārvaldes „Sociālais dienests” struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja vietniece sociālajos un medicīniskajos jautājumos Daina Sidoruka, tālr. 26482283, e-pasts: daina.sidoruka@rezekne.lv;
Publicēts:

26.01.2018

Cena līdz (€)

41555

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”

Atvēršana

30.01.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/2 “Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • autājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

16.01.2018

Cena līdz (€)

29946

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

31.01.2018

RS 2018/2 “Saimniecības preču piegāde SIA”RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

08.01.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

16.01.2018

RS 2018/1/ERAF “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.01.2018

Cena līdz (€)

21000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?