Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39. pantu un PIL pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, tajā skaitā atklāto konkursu iepirkuma procedūrām, un kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.

Līdz ar to pasūtītājs informāciju par iepirkuma procedūrām publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (www.iub.gov.lv) un iepirkuma procedūru dokumentāciju publicē bez maksas izmantojamajā elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai un iesniegšanai, tas ir, Elektroniskā iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv).

Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par Elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanu un piedāvājuma ievietošanu sistēmā ir pieejami norādītājā saitē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

Informējam, ka piedāvājuma ievietošanai Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir nepieciešams iepriekš (!) tajā reģistrēties, jo reģistrācijas apstiprināšanas nogaidīšanas termiņš ir trīs darba dienas. Informācija par reģistrēšanos minētajā sistēmā ir pieejama norādītājā saitē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE

Norādām, ka saskaņā ar PIL 39.pantu un PIL pārejas noteikumu 3.punktu, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, elektroniskā pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana tiks paredzēta visām iepirkuma procedūrām.

Iepirkumu arhīvs

Atvēršana

27.12.2018

RPD 2018/120“Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projekta izstrāde Rēzeknes pilsētai”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

14.12.2018

Cena līdz (€)

38000.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.12.2018

RPD 2018/114 “Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.12.2018

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.12.2018

RPD 2018/116 “Kokaugu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv un Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.12.2018

Cena līdz (€)

35500.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde un Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs

Atvēršana

18.12.2018

RPD 2018/115 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošana”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule , tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.12.2018

Cena līdz (€)

41000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

18.12.2018

RPD 2018/123 “Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, e-pasts:jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis:64607669
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.12.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

17.12.2018

RPD 2018/122 “Sporta apģērbu piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Žanis Ārmanis, tel.29277784; e-pasts: bjss@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.12.2018

Cena līdz (€)

19200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Sporta pārvalde

Atvēršana

11.12.2018

RPD 2018/92″Kancelejas preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām “

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tel. 64607618; e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.11.2018

Cena līdz (€)

40260

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

04.12.2018

RPD 2018/90“Mīksta inventāra, apavu un spectērpu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja vietniece Ilona Kozlova, mob. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezeknes.lv
 • Rēzeknes BJSS direktors Žanis Ārmanis, tālrunis 29277784, e-pasts: bjss@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.11.2018

Cena līdz (€)

32670

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”

Atvēršana

04.12.2018

RPD 2018/113 ”Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē, operatora pakalpojumi”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Natālija Siņicina, tālr. 64607684, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.11.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

04.12.2018

RPD 2018/112 ”Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, tālr.: 64607624, e-pasts: roberts.adamovics@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

22.11.2018

Cena līdz (€)

41999

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

22.11.2018

RS 2018/20 “Datortomogrāfa „Optima CT520 ASiR” rentgena spuldzes nomaiņa SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.11.2018

Cena līdz (€)

32000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

29.11.2018

RPD 2018/110 ESF “Sporta inventāra piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos:Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projekta vadītāja Ina Aleksejeva, tel.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

16.11.2018

Cena līdz (€)

3298

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

29.11.2018

Pārtraukts

Nr. RPD 2018/109 “Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūve, Lubānas ielā 49, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, e-pasts:jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis:64607669
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

13.11.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

22.11.2018

RPD 2018/103 Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vajadzībām

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Lilija Gavare, tālr. 64607649, e-pasts: lilija.gavare@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Būvdarbu apjomi atrodas  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14522

 

Publicēts:

06.11.2018

Cena līdz (€)

100050.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

22.11.2018

RPD 2018/107 ERAF “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana būvobjektā “Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts: georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.11.2018

Cena līdz (€)

28734

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

15.11.2018

RPD 2018/106 ERAF “Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 2.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes Sociālais dienests projektu vadītāja Jekaterina Jefremova tālrunis 25757048, e-pasts jekaterina.jefremova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

02.11.2018

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

12.11.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/104 ERAF Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Iepirkuma dokumentācija:

 

Nolikums

Darbu apjomi atrodami

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/14382

Paziņojums par lēmumu

 

 

Publicēts:

26.10.2018

Cena līdz (€)

850000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

06.11.2018

Nr. RPD 2018/105 “Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

25.10.2018

Cena līdz (€)

25248.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.11.2018

RPD 2018/102 ERAF “Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Jekaterina Jefremova tālrunis 25757048, e-pasts jekaterina.jefremova@rezekne.lv
Publicēts:

23.10.2018

Cena līdz (€)

70000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

30.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/101 ”Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai ”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Nataļja Jupatova, tālr: 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

18.10.2018

Cena līdz (€)

25248.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

03.12.2018

RPD 2018/99 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112),e-pasts: vadims. fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts:georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Iepirkuma dokumentācija atrodama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14207

 

 

Publicēts:

17.10.2018

Cena līdz (€)

428300

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

01.11.2018

Noslēgts līgums

” RPD 2018/98 Profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana un sadzīves elektropreču piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Pēteris Verpakovskis, tālr.20227719, e-pasts: peteris.verpakovskis@rezekne.lv
 • Ilona Kozlova, tālr. 28306502, e-pasts: ilona.kozlova@rezekne.lv
Publicēts:

16.10.2018

Cena līdz (€)

63229.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

23.10.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/100 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 18.11.2018. organizēto pasākumu gaismu tehniskais nodrošinājums”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

09.10.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

16.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/94 “Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova, tālr: 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

02.10.2018

Cena līdz (€)

25248

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

16.10.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/88 „Ziedu un ziedu kompozīciju, līgo vainadziņu, pļavu puķu pušķu, dažādu dekoratīvo zaru un meiju piegāde Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkuma speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu sk. punktu 4.2.
Publicēts:

02.10.2018

Cena līdz (€)

21310.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

09.10.2018

RPD 2018/96 “Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums”(Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums) papildeksemplāri”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Publicēts:

28.09.2018

Cena līdz (€)

1700

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

Atvēršana

04.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/77 Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13563

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 

 

Publicēts:

18.09.2018

Cena līdz (€)

79833

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

02.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/89 ERAF Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13516

Nolikums

Darba (projektēšanas) uzdevumi

Darba (projektēšanas) uzdevumi Nr.2

 

Publicēts:

13.09.2018

Cena līdz (€)

70000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.09.2018

RPD 2018/91 ESF “Sporta inventāra, aprīkojuma un tehnikas piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tel. 646 22055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projekta vadītāja Ina Aleksejeva, tel.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@inbox.lv
Publicēts:

13.09.2018

Cena līdz (€)

27048

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

09.10.2018

Pārtraukts

RPD 2018/86 ERAF Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē

Iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13445

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

 

 

Publicēts:

07.09.2018

Cena līdz (€)

750000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

18.09.2018

Pārtraukts

RPD 2018/87 ESF “Sporta inventāra, aprīkojuma un tehnikas piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607618 , e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tel. 646 22055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projekta vadītāja Ina Aleksejeva, tel.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@inbox.lv
Publicēts:

06.09.2018

Cena līdz (€)

27048

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

05.10.2018

RPD 2018/85 Rēzeknes kultūras un atpūtas parka atjaunošana, B un C daļa

Publicēts:

31.08.2018

Cena līdz (€)

506777

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

11.09.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/84 “Videonovērošanas sistēmas izbūve gar upi Atbrīvošanas alejā 70A, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, fakss 64607606, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš, tālrunis 64607610 (mob. 26527979), fakss 64607606, e-pasts: valdis@rezekne.lv
Publicēts:

29.08.2018

Cena līdz (€)

13800

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Atvēršana

13.09.2018

Pārtraukts

RPD 2018/45 ESF “Sporta inventāra, aprīkojuma un tehnikas piegāde”

Kontakti
 • Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv.
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 28841173, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

28.08.2018

Cena līdz (€)

27048

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes un tās strukturvienībām

Atvēršana

06.09.2018

Pārtraukts

RPD 2018/38 “Ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • sk. nolikuma p. 4
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.08.2018

Cena līdz (€)

100000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

28.08.2018

RPD 2018/79 “Sporta apģērba piegāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607669, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, tel. 646 05856; e-pasts: tatjana.tokareva@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.08.2018

Cena līdz (€)

4200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Atvēršana

28.08.2018

Pārtraukts

RPD 2018/71 “Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projekta izstrāde Rēzeknes pilsētai”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, mob. 22012058, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Publicēts:

14.08.2018

Cena līdz (€)

38000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

28.08.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/78 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.08.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

07.08.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/74 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

25.07.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

30.07.2018

RS 2018/12 “Medicīnisko ierīču piegāde SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.07.2018

Cena līdz (€)

13450

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

24.07.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/67 ESF “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā (Nr. 9.2.4.2/16/I/064)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Ina Aleksejeva, tālr.26257700, e-pasts: ina.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

11.07.2018

Cena līdz (€)

153010.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

26.07.2018

“Trotuāru remontdarbi P.Brieža ielas posmā: no Raiņa ielas līdz Zemnieku ielai un Rēznas ielas posmā: no Egļu ielas līdz daudzīvokļu mājai Rēznas ielā 39,Rēzekne”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 28841173, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
Publicēts:

11.07.2018

Cena līdz (€)

55000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

19.07.2018

Pārtraukts

RPD 2018/70 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

06.07.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

19.07.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/62 “Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums” (Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607669, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666; e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv.
Publicēts:

06.07.2018

Cena līdz (€)

4500

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

Atvēršana

17.07.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/66 “Optikas kanalizācijas pievada izbūve līdz Latvijas Valsts policijas ēkai, Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš, tālrunis 64607610, fakss 64607606, e-pasts: valdis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

04.07.2018

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

03.07.2018

Pārtraukts

RPD 2018/60 “Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112), fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, tālrunis 64607603, fakss 64607606, e-pasts georgijs.orlovs@rezekne.lv
Publicēts:

20.06.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

26.06.2018

RPD 2018/59 “Trotuāru remontdarbi P.Brieža ielas posmā: no Raiņa ielas līdz Zemnieku ielai, Rēzekne”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Karīna Bartkeviča, tālrunis 64607669, e-pasts: karina.bartkevica@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

12.06.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

19.06.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/56 “Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat.nolikuma 4.2. punktu
Publicēts:

05.06.2018

Cena līdz (€)

16122

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

07.06.2018

Pārtraukts

RPD 2018/47 “Baltā biroja papīra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: skat.nolikuma 4.2. punktu
Publicēts:

22.05.2018

Cena līdz (€)

16122

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

22.05.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/33 “Lietus kanalizācijas kolektoru remontdarbi Blaumaņa ielā un Dzelzceļnieku ielā, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālrunis 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv.
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tel. 28696939; e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv.
Publicēts:

08.05.2018

Cena līdz (€)

75000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

29.05.2018

RPD 2018/32 “Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr. 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 1. – 15.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldes būvuzraugs Aleftina Silova, tel. 64607221, e-pasts: alla.silova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 16. – 22.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vecākā speciāliste – konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare, tālr. 64607649, e-pasts: lilija.gavare@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 23., 24.daļa - Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, tālr. 64622055, e-pasts: nikolajs.krilovs@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

07.05.2018

Cena līdz (€)

435718.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienības

Atvēršana

09.05.2018

RS 2018/7 “GE Healthcare medicīnisko iekārtu apkopes pakalpojumu sniegšana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.04.2018

Cena līdz (€)

16360

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

11.05.2018

RS 2018/6 “Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Publicēts:

26.04.2018

Cena līdz (€)

40800

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

03.05.2018

RS 2018/5 “Veselības aprūpes laikā radušos atkritumu apsaimniekošana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.04.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

03.05.2018

RPD 2018/27 “Robežu kadastrāla uzmērīšana, zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības piekrītošajiem zemesgabaliem”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: - Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: - Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune, tālr.: 64607621, mob.: 25441165, e-pasts: julija.caune@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

17.04.2018

Cena līdz (€)

57200

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

24.04.2018

RPD 2018/28 “Vipingas un Ausekļa ielu pārbūves darbu būvuzraudzība, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

13.04.2018

Cena līdz (€)

25000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

24.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/29 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tel. 64607669; e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktore Jūlija Danilina, tel. 28325686, e-pasts: julija.danilina@rezekne.lv
Publicēts:

12.04.2018

Cena līdz (€)

37000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

03.05.2018

Pārtraukts

RPD 2018/26 Transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: - Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, tālr.: 64607669, e-pasts: jelena.kraulisa@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: - PA “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tālr.: 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

11.04.2018

Cena līdz (€)

18000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs”

Atvēršana

17.04.2018

RPD 2018/20 “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nojaukšana Rēznas ielā 19, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Publicēts:

06.04.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

17.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/23 ESF ” Apmācības programmu īstenošana jauniešiem ESF projekta “PROTI UN DARI” nr.8.3.3.0/15/I/001 ietvaros “

Publicēts:

04.04.2018

Cena līdz (€)

34000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

17.04.2018

Pārtraukts

RPD 2018/25 ESF “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā (Nr. 9.2.4.2/16/I/064)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Eleonora Ivanova, tālr.26033202, e-pasts: eleonora.ivanova@rezekne.lv
Publicēts:

04.04.2018

Cena līdz (€)

63058

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

12.04.2018

Nr. RS 2018/3/ERAF„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Kontaktpersona: Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.03.2018

Cena līdz (€)

20780.00

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA''

Atvēršana

05.04.2018

RPD 2018/24 “Būvdarbu autoruzraudzība objektā “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.03.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

05.04.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/13 “Transportlīdzekļu remontdarbu un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Kontaktpersona: Rēzeknes pilsētas domes Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv
 • Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, tālr. Nr. 64622658, e-pasts: : logopeduskola@rezekne.lv
 • Kontaktpersona PSPC galvenais saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob.29196164
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

20.03.2018

Cena līdz (€)

31045

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās sruktūrvienības

Atvēršana

27.03.2018

Noslēgts līgums

Nr. RPD 2018/21 Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, stādu iegāde un stādīšana”

Kontakti
 • Par iepirkuma procedūru- iepirkuma speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669, fakss 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Par iepirkuma priekšmetu-galvenā speciāliste-komunālinženiere Nellija Sināte, tālr. 64607622, e-pasts: nellija.sinate@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

15.03.2018

Cena līdz (€)

40000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

20.03.2018

RPD 2018/17 “Būvdarbu būvuzraudzība objektā “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve””

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

05.03.2018

Cena līdz (€)

10000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

22.03.2018

RPD 2018/4 “Vipingas un Ausekļa ielu pārbūve, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Publicēts:

01.03.2018

Cena līdz (€)

2000000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.03.2018

RPD 2018/18 ESF “Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, faksa Nr. 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Iepirkuma priekšmeta jautājumos: sk,. nolikuma punktu 3.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.02.2018

Cena līdz (€)

64440.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/14 “Dzeramā ūdens piegāde un iekārtu noma Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienībām”

Kontakti
 • iepirkuma procedūras jautājumos : iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Par iepirkuma priekšmetu :nolikuma p. 3.2.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

28.02.2018

Cena līdz (€)

21427.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/15 “Mazlietotas automašīnas piegāde ar ieskaitu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tel. 64607669; e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns, tel. 26669290, e-pasts: gunars.arbidans@rezekne.lv.
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

27.02.2018

Cena līdz (€)

20000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Atvēršana

13.03.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/16 “VI Starptautiskā īsfilmu festivāla OPEN PLACE Rēzeknē organizatorisko darbu un mākslinieciskās programmas nodrošināšana”

Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

23.02.2018

Cena līdz (€)

60000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

15.03.2018

Pārtraukts

RPD 2018/11 ERAF “Degvielas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Jautājumos par iepirkuma procedūru :Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, faksa Nr. 64607606, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3. punktu
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

21.02.2018

Cena līdz (€)

64440.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

27.02.2018

RPD 2018/10 “Tirdzniecības laukuma izbūve Atmodas ielā 2a, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tālrunis 64607623, fakss 64607606, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezelne.lv
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

50000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

27.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/12 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Struktūrvienību kontaktpersonas skat.nolikuma 3.punktā
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

27.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/9 „Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO, Zaļā karte)”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes darba aizsardzības ,ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs, tālr.: 64607676, mob. tālr.: 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv. ,Pensionāru sociālo pakalpojumu centra saimniecības pārzinis Jānis Strods, mob. 29196164,Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks Pēteris Binduks, tālr. Nr. 64622658,mob. 26597333 e-pasts: logopeduskola@rezekne.lv
Publicēts:

16.02.2018

Cena līdz (€)

11708.00

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās strukturvienības

Atvēršana

20.02.2018

Pārtraukts

RPD 2018/1 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Struktūrvienību kontaktpersonas skat.Nolikuma 3.punktā
Publicēts:

09.02.2018

Cena līdz (€)

14 688,48

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome un tās struktūrvienības

Atvēršana

08.03.2018

RPD 2018/8 KF “Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, tālrunis 64607666; fakss 64607606, e-pasts: imants.meksa@rezekne.lv
Publicēts:

06.02.2018

Cena līdz (€)

536317

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

27.02.2018

RPD 2018/3 ERAF “Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs, tālrunis 64607683 (mob. 27446112); fakss 64607606, e-pasts: vadims.fjodorovs@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, tālrunis 64607679; fakss 64607606, e-pasts: natalija.aleksejeva@rezekne.lv
Publicēts:

06.02.2018

Cena līdz (€)

900000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas dome

Atvēršana

13.02.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/6 “Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Rēzeknē”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis, tāl. 64607623, e-pasts: zigurds.baltadonis@rezekne.lv
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

01.02.2018

Cena līdz (€)

40 000

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde

Atvēršana

06.02.2018

Noslēgts līgums

Nr. RPD 2018/7 „Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas pārvaldes „Sociālais dienests” struktūrvienību vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Alla Gaigule, tālr.: 64607669, e-pasts: alla.gaigule@rezekne.lv
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja vietniece sociālajos un medicīniskajos jautājumos Daina Sidoruka, tālr. 26482283, e-pasts: daina.sidoruka@rezekne.lv;
Publicēts:

26.01.2018

Cena līdz (€)

41555

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”

Atvēršana

30.01.2018

Noslēgts līgums

RPD 2018/2 “Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām”

Kontakti
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu nodaļas juriste Ilona Mironova, tel. 64607669; e-pasts: ilona.mironova@rezekne.lv
 • autājumos par iepirkuma priekšmetu: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, tel. 29505666, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Publicēts:

16.01.2018

Cena līdz (€)

29946

Pasūtītājs

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Atvēršana

31.01.2018

RS 2018/2 “Saimniecības preču piegāde SIA”RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

08.01.2018

Cena līdz (€)

30000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

Atvēršana

16.01.2018

RS 2018/1/ERAF “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Kontakti
 • Jurists Andris Ušpelis, tālr.: 29463032
Iepirkuma dokumentācija:
Publicēts:

06.01.2018

Cena līdz (€)

21000

Pasūtītājs

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?