Projekta mērķis

Kultūras un izglītības infrastruktūras attīstība, pievilcīgu dzīves vides standartu nodrošināšana, Rēzeknes pilsētas konkurētspējas celšana un nacionālas nozīmes centra izaugsmes veicināšana.

Projekts paredz

Sešu pašvaldības ēku renovāciju un energoefektivitātes pasākumus

Objekts Būvniecības darbi Tehniskā projekta autors Būvuzraudzība Autoruzraudzība
Kultūrizglītības centrs Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne P/S „Latgales būve” SIA „Baltex Group” P/S „IN PRO” SIA „Baltex Group”
PII „Māriņa”, Metālistu iela 4, Rēzekne SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5” SIA „Baltex Group” P/S „IN PRO” SIA „Baltex Group”
PII „Bitīte”, Dārzu iela 62A, Rēzekne P/S „Latgales būve” SIA „Baltex Group” P/S „IN PRO” SIA „Baltex Group”
PII „Zvaniņš”, Atbrīvošanas aleja 52A, Rēzekne SIA „LAGRON” SIA „Baltex Group” P/S „IN PRO” SIA „Baltex Group”
Rēzeknes valsts ģimnāzija, Kaļķu iela 12, Rēzekne SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5” A/S „Komunālprojekts” P/S „IN PRO” A/S „Komunālprojekts”
Rēzeknes 2.vidusskolas piebūve, Dārzu iela 21/17, Rēzekne SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5” SIA „Rēzeknes būve” P/S „IN PRO” SIA „Rēzeknes būve”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Valsts budžeta dotācija Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums
1 545 528 LVL 1 309 263 LVL 57 761 LVL 178 504 LVL

Projekta īstenošanas laiks

2013.gada jūlijs – 2013.gada decembris

Citi dati

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

Līguma numurs: Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/011/091

eraf-large
flag_yellow_high

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?