DOMES VADĪBA

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs 646 07600 aleksandrs.bartasevics@rezekne.lv 205
Domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs 646 07601 andrejs.resetnikovs@rezekne.lv 202
Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs 646 07680 aleksejs.stecs@rezekne.lv 227
Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva 646 07608 lidija.ostapceva@rezekne.lv 201
Domes izpilddirektors Raimonds Olehno 646 07602 raimonds.olehno@rezekne.lv 217

ADMINISTRĀCIJA

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Domes priekšsēdētāja palīdze Anna Zelenkova 646 07605, fakss: 646 07606 anna.zelenkova@rezekne.lv 203
Datu aizsardzības speciālists Guntis Gailums 646 07648 guntis.gailums@rezekne.lv 215

ADMINISTRATĪVĀ INSPEKCIJA

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Inspekcijas vadītājs-administratīvās inspekcijas inspektors Pāvels Savickis 646 07615 pavels.savickis@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 5.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors Andrejs Hodjuks 646 07668 andrejs.hodjuks@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 4.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors Aleksandrs Petrovs 646 07665 aleksandrs.petrovs@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 4.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors-lietvedis Olga Kovaļova 646 07656 olga.kovalova@rezekne.lv Atbrīv.al. 93b, 1.kab.
Diennakts tālrunis 25770110

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs 646 07603 georgijs.orlovs@rezekne.lv 233
Vecākais projektu vadītājs Imants Mekša 646 07666 imants.meksa@rezekne.lv 220
Vecākais komercdarbības speciālists Ilona Opincāne 646 07677 ilona.opincane@rezekne.lv 228
Telpiskās attīstības plānotājs - projektu vadītājs Marina Labanovska 646 07636 marina.labanovska@rezekne.lv 219
Projektu vadītāja Madara Jermacāne 646 07653 madara.jermacane@rezekne.lv 226
Projektu vadītāja Jekaterina Meirāne 646 07635 jekaterina.meirane@rezekne.lv 220
Vecākā projektu vadītāja Natālija Aleksejeva 646 07679 natalija.aleksejeva@rezekne.lv 219
Projektu vadītāja Daina Bārdule 646 07660 daina.bardule@rezekne.lv 125

“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs””

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Vadītāja Jevgenija Kušča jevgenija.kusca@rezekne.lv Krasta ielā 31
Saimniecības nodaļas vadītāja Svetlana Deņisova 646 22500 svetlana.denisova@rezekne.lv Krasta ielā 31
Galvenā grāmatvede Natālija Krištopāne 25661180 natalija.kristopane@rezekne.lv Krasta ielā 31
Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova 646 22599 eleonora.ivanova@rezekne.lv Krasta ielā 31, 2.8. kab.
Interešu izglītības nodaļas metodiķe Olita Kuksa 646 22511 olita.kuksa@rezekne.lv Krasta ielā 31, 1.1. kab.

Ārējo sakaru nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova 646 07686 natalija.jupatova@rezekne.lv 211
Ārējo sakaru speciāliste Marina Sokolova 646 07675 marina.sokolova@rezekne.lv 208
Pārrobežu projektu vadītājs Edvīns Mihailovs 646 07670 edvins.mihailovs@rezekne.lv 212

Bāriņtiesa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Mejere 646 07654 aija.mejere@rezekne.lv 115
Bāriņtiesas locekle Astrīda Strode 646 07654 astrida.strode@rezekne.lv 115
Bāriņtiesas locekle Elita Geduša 646 07655 elita.gedusa@rezekne.lv 117
Bāriņtiesas locekle Tatjana Sudnika 646 07655 tatjana.sudnika@rezekne.lv 117
Lietvedības sekretāre Tatjana Neščerecka 646 07650 tatjana.nescerecka@rezekne.lv 116

Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Būvvaldes vadītāja Ilvija Pastare 646 07627 ilvija.pastare@rezekne.lv 317
Būvtehniķis Arnis Čiževskis 646 07631 arnis.cizevskis@rezekne.lv 315
Galvenā speciāliste-kartogrāfijas inženiere Aija Kroiče 646 07678 aija.kroice@rezekne.lv 314

Būvinspekcijas nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs-būvinspektors, būvvaldes vadītāja vietnieks Imants Gaiduļs 646 07628 imants.gaiduls@rezekne.lv 313
Galvenais speciālists-būvinženieris Uldis Neimanis 646 07631 uldis.neimanis@rezekne.lv 315

Arhitektūras nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja-galvenā arhitekte Lolita Čudare 646 07626 lolita.cudare@rezekne.lv 318

Zemes ierīcības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja-zemes ierīcības inženiere Anna Munda 646 07629 anna.munda@rezekne.lv 314
Speciālists-zemes ierīcības inženieris Nikolajs Trančenoks 646 07633 nikolajs.trancenoks@rezekne.lv 301

Centralizētās grāmatvedības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs–galvenais grāmatvedis Gunta Rēvalde 646 07617 gunta.revalde@rezekne.lv 213
Galvenās grāmatvedes vietniece Maija Šadurska 646 07642 maija.sadurska@rezekne.lv 209
Vecākā grāmatvede Santa Zepa 646 07681 santa.zepa@rezekne.lv 210
Vecākā grāmatvede Aija Jaudzema 646 07662 aija.jaudzema@rezekne.lv 212
Vecākā grāmatvede Jeļena Stutāne 646 07682 jelena.stutane@rezekne.lv 210

Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs 646 07659 vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 24. kab.
Darba aizsardzības speciālists-civilās aizsardzības tehniķis Jolanta Rimša 646 07676 jolanta.rimsa@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 24. kab.

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja Inese Upeniece 646 22929 dzimtsar.nod@rezekne.lv Pils ielā 4
Nodaļas vadītājas vietniece Nataļja Voskāne 646 22955 natalja.voskane@rezekne.lv Pils ielā 4
Dzimtsarakstu inspektore Ingrīda Augustova 646 22955 ingrida.augustova@rezekne.lv Pils ielā 4
Dzimtsarakstu speciāliste Ināra Silaraša 646 22955 inara.silarasa@rezekne.lv Pils ielā 4

Finanšu pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītāja Velta Vekšina 646 07640 velta@rezekne.lv 111

Budžeta nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Vadītājas vietniece-budžeta nodaļas vadītāja Jeļena Siliņa 646 07641 jelena.silina@rezekne.lv 110

Pašvaldības budžeta grāmatvedība

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Galvenā grāmatvede Mārīte Grāvīte 646 07643 marite.gravite@rezekne.lv 113
Galvenās grāmatvedes vietniece Irēna Orinska 646 07643 irena.orinska@rezekne.lv 113
Grāmtvede-lietvedības pārzine Inese Grāvīte ilgstošā prombūtnē, Nataļja Judova-Gudkova 646 07647 natalja.gudkova@rezekne.lv 108
Kontu administratore Anastasija Mitrofanova 646 07647 anastasija.mitrofanova@rezekne.lv 108

Nodokļu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodokļu nodaļas vadītāja-juriste Ilona Žavoronkova 646 07663 ilona.zavoronkova@rezekne.lv 112
Vecākā nodokļu administratore Irīna Firsova 646 07644 irina.firsova@rezekne.lv 109
Nodokļu administratore Veronika Kovalevska 646 07685 veronika.kovalevska@rezekne.lv 114
Nodokļu maksājumu kontroles un piedziņas speciālists-juriskonsults Natālija Sinicina 646 07646 n.sinicina@rezekne.lv 110

Iedzīvotāju apkalpošanas centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists Anželika Cvetkova 646 07609 anzelika.cvetkova@rezekne.lv 120
Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists Laima Šindlere 646 07609 laima.sindlere@rezekne.lv 120

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja Iveta Cipruse 646 07687 iveta.cipruse@rezekne.lv Atbrīv. al.93b, 29
Finanšu analītiķis Ilze Kaulakane 646 07661 ilze.kaulakane@rezekne.lv Atbrīv. al.93b, 29

Iepirkumu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs 646 07683 vadims.fjodorovs@rezekne.lv 133
Juriste Jeļena Krauliša 64607669 jelena.kraulisa@rezekne.lv 133
Juriste Karīna Bartkeviča 646 07618 karina.bartkevica@rezekne.lv 133
Iepirkumu speciāliste Alla Gaigule 646 07669 alla.gaigule@rezekne.lv 133

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš 646 07610 valdis@rezekne.lv 308

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju daļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Daļas vadītājs – nodaļas vadītāja vietnieks Artūrs Skredels 646 07612 arturs.skredels@rezekne.lv 307
Informātikas/ elektronikas tehniķis Andrejs Meinerts 646 07612 andrejs.meinerts@rezekne.lv 306
Vecākais datortīklu administrators, drošības eksperts Kaspars Sarmulis 646 07612 kaspars.sarmulis@rezekne.lv 306

Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības daļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Daļas vadītājs – IS administrators Alla Bidzane 646 07611 alla.bidzane@rezekne.lv 307
IT projektu vadītājs Mairis Drelings 646 07634 mairis.drelings@rezekne.lv 304
Programmētājs Andris Caune 646 07634 andris.caune@rezekne.lv 304

Izglītības pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings 646 22123 arnolds.drelings@rezekne.lv 203
Izglītības vadības un metodiskā darba nodaļas vadītājs, skolu galvenais speciālists Aigars Krauklis 646 07214 aigars.krauklis@rezekne.lv 204
Pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne 646 07218 natalija.ancupane@rezekne.lv 205
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule 646 07218 skaidrite.ciule@rezekne.lv 205
Galvenā speciāliste-metodiķe Vita Mežore 646 05856 met_centrs@rezekne.lv 302
Metodiķe Tatjana Tokareva 646 05858 tatjana.tokareva@rezekne.lv 303

Finanšu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā speciāliste-grāmatvede Elga Švarce 646 07215 elga.svarce@rezekne.lv 209
Galvenā speciāliste-ekonomiste Rita Ivenkova 646 07215 rita.ivenkova@rezekne.lv 209
Galvenā grāmatvede Janīna Batare 646 07220 janina.batare@rezekne.lv 211
Vecākais grāmatvedis Jānis Stepiņš 646 07220 janis.stepins@rezekne.lv 211
Vecākā grāmatvede Vija Vīķe 646 07217 vija.vike@rezekne.lv 210
Vecākā grāmatvede Irina Laganovska 646 07217 irina.laganovska@rezekne.lv 210
Vecākā grāmatvede Tatjana Petkeviča 646 07854 tatjana.petkevica@rezekne.lv 207
Vecākā grāmatvede Guna Teilāne 646 07216 guna.teilane@rezekne.lv 214
Vecākā grāmatvede Vija Novokšānova 646 07219 vija.novoksanova@rezekne.lv 215
Vecākā grāmatvede Ingrīda Grabuste 646 07219 ingrida.grabuste@rezekne.lv 215

Saimniecības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Saimniecības nodaļas vadītājs Jānis Kopeika 646 07221 janis.kopeika@rezekne.lv 206
Galvenā speciāliste ēdināšanas jautājumos Rita Deksne 646 07156 rita.deksne@rezekne.lv 207
Darba aizsardzības speciāliste-juriste Ligita Dukaļska 646 05857 ligita.dukalska@rezekne.lv 201
Saimniecības pārzinis-vecākais speciālists Pēteris Verpakovskis 646 05859 peteris.verpakovskis@rezekne.lv 207
Būvuzraudze Aleftina Silova 646 07221 aleftina.silova@rezekne.lv 206
Personāla inspektore Valērija Losāne 646 22203, 646 07157 valerija.losane@rezekne.lv 202

Juridiskā nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītāja-vecākā juriste Margarita Voiciša 646 07613 margarita.voicisa@rezekne.lv 214
Vecākais jurists Ivans Sorokins 646 07664 ivans.sorokins@rezekne.lv 215
Jurists Liāna Proško ilgstošā prombūtnē 646 07648 215

Kanceleja

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Kancelejas vadītāja Larisa Judova 646 07604 larisa.judova@rezekne.lv 216
Vadītājas vietniece Skaidrīte Svikša 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv 218
Arhīva pārzine Rita Kozlova 646 07607 rita.kozlova@rezekne.lv 302

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Direktore Jūlija Danilina 646 07672, 26106775 julija.danilina@rezekne.lv Pils ielā 4, 352.kab.
Direktores vietniece Kristīne Kokoreviča 646 07672, 26106775 kristine.kokorevica@rezekne.lv Pils ielā 4, 351.kab.
Galvenā kasiere-lietvede Sanita Zunda 646 22066 rezkultnam@inbox.lv Brāļu Skrindu ielā 3
Administratore Oksana Rogova 646 07672, 26106775 kultur@rezekne.lv oksana.rogova@rezekne.lv Pils ielā 4, 349. kab.
Reklāmas speciāliste Maija Upeniece 26106775 maija.upeniece@rezekne.lv Pils ielā 4, 349. kab.
Galvenā grāmatvede Jeļena Krastiņa-Guseva 646 07674 jelena.krastina@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.
Vecākā grāmatvede Anna Ločmele 28667725 anna.locmele@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.
Vecākā grāmatvede Inese Krasovska 28667725 inese.krasovska@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.
Jurists Edgars Massals 646 07674 edgars.massals@rezekne.lv Pils ielā 4, 350. kab.

Pašvaldības laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis”

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Redaktore Edita Melehova 646 24700 edita.melehova@rezekne.lv Pils ielā 4
Korespondente Jekaterina Smolicka 646 24700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Korespondente Arita Starovoitova 646 24700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4

Tūrisma attīstības centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Vadītāja Jeļena Kijaško 646 22222 jelena.kijasko@rezekne.lv Zeimuļs, Krasta ielā 31

Bibliotēkas

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Centrālās bibliotēkas direktore Marija Sproģe 646 22061, 29446654 sproge@rezeknesbiblioteka.lv Atbrīvošanas alejā 81
Bērnu bibliotēkas - CB filiāles vadītāja Vija Logina 646 23069 rezbb@rezeknesbiblioteka.lv Dārzu ielā 37
2. bibliotēkas - CB filiāles vadītāja Inta Anspoka 646 32723 rez2b@rezeknesbiblioteka.lv Atbrīvošanas alejā 166

Nacionālo biedrību kultūras nams

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Direktore Svetlana Semeņaka 26492902 nacbiedr.kulturnams@inbox.lv Atbrīvošanas alejā 97

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Direktore Anastasija Strauta 646 22464, 646 22778 muzejs@rezekne.lv Atbrīvošanas aleja 102

Pilsētas saimniecības pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Voldemārs Platacis 646 07619 voldemars.platacis@rezekne.lv 105
Pārvaldes vadītāja vietniece Ilze Dundure 646 07651 ilze.dundure@rezekne.lv 104
Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis 646 07623 zigurds.baltadonis@rezekne.lv 106
Galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs 646 07624 roberts.adamovics@rezekne.lv 106
Vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare 646 07649 lilija.gavare@rezekne.lv 104
Nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune 646 07621 julija.caune@rezekne.lv 104
Galvenā speciāliste komunālinženiere Nellija Sināte 646 07622 nellija.sinate@rezekne.lv 102
Galvenā grāmatvede Valentīna Ostrovska 646 07625 valentina.ostrovska@rezekne.lv 101
Vecākā grāmatvede Ināra Krištupāne 646 07625 inara.kristupane@rezekne.lv 101
Vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina 646 07684 natalija.sinicina@rezekne.lv 103
Juriste Jeļena Ivanova 646 07684 jelena.ivanova@rezekne.lv 103

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs 646 07616 karlis.poznakovs@rezekne.lv 207
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Sokolova 646 07675 marina.sokolova@rezekne.lv 208
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Aizupiete 646 07688 sanita.aizupiete@rezekne.lv 208
Sabiedrisko attiecību speciāliste Janīna Dukule 646 07675 janina.dukule@rezekne.lv 208

Pārvalde “Sociālais dienests”

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns 26669290 gunars.arbidans@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 109.
Pārvaldes vadītāja vietniece Ilona Kozlova 28306502 ilona.kozlova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 211.
Galvenā grāmatvede Ināra Andersone 29195109 inara.andersone@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 204.
Vecākais grāmatvedis Arvīds Lubgāns 26115852 arvids.lubgans@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 203.
Vecākā grāmatvede Zinaīda Lubgāne zinaida.lubgane@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 203.
Vecākā grāmatvede Ilona Kavliša ilona.kavlisa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 205.
Vecākā grāmatvede Ērika Studente erika.studente@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 203.
Vecākā grāmatvede Lidija Gailiša lidija.gailisa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 205.
Grāmatvede Ulita Bagažkova 20221816 ulita.bagazkova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 102.
Juriste Inese Dukaļska 25630004 inese.dukalska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 108.
Projektu vadītāja Jekaterina Jefremova 25757048 jekaterina.jefremova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 210.
Darba aizsardzības speciāliste Jolanta Rimša 646 07676 jolanta.rimsa@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 24. kab.
Lietvede Aina Lāce 28325707 socialais.dienests@rezekne.lv aina.lace@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 103.
Personāla inspektore Santa Stepanova 20221816 santa.stepanova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 110.

Sociālās palīdzības nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Sociālā darbiniece Vineta Zirnīte 27334457 vineta.zirnite@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālā darbiniece Alīna Klimone 27332267 alina.klimone@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālā darbiniece Sandra Stubure 26639111 sandra.stubure@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālās palīdzības organizatore Ināra Peļņa 27332267 inara.pelna@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālās palīdzības organizatore Nadežda Nikitina 27332267 nadezda.nikitina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālās palīdzības organizatore Ruta Derbakova 27332267 ruta.derbakova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.
Sociālās palīdzības organizatore Alla Nikulina 27332267 alla.nikulina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 101.

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere 26639222 inese.nipere@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Sociālā darbiniece Sandra Dudko 26450017 sandra.dudko@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Sociālā darbiniece Jeļena Koškorjova 29475290 jelena.koskorjova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.
Ekonomiste – nodarbinātības organizatore Inese Bēniņa 27884992 inese.benina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 107.

Atbalsta nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare 28302279 anita.batare@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Svetlana Petrova 27878552 svetlana.petrova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Marina Červinska 22021020 marina.cervinska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Liliāna Kaša 28688766 liliana.kasa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.
Sociālā rehabilitētāja Ērika Matule 26600702 erika.matule@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 104.
Psiholoģe Aija Kondrova 29870805 aija.kondrova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A, 207.
Psiholoģe Inta Kravale 26552555 inta.krvale@inbox.lv Zemnieku ielā 16A, 208.
Psiholoģe Inga Gedrima 26329792 ingagedrima@inbox.lv Zemnieku ielā 16A, 209.

Bērnu sociālo pakalpojumu centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Bērnu sociālo pakalpojumu centra vadītāja Irina Šarikova 26671156 bernu.spc@rezekne.lv irina.sarikova@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Sociālā rehabilitētāja Olga Saveļjeva 26634811 olga.saveljeva@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Sociālā darbiniece Ļubova Rubcova 20204795 lubova.rubcova@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Aprūpes personāls 20222942
Bērnu māsa Olga Elenska 28627202 olga.elenska@rezekne.lv Viļānu ielā 10

Patversme

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Patversmes vadītāja Inga Kukule 20222942 naktspatversme@rezekne.lv inga.kukule@rezekne.lv Bukmuižas ielā 3
Sociālā darbiniece Helēna Zahare 25717447 Bukmuižas ielā 3
Dežuranti 25638929

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja Lidija Apeināne 26173881 lidija.apeinane@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Vadītāja vietniece sociālajos un medicīniskajos jautājumos Daina Sidoruka 26482283 daina.sidoruka@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Lietvede Inese Āboliņa 26674211 pensionaru.spc@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālie darbinieki Gunta Petrova, Tatjana Kuzika 26674766, 20227651 gunta.petrova@rezekne.lv tatjana.kuzika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs Julija Nesterova 26577837 julija.nesterova@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālie aprūpētāji Lidija Valenika, Sintija Pabērza 20224301, 26688326 Rēznas ielā 41
Sociālie rehabilitētāji (dienas centrs) Agnese Miļukova, Lana Čerņavska 26577837 Rēznas ielā 41
Vecākā noliktavas pārzine Lūcija Zvonkova 26674355 lucija.zvonkova@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Vecākā medicīnas māsa Marina Grabovščika 26675556 marina.grabovscika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Medicīnas māsas 26314789 Rēznas ielā 41

Aprūpes mājās birojs

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Aprūpes mājās biroja vadītāja Rita Germa 29469720 aprupe.majas@rezekne.lv rita.germa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece Jeļena Beļaka 28620651 jelena.belaka@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā aprūpētāja Lidija Pivore 28348817 lidija.pivore@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A

Sporta pārvalde

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs 646 22055 nikolajs.krilovs@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Pārvaldes vadītāja vietniece Valentīna Svilāne-Dūda 646 22092 valentina@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Galvenā grāmatvede Aija Loce 646 22022 aija.loce@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Personāla inspektore Aija Piterāne 646 22055 aija.piterane@rezekne.lv
Saimniecības vadītājs Jānis Ostašs 646 22022
Sporta ārsts Pāvels Guščins
Fizioterapeits Aļona Smirnova
Sporta bāzes pārzinis Jaroslavs Ivanovs 646 22022
Juriste Aiga Degle 646 22022 aiga.degle@rezekne.lv 18. novembra ielā 39

Peldbaseins

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Administratore Elvīra Landsberga 646 23294 peldbaseins@rezekne.lv Rūpnīcas ielā 11a
Medicīnas māsa Ilona Greitāne

Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola

Amats Vārds, Uzvārds Telefons Epasts Atrašanās vieta
Skolas direktors Žanis Ārmanis 646 23294 bjss@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Direktora vietniece izglītības jomā Marina Krievāne 646 23294 marina.krievane@rezekne.lv
Sporta metodiķe Dana Koršenkova 646 23294 dana.korsenkova@rezekne.lv

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?