Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašuma objekts ar kadastra Nr. 2100 901 3819, Kooperatīva šķērsielā 11-69, Rēzeknē, 1 ist. dzīvokli, 33,8 m2 platībā un kopīpašuma 3390/68734 domājamā daļa būves (kadastra apzīmējums 2100 004 0810 001) un kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 2100 004 0810). Izsoles sākumcena – 5000,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 12. janvārī plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 500,00 eiro.
 • Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašuma objekts ar kadastra Nr. 2100 901 3773, Ventspils ielā 22-29, Rēzeknē, 1 ist. dzīvokli, 32,0 m2 platībā, kopīpašuma 3022/272151 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 006 0402 001) un kopīpašuma 3022/272151 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 006 0402). Izsoles sākumcena – 5300,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 12. janvārī plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 530,00 eiro.
 • Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 901 3763 Krasta ielā 10-5, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 1 ist. dzīvoklis platībā 25,1 m2 un kopīpašuma 2510/19770 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0324 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0324. Izsoles sākumcena – 1560,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 12. janvārī plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 156,00 eiro.
 • Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 004 0325, Atbrīvošanas alejā 127, Rēzeknē, zemesgabals 1808 m2 platībā. Izsoles sākumcena – 14 800 eiro. Izsole notiks 2018. gada 12. janvārī plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 1480,00 eiro.
 • Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 002 0805, Atbrīvošanas alejā 173C, Rēzeknē, zemesgabalu, 2375 m2 platībā, Izsoles sākumcena – 6800,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 12. janvārī plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 400,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 680,00 eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ.Nr.90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-15.00, līdz 2018. gada 11. janvārim plkst. 12.00.

Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums Rēznas ielā 39-50, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 901 3414, 1 ist. dzīvoklis, 33,4 m2 platībā un kopīpašuma 3340/346511 domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 2100 010 1708, kopīpašuma 3340/346511 domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 2100 010 1708 002. Izsoles sākumcena – 3500,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 350,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums, Metālistu ielā 3 – 33, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 3053, 2 ist. dzīvoklis  45,9 m2, platībā un kopīpašuma 4586/191502 domājamās daļas no daudzīvokļu mājas, zemes. Izsoles sākumcena – 5900,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 590,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums Dārzu ielā 30A-72, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 901 3021, 1 ist. dzīvoklis, 17,7 m2 platībā un kopīpašuma 1773/187614 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Izsoles sākumcena – 700,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 50,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 70,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums Dārzu ielā 82-3, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 2935, 3 ist. dzīvoklis, 57,4 m2 platībā un kopīpašuma 5740/37030 domājamās daļas no daudzīvokļu mājas, zemes un funkcionāli saistītām palīgēkām. Izsoles sākumcena – 4300,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 430,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums, Koku ielā 7 – 6, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 901 2985, 1 ist. dzīvoklis, 31,9 m2 platībā un kopīpašuma 318/3576 domājamā daļa no daudzīvokļu mājas, zemes un funkcionāli saistītām ēkām. Izsoles sākumcena – 1700,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 170,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums Kosmonautu ielā 3-15, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 3718, 1. ist. dzīvoklis, 31,1 m2 platībā un kopīpašuma 3112/174545 domājamās daļas būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0322 001) un kopīpašuma 3112/174545 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0322). Izsoles sākumcena – 4100,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 410,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums Atmodas ielā 14-17, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 2873, 4 ist. dzīvoklis, 70,2 m2 platībā un kopīpašuma 7018/390091 domājamās daļas no daudzīvokļu mājas, zemes. Izsoles sākumcena – 10 800,00 eiro. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 16.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206. kabinetā. Izsoles solis 200,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 eiro un nodrošinājums 1080,00 eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ.Nr.90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-15.00, līdz 2017. gada 21. decembrim  plkst. 12.00.

Telpu nomas tiesību pārdošana izsolē

Pašvaldības SIA “Olimpiskais centrs Rēzekneˮ 2017. gada 3. novembrī plkst. 15.00 rakstiskā izsolē pārdod telpu nomas tiesības kafejnīcas ierīkošanai/ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 103,10 m2 platībā Stacijas ielā 30B, Rēzeknes pašvaldības SIA “Olimpiskais centrs Rēzekneˮ uz 1 gadu. Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī ir 5,70 EUR/m2 (bez PVN).

Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2017. gada 2. novembrim, plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26147640.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B vai pielikumā.

Paziņojums
Izsoles nolikums.pdf
Izsoles nolikums.docx
Izsoles rezultāti

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?