Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajā izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – nekustamo īpašumu Lubānas ielā 30A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 005 0429 (kadastra apzīmējums 2100 005 0429), ar kopējo platību 1400 m2, nosakot izsoles sākumcenu 4382,00 eiro. Izsoles sākumcena 4382,00 eiro, nodrošinājums 438,20 eiro, izsoles solis 300,00 eiro. Izsole notiks 16.04.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – nekustamo īpašumu – Nr. 2100 005 0813 (kadastra apzīmējums 2100 005 0813), Atbrīvošanas alejā 110A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0461 ha, nosakot izsoles sākumcenu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai nekustamā īpašuma tirgus vērtībai 3300,00 eiro.
  Izsoles sākumcena 3 300,00 eiro, nodrošinājums 330,00 eiro, izsoles solis 300,00 eiro.
  Izsole notiks 16.04.2020. plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – nekustamo īpašumu kadastra Nr. 2100 019 0004 (kadastra apzīmējums 2100 019 0004), Ļermontova ielā 2C, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1668 m2.
  Izsoles sākumcena 5190,00 eiro, nodrošinājums 519,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
  Izsole notiks 16.04.2020. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

• A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
• A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.30. Izsolei var pieteikties arī elektroniski sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu.

Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2020. gada 15. aprīlim plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām 646 07622.

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajā izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – Atbrīvošanas alejā 164 – 302, Rēzeknē, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 34,8 m2, kopīpašuma 3480/324420 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0513 001), kopīpašuma 3480/324420 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0513). Izsoles sākumcena 5037,00 eiro, nodrošinājums 503,70 eiro, izsoles solis 100,00 eiro. Izsole notiks 17.04.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – Raiņa ielā 19A-2, Rēzeknē, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 30,7 m2, kadastra numurs 2100 901 4055. Tā sastāvā ietilpst kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 001), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 002), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 003), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 004), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 005), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 2100 005 0704), paredzot nomaksas iespēju. Izsoles sākumcena 2900,00 eiro, nodrošinājums 290,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro. Izsole notiks 17.04.2020. plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Izsoles dalībnieku reģistrācija, notiks elektroniski. Tālrunis uzziņām darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 12.30-16.30 pa telefonu 646 07622. Uz izsolēm jāreģistrējas  līdz 2020. gada 16. aprīlim plkst. 12.00.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?