Būvniecības ieceres realizācijas vieta Objekta nosaukums Iecerētās būves veids Lēmums par būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju  Būvatļauja stājas spēkā Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (BL 15.panta otrajā daļā minētajā gadījumā) Būvatļaujas nosacījumu grozījumi (BL 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā)
Nr. Datums Saturs Datums Datums
 Gvardes ielā 9, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  44  07.02.2018  Izdot  12.02.2018
 Bukmuižas ielā 10, Rēzeknē  Noliktavas pārbūve par santehnikas preču veikalu  Pārbūve  35  31.01.2018  Izdot  12.02.2018
 Egļu ielā 5, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība  Jauna būvniecība  34  31.01.2018  Izdot  02.02.2018
 Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Katlu mājas ēkas būvniecība un aprīkošana ar 2x3MW ar šķeldu kurināmiem un ūdens sildāmajiem apkures katliem un noliktavas būvniecība  Jauna būvniecība  37  31.01.2018  Izdot  31.01.2018
 Varoņu ielā 32, Rēzeknē  Nepabeigtas caurlaides ēkas pārbūve par veikalu  Pārbūve  32  31.01.2018  Izdot  05.02.2018
 Meža ielā 3, Rēzeknē  Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas būvniecība un saimniecības ēku nojaukšana  Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve  31  31.01.2018  Izdot  02.02.2018
 No centrālā siltuma punkta līdz dzelzceļam Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē  Siltumtrases posma pārbūve  Pārbūve  29  24.01.2018  Izdot  26.01.2018
 Raiņa ielā 55, Rēzeknē  Esošo palīgēku nojaukšana un saimniecības ēku būvniecība  Jauna būvniecība. Nojaukšana  23  17.01.2018  Izdot  22.01.2018
 Noliktavu ielā 14, Rēzeknē  Minerālmēslu noliktavas nojaukšana  Nojaukšana  19  17.01.2018  Izdot  25.01.2018
Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas pārbūve Pārbūve  18  17.01.2018  Izdot  24.01.2018
Atbrīvošanas alejā 155C, 155C K-1, K-2, K-3 Rēzeknē Ražošanas ēku pārbūve un caurlaides ēkas nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve  12  10.01.2018  Izdot  16.01.2018
Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē Ēkas pārbūve-restaurācija par dienesta viesnīcu Pārbūve  393  20.12.2017  Izdot  27.12.2017
Rēznas ielā 12, Rēzeknē Ražošanas ēkas pārbūve Pārbūve  392  20.12.2017  Izdot  27.12.2017
Kr. Valdemāra ielas posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Latvijas Valsts policijas ēkai Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē Optikas kanalizācijas pievada izbūve Jauna būvniecība  391  20.12.2017  Izdot  28.12.2017
Krimuldas ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, palīgēkas novietošana Novietošana. Jauna būvniecība  390  20.12.2017  Izdot  22.12.2017
Lubānas ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība (izmaiņas 24.10.2012. akceptētā projektā) Jauna būvniecība  348  15.11.2017  Izdot  18.12.2017
Meža ielā 1B, Rēzeknē Divu silosa EXP tvertņu ierīkošana, divu granulu katlu uzstādīšana, dūmvadu skursteņa nojaukšana Ierīkošana. Nojaukšana  370  06.12.2017  Izdot  14.12.2017
Brīvības ielā 23, Rēzeknē SPA un Viesnīcas kompleksa būvniecība (I.kārta un II.kārta) Jauna būvniecība  357  22.11.2017  Izdot  05.12.2017
Atbrīvošanas alejā 174A, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas reklāmas pilona būvniecība Jauna būvniecība  358  22.11.2017  Izdot  30.11.2017
Krasta iela, Rēzeknē Krasta ielas rekonstrukcija Jauna būvniecība. Pārbūve  359  22.11.2017  Izdot  24.11.2017
No Atbrīvošanas alejas līdz Kosmonautu ielai 9, Rēzeknē Piebraucamā ceļa remontdarbi  Pārbūve  349  15.11.2017  Izdot  24.11.2017
Meža ielā 33A un 35, Rēzeknē  Seguma atjaunošana  Pārbūve  346  08.11.2017  Izdot  13.11.2017
Stadiona ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas pārbūve par saimniecības ēku, šķūņa nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve 333 01.11.2017 Izdot 03.11.2017
Rēznas ielā 19, Rēzeknē Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nojaukšana Nojaukšana 334 01.11.2017 Izdot 07.11.2017
Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē Dzeramā ūdens apgādes sistēmas izbūve Jauna būvniecība 335 01.11.2017 Izdot 07.11.2017
Maskavas ielā 5, Metālistu ielā 2, Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē Optisko šķiedru sakaru kanalizācijas un gaisvadu trases būvniecība Jauna būvniecība 289 18.10.2017 Izdot 20.10.2017
Atbrīvošanas alejā 143C, Rēzeknē Autostāvvietas un reklāmas pilona būvniecība Jauna būvniecība 319 18.10.2017 Izdot 26.10.2017
Viļakas ielā 20, Rēzeknē Garāžas-remontdarbnīcas ēkas pārbūve Pārbūve 321 18.10.2017 Izdot 26.10.2017
Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas telpu grupas Nr.019 un Nr.901 pārbūve, paredzot nolietojušos konstrukciju pastiprināšanu vai nomaiņu Pārbūve 293 27.09.2017 Izdot 27.09.2017
Liepu ielā 98, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 289 20.09.2017 Izdot 25.09.2017
Rīgas ielā 15, Rēzekne Gaļas sadales ceha transformatoru apakšstacijas izbūve Jauna būvniecība 276 06.09.2017 Izdot 11.09.2017
Ziemeļu ielā 10, Viļakas ielā 4, Rēzeknē Optiskās kabeļu līnijas ierīkošana Rēzeknē no SP-1R, Ziemeļu ielā 10 līdz A/st.91 “Latgale” Viļakas ielā 4 Jauna būvniecība 277 06.09.2017 Izdot 11.09.2017
Maskavas ielā 22A, Rēzeknē Ūdens torņa demontāža Nojaukšana 278 06.09.2017 Izdot 11.09.2017
18.Novembra ielā 22, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība, palīgēku nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 265 30.08.2017 Izdot 01.09.2017
Ziedu ielā 7A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 257 23.08.2017 Izdot 25.08.2017
Atbrīvošanas alejā 169B, Rēzeknē Stāvlaukuma būvniecība Jauna būvniecība 240 16.08.2017 Izdot 18.08.2017.
N.Rancāna ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība un palīgēkas pārbūve Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 241 16.08.2017 Izdot 21.08.2017
Ķiršu ielā 30B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība 245 16.08.2017 Izdot 21.08.2017
Viļakas iela, Rēzeknē Viļakas ielas rekonstrukcija posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Rēzeknes pilsētas robežai, Rēzeknē (II kārta) Pārbūve 246 16.08.2017 Izdot 22.08.2017
Viļakas iela, Rēzeknē Viļakas ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas ielas līdz Rēzeknes pilsētas robežai, Rēzeknē (I kārta) Pārbūve 247 16.08.2017 Izdot 23.08.2017
F.Kempa ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 234 09.08.2017 Izdot 11.08.2017
F.Kempa ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 234 09.08.2017 Izdot 11.08.2017.
Dzelzceļnieku ielā 21A, Rēzeknē Veikala ēkas pārbūve Pārbūve 232 09.08.2017 Izdot 14.08.2017.
Viļakas ielā 20A, Rēzeknē Pievadceļa izbūve Jauna būvniecība 233 09.08.2017 Izdot 14.08.2017.
F.Varslavāna ielā 29A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 224 02.08.2017 Izdot 08.08.2017
Varoņu ielā 16A, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība, šķūņu nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana 225 02.08.2017 Izdot 08.08.2017
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē Vladislava Lōča piemiņas zīmes un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana Jauna būvniecība. Pārbūve 199 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
Ausekļa ielā 5A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 203 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
Viļakas iela, Rēzeknē Viļakas ielas rekonstrukcija Rēzeknē Pārbūve 204 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
Ezera ielas posms, Rēzeknē Ezera ielas posma, no pilsētas robežas līdz Ezera ielai 16, rekonstrukcija Rēzeknē Pārbūve 205 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
Brīvības ielas posms un Ezera ielas posms, Rēzeknē Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija Rēzeknē Pārbūve 206 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
18.novembra ielā 26, Rēzekne Mākslas nama teritorijas labiekārtošana Pārbūve. Novietošana. Jauna būvniecība. Nojaukšana 208 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve Pārbūve 209 19.07.2017 Izdot 21.07.2017
Ausekļa ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un atpūtas mājas būvniecība Jauna būvniecība 191 12.07.2017 Izdot 13.07.2017
Klusā iela 12, Rēzeknē Palīgēkas (malkas šķūņa) būvniecība Jauna būvniecība 192 12.07.2017 Izdot 13.07.2017 13.07.2017
Saules ielā 36, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība (izmaiņas agrāk akceptētā projektā) Jauna būvniecība 193 12.07.2017 Izdot 14.07.2017 14.07.2017
Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošana Atjaunošana 195 12.07.2017 Izdot 14.07.2017
Ziemeļu ielā 4, Rēzeknē Katlu mājas un šķeldas krātuves būvniecība Jauna būvniecība 197 12.07.2017 Izdot 13.07.2017
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēkas būvniecība Jauna būvniecība 184 05.07.2017 Izdot 06.07.2017
Rīgas ielā 22, Rēzeknē Gaļas sadales ceha elektrotīkla pieslēguma izbūve Jauna būvniecība 167 28.06.2017 Izdot 30.06.2017
Dzelzceļnieku ielā 1/1, Rēzeknē Jauna artēziskā urbuma izbūve AS “Rēzeknes siltumtīkli” Novietošana. Nojaukšana. Ierīkošana 159 21.06.2017 Izdot 02.07.2017
Latgales ielā 2, Rēzeknē Meliorācijas sistēmas pārbūve Pārbūve 160 21.06.2017 Izdot 27.06.2017
Kuldīgas ielā 33, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve un pazemes garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve 150 14.06.2017 Izdot 15.06.2017
Rožu ielā 22, Rēzeknē Saimniecības ēkas un šķūņa būvniecība Jauna būvniecība 151 14.06.2017 Izdot 15.06.2017
Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Trauksmes sirēnas novietošana Novietošana 155 14.06.2017 Izdot 15.06.2017
Stadiona ielā 8, Rēzeknē Šķūņa pārbūve par saimniecības ēku, šķūņu nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve 142 30.05.2017 Izdot 05.06.2017
Atbrīvošanas alejā 62, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 133 26.05.2017 Izdot 29.05.2017
Sprūževas ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 123 17.05.2017 Izdot 19.05.2017
Brīvības ielā 7A, Rēzeknē Autotransporta stāvvietas pārbūve Pārbūve 116 10.05.2017 Izdot 16.05.2017
J.Tiņanova ielā 80, Rēzeknē Vasaras mājas un dīķa būvniecība Jauna būvniecība 111 10.05.2017 Izdot 18.05.2017
Viļakas ielā 1, Rēzeknē Elektrotīkla pieslēguma izbūve rūpniecības kompleksam Jauna būvniecība 104 26.04.2017 Izdot 17.05.2017
Metālistu ielā 2, Rēzeknē Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas atjaunošana Atjaunošana 105 26.04.2017 Izdot 17.05.2017
Latgales ielā 103, Rēzeknē Palīgēku (šķūņa, atejas) nojaukšana, garāžas un nojumes būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 99 19.04.2017 Izdot 20.04.2017
Vipingas ielā 34, Rēzeknē Pirts un garāžas būvniecība Jauna būvniecība 94 12.04.2017 Izdot 20.04.2017
Noliktavu ielā 11, Rēzeknē Administratīvās ēkas telpu grupu pārbūve Pārbūve 78 29.03.2017 Izdot 19.04.2017
Zilupes ielā 79, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība 81 29.03.2017 Izdot 20.04.2017
Zilupes ielā 77, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas un garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 83 29.03.2017 Izdot 20.04.2017
Dārzu ielā 17, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas atjaunošana Atjaunošana 77 29.03.2017 Izdot 22.04.2017
Sprūževas ielā 12, Sprūževas ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku pārbūve, palīgēku būvniecība un būvju nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve. Jauna būvniecība 82 29.03.2017 Izdot 21.04.2017
Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pārbūve 61 15.03.2017 Izdot 28.03.2017
Atbrīvošanas alejā 174A, Rēzeknē GUM uzstādīšana un automazgātavas nojaukšana DUS teritorijā Jauna būvniecība. Nojaukšana 62 15.03.2017 Izdot 30.03.2017
Liepu ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 112 10.03.2017 Izdot 12.05.2017
Lauku ielā 15A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība 113 10.03.2017 Izdot 12.05.2017
Zemnieku ielā 24, Rēzeknē Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Jauna būvniecība 53 09.03.2017 Izdot 17.03.2017
Klusajā ielā 13, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 54 09.03.2017 Izdot 16.03.2017
V.Seiles ielā 1A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve par radošo ideju centru Pārbūve 55 09.03.2017 Izdot 18.03.2017
Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa rekonstrukcija: 3.kārta. Multifunkcionālās zāles būvniecība Jauna būvniecība 56 09.03.2017 Izdot 18.03.2017
Liepu ielā 44, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 43 01.03.2017 Izdot 03.03.2017
Kaunatas ielā 21, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un garāžas pārbūve, pirts būvniecība, siltumnīcas un atejas nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 45 01.03.2017 Izdot 03.03.2017
Līkajā ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku (garāža, šķūnis) nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 33 22.02.2017 Izdot 27.02.2017
Lapu ielā 9B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība Jauna būvniecība 37 22.02.2017 Izdot 27.02.2017
Rēzeknē Ceļa savienojošā posma pārbūve no Maskavas ielas, Rēzeknē līdz zemesgabalam ar kadastra Nr. 21000030034 Pārbūve 26 08.02.2017 Izdot 14.02.2017
Ludzas ielas posms no Smilšu ielas līdz Kr.Barona ielai Ludzas ielas pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kr.Barona ielai, Rēzeknē Pārbūve 5 11.01.2017 Izdot 13.01.2017
Zemnieku ielā 58, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, palīgceltņu nojaukšana Nojaukšana. Pārbūve 1 04.01.2017 Izdot 10.01.2017
Ķiršu ielā 15, Rēzeknē Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, šķūņa, lapenes, pirts un žoga būvniecība Jauna būvniecība 3 04.01.2017 Izdot 10.01.2017
Liepu ielā 33, Rēzeknē Administratīvās ēkas pārbūve un saimniecības ēkas pārbūve par biroju ēku, auto nojumes būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve 12 25.12.2016 Izdot 30.01.2017
Atmodas ielā 2A, Rēzeknē Tirdzniecības laukuma izveide Ierīkošana 13 25.12.2016 Izdot 30.01.2017
Vidus ielā 26, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un siltumnīcas būvniecība Jauna būvniecība 16 25.12.2016 Izdot 30.01.2017
Sprūževas ielā 6, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 378 21.12.2016 Izdot 28.12.2016
Krasta ielā 26, Rēzeknē N.Rancāna ielas gājēju tilta pāri Rēzeknes upei pārbūve Pārbūve 367 14.12.2016 Izdot 14.12.2016
Ļermontova ielā 25, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Pārbūve 364 14.12.2016 Izdot 19.12.2016
Raiņa ielā 55, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 365 14.12.2016 Izdot 19.12.2016
Noliktavu, Varoņu ielas posms, Rēzeknē Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve 354 30.11.2016 Izdot 01.12.2016
Maskavas iela, Rēzeknē Maskavas ielas pārbūve Pārbūve 355 30.11.2016 Izdot 01.12.2016
Raiņa ielā 29A, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, daļa A Atjaunošana 351 30.11.2016 Izdot 05.12.2016
Raiņa ielā 29A, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, daļa B Atjaunošana 352 30.11.2016 Izdot 05.12.2016
Raiņa ielā 29A, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, daļa C Ierīkošana 353 30.11.2016 Izdot 05.12.2016
Krasta ielā 10, Rēzeknē Esošās saimniecības ēkas nojukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 349 30.11.2016 Izdot 13.12.2016
Kovšu ezera pieguļošās teritorijas, Rēzeknē Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas Jauna būvniecība. Pārbūve 340 23.11.2016 Izdot 06.12.2016
A.Upīša ielā 73, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 337 16.11.2016 Izdot 17.11.2016
Lokomotīvju ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 334 16.11.2016 Izdot 13.12.2016
Klusajā ielā 8, Rēzeknē Saimniecības ēkas pārbūve, nojumes piebūve Pārbūve 326 09.11.2016 Izdot 14.11.2016
Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Mākslīgā futbola laukuma tribīņu nojumes būvniecība Pārbūve. Jauna būvniecība 319 26.10.2016 Izdot 08.11.2016
F.Kempa ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 298 05.10.2016 Izdot 18.10.2016
Pulkveža Brieža ielā 29/31, Rēzeknē Dzīvokļu Nr. 27 un Nr.28 apvienošana un pārbūve par biroja telpām Jauna būvniecība. Pārbūve 285 28.09.2016 Izdot 30.09.2016
Zilupes ielā 16, Rēzeknē Veikala rekonstrukcija par veikalu ar reklāmas darbnīcas telpām, palīgēkas būvniecība, palīgēku nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 278 21.09.2016 Izdot 28.09.2016
F.Kempa ielā 27/2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 283 21.09.2016 Izdot 28.09.2016
Siguldas ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts būvniecība, atejas un šķūņa nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 263 07.09.2016 Izdot 12.09.2016
Rīgas ielā 77, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība 266 07.09.2016 Izdot 12.09.2016
Zemnieku ielā 24, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 267 07.09.2016 Izdot 08.09.2016
Zaļajā ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 270 07.09.2016 Izdot 09.09.2016
Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē Nedzīvojamās ēkas pārbūve Pārbūve 271 07.09.2016 Izdot 15.09.2016
Krasta ielā 57A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 248 25.08.2016 Izdot 26.08.2016
18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Esošās ēkas pārbūve Pārbūve 247 25.08.2016 Izdot 26.08.2016
A.Upīša ielā 12, Rēzeknē Automazgātavas būvniecība Jauna būvniecība 249 25.08.2016 Izdot 26.08.2016
Skolas ielā 2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Atjaunošana 251 25.08.2016 Izdot 30.08.2016
Zilupes ielā 2, Rēzeknē Saimniecības ēkas un pirts būvniecība Jauna būvniecība 246 25.08.2016 Izdot 06.09.2016
18.Novembra ielā 41, Rēzeknē SIA “Rēzeknes slimnīca” centrālās piegulošās teritorijas rekonstrukcija Pārbūve 244 17.08.2016 Izdot 21.08.2016
Atbrīvošanas alejā 143B, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija LPG iekārtas izbūvei Jauna būvniecība. Nojaukšana 245 17.08.2016 Izdot 28.08.2016
Jelgavas ielā 35A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana, dzīvojamās mājas, lapenes un šķūņa būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 231 10.08.2016 Izdot 19.08.2016
Jaunpleikšņu ielā 9, Rēzeknē Esošās dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 234 10.08.2016 Izdot 19.08.2016
Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē Rēzeknes 2.vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pārbūve 232 10.08.2016 Izdot 28.08.2016
Kr.Valdemāra ielā 2B, Rēzeknē Veikala pārbūve Pārbūve 219 03.08.2016 Izdot 05.08.2016
N.Rancāna ielā 51A, Rēzeknē Ēkas pārbūve Pārbūve 221 03.08.2016 Izdot 26.08.2016
Pūpolu ielā 17, Rēzeknē Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība 229 03.08.2016 Izdot 11.08.2016
Krasta ielā 33, Rēzeknē Rēzeknes pilskalna revalorizācija un labiekārtojums Restaurācija 215 27.07.2016 Izdot 29.07.2016
Priežu ielā 8, Rēzeknē Jaunbūves un palīgceltnes pārbūve par dzīvojamo māju Pārbūve 214 27.07.2016 Izdot 04.08.2016
Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 1.stāva pārbūve dienas centra izveidošanai Pārbūve 216 27.07.2016 Izdot 03.08.2016
Vipingas iela 11, Rēzeknē Vipingas parka teritorijas pielāgošana dažādu sociālo grupu vajadzībām Ierīkošana 203 20.07.2016 Izdot 21.07.2016
Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoostas un tualetes ēku pārbūve Pārbūve 206 20.07.2016 Izdot 29.07.2016
Miera ielā 42, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 188 13.07.2016 Izdot 18.07.2016 15.07.2016
Raiņa ielā 26, Rēzeknē Saimniecības ēkas pārbūve, šķūņa nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana 192 13.07.2016 Izdot 21.07.2016 18.07.2016
Liepu ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 179 06.07.2016 Izdot 08.07.2016
Fr.Trasūna ielā 68A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 180 06.07.2016 Izdot 08.07.2016
J.Tiņanova ielā 44B, Rēzeknē Individuālās garāžas būvniecība Jauna būvniecība 182 06.07.2016 Izdot 08.07.2016
Atbrīvošanas alejā 78 – 2, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve par frizētavu Pārbūve 185 06.07.2016 Izdot 08.07.2016
Pils ielā 16, Rēzeknē SIA “Rēzeknes ūdens” trīs siltumnīcu un palīgēkas (šķūnis) demontāža, smagās tehnikas garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 177 29.06.2016 Izdot 08.07.2016
Atbrīvošanas alejā 61, Rēzeknē Piemiņas vietas par godu Latgales kongresa simtgadei būvniecība Jauna būvniecība 176 29.06.2016 Izdot 13.07.2016
Viļakas ielā 1, Rēzeknē Rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām būvniecība Jauna būvniecība 163 15.06.2016 Izdot 21.07.2016
Jupatovkas ielā 6A, Rēzeknē Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība Jauna būvniecība 145 08.06.2016 Izdot 21.06.2016
Jupatovkas ielā 3A, Jupatovkas ielā 9, Rēzeknē Siltumtrases posma pārbūve Jupatovkas ielā un ēkas Jupatovkas ielā 3A pieslēgšana pie centrālajiem siltumtīkliem Pārbūve 146 08.06.2016 Izdot 13.06.2016
Zavoloko ielā 21, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība 130 25.05.2016 Izdot 03.06.2016
Zemnieku ielā 51, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku demontāža un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana. Pārbūve 136 25.05.2016 Izdot 03.06.2016
Zemnieku ielā 53, Rēzeknē Saimniecības ēku demontāža un garāžas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 137 25.05.2016 Izdot 03.06.2016
Kūdras ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība, šķūņa nojaukšana Jauna būvniecība. Nojaukšana 131 25.05.2016 Izdot 03.06.2016
Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Štāba ēkas, noliktavas, garāžas nojaukšana Nojaukšana 132 25.05.2016 Izdot 03.06.2016 21.07.2016
Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē “Tornum” kaltes novietošana Novietošana 128 18.05.2016 Izdot 23.05.2016
Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē Kultūras nama pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pārbūve 124 17.05.2016 Izdot 17.05.2016
Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva, mazās un lielās zāles pārbūve Pārbūve 120 11.05.2016 Izdot 26.05.2016
Posmā no Zemnieku ielas līdz Upes ielai, Rēzeknē Lubānas ielas rekonstrukcija posmā no Zemnieku ielas līdz Upes ielai, Rēzeknē Pārbūve 122 11.05.2016 Izdot 23.05.2016
Kaļķu ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 93 13.04.2016 Izdot 25.04.2016
Upes ielā 37, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 91 13.04.2016 Izdot 25.04.2016
J.Tiņanova ielā 51A, Rēzeknē Šķūņu nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 92 13.04.2016 Izdot 25.04.2016
Lokomotīvju šķērsielā 42, Rēzeknē Vasarnīcas un saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība 94 13.04.2016 Izdot 03.06.2016
Kr.Valdemāra ielā 38A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa pārbūve par saimniecības ēku, šķūņa un lapenes būvniecība, lapenes un atejas nojaukšana Jauna būvniecība. Pārbūve. Nojaukšana 97 13.04.2016 Izdot 22.04.2016
Rīgas ielā 22, Rēzeknē Gaļas sadales cehs Jauna būvniecība 87 06.04.2016 Izdot 14.04.2016
Zemnieku ielā 25A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība. Nojaukšana 63 16.03.2016 Izdot 13.04.2016
Saules ielā 42, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 64 16.03.2016 Izdot 24.03.2016
Sprūževas ielā 17, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 62 09.03.2016 Izdot 14.03.2016
Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Saimniecības ēku būvniecība Jauna būvniecība 56 02.03.2016 Izdot 19.04.2016
Lokomotīvju šķērsielā 34, Rēzeknē Vasarnīcas un saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība 57 02.03.2016 Izdot 07.04.2016
Jelgavas iela 35A, Rēzekne Dzīvojamās mājas nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība Nojaukšana. Jaunbūve 48 24.02.2016 Izdot 01.03.2016
Atbrīvošanas alejā 82–11, Rēzeknē Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu Pārbūve 50 24.02.2016 Izdot 25.02.2016
Lauku ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas pārbūve Pārbūve 19 21.01.2016 Izdot 21.01.2016
Bukmuižas ielas posms no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai, Rēzeknē Bukmuižas ielas posma no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve 21 21.01.2016 Izdot 21.01.2016
Sprūževas ielā 15A, Rēzeknē Pirts un šķūņa būvniecība Jaunbūve 6 11.01.2016 Izdot 14.01.2016
Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē Ēkas atjaunošana un naktspatversmes – atskurbtuves izveidošana Pārbūve. Atjaunošana 8 11.01.2016 Izdot 18.01.2016
Stadiona ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 323 23.12.2015 Izdot 23.12.2015
Viļakas ielā 20, Rēzeknē Veikala-noliktavas fasāžu renovācija, palīgtelpas piebūve un jumta pārbūve Pārbūve 326 23.12.2015 Izdot 23.12.2015
Miera ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nojaukšana, jaunbūve 327 23.12.2015 Izdot 23.12.2015
Mediķu ielā 2A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 324 18.12.2015 Izdot
Ausekļa iela, Rēzeknē Ausekļa ielas rekonstrukcija posmā no Zilupes ielas līdz Rēznas ielai Pārbūve 318 17.12.2015 Izdot 17.12.2015
Vipingas iela, Rēzeknē Vipingas ielas rekonstrukcija posmā no F.Kempa ielai līdz Sprūževas ielai Pārbūve 319 17.12.2015 Izdot 17.12.2015
Atbrīvošanas aleja, Brīvības, Latgales, Daugavpils, Kuldīgas, Tiņanova, Ludzas, Krasta un Dzirnavu ielas Rēzeknē 10kV KL F-80 no A/ST.90, TP un 0,4 kV tīklu rekonstrukcija Pārbūve 302 07.12.2015 Izdot 26.11.2015
Stacijas ielā 30, Rēzeknē Olimpiskā centra Rēzekne sporta arēnas būvniecība Jaunbūve 293 10.11.2015 Izdot 06.11.2015
Atbrīvošanas alejā 67, Rēzeknē Latvijas Baptistu draudžu savienības baznīcas jumta pārbūve Pārbūve 289 09.11.2015 Izdot 09.11.2015
Stacijas ielā 30, Upes ielā 34C, Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Olimpiskā centra “Rēzekne” atklāta baseina kompleksa būvniecība Jaunbūve 264 19.10.2015 Izdot 06.11.2015
Zilupes ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jaunbūve 269 19.10.2015 Izdot 21.10.2015
Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē Ēkas gāzes apgāde Jaunbūve 261 16.10.2015 Izdot 16.10.2015
Krasta ielā 33, Rēzeknē Rēzeknes pilskalna pilsdrupu konservācija Restaurācija 248 12.10.2015 Izdot 12.10.2015
Ausekļa ielā 21A, Rēzeknē Saimniecības ēkas (pirts) būvniecība Jaunbūve 250 02.10.2015 Izdot 05.10.2015
V.Seiles ielā 32A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Jaunbūve. Nojaukšana 249 02.10.2015 Izdot 02.10.2015
F.Kempa ielā 8A, Rēzeknē Garāžas un šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jaunbūve. Nojaukšana 244 30.09.2015 Izdot 01.10.2015
Dārzu ielā 22, Rēzeknē Dzīvokļa Nr.1 Dārzu ielā 22 vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un pievienošana esošajām veikala telpām Atjaunošana 235 22.09.2015 Izdot 22.09.2015
Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Ražošanas paplašināšana-izejvielu sagatavošanas iecirkņa būvniecība, angāra nojaukšana Jaunbūve. Nojaukšana 236 18.09.2015 Izdot 18.09.2015
Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Mēbeļu veikala – noliktavas galeriju demontāža Nojaukšana 225 15.09.2015 Izdot 15.09.2015
Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Plātnes ierīkošana konteinera novietošanai Jaunbūve. Novietošana 220 15.09.2015 Izdot 15.09.2015
A.Upīša ielā 35, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana. 210 28.08.2015 Izdot 10.09.2015
Daugavpils iela, Rēzeknē Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Latgales ielas līdz Kuldīgas ielai Pārbūve 206 28.08.2015 Izdot
Egļu ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Pārbūve 203 25.08.2015 Izdot 22.09.2015
Atbrīvošanas alejā 155A izbūve, Rēzeknē Piebraucamā ceļa no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības teritorijai Atbrīvošanas alejā 155A izbūve Jaunbūve 189 21.08.2015 Izdot 21.08.2015
Latgales iela, Rēzeknē Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai Pārbūve 184 19.08.2015 Izdot 21.08.2015
Bērzpils ielā 1, Rēzeknē Dvīņu mājas un garāžu ēku būvniecība Jaunbūve 195 18.08.2015 Izdot 18.08.2015
Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Mēbeļu veikala – noliktavas teritorijas labiekārtošana Pārbūve 190 18.08.2015 Izdot 21.08.2015
Kūdras ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 174 23.07.2015 Izdot 04.08.2015
Zilupes ielā 14, Rēzeknē Vienģimenes dzīvojamās ēkas pārbūve Pārbūve 166 17.07.2015 Izdot 20.07.2015
Atbrīvošanas alejā 105-19, Rēzeknē Mācību centra siltumapgādes sistēmas pārbūve Pārbūve 168 17.07.2015 Izdot 17.07.2015
Liepu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēkas jaunbūve Jaunbūve 171 17.07.2015 Izdot 17.07.2015
Lubānas ielā, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25 Pārbūve 160 08.07.2015 Izdot 23.07.2015
Zaļā iela 1, Rēzeknē Garāžas būvniecība, esošo saimniecības ēku nojaukšana Jauna būvniecība Nojaukšana 162 08.07.2015 Izdot 14.07.2015
Atbrīvošanas alejā 107, Rēzeknē Dzīvojamās mājas sienu pastiprināšana un fasādes atjaunošana Atjaunošana 146 01.07.2015 Izdot 06.07.2015.
Pulkveža Brieža ielā 36B, Rēzeknē Nepabeigtas dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība Pārbūve Jaunbūve 147 01.07.2015 Izdot 06.07.2015.
Vidus ielā 21, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecība ēka Jaunbūve 150 01.07.2015 Izdot 03.07.2015
F.Trasūna ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamās mājas nojaukšana un garāžas būvniecība Nojaukšana Jauna būvniecība 154 01.07.2015 Izdot 06.07.2015.
Parka iela, Rēzeknē Parka ielas rekonstrukcija posmā no Zilupes ielas līdz Priežu ielai Pārbūve 155 01.07.2015 Izdot 06.07.2015.
Atbrīvošanas alejā 138, Rēzeknē Tirdzniecības centra informācijas objekta būvniecība, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu atjaunošana Jauna būvniecība. Atjaunošana 137 17.06.2015 Izdot 18.06.2015
Purva ielā 3, Rēzeknē Palīgēkas jaunbūve Jauna būvniecība 140 17.06.2015 Izdot 29.06.2015.
Kr.Valdemāra ielā 41, Rēzeknē Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Pārbūve 131 10.06.2015 Izdot 18.06.2015
Lubānas ielā 25, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana Pārbūve. Nojaukšana 134 10.06.2015 Izdot 18.06.2015
Liepu ielā 58, Rēzeknē Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Pārbūve 121 04.06.2015 Izdot 11.06.2015
Atbrīvošanas alejā 169A, Ziemeļu ielā 4, Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Ražotnes paplašināšana. Šķeldas tvertne Atbrīvošanas alejā 169A, Šķeldas tvertnes, dzirnavas, koka granulu ražošanas ceha pārbūve Ziemeļu ielā 4, Šķeldas tvertne Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Pārbūve 123 04.06.2015 Izdot 11.06.2015
F.Trasūna ielā 46, Rēzeknē Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 122 04.06.2015 Izdot 15.06.2015
18.Novembra ielā 16, Rēzeknē Televīzijas torņa nojaukšana Nojaukšana 112 28.05.2015 Izdot 02.06.2015
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē Administratīvās ēkas 3.stāva (mansarda) izbūve Pārbūve 115 28.05.2015 Izdot 04.06.2015
Stacijas ielā 16A, Rēzeknē Iebrauktuves būvniecība Jauna būvniecība 119 28.05.2015 Izdot 04.06.2015
Rūpnīcas un Metālistu ielas, Rēzeknē Rūpnīcas un Metālistu ielu rekonstrukcija Rēzeknē Pārbūve 129 26.05.2015 Izdot 04.06.2015
Kr.Valdemāra ielā 41, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība 99 20.05.2015 Izdot 22.05.2015
Ziedu ielā 7B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 100 20.05.2015 Izdot 21.05.2015
Liepu ielā 98, Rēzeknē Dzīvojamās mājas atjaunošana un pārbūve Atjaunošana. Pārbūve 104 20.05.2015 Izdot 28.05.2015
Zavoloko ielā 11, Rēzeknē Saimniecības ēku (garāža un pirts) būvniecība, esošo saimniecības ēku (kad. Nr.2100 0192 0215 002, Nr. 2100 019 0215 003, Nr.2100 019 0215 004, Nr. 2100 019 0215 005) nojaukšana Nojaukšana. Jauna būvniecība 94 13.05.2015 Izdot 15.05.2015
Akmeņu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, garāžas un šķūņa būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 88 06.05.2015 Izdot 14.05.2015
Zilupes ielā 25, Rēzeknē Saimniecības ēku nojaukšana, garāžas un pirts būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 89 06.05.2015 Izdot 12.05.2015
Maskavas ielā 23, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Jauna būvniecība 90 06.05.2015 Izdot 08.05.2015
Kr.Valdemāra ielā 25A, Rēzeknē Saimniecības ēkas nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 83 29.04.2015 Izdot 06.05.2015
A.Upīša ielā 100, Rēzeknē Vasaras mājas būvniecība Jauna būvniecība 84 29.04.2015 Izdot 06.05.2015
Ezera ielā 1, Rēzeknē Šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 72 22.04.2015 Izdot 05.05.2015
Zemnieku ielā 26A, Rēzeknē Garāžas un saimniecības ēku nojaukšana, garāžas ēkas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 69 15.04.2015 Izdot 17.04.2015
Latgales ielā 33, Rēzeknē Malkas šķūnīšu būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 67 15.04.2015 Izdot 17.04.2015
Sprūževas ielā 7B (paredzētā adrese Austrumu iela 3), Rēzeknē Dzīvojamās mājas būvniecība Jauna būvniecība 52 08.04.2015 Izdot 10.04.2015
Viļakas ielā 1, Rēzeknē Ražošanas un noliktavu ēku būvniecība Jauna būvniecība 66 08.04.2015 Veikt publisku apspriešanu 13.05.2015
Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1 Pārbūve 58 08.04.2015 Izdot 16.04.2015
Jelgavas ielā 6, Rēzeknē Garāžas ēkas būvniecība Jauna būvniecība 56 08.04.2015 Izdot 17.04.2015
Rīgas ielā 43B, Rēzeknē Pirts būvniecība Jauna būvniecība 53 08.04.2015 Izdot 17.04.2015
Dzelzceļnieku ielā 19, 21, Lubānas ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamo māju ieejas mezglu pārbūve Pārbūve 59 08.04.2015 Izdot 17.04.2015
Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Degvielas uzpildes stacijas „NESTE” būvniecībai Jauna būvniecība 65 08.04.2015 Veikt publisku apspriešanu 04.06.2015
Viļānu iela 1, Rēzekne Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija 26.kārta. Kūkas.TDR 2.79 Pārbūve 30.03.2015 Dzelzceļa tehniskās inspekcijas būvatļauja
Dārzu ielā 21 – 1, Rēzeknē Dzīvokļa pārbūve par skaistumkopšanas salonu Pārbūve 43 26.03.2015 Izdot 07.04.2015
Kr.Valdemāra ielā 29, Rēzeknē Dzīvojamās mājas demontāža un jaunas dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 44 26.03.2015 Izdot 27.03.2015
Nākotnes ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 46 26.03.2015 Izdot 07.04.2015
N.Rancāna ielā, Rēzeknē Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5 līdz siltumkamerai SK-9 N.Rancāna ielā, Rēzeknē Pārbūve 48 26.03.2015 Izdot 16.04.2015
Lauku ielā 21B, Rēzeknē Garāžas būvniecība Jauna būvniecība 41 18.03.2015 Izdot 18.03.2015
18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Rēzeknes slimnīcas Klīniskās laboratorijas (3.stāvs 4.bloks) un Diagnostikas centra (4.stāvs 4.bloks) renovācija, nodrošinot piekļuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem Jauna būvniecība 13.03.2015 Izdot 13.03.2015 30.09.2014
Ļermontova ielā 31A, Rēzeknē Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (ieejas mezgla, pirts telpu izbūve), siltumnīcas nojaukšana Nojaukšana. Jauna būvniecība 33 11.03.2015 Izdot 12.03.2015
Kosmonautu ielā 6, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas 6.vidusskolas teritorijas labiekārtošanas projekts Jauna būvniecība 36 11.03.2015 Izdot 16.03.2015
Krāsotāju ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Jauna būvniecība 30 04.03.2015 Izdot 06.03.2015
Strādnieku šķērsielā 3, Rēzeknē Noliktavas nojaukšana, noliktavas būvniecība Nojaukšana. Jauna būvniecība 28 26.02.2015 Izdot 04.03.2015
F.Ķempa ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēkas Pārbūve 25 20.02.2015 Izdot 23.02.2015
Ezera ielā 7-2, Rēzeknē Dzīvojamās mājas daļas pārbūve Pārbūve 18 11.02.2015 Izdot 13.02.2015
Ziemeļu iela, Rēzekne Augsta spiediena (P<6bar) sadales gāzesvads rūpnīcām „Verems” un Matthai Latvija” Lejas Ančupānos, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads Jauna būvniecība 15 28.01.2015 Izdot 05.02.2015
Daugavpils ielā 43, Rēzeknē Dzīvojamās mājas pārbūve Pārbūve 16 28.01.2015 Izdot 03.02.2015
Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Daudzfunkcionāla sporta ēka Jauna būvniecība 26.01.2015 Izdot 23.02.2015 30.09.2014
Komunālā iela Komunālās ielas rekonstrukcija, Rēzeknē Pārbūve 10 21.01.2015 Izdot 06.02.2015
Varoņu ielā 36B, Rēzeknē Transformatora apakšstacijas būvniecība Jauna būvniecība 4 15.01.2015 Izdot 29.01.2015
Dārzu ielā 83, Rēzeknē Ēkas gāzes apgāde Jauna būvniecība 108 24.04.2013 Izdot 20.05.2015

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?