VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

14.12.2018. noslēgts zemesgabala Rīgas ielā 19, Rēzeknē, kadastra Nr. 21000040425, pirkuma līgums. Pircējs SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, pirkuma cena 5167 EUR.

20.04.2018. uzklausīšanas sanāksme par SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 20. aprīlī plkst. 12.30 cieto sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” administrācijas ēkā, „Križevniki 2”, Križevņikos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki” tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „ALAAS” pilnvaroto pārstāvi, kas skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz 2018. gada 19. aprīlim (kontaktpersona Ināra Teibe, t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Daudzbērnu ģimeņu apliecību anulēšana

Pamatojoties uz 2012.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr. 8 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” 25., 28. un 30. punktu nosacījumiem, anulēt sekojošās daudzbērnu ģimenes apliecības:

 

Apliecības numurs Izsniegšanas datums Anulēšanas datums
751 30.11.2015. 13.04.2018.
752 30.11.2015. 13.04.2018.
759 14.01.2016. 29.01.2018.
758 14.01.2016. 29.01.2018.
732 14.10.2015. 18.01.2018.
915 17.10.2016. 16.01.2018.
12 25.05.2012. 10.01.2018.
774 28.02.2016. 08.03.2017.
764 15.01.2016. 27.01.2017.
747 27.11.2015. 26.01.2017.
271 10.06.2013. 12.01.2017.

Tirdzniecības atļaujas Latgales ielā 54

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka Rēzeknē, Latgales ielā 54, ir ierīkotas 10 (desmit) tirdzniecības vietas, kurās tiek organizēta ielu tirdzniecība šādu preču realizācijai:

  • pašu audzēti ziedi;
  • pašu audzēti augļi, dārzeņi un ogas;
  • pašu audzēti stādi un dēsti;
  • savvaļas ogas, augi, rieksti, sēnes;
  • pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
  • pašu ražota lauksaimniecības, zivsaimniecības un biškopības produkcija;
  • nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus.

Maksa par tirdzniecību 2,85 eiro/mēnesī – pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Pašvaldības atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai Rēzeknē, Latgales ielā 54, nepieciešams:

  1. Iesniegt pašvaldībā iesniegumu (ar visiem iesniegumā uzskaitītajiem pielikumiem) atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības veikšanai,
  2. Pēc rēķina saņemšanas, jāsamaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā. Svarīgi: nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

Tirdzniecības vietas tiks iznomātas tādā secībā, kādā tiks saņemti korekti aizpildīti iesniegumi par tirdzniecības vietas nomu.

Saistītie normatīvie akti:

Iesniegumus pieņem Rēzeknes pilsētas domē Attīstības pārvaldē 228. kab., t: 26610027.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?