Daudzbērnu ģimeņu apliecību anulēšana

Pamatojoties uz 2012.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr. 8 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” 25., 28. un 30. punktu nosacījumiem, anulēt sekojošās daudzbērnu ģimenes apliecības:

 

Apliecības numurs Izsniegšanas datums Anulēšanas datums
759 14.01.2016. 29.01.2018.
758 14.01.2016. 29.01.2018.
732 14.10.2015. 18.01.2018.
915 17.10.2016. 16.01.2018.
12 25.05.2012. 10.01.2018.
774 28.02.2016. 08.03.2017.
764 15.01.2016. 27.01.2017.
747 27.11.2015. 26.01.2017.
271 10.06.2013. 12.01.2017.

Tirdzniecības atļaujas Latgales ielā 54

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka Rēzeknē, Latgales ielā 54, ir ierīkotas 10 (desmit) tirdzniecības vietas, kurās tiek organizēta ielu tirdzniecība šādu preču realizācijai:

  • pašu audzēti ziedi;
  • pašu audzēti augļi, dārzeņi un ogas;
  • pašu audzēti stādi un dēsti;
  • savvaļas ogas, augi, rieksti, sēnes;
  • pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
  • pašu ražota lauksaimniecības, zivsaimniecības un biškopības produkcija;
  • nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus.

Maksa par tirdzniecību 2,85 eiro/mēnesī – pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Pašvaldības atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai Rēzeknē, Latgales ielā 54, nepieciešams:

  1. Iesniegt pašvaldībā iesniegumu (ar visiem iesniegumā uzskaitītajiem pielikumiem) atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības veikšanai,
  2. Pēc rēķina saņemšanas, jāsamaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā. Svarīgi: nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

Tirdzniecības vietas tiks iznomātas tādā secībā, kādā tiks saņemti korekti aizpildīti iesniegumi par tirdzniecības vietas nomu.

Saistītie normatīvie akti:

Iesniegumus pieņem Rēzeknes pilsētas domē Attīstības pārvaldē 228. kab., t: 26610027.

Paziņojums par parādu J.Kovaļevskai

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”, reģ.Nr.90000048364 (turpmāk – Pārvalde), paziņo JEKATERINAI KOVAĻEVSKAI, dzim.16.09.1977., ja līdz 28.02.2017. netiks samaksāts bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma parāds 1368,00 EUR, par 2017.gadu, Pārvalde uzsāks parādsaistību piespiedu izpildi Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu un grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka minimālo mēneša darba algu, samaksas apmērs JEKATERINAI KOVAĻEVSKAI par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu no 01.01.2018. ir 129,00 EUR mēnesī.

Paziņojums par parādu G.Legzdiņam

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”, reģ.Nr.90000048364 (turpmāk – Pārvalde), paziņo GINTAM LEGZDIŅAM, dzim.18.08.1990., ja līdz 28.02.2018. netiks samaksāts bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma parāds 1368,00 EUR, par 2017.gadu, Pārvalde uzsāks parādsaistību piespiedu izpildi Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu un grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka minimālo mēneša darba algu, samaksas apmērs GINTAM LEGZDIŅAM par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu no 01.01.2018. ir 129,00 EUR mēnesī.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?