Izvēlēti video darbu konkursa “Patiesi dzīvs Rēzeknē” uzvarētāji