Kopš 16. oktobra notiek būvdarbi Daugavpils ielas posmā no Latgales ielas līdz Kuldīgas ielai. Šogad Daugavpils ielā paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru un virs lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvēt drenāžas cauruļvadu.

Tāpat Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša informēja, ka Daugavpils ielā tiks ierīkoti apgaismojuma tīkli un sakārtota ceļa braucamā daļa. Kanalizācijas kolektoru paredzēts pievienot pie esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora Latgales ielā. Daugavpils ielas kreisajā pusē (raugoties no Latgales ielas puses) esošo stāvlaukumu paredzēts nodalīt no brauktuves, izveidojot divas vienvirziena nobrauktuves – stāvlaukumā paredzēts vienvirziena satiksmes kustības režīms.

Darbi ir ieplānoti tā, lai pēc Daugavpils ielas posma pārbūves būvuzņēmēji varētu sākt Latgales ielas pārbūvi, sakārtoto Daugavpils ielas posmu izmantojot kā apbraucamo ceļu.

Darbi tiek veikti projekta “Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona  ielai un Ludzas ielas infrastruktūras pārbūve, uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti un nodrošinot teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 6.1.4.2/17/I/001 ietvaros.

Projekta ieviešanas ilgums ir plānots līdz 2018. gada beigām.

Projekta mērķis ir veikt Latgales ielas un Ludzas ielas rekonstrukciju, novēršot infrastruktūras pārrāvumus pilsētā un radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām un tādējādi sasaistot pilsētas infrastruktūru ar TEN-T tīklu.

Projekta ietvaros pārbūvējamais ielas posms pilnībā atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā un, pārbūvēto Latgales un Ludzas ielu posmu kopējais garums sasaistei ar TEN-T tīklu būs 1,170 km.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 378 591,65 eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 2 392 240,00 eiro un valsts budžeta dotācija 172 377,10 eiro.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?