Būvobjektā “Rūpniecības komplekss ar ražošanas korpusu, administratīvo – sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām Viļakas ielā 1, Rēzeknē” aktīvi notiek būvdarbi, un šobrīd tiek veikta metāla konstrukciju montāža, turpinās darbs pie ūdensvada, lietus un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, šobrīd tiek veikta arī kabeļkanālu pamatnes armēšana un betonēšana un ēkas pamatu aizbēršana ar smiltīm. Rūpniecības kompleksa kopējā platība būs 6784 m2.

Ražošanas korpuss ar administratīvo – sadzīves korpusu (138×48,70 m platībā) ir paredzēts metāla karkasa konstrukcijās ar jumtu nesošām metāla sijām. Ēkas ārsienas veidotas no sendvičtipa paneļiem, tie sastāv no divām krāsota tērauda loksnēm, kurām pa vidu ir siltumizolācijas materiāls. Dienvidaustrumu daļā paredzēts divstāvu birojs ar darba telpām 65 darbiniekiem. Biroja pirmajā stāvā plānotas arī strādnieku sadzīves telpas – ģērbtuves ar dušām 200 strādniekiem un ēdamzāle.

Ēkā paredzēts atgūt enerģiju, izmantojot ventilācijas sistēmu agregātus ar rotācijas tipa rekuperatoriem, kuru efektivitāte siltuma atgūšanai sasniedz vairāk kā 73%, kas atbilst perspektīvām Eko Dizaina – 2018 normu prasībām. Šādi iegūto siltuma enerģiju paredzēts izmantot ventilācijas sistēmu patērējamo siltuma slodžu atbalstam, tā samazinot siltuma patēriņu no ēkas katlumājas.

Uz rūpniecības kompleksu no Viļakas ielas puses tiks izbūvētas divas iebrauktuves. Viena  paredzēta iebraukšanai ražošanas teritorijā, otra – piebraukšanai pie biroja daļas. Kompleksa teritorijā paredzēti 3 stāvlaukumi: viens – kravas mašīnām ar 9 vietām un divi – vieglajām automašīnām ar 90 vietām.

Darbi tiek veikti projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 5.6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Projekta mērķis ir Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6 856 653,01, t.sk. EUR 5 119 657,29 attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF 3 500 000,00 EUR, Valsts budžeta dotācija 156 765,96  EUR.

Ģenerāluzņēmējs PS “MONUM & LITANA”, būvuzraudzība SIA “Isliena V”, autoruzraudzība SIA “Ceturtais stils”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?