Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros 44 Rēzeknes jaunieši apgūst jaunas iemaņas, piedalās pasākumos, saņem speciālistu konsultācijas, paplašina redzesloku, piepilda sapņus, kā arī saņem cita veida atbalstu, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, izvēlēties profesiju vai atrast darbu.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare, Rēzeknē projekts “PROTI un DARI!” tiek īstenots kopš 2016. gada 6. septembra. Projekta programmu vadītāji, uzklausot jaunieša dzīvesstāstu un balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, izstrādā individuālo pasākumu programmu. Jauniešiem tiek piedāvāti piemēroti atbalsta pasākumi, kas ietver tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas, dalība pasākumos, brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs un pasākumos, profesijas specifikas iepazīšana, organizējot darba iemaņu apguves praksi. Tāpat tiek organizētas vizītes uzņēmumos, lai jaunieši izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūtu arodu pie amata meistara, kā arī iesaistītos vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekts “PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim, ņemot vērā jaunieša intereses un prasmes, tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Uz šo brīdi projektā iesaistīti 44 jaunieši. Jaunietes interesi izrāda par floristikas mākslu un skaistumkopšanu, savukārt jaunekļi priekšroku dod traktortehnikas vadītāju apmācībām. Jaunieši labprāt apgūst autovadītāja tiesības, kas viņiem dod iespēju būt mobiliem un veidot darba attiecības.

Svarīgs projekta ieguldījums ir arī tas, ka katrs jaunietis, sadarbībā ar programmas vadītāju un mentoru, pārņem pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.

Uzklausot sarežģītos jauniešu dzīvesstāstus, konstruktīvam risinājumam tiek piedāvāts arī psihoterapeita un citu jaunietim nepieciešamo speciālistu konsultatīvs atbalsts. Jauniešu integrēšanai sabiedrībā un redzesloka paplašināšanai tiek apmeklēti dažādi kultūras pasākumi, tādā veidā emocionāli izglītojot jauniešus. Jaunieši atzīst, ka dalība projektā ir ļoti noderīga – dažiem tā ir nodrošinājusi darbavietu, citiem palīdz atbrīvoties no psiholoģiskām traumām, iemācīties kontrolēt emocijas, uzlabo pašvērtējumu, komunikācijas prasmes, veido pilnvērtīgu dzīves modeli, palīdz apgūt sapņu profesiju.

Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem. Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada oktobrim.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājiem: Marinas Červinskas pa tālruni 29391359, Ineses Upes pa tālruni 29402899, Rutas Ivones pa tālruni 26302745 vai arī personīgi griežoties Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā (133.telpā) pie Atbalsta nodaļas vadītājas Anitas Batares.

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001, tiek īstenots ļoti daudzās Latvijas pašvaldībās. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Nāc, iesaisties un izmanto iespēju, nevis neziņā vēro projekta īstenošanu no malas!

Plašāka informācija par projektu “PROTI un DARI!” aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?