Jau no augusta notiek Komunālās ielas rekonstrukcijas darbi. Projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, II kārta” ietvaros paredzēta Komunālās ielas pārbūve 658 m posmā no Viļakas ielas un 532 m posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Jekaterina Meirāne, Komunālās ielas pārbūves ietvaros tiks veikta arī ielas asfaltbetona brauktuvju atjaunošana, ielai pieslēdzošos nobrauktuvju (ielas sarkano līniju robežās) un gājēju celiņu izbūve. Tiks veikta ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve, ūdensapgādes kanalizāciju izbūve un gāzesvada izbūve.

Projekts paredz paplašināt kvalitatīvu uzņēmējdarbības attīstību veicinošās satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras pieejamību esošajiem komersantiem un potenciālajiem investoriem, veicot Komunālās ielas pārbūvi.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 6 komersanti, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 785 360,00 eiro apmērā.

Darbi būvobjektos “Komunālās ielas rekonstrukcija, Rēzeknē 1.kārta” un “Komunālās ielas rekonstrukcija, Rēzekne 2.kārta” tiek veikti projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, II kārta” Nr. 3.3.1.0/17/I/005 ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 010 480,58 eiro, t.sk. 1 925 663,74 eiro attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF 1 636 814,18 eiro, Valsts budžeta dotācija 72 212,39 eiro.

Ģenerāluzņēmējs SIA “Ceļi un tilti” un SIA “Latgalija”, būvuzraudzība SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzība SIA “Firma L4”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?