Kopš 2015.gada decembra Rēzeknes pilsētas dome īsteno projektu “Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”.

Projekta mērķis ir veicināt un panākt kvalitatīvu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu sākotnējo atlasi Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Projektā iesaistītā mērķa grupa ir Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases (tai skaitā vērtēšanas) nodrošināšana;
  • mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.

Projekts ietvaros, ar mērķi paaugstināt darbinieku kompetenci Eiropas Savienības fondu projektu plānošanā, izstādē un ieviešanā, organizēti 6 semināri Rēzeknes pilsētas domes darbiniekiem.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, izveidota Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisija. Uz šī gada 1.decembri komisija ir saņēmusi 9 projektu iesniegumus, no kuriem 4 projektu iesniegumi ir vērtēšanas procesā, bet 5 projektu iesniegumu jau ir izvērtēti. Šobrīd ir noslēgtas 5 vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par šādu projektu īstenošanu:

  • “Pilsētas domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana”, projekta Nr.4.2.2.0/17/I/003.
  • “Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana”, projekta Nr.4.2.2.0/17/I/010.
  • “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā”, projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/002.
  • “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, II kārta”, projekta Nr.3.3.1.0/17/I/005.
  • “Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”, projekta Nr.5.6.2.0/17/I/005.

Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 46 666, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts.

Projekta realizācijas laiks ir 2015.gada decembris – 2018.gada decembris.

Projekta rezultāts – tiks nodrošināta kvalitatīvu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu sākotnējā atlase Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/020

Projekts tiek īstenots 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” pirmās kārtas ietvaros.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?