Rēzeknes slimnīcā būvprojektus izstrādās un autoruzraudzību veiks SIA „Vizuālās modelēšanas studija”