Sākoties jaunajam gadam, aktuāls ir jautājums par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei mazturīgajiem pilsētas iedzīvotājiem.

Atgādinām, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām.

Trūcīgā statusa piešķiršanai ikmēneša ienākumu kritērijs nav mainījies – ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī.

Maznodrošinātā statusam ienākumu līmeni nosaka pašvaldība. Balstoties uz izmaiņām sociālajā jomā 2018. gadā valstī un 2017.gada pensiju indeksāciju, ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos un no 01.01.2018. ģimene vai persona Rēzeknes pilsētā atzīstama par maznodrošinātu pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 240,00 eiro mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, ģimenēm, kuras sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti maznodrošinātā statuss un attiecīgi sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 289,00 eiro mēnesī. Maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss tiek noteikts uz trim mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīgas personas, bet uz sešiem mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

Šogad pieņemšana pēc iepriekš sastādīta grafika alfabēta secībā netiks organizēta.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, un iepriekšējo gadu pieredzi, šogad klienti, kuri vēlas saņemt dzīvokļa pabalstu, tiek apkalpoti klientu pieņemšanas laikā un rindas kārtībā. Pieņemšana pēc iepriekš sastādīta grafika alfabēta secībā netiks organizēta. Atgādinām, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vienu reizi gadā no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tāpēc, lai ienākumus un mantisko stāvokli apliecinoši dokumenti būtu jāiesniedz tikai vienu reizi statusa perioda laikā, aicinām pārvaldē „Sociālais dienests” vērsties tikai tad, kad ir beidzies esošais maznodrošinātas personas/ģimenes statuss.

Jāpiebilst, ka ir ieviestas nelielas izmaiņas dzīvokļa pabalsta piešķiršanas nosacījumos, proti – pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai no 01.01.2018. nav tiesību saņemt, ja personai ir pārmaksa par minēto pakalpojumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pieprasot pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, Jums ir jāuzrāda rēķins no SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, par iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu, kas apliecina pārmaksas neesamību.

Klientu pieņemšanas laiki Pārvaldē nav mainījušies:

  • pirmdienās un ceturtdienās – no 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30),
  • trešdienās – no 8.00 līdz 12.00,
  • otrdienās un piektdienās klienti netiek pieņemti.

Papildus informāciju ir iespējams saņemt Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē „Sociālais dienests”, Zemnieku ielā 16 A, Rēzeknē, Sociālās palīdzības nodaļā 101. vai 110. kabinetā, vai arī telefoniski – tālr. 27334457 vai 26639111.

Informāciju sagatavoja sociālā darbiniece Vineta Zirnīte

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?