Ņemot vērā nepieciešamību palielināt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, ir veiktas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas skar šo atbalsta jomu un ar 2018. gada 1. janvāri ir stājušies spēkā grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.15 “Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

Ir paplašināts ēdināšanas pabalsta saņēmēju loks – no 01.01.2018. tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu ir arī Rēzeknes pilsētas pašvaldībā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst pirmskolas izglītības programmu kādā no Rēzeknes pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm. Ēdināšanas pabalstu piešķir, pakalpojuma sniedzējam apmaksājot 50% no maksas par ēdināšanas pakalpojumu.

Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu, vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem ir jāgriežas Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē ”Sociālais dienests” (Zemnieku ielā 16 A) Sociālās palīdzības nodaļas 101. kabinetā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecāka apliecība vai rakstiska izziņa par atbilstību pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums pabalsta saņemšanai;
 • izziņa no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes par bērna apgūstamo pirmsskolas izglītības programmu un tās kodu.

Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts uz laiku līdz kārtējā gada 31.decembrim, bet ne vairāk kā līdz vienpadsmit mēnešiem kalendārajā gadā un tiek nodrošināts, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegtiem sarakstiem par bērna faktisko pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, Pārvaldes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpējiem norēķiniem.

Jāpiebilst, ka tiesības saņemt šo materiālo palīdzību ir ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Būtiskas izmaiņas ir veiktas arī vienreizējā pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanas nosacījumos un apmērā. Turpmāk pabalstu, kas paredzēts ģimeņu atbalstam, kurās ir piedzimis mazulis, būs tiesības saņemt personai, ja tās deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējie 12 mēneši pirms bērna piedzimšanas un jaundzimušā pirmā un vienīgā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Vienreizējā pabalsta jaundzimušā aprūpei apmērs no 01.01.2018. ir:

 • vecākam, ja viena no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā:
  • par pirmo bērnu 100 eiro,
  • par otro – 150 eiro,
  • par trešo – 200 eiro,
  • par ceturto – 250 eiro,
  • par piekto un nākamajiem – 500 eiro;
 • vecākam, ja abu vecāku deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, bērna mātei, ja bērna dzimšanas reģistrā nav ierakstītas ziņas par bērna tēvu, adoptētājam un aizbildnim:
  • par pirmo bērnu 200 eiro,
  • par otro – 300 eiro,
  • par trešo – 400 eiro,
  • par ceturto – 500 eiro,
  • par piekto un nākamajiem – 1000 eiro.

Klientu pieņemšanas laiki Pārvaldē nav mainījušies:

 • pirmdienās un ceturtdienās – no 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30),
 • trešdienās – no 8.00 līdz 12.00,
 • otrdienās un piektdienās klienti netiek pieņemti.

Ja Jums rodas jautājumi, papildus informāciju ir iespējams saņemt Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē „Sociālais dienests”, Zemnieku ielā 16 A, Rēzeknē, Sociālās palīdzības nodaļā 101. vai 110. kabinetā, vai arī telefoniski – tālr. 27334457; 26639111.

Informāciju sagatavoja sociālā darbiniece Vineta Zirnīte

2 Comments
 1. Liga 4 gadiem atpakaļ

  Labdien! Rakstu sakarā ar to ka esi uzrakstīju iesniegumu par bērna piedzimšanas pabalstu. Man teica ka būs mēneša laikā 150 euro bet tagad lasu jūsu mājas lapā ka par 3 bērniņu piešķir Rēzeknes dome 200 euro ja esi deklarēts Rēzeknes novada vismaz 12 menesi. Esmu neizpratnē kāpēc 150 nevis 200

  • Author
   rezekne.lv 4 gadiem atpakaļ

   Atbild Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” sociālā darbiniece Vineta Zirnīte: “Pabalsta jaundzimušā aprūpei apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.
   Pabalstu, kas paredzēts Rēzeknes pilsētas ģimeņu atbalstam, kurās ir piedzimis mazulis, ir tiesības saņemt personai, ja tās deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējie 12 mēneši pirms bērna piedzimšanas un jaundzimušā pirmā un vienīgā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
   Lai saņemtu precīzu atbildi uz konkrēto jautājumu, aicinām vērsties personīgi Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē „Sociālais dienests”, Zemnieku ielā 16 A, Rēzeknē, Sociālās palīdzības nodaļā 101. vai 110. kabinetā.”

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?