Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Pilsētas domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veiktie būvdarbi pabeigti līgumā paredzētajā termiņā – 2018. gada 2. janvārī.

Projekta ietvaros veikti abu korpusu jumtu siltināšanas darbi, galvenās ēkas fasādes atjaunošana un noklāšana ar inovatīvu energoefektivitātes paaugstinošu apmetumu, piebūves siltināšana, izbūvējot ventilējamo fasādi, apkures sistēmu, kā arī siltummezglu pārbūve. Projekta rezultātā tika uzlabotas ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, kas ļaus nodrošināt publiskajai ēkai piemērotu telpu mikroklimatu un samazināt enerģijas patēriņu, kā rezultātā samazināsies izdevumi par siltumapgādi.

Kā viens no efektīvākiem risinājumiem elektroenerģijas patēriņā gan iekštelpās, gan ēku fasāžu apgaismojumam tika izvēlēts LED tipa apgaismojums. Salīdzinājumā ar citiem gaismas avotiem, LED tehnoloģija ne tikai nodrošina mazāku elektroenerģijas patēriņu, bet ir arī draudzīgākā videi, jo LED lampas nesatur dzīvsudraba tvaikus, argonu vai citus toksiskos elementus. LED tehnoloģijas izmantošana ēkas fasādes ārējā apgaismojumā dos iespēju palielināt fasādes izgaismojumu, uzlabot ēku kompleksa vizuālo estētisko noformējumu un padarīt atjaunoto fasādi izteiksmīgāku, nepaaugstinot CO2 emisiju gaisā, elektroenerģijas patēriņu un uzturēšanas izmaksas. Pēc projekta īstenošanas Rēzeknes pilsētas domes administratīvo ēku komplekss ieguva mūsdienīgu ārējo izskatu, kas uzlaboja pilsētas tēlu kopumā.

Projekts tiks īstenots saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Projekta realizācijas rezultātā plānots panākt primāras enerģijas patēriņa samazinājumu 352 769 kWh/gadā un CO2 emisijas samazinājumu – 63,37 t CO2 gadā.

Projekta Nr.4.2.2.0/17/I/003

Projekta kopējās izmaksas 774 549,86 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 546 776,70 eiro, valsts budžeta dotācija 24 122,50 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums 203 650,66 eiro.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Natālija Aleksejeva

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?