25. un 26. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” jau piekto gadu pēc kārtas notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”, kas pulcēja jauniešus, jauniešu iedvesmotājus, jauniešu virzītājspēkus, iniciatīvu projektu un nometņu vadītājus un organizatorus, kā arī citas jaunatnes jomā iesaistītās un ieinteresētās puses, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem jaunatnes politikas jomā Rēzeknē 2017. gadā, kā arī piešķirtu goda nominācijas jaunietim, jaunatnes darbiniekam, jaunatnes organizācijai, kā arī labākajai nometnei un labākajam iniciatīvu projektam Rēzeknes pilsētā.

Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma pirmo dienu atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča un Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings. Pasākumu vadīja Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja Līga Ivanova un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece Elizabete Gaile. Foruma pirmās dienas programmu bagātināja ARPC Jauniešu domes dalībniece Dana Supe ar muzikālo priekšnesumu.

Foruma gaitā jaunatnes projektu īstenotāji visus klātesošos iepazīstināja ar savu iniciatīvas projektu norisi un rezultātiem. 2017. gadā iniciatīvu projektiem tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums – 4270 eiro.

Pirmajā pasākuma dienā mēs iepazināmies ar realizētajiem iniciatīvu projektiem. Tika prezentēti sekojoši projekti: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas topošo mūziķu projekts “Skan Rēzekne”, biedrības “Jaunatnes čemodāns” brīvprātīgā darba projekts “L.A.B.S.”, Austrumlatvijas radošo pakalpojuma centra Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes iniciatīvas “Rēzeknes kauss 2017”, “No sirds Latvijai”, “Jauniešu domes pirmie soļi”, Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas projekts “Mēs Rēzeknei”, Rēzeknes 2.vidusskolas projekts “With an open heart”, Austrumlatvijas radošo pakalpojuma centra Jauniešu atvērtā centra neformālās jauniešu grupas projekts “Lai prieks” un projekts “Saldās rozītes”, Rēzeknes tehnikuma izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvu projekts “Dziesmu maratons – 99”, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu parlamenta iniciatīvu projekts “Rozitten ceļotājs 2”, Rēzeknes 3.vidusskolas projekts “Kusties, sporto un esi vesels”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu padomes projekts “Shaping in the darkness”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes projekts “Express yourself”, Rēzeknes sākumskolas projekts “Rēzeknes pilsētas īpašais cilvēks”, Rēzeknes 6.vidusskolas projekts “Rožu balle”, Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas projekts “Pašpārvaldes kauss 2017”, Rēzeknes 2.vidusskolas pašpārvaldes iniciatīvas grupas projekts “Ezītis pilsētā”, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu parlamenta projekts “Technical brains”, Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas projekts “Eiropas valodu diena”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu padomes projekts “Pagatavo sev ādas aproci pats”, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu parlamenta prezentācija “Dzejas vakars “Formas””, Rēzeknes 2.vidusskolas projekts “4BRAIN”, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra jauniešu neformālās grupas projekts “Es-pilsētā, es-profesijā, es-nākotnē”, Austrumlatvijas radošo pakalpojuma centra interešu izglītības “Zeimuļs TV” projekts “Video klipa “Saule. Pērkons. Daugava” filmēšana”, Rēzeknes 3. vidusskolas projekts “Pa rudens tradīciju takām”, kā arī Lauras Stepiņas mazā biznesa projekts “Esi aktīvs”.

Atskatu uz paveikto ES programmas „Erasmus+” ietvaros īstenotajiem projektiem sākām ar ARPC Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projektu “EVS-one goal for all”, Rēzeknes Tehnikuma un Eiropas asociācijas “Pasaule-mūsu mājas” Erasmus+ programmas projektu.

Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma otro dienu atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva. Piektdien turpinājām ar atskatu uz realizētajām nometnēm Rēzeknes pilsētā. Pašvaldības pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai 2017. gadā sastādīja 18 500 EUR. Tika prezentētas sekojošas nometnes – ARPC “Zeimuļs” nometnes “Mazo princešu un džentlmeņu skola”, “5 dienas apkārt Eiropai” un “Atklāj sevi”, Rēzeknes 3.vidusskolas nometne “Dzīves skola meitenēm”, Rēzeknes 3.vidusskolas nometne “Dzīves skola zēniem”, biedrības “Sporta klubs “Dinamo LAT” nometne “Džudo pie Rāznas”, biedrības “TFK Rēzekne” nometne “Jaunieši TFK Rēzekne-Virogna 2017” un “Bērni TFK Rēzekne-Virogna 2017”, ARPC “Zeimuļs” nometne “Mazo princešu un džentlmeņu skola”, biedrības “Saules stars AV” nometne “Es protu draudzēties”, biedrības “Eņģeļi ar mums” nometnes “Četras dabas stihijas” un “Rudens pārvērtības”, ARPC “Zeimuļs” nometne “Zeimuļa zemē”, Rēzeknes bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnes “Volejbums 2017” un “Basketbola nometne meitenēm 2017”, Sporta biedrības “Sporta klubs “Ezerzeme”” nometne “Basketbola nometne 2017”, Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības nometne “Lai skan”, Bērnu sociālo pakalpojumu centra nometne “Gribu zināt”, starptautiskā nometne “Sports for all” Vācijā.

Nominantu apbalvošanu bagātināja Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece Elizabete Gaile ar muzikālu priekšnesumu un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra interešu izglītības “Mūsdienu dejas” (skolotāja Anna Zmeikina) meitenes un deju kolektīvs “Soul Call” (vadītāja Karīna Kraine) ar deju priekšnesumiem.
Foruma noslēgumā “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja Jevgenija Kušča un Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs pasniedza piecu nomināciju balvas, kurām pretendentus bija pieteikušas gan mācību iestādes, gan arī organizācijas, jaunieši un vecāki. Kandidāti tika vērtēti atbilstoši iepriekš nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs”, ko piešķir jaunatnes darbiniekam vai jauniešu iedvesmotājam, kas organizē ārpusskolas vai ārpusstundu un neformālās izglītības informatīvus, izglītojošus pasākumus, konsultē jauniešus par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, kā arī attīsta jauniešos zināšanas, prasmes un attieksmes, izmantojot ārpus formālās izglītības plānotās mācību aktivitātes. Viņa vienlaicīgi ir stingra, prasīga, toleranta, zinoša un saprotoša. Šai nominācijai tika pieteikti 7 pretendenti: Regīna Solovjova, Astra Prīdāne, Eleonora Ivanova, Dana Pavļukeviča, Larisa Ščukina un Kristīne Ustinova kuri saņēma īpašu pateicību par veiksmīgu sadarbību. Šogad goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs” ieguva Gunta Tjanginska. Pieteicējs šo personu ir raksturojis kā radošu un aktīvu jauniešu konsultanti. Viņas stiprās puses izpaužas jaunu ideju paušanā, spējā atrast kontaktu ar dažāda vecuma jauniešiem, pasākumu organizēšanā.

Goda nominācijā „Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks” tika izvirzītas 4 organizācijas – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde, Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu padome un European association “World – our home”. Šo balvu piešķir organizācijai, kas veic darbu ar jaunatni, atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas, kurā aktīvi līdzdarbojas dažāda vecuma jaunieši, sniedz iespēju jauniešiem gūt zināšanas neformālās izglītības jomā un metodēs, gūt pieredzi pasākumu vadīšanā un to realizēšanā, nodrošina jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku. Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspējs” saņēma European association “World – our home”. Šī organizācija darbojas jaunatnes un kultūras jomā Eiropas līmenī. Viens no organizācijas uzdevumiem ir veicināt Latvijas jauniešu integrāciju vienotā Eiropā, attīstīt jauniešu prasmes, kompetences, veicināt personisko un profesionālo izaugsmi, kā arī attīstīt Eiropas apziņu.

Goda nomināciju “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem” piešķir nometnei, kuras programma paredz radošu, vecumposmiem atbilstošu, lietderīgu un saturīgu aktivitāšu īstenošanu, kā arī nometnei, kurā tiek iesaistīti Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēti bērni un jaunieši. Šogad nominācijā “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem 2017” tika pieteiktas trīs nometnes – Sporta pārvaldes BJSS “Basketbola nometne meitenēm 2017”, Rēzeknes 3. vidusskolas “Dzīves skola” (meitenēm) un biedrības “Eņģeļi ar mums” nometne “Četras dabas stihijas”. Goda nomināciju “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem 2017” saņēma biedrības “Eņģeļi ar mums” nometne “Četras dabas stihijas”. Piesakot nometni nominācijai tika rakstīts, ka šī nometne ir raisījusi bērniem interesi, zinātkāri un pievērsusi bērnu uzmanību dabas daudzveidībai. Tā ļāva bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām attīstīt sadarbības prasmes, klausīšanos, spēju pamatot, stāstīt, atpazīt un jautāt.

Goda nominācijā “Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē 2017” tika izvirzītas 9 iniciatīvas – Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes projekts “Express Yourself”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes projekts “Rēzeknes kauss 2017”, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu grupas iniciatīva “Skan Rēzekne”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu padomes iniciatīva “Shaping in the darkness”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu padomes iniciatīva – Rēzeknes pilsētas jauniešu radošā darbnīca “Pagatavo sev dabīgās ādas aproci pats!”, Rēzeknes tehnikuma Izglītojamo pašpārvaldes iniciatīva “Dziesmu maratons – 99”, Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes projektam “Rožu balle”, Rēzeknes 2. vidusskolas pašpārvaldes iniciatīva “Ezītis pilsētā” un “With an open heart”. Goda nomināciju “Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē 2017” piešķīra Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes projektam “Rožu balle”. Pieteicējs par šo iniciatīvu projektu rakstīja, ka šis iniciatīvu projekts varētu kļūt par jaunu skaistu tradīciju Rēzeknes pilsētā. Ar tā palīdzību tika radīta mūsdienām neierasti svinīga, senlaicīga sajūta un izpratne par tā laika kultūru un skaisto vispār.

Forumā redzētajos realizētajos projektos pārliecinājāmies, ka jaunieši Rēzeknē ir radošām iecerēm bagāti, mērķtiecīgi un talantīgi, kuru idejas tiek īstenotas, attīstītas un pilnveidotas jau piekto gadu.

Lielu paldies vēlamies pateikt foruma vadītājiem. Šogad Rēzeknes pilsētas jauniešu forumu vadīja Rēzeknes Jauniešu domes priekšsēdētāja Līga Ivanova un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece Elizabete Gaile. Paldies arī sakām visiem foruma dalībniekiem, šogad to skaits pārsniedza 200 dalībniekus. Paldies nometņu un iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem, skolotājiem, direktoru vietniekiem un organizētājiem par realizētajām projektu idejām, Rēzeknes pilsētas domei par atbalstu projektu realizēšanā. Jūs esat Rēzeknes pilsētas virzītājspēki un iedvesmotāji. Vēlamies jums novēlēt arī turpmāk darīt un radīt brīnumus, kā arī smelties jaunas idejas nākošiem projektiem.

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Informāciju sagatavoja Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?