Otrdien, 30. janvārī Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes rīkotā neformālā jauniešu, politiķu un lēmumu pieņēmēju tikšanās “Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”.

Tikšanās ietvaros jaunieši, lēmumu pieņēmēji un deputāti neformālos apstākļos diskutēja par abām pusēm aktuāliem jautājumiem un problēmām un meklēja risinājumus, kā kopīgiem spēkiem tiekties uz Rēzeknes jauniešu dzīves kvalitātes un iespēju uzlabošanu.

Jaunieši un lēmumu pieņēmēji strādāja piecās darba grupās. Vispirms Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja Līgas Ivanova visus klātesošos iepazīstināja ar Jauniešu foruma “Iedvesmo Rēzekni”, kas notika 2018. gada 25. janvārī uzrakstītajiem un apkopotajiem priekšlikumiem un sasāpējušiem jautājumiem, kas bija sadalīti astoņos lielos blokos – “Izglītība un apmācības”, “Jauniešiem iespēju līdzdarboties jaunatnes politiku ietekmējoša lēmumu pieņemšanas procesā nodrošināšana”, “Jauniešu līdzdalību un iniciatīvu realizēšanu sporta, kultūras, veselības un brīvā laika pavadīšanas sekmēšanu”, “Jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā”, “Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte”, “Sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību un jauniešu nodarbinātību”, “Vides pielāgošana”, “Patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšana”. Kā lielākā jauniešu problēma tika uzskatīta motivācijas trūkums, apkārtējo cilvēku, ģimenes un skolotāju atbalsta trūkums un dzīvās komunikācijas trūkums.

Vēlbrokastīs šogad piedalījās 61 dalībnieks, kas aktīvi piedalījās diskusijās pie galda ar lēmumu pieņēmējiem, izteica savus priekšlikumus, meklēja kopīgus risinājumus, kā arī izstrādāja daudzas aktivitāšu idejas, kuras vienotu ne tikai jauniešus, lēmumu pieņēmējus un politiķus, bet būtu aktuālas sabiedrībai kopumā. Jaunieši izteica vēlēšanos tikties ar lēmumu pieņēmējiem arī individuālās konsultācijās, lai varētu iesniegt savus priekšlikumus un pārrunāt apspriestos jautājumus.

Jaunieši kopā ar deputātiem un lēmumu pieņēmējiem izstrādāja dažādus kopīgu aktivitāšu priekšlikumus. Grupas prezentēja sekojošus priekšlikumus:

 • izveidot vienotu brīvprātīgā darba veicēju sistēmu;
 • sabiedrības sagatavošana atkritumu šķirošanai;
 • uzstādīt ceļu satiksmes zīmes šaurajās ielās;
 • godināt brīvprātīgos jauniešus;
 • izveidot aplikāciju SIA “Rēzeknes Satiksme”;
 • iesaistīt uzņēmējus darbā ar jauniešiem;
 • piedāvāt uzņēmēju vakances “ēnošanai”;
 • ieviest skolās mantu atstāšanas skapīšus, ko varētu slēgt ar “Rēzeknieša karti”;
 • skolas mājaslapu pilnveidošana ar nepieciešamo informāciju;
 • izveidot oficiālu e-pasta adresi sūdzību saņemšanai;
 • izveidot informācijas paneli visās izglītības iestādēs;
 • organizēt tikšanos ar skolu pašpārvaldēm;
 • pagarināt skolas ēdnīcu darba laiku;
 • aktīvāk izmantot neformālās izglītības iespējas ARPC “Zeimuļs” svešvalodu kompetences paaugstināšanai;
 • organizēt kursus jauniešiem, kā atrast un atlasīt kvalitatīvu informāciju;
 • izrādīt savu iniciatīvu;
 • aktualizēt potenciāli bīstamās vietas Rēzeknē;
 • radīt e-vidē pieejamus mācību materiālus.

Pasākumā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs, Rēzeknes pilsētas domes deputāts un SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” vadītājs Vladimirs Bogdanovs, Rēzeknes pilsētas domes deputāte un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC “Zeimuļs” metodiķe darbam ar bērniem un ģimenēm kā arī biedrības “Māmiņu klubs” vadītāja Olga Strode, Rēzeknes pilsētas domes deputāts un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes pilsētas domes deputāts Juris Guntis Vjakse, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja Jevgenija Kušča un Rēzeknes domes Sporta pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs, Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns, Rēzeknes 4. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Marija Romanova, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC “Zeimuļs” jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, jaunatnes darbinieces Dana Pavļukeviča, Ilvija Pisarenko, Ilze Ontužāne un Rēzeknes pilsētas skolu audzēkņi.

Paldies sakām domes deputātiem, darbiniekiem un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem par ieinteresētību un atsaucību, jauniešiem – par jaunām idejām, aktīvu iesaistīšanos un drosmi virzīt un aizstāvēt savas idejas!

Informāciju sagatavoja Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?