Sociālais dienests atgādina, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām.

Trūcīgā statusa piešķiršanai ikmēneša ienākumu kritērijs – ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī.

Maznodrošinātā statusam ienākumu līmeni nosaka pašvaldība – no 01.01.2018. ģimene vai persona Rēzeknes pilsētā atzīstama par maznodrošinātu pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 240,00 eiro mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, ģimenēm, kuras sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti maznodrošinātā statuss un attiecīgi sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 289,00 eiro mēnesī. Maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss tiek noteikts uz trim mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīgas personas, bet uz sešiem mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

Atgādinām, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vienu reizi gadā no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tāpēc, lai ienākumus un mantisko stāvokli apliecinoši dokumenti būtu jāiesniedz tikai vienu reizi statusa perioda laikā, aicinām pārvaldē “Sociālais dienests” vērsties tikai tad, kad ir beidzies esošais maznodrošinātas personas/ģimenes statuss, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, visu mājsaimniecības ģimenes locekļu kontu izdrukas par pēdējiem trim mēnešiem no visām bankām, kurās ir konti, pēdējo rēķinu par siltumenerģijas pakalpojumu apmaksu, citus ienākumus apliecinošus dokumentus – izziņas par darba algu, stipendiju utml.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, šogad klienti, kuri vēlas saņemt dzīvokļa pabalstu, tiek apkalpoti klientu pieņemšanas laikā un rindas kārtībā, pieņemšana pēc iepriekš sastādīta grafika alfabēta secībā netiek organizēta – jānāk pēc esošā statusa termiņa izbeigšanās.

Jāpiebilst, ka ir ieviestas nelielas izmaiņas dzīvokļa pabalsta piešķiršanas nosacījumos, proti – pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai no 01.01.2018. nav tiesību saņemt, ja personai ir pārmaksa par minēto pakalpojumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pieprasot pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, Jums ir jāuzrāda rēķins no SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, par iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu, kas apliecina pārmaksas neesamību.

Klientu pieņemšanas laiki Pārvaldē nav mainījušies:

 • pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30),
 • trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00,
 • otrdienās un piektdienās klienti netiek pieņemti.

Ja Jums rodas jautājumi, papildus informāciju ir iespējams saņemt Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē „Sociālais dienests”, Zemnieku ielā 16 A, Rēzeknē, Sociālās palīdzības nodaļā 101. vai 110. kabinetā, vai arī telefoniski – tālr. 27334457; 26639111.

4 Comments
 1. Aigars 3 gadiem atpakaļ

  Labdien! Vai man pienākas dzīvokļa pabalsts, ja esmu ar 3 grupu?

 2. Alīna Klimone 3 gadiem atpakaļ

  Labdien,
  Dzīvokļa pabalsta saņemšanas nosacījums nav invaliditātes grupa.
  Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām vai maznodrošinātām personām (ģimenēm), izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

 3. Irina 3 gadiem atpakaļ

  Labdien. Tads jautājums, ja ģimenē ir 3 mazgadīgie bērni, un ģimene plano pārcelties uz dzīvi cita pilsētā(Rēzekne), vai var rakstīt iesniegumu par dzīvokļa jautājumu risināšanā? Vai īrēt no pašvaldibas, vai pašvaldība var piešķirt dzīvokli?

  • Author
   rezekne.lv 3 gadiem atpakaļ

   Dzīvokļa jautājumu risināšanā Rēzeknes pilsētas pašvaldība palīdz Rēzeknes pilsētā deklarētām maznodrošinātām personām un pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem (rindas kārtībā). Plašāku informāciju var saņemt pie Pilsētas saimniecības pārvaldes vecākās speciālistes-konsultantes nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilijas Gavares, t. 646 07649, e-pasts: lilija.gavare@rezekne.lv

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?