Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izlaidumā, kas notika 2. februārī,  diplomus par iegūto profesionālā maģistra grādu dizainā saņēma četras absolventes. Visas absolventes, veicot savus maģistra darbus, izstrādāja projektus grafiskā dizaina jomā un pierādīja dizaina uzdevumu – risināt sabiedrības vajadzības.

Ineses Dundures izstrādātā dizaina inovācija ir taustāmu attēlu pielikums Latgales Kultūrvēstures muzeja mākslas kolekcijas katalogam „Klusā daba” – taktilā grafika un apraksti Braila rakstā, kas atklāj mākslas darba kompozīciju cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Produkts veicina muzeja mākslas vērtību pieejamību vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem.

Santa Miezīte sadarbībā ar Viļakas novada muzeju, izstrādāja ekspozīcijas „Novada skolu vēsture” grafiku un iekārtojumu. Muzejs ieguva arī maģistres radīto logo.

Kristīnas Tribrates izstrādātais katalogs apkopo RTA profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” absolventu diplomprojektus, atzīmējot Latvijas Dizaineru savienības gada balvu laureātus. Katalogs ir nozīmīgs studiju programmas vēsturiskajam pārskatam un RTA īstenoto studiju programmu popularizēšanai.

Laurai Greizei maģistra darba izstrāde ļāva parādīt savas daudzpusīgās mākslinieciskās izpausmes – dzejošanu un  fotografēšanu –, apkopojot tās dzejas grāmatā „Nolādētā” un publiskai vērtēšanai nododot grāmatas saturu un grafisko dizainu.

Jāatzīmē, ka visas absolventes saņēma augstākos valsts pārbaudījuma komisijas vērtējumus.

Lai paveiktais dod gandarījumu un ierosmes jauniem dizaina projektiem!

Aina Strode, profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” direktore

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?