Biedrība “European Association „World-Our Home””, tās direktore Natālija Covvo un projektu koordinatore Dace Deksne no 7. līdz 13. martam programmas ERASMUS+ ietvaros Rēzeknē organizēja Eiropas semināru „Youth work for youth development” („Darbs ar jauniešiem jauniešu attīstībai”). Projektā piedalījās 37 dalībnieki no 16 Eiropas jauniešu organizācijām un 13 Eiropas valstīm – Latvijas, Bulgārijas, Francijas, Itālijas, Maķedonijas, Turcijas, Spānijas, Rumānijas, Horvātijas, Grieķijas, Polijas, Portugāles un Maltas.

Projekta galvenais mērķis bija organizēt semināru jaunatnes darbiniekiem no dažādām Eiropas valstīm, lai tiktos, diskutētu un apmainītos labās prakses pieredzē darbā ar jauniešiem un Erasmus+ programmā un tās ietekmi uz jauniešu personīgo, sociālo un profesionālo attīstību. Jaunatnes darbs ir svarīgs elements jaunatnes attīstībai un semināra laikā tika diskutēts par to, kā katrā valstī notiek jaunatnes politikas veidošana. Dažādās valstīs pastāv dažādas pieejas darba ar jaunatni definēšanai un īstenošanai – ir valstis, kur darbs ar jaunatni tiek uztverts šauri un attiecināts tikai uz bērnu un jauniešu aprūpi, un ir valstis, kur darbs ar jaunatni tiek uzlūkots kā atsevišķa politikas nozare, tajā iekļaujot gan neformālo izglītību, gan sociālo aprūpi u.c. citu politiku apakšnozares. Taču kopumā darbs ar jaunatni tiek definēts,kā rīcības, kas vērstas uz jauniešu mērķa grupas brīvprātīgu iesaisti aktivitātēs, kas sekmē to personīgo un sociālo izaugsmi neformālās izglītības un dzīves jeb ikdienas mācīšanās veidā. Jaunatnes darbs var ietekmēt jauniešu dzīvi un neformālā veidā attīstīt viņu dzīvi un attīstības iespējas. Šī semināra laikā tika izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes: diskusijas, prezentācijas, apaļā galda diskusijas, spēles, komandas darbs, praktiski vingrinājumi, starpkultūru vakars, mācību vizītes, lai veicinātu neformālās izglītības procesu.

Izvērtējot šo semināru, dalībnieki atzina, ka seminārā gūtās zināšanas un pieredze būs ļoti noderīga darbā ar jauniešiem visā Eiropā. Dalībnieki semināra sākumā devās mācību vizītē uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un jauniešu centru „JACis”, kur iepazinās ar jauniešu aktivitātēm, organizāciju darbību un realitāti Latvijā saistībā ar neformālās izglītības iespējām un darbu ar jauniešiem. Dalībnieki varēja salīdzināt darbu ar jauniešiem Latvijā un savās valstīs. Tika saņemtas daudz pozitīvas atsauksmes par „Zeimuļs” darbību un iespējām, ko centrs sniedz vietējiem jauniešiem un bērniem. Daudzās valstīs bērniem un jauniešiem šādu neformālās izglītības iespēju nemaz nav. Pozitīvas atsauksmes tika saņemtas arī par vienu no semināra vadītājām – Nataļju Gudakovsku, kura ne tikai vadīja semināra procesu, bet arī dalījās savā praktiskajā pieredzē darbā ar jauniešiem un sniedza jaunas zināšanas projekta dalībniekiem.

Biedrība “European Association „World-Our Home”” Rēzeknē darbojas jau no 1999. gada, tā sniedz iespēju vietējiem jauniešiem iegūt neformālo izglītību, pilnveidot savas prasmes un kompetences, piedalīties starptautiskos projektos, jauniešu apmaiņas programmās, semināros, apmācību kursos un nodrošina iespēju savas karjeras veiksmīgai izvēlei kā arī sekmē Rēzeknes jauniešu integrāciju Eiropas procesos.

“European Association „World-Our Home”” šogad ieguva arī Rēzeknes pilsētas jauniešu foruma „Iedvesmo Rēzekni” gada balvu nominācijā „Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks 2017”. Par ko sakām lielu paldies Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram „Zeimuļs” un Rēzeknes jauniešiem, kas novērtē mūsu darbu Rēzeknes un Eiropas jauniešu labā.

Informāciju sagatavoja biedrības “European Association „World-Our Home”” projektu koordinatore Dace Deksne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?