2017. gada 18. septembrī ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana.

Rēzeknes pilsētā šī projekta ietvaros tiek pārbūvētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielas posms no Noliktavu ielai līdz Blaumaņa ielai, kā arī notiek perspektīvajai uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo zemesgabalu sagatavošana jeb rekultivācija. Pārbūvējamās ielas Rēzeknes pilsētā tika izvēlētas, pamatojoties uz uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā, veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014. līdz 2021. gadam. Papildus minētajām aktivitātēm Rēzeknes pilsēta plāno maģistrālo gāzes apgādes tīklu izbūvi Maskavas un Noliktavu ielās. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu iespēju pieslēgt esošo un perspektīvo komersantu objektus gāzes apgādes sistēmai. Gāzes pieslēgumus ir plānots izmantot ofisa un industriālo telpu apsildei, kā arī ražošanas procesu nodrošināšanai. Gāzes apgāde ir nepieciešama arī pašvaldības piederošajiem zemesgabaliem pilsētas industriālajās teritorijās perspektīvo investīciju objektu nodrošināšanai. Maģistrālo gāzes apgādes tīklu izbūves izmaksas projekta budžetā būs iekļautas kā projekta neattiecināmās izmaksas. Pašlaik Rēzeknes pilsētā ir ielu būvobjektu tehnoloģiskais pārtraukums, bet darbi aktīvi turpināsies tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi.

Sadarbības partneri – Rēzeknes un Viļānu novadi arī turpina uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbus. Rēzeknes novadā pagājušā gada rudenī tika uzsākti autoceļu “Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” un “Ratinīki-Obricki” pārbūves darbi Vērēmu pagastā. Savukārt 2018. gada februārī sākti autoceļa „Lūznava-Veczosna” Lūznavas pagastā un autoceļa „Gailumi-Gorsvani-Turlaji” Ilzeskalna pagastā pārbūves darbi. Šogad martā mēneša laikā tiek uzsākti autoceļa „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” pārbūves darbi Stoļerovas pagastā. Kopumā 2018. gada laikā tiks veikta arī pārējo 7 (septiņu) autoceļu un ielu pārbūve: Jaunatnes ielas pārbūve Uļjanovā Sakstagala pagastā; autoceļa “Rēzekne-Meļņova-Skudras” pārbūve Vērēmu pagastā; autoceļa “Litavnieki – Jupatovka” un Janapoles ciema Jaunās ielas pārbūve Griškānu pagastā; Maltas ciema Kalnu ielas pārbūve; autoceļa “Tēviņi – Ritalpārbūve Ozolaines pagastā; autoceļa „Vainova-Černoste” pārbūve Feimaņu pagastā; autoceļa „Lipušku centrs- A.Strogonova” un Līgo ielas pārbūve Mākoņkalna pagasta Lipuškos.

Viļānu novadā notiek Viļānu pilsētas Centrālās ielas pārbūves darbi, savukārt aprīlī plānots uzsākt darbus Tevenānu ielā.

Projekta aktivitātes kopumā paredz industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot degradētās teritorijas un rekonstruējot ielu un ceļu segumus un pazemes inženierkomunikācijas.

Projekta ilgums ir 21 mēnesis.

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 170,66 eiro apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37,84 ha; t.sk. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10 026 413,06 eiro, valsts budžeta dotācija 492 625,54 eiro un pašvaldību finansējums 1 276 741,47 eiro.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?