Lai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību Rēzeknē, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” aicina pedagogus iesniegt interešu izglītības programmas (dokumentu, kurā atspoguļota plānotā procesa gaita), kuras realizēt 2018./2019. mācību gadā.

Atgādinām, ka, izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:

  • attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
  • stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu;
  • veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;
  • sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru);
  • ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.

Interešu izglītības programmu autoriem līdz 11. maijam jāiesniedz programmas pieteikumu ARPC “Zeimuļs” 1.1 telpā. Programmas var iesniegt pretendents ar pedagoģisko izglītību. Ja pretendentam ir augstākā izglītība, bet tā nav saistīta ar pedagoģiju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā 72 stundu pedagoģijas kursus, kur var iegūt nepieciešamās zināšanas un sertifikātu, ar ko varēs pievienoties ARPC „Zeimuļs” pedagogu kolektīvam, gūt iespēju strādāt rādošā un aizraujošā darba vidē.

Gaidām gan iepriekš īstenotas, gan jaunas, interesantas, pieprasītas interešu izglītības programmas, kas piesaistīs jaunus apmeklētājus!

Konsultācijas par programmu veidošanu var saņemt pie interešu izglītības metodiķes Olitas Kuksas (ARPC “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, telpā 1.1, tālr. 27854724, e-pasts olita.kuksa@rezekne.lv).

Ar programmu paraugiem un metodiskajiem ieteikumiem var iepazīties interneta vietnē: http://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat.shtml

Interešu izglītības metodiķe Olita Kuksa

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?