Rehabilitācijas centrs Rāzna

Pašvaldības uzņēmums “Rehablitācijas centrs “Rāzna””, kurš atrodas Lūznavas pagasta Veczosnā, sniedz gan valsts apmaksātus, gan maksas ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā. Rēzeknieši veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt arī Rēzeknē, Rīgas ielā 16.

Pagājušajā gadā pašvaldības uzņēmums turpināja sadarbību ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi “Sociālais dienests”. Tādējādi gada laikā tika pieņemti 62 lēmumi par rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu rehabilitācijas centrā “Rāzna”. Atgādināsim, ka pretendēt uz pašvaldības apmaksātiem rehabilitācijas pakalpojumiem centrā “Rāzna” var Otrā pasaules kara veterāni vai dalībnieki, Afganistānas kara veterāni, personas, kuras ir sasniegušas pensionēšanās vecumu, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, kuru ienākumi (pensijas apmērs) mēnesī nepārsniedz 240,00 eiro un kurām ir funkcionāli traucējumi, bet ir pietiekams pašaprūpes līmenis, pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu dienas laikā, kurām ir funkcionāli traucējumi un ir nepietiekams pašaprūpes līmenis, un viņu vecākam vai pavadošai personai. Turklāt tiek segti uzturēšanās izdevumi bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem smagu funkcionālo traucējumu dēļ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, un viņu vecākam vai pavadošai personai. Šogad plānots paplašināt klientu loku, kuri varēs pretendēt uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības apmaksātajiem rehabilitācijas pakalpojumiem centrā “Rāzna”.

Rehabilitācijas centrs “Rāzna” pagājušajā gadā sadarbojās arī ar nevalstiskajām organizācijām “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” un “Eņģeļi ar mums” un centra bāzē notika nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Attīstījās sadarbība arī ar Daugavpils Universitāti, piedāvājot prakses vietas studentiem, kas apgūst studiju programmu “Fizioterapija”, un ar Rīgas Stradiņa universitāti, organizējot prakses vietas studentiem, kas apgūst programmu “Ergoterapija”.

Lai uzlabotu rehabilitācijas centra sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2017. gadā tika iegādāts dažāds aprīkojums un palīglīdzekļi, piemēram, Sport Line masāžas galdi Relaxxy, lāzera iekārta SOLA LAZER 755 un daudz kas cits.

2017. gadu pašvaldības uzņēmums noslēdza ar peļņu 8 794 eiro apmērā, kas tiks novirzīta uzņēmuma attīstībai, tostarp arī medicīniskā aprīkojuma iegādei fizioterapijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Šogad RC “Rāzna” īpašu uzmanību plāno veltīt telpu pielāgošanai (higiēnas sanitārās telpas 1. stāvā, pacientu uzturēšanās telpas u.c.) pacientu ar funkcionāliem un kustību traucējumiem vajadzībām. Tāpat ir plānoti baseina telpu remontdarbi un ūdens attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija. Viens no galvenajiem šī gada uzdevumiem ir jautājuma par īpašuma tiesībām sakārtošana, tas ir, pārņemt savā īpašumā zemi un ēkas no Veselības ministrijas, kas ļaus ieguldīt līdzekļus pašvaldības uzņēmuma “Rehablitācijas centrs “Rāzna”” tālākajā attīstībā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?