Aizvadītais gads uzņēmumam SIA “Rēzeknes ūdens” noslēdzies ar nelielu peļņu – 3 949 eiro. Tas skaidrojams gan ar pakalpojumu – dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu – samazināšanos, gan ar ražošanai nepieciešamās jaunās tehnikas iegādi. Lai operatīvi nodrošinātu kanalizācijas avāriju seku likvidāciju, ikdienas profilaktiskā darba un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību, uzņēmums pērn iegādājās jaunu hidrodinamisko automašīnu Renault. Tā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir kompaktāka, ar lielākām manevrēšanas spējām, nodrošinot arī piekļuvi kanalizācijas tīkliem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.

2017. gadā kopumā piegādāti un pārdoti 1 019 379 m3 dzeramā ūdens un attīrīti 1 046 488 m3 notekūdeņu. Savukārt 2016. gadā tie bija 1 079 041 m3 dzeramā ūdens un 1 098 949 m3 notekūdeņu. Kaut gan attīrīto notekūdeņu kopējais apjoms pērn samazinājies, liels pārbaudījums attīrīšanas iekārtām bija vasaras plūdi, kad iekārtas, tostarp visas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, strādāja ar maksimālo jaudu. Tas radīja arī lielāku elektrības patēriņu, radot uzņēmumam papildus 18 tūkstošu eiro izdevumu. Arī dabas resursu nodokļa pieaugums par 14 tūkstošiem eiro savulaik netika iekļauts tarifā. Tas ietekmēja uzņēmuma kopējās izmaksas.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, uzņēmums sniedza papildus pakalpojumus 163 000 eiro apmērā. Uzņēmuma laboratorijas pakalpojumi tiek sniegti visā reģionā: Ludzas, Zilupes, Rēzeknes, Kārsavas, Madonas novados, papildus ieņēmumi atskaites periodā bija 43 000 eiro, tualešu atsūknēšanas pakalpojumu ieņēmumi bija 26 000 eiro, vidēji katru dienu bija 4-6 izsaukumi. Kanalizācijas tīklu skalošana ar hidrodinamisko automašīnu – pakalpojums, kurš arī tiek sniegts visos tuvākajos novados un Ludzas un Kārsavas pilsētām – pērn deva ieņēmumus 58 855 eiro apmērā. Papildus ienākumi no ūdens skaitītāju plombēšanas bija 3,6 tūkstoši eiro. Uzņēmums jau vairākus gadus uz konkursa pamata apkalpo lietus kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas dod vidēji 40 000 eiro gadā. Salīdzinoši ar 2016. gadu, 2017. gada papildus sniegto pakalpojumu īpatsvars ir palielinājies par 30 170 eiro.

Šogad plānotas citas prioritātes. Paralēli tīklu paplašināšanai, kas notiks Pils ielā, lai nodrošinātu pieslēguma skaita palielinājumu pie centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, plānots likvidēt brīvkrānus. Šobrīd pilsētā kā decentralizētas ūdensapgādes avoti vēl pastāv 31 brīvkrāns. Tie ir lieli tēriņi un ievērojami ūdens zudumi, jo dažās vietās palicis tikai viens patērētājs, bet brīvkrānu izmanto citi iedzīvotāji, tādējādi radot ūdens zudumus. Daudzviet vienkāršāk ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar noteiktajām normām individuāli.
Tāpat 2018. gadā SIA “Rēzeknes ūdens” plāno pieslēgt centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai 150 privātās un juridiskās personas (pagājušajā gadā izsniegti 121 Tehniskie noteikumi un pieslēguma shēmas), kā arī realizēt 40 pieslēgumus pēc brīvkrānu likvidēšanas.

SIA “Rēzeknes ūdens” atgādina, ka uzņēmums izsniedz Tehniskos noteikumus ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietām, taču ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana ir īpašnieka uzdevums. Pirms un ierīkošanas laikā uzņēmuma Tehniskās daļas darbinieki sniedz konsultācijas objektā. Komunikāciju ierīkošanai var izvēlēties kādu komercsabiedrību vai arī darbus veikt pašam, tā ir īpašnieka kompetence. Visiem darbiem jānotiek saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto pieslēguma projektu.

Informāciju sagatavoja Sandra Jonikāne, SIA “Rēzeknes ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?