2016.-2017. gadā ES Robežu un krasta apsardzes Aģentūrā (FRONTEX) notika darbs pie Eiropas Savienības Robežu un  krasta apsardzes kopējās pamatapmācības programmas („Common Core Curriculu for EU border and coast guards”, turpmāk – CCC) aktualizēšanas, kurā piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēji.

Jāmin, ka sākotnējā CCC, kas nosaka kopīgus izglītības standartus ES robežsargu pamata apmācībai, bija izstrādāta 2003.gadā un ik pēc 5 gadiem – pilnveidota saskaņā ar izmaiņām ES likumdošanā robežkontroles jomā, globālajām tendencēm pasaulē un ņemot vērā valstu apmācību vajadzības robežsargiem. CCC tiek īstenota visās ES dalībvalstīs un vairākās valstīs, ar kurām FRONTEX ir noslēgusi vienošanos. CCC 2017 versijas aktualizēšanas galvenais mērķis bija saskaņot šo programmu ar Nozares kvalifikāciju ietvarstruktūru robežapsardzībai (Sectoral Qualifications Framework for Borderguarding jeb SQF) un aktualizēt programmas saturu, uzmanību pievēršot ar pamattiesībām saistītiem jautājumiem un jauniem izaicinājumiem robežu drošības un pārvaldības jomā Eiropā un tās tuvumā, kuri nosaka jauna veida kompetenču nepieciešamību robežsargiem un krasta apsardzes darbiniekiem. 2017.gada beigās FRONTEX turpināja šo projektu, un visas dalībvalstis uzsāka CCC 2017 tulkošanu nacionālajās valodās. Jāmin, ka salīdzinājumā ar iepriekšējām CCC versijām, šī CCC 2017 ir kļuvusi sarežģītāka pielietošanas ziņā, jo ir balstīta uz kompetencēm.

Ņemot vērā faktu, ka Valsts robežsardzes koledžai ir jāievieš aktualizētās CCC 2017 prasības robežsargu  profesionālajā izglītībā un lai koledžas docētāji un mācībspēki gūtu ieskatu par CCC 2017 struktūru, būtiskākajām izmaiņām, šā gada 12. aprīlī Rēzeknē, VRK ieradās FRONTEX Aģentūras CCC projekta vadītāja Iwona Frankowska un projekta vadītājas vietnieks Seppo Turkia, lai novadītu semināru „Robežu un krasta apsardzes kopējā pamatapmācība ES – ieviešanas atbalsta vizīte”. Semināra laikā klātesošiem tika detalizēti skaidroti CCC galvenie izaicinājumi ieviešanai nacionālā līmenī, izskaidrota CCC pielīdzināšana Nozares kvalifikāciju ietvarstruktūrai robežapsardzībā, izklāstīts, kā pielietot CCC 2017 nacionālā līmenī.

VRK pašreiz turpina CCC tulkošanu un plāno jūlijā– septembrī CCC 2017 integrēt VRK īstenojamajā profesionālās tālākizglītības programmā.

Informāciju sagatavoja Daiga Kupcāne, VRK Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?