Pašvaldības uzņēmums “Rēzeknes namsaimnieks” saskaņā ar Deleģēšanas līgumu nodarbojas ar 106 Rēzeknes pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Kopā uzņēmums apsaimnieko 270 mājas, turklāt ar katru gadu apsaimniekojamā platība palielinās, apliecinot, ka iedzīvotāji uzņēmumam uzticas.

Par vienu no galvenajiem 2017. gada veikumiem var uzskatīt uzņēmumā notikušo optimizāciju un struktūru reorganizāciju, kā rezultātā darbinieku skaits samazinājās par 8% un gada beigās veidoja 123 cilvēkus. Daudzējādā ziņā tas bija piespiedu risinājums, jo uzņēmuma darbību ietekmēja minimālās darba algas palielināšanās, kas apgrūtina jaunu klientu piesaisti. Ar mērķi efektīvāk izmantot līdzekļus uzņēmums pagājušajā gadā investēja līdzekļus autoparka atjaunošanā – jaunās automašīnas patērē daudz mazāk degvielas.

Pagājušajā gadā 20 mājas piedalījās ES struktūrfondu programmās dzīvojamā fonda atjaunošanai. Šogad turpināsies ES līdzekļu piesaistes darbs dzīvojamo māju rekonstrukcijai un siltināšanai. Piemēram, 2018. gadā plānots veikt energoauditu 44 mājām. Kapitālsabiedrība kopā ar māju īpašniekiem veica remontdarbus 700 000 eiro apmērā, tostarp īstenoti pagalmu un servitūta ceļu rekonstrukcijas projekti. Turklāt no 22 pagājušajā gadā iesniegtajiem projektiem uz pašvaldības līdzfinansējumu piebraucamo un servitūta ceļu un trotuāru remontam 19 projektus iesniedza SIA “Rēzeknes namsaimnieks”.

2017. gadu pašvaldības uzņēmums noslēdza ar peļņu 42 198 eiro apmērā, no kuriem 10% tiks izmaksāti kapitāldaļu turētājam – Rēzeknes pilsētas domei (saskaņā ar domes 2015. gada 5. novembra lēmumu Nr. 1369), bet atlikusī daļa tiks novirzīta uzņēmuma attīstībai.

Šogad uzņēmuma galvenie mērķi būs darba ar klientiem kvalitātes uzlabošana, darbs ar parādniekiem un intensīvāka ES līdzekļu piesaiste Rēzeknes pilsētas dzīvojamā fonda atjaunošanai.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?