26. martā ir sākušies Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles atjaunošanas būvdarbi, kas saskaņā ar līguma nosacījumiem tiks pabeigti sešu mēnešu laikā. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, projektā ir paredzēts ēkas ārsienu remonts un siltināšana ar sendvičpaneļiem, logu un durvju nomaiņa uz PVC tipa logiem, cokola, grīdas un pagraba siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu, jumta pārseguma siltināšana ar akmens vati, siltumapgādes sistēmas pārbūve, rekuperācijas iekārtas uzstādīšana un ventilācijas sistēmas nomaiņa. Par pašvaldības līdzekļiem projekta īstenošanas laikā tiks nostiprinātas ēkas būvkonstrukcijas, atjaunotas ūdens un kanalizācijas komunikāciju sistēmas, elektroinstalācija, apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkota videonovērošana.

Atgādināsim, ka Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēka ir nodota ekspluatācijā 1990. gadā. Ēkas norobežojošo ārsienu, hidroizolācijas un siltumizolācijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Jumta segums ir nolietots, ēkai nav ierīkota ūdens novadīšanas sistēma. Neapmierinošs ir arī sporta zāles grīdas tehniskais stāvoklis – grīdas virsma ir nelīdzena vietām ir trupes pazīmes. Ēkas logi ir ierīkoti stikla pakešu tērauda rāmjos – vairākiem logiem stikli ir ar plaisām, stikla pakešu stiprinājums rāmjos nav hermētisks. Augšējo logu paketēm pastāv izslīdēšanas risks – blīvgumijas ir nolietojušās. Ārdurvis ir nolietojušās ekspluatācijas laikā, deformējušās un nav hermētiskas. Ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks veiktas savlaicīgi vai vispār netiks veiktas, turpināsies ēkas nolietošanās un pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izmaksas, tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu, kas liegs izglītības iestādes ēkas turpmāku izmantošanu.

Projekta īstenošana ļaus Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkai iegūt mūsdienīgu ārējo izskatu, uzlabosies ēkas kopējais tehniskais stāvoklis, tiks radīta mūsdienīga un energoefektīva vide. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana nodrošinās atbilstošu, stabilu termālā komforta līmeni ēkā apkures periodā un palielinās ēkas ekspluatācijas ilgumu.

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu tika parakstīta 12.02.2018. Projekts Nr.4.2.2.0/17/I/107 “Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas P. Brieža ielā 28, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana” tiks īstenots saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”. Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkai P. Brieža ielā 28, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Projekta realizācijas rezultātā plānots panākt primāras enerģijas patēriņa samazinājumu par 45 769,65 kWh/gadā un CO2 emisijas samazinājumu par 9,29 t CO2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 887 168,93 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 84 000 eiro, valsts budžeta dotācija – 3 705,88 eiro, bet Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 306 157,74 eiro.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Natālija Aleksejeva

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?