Kā ziņojām jau iepriekš, Rēzeknes pilsētas domes ēkas atjaunošanas būvdarbi tika pabeigti 2018. gada 2. janvārī. Atgādināsim, ka tika paveikta abu korpusu jumtu siltināšana, galvenās ēkas fasādes atjaunošana un noklāšana ar inovatīvu energoefektivitāti paaugstināšu apmetumu, kā arī piebūves siltināšana, izbūvējot ventilējamo fasādi, apkures sistēmu un siltummezglu pārbūve. Projekta rezultātā ir uzlabotas ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās īpašības, kas ļāva samazināt enerģijas patēriņu jau 2017./2018. gada apkures sezonā.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Natālija Aleksejeva, enerģijas patēriņa ietaupījums pat nedaudz pārsniedza projektā plānoto. Kopējais siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, saskaņā ēkas energosertifikāta datiem, 2015./2016. gada sezonā bija 636,41 kWh gadā, bet tajā pašā laika posmā 2017./2018. gada sezonā enerģijas patēriņš veidoja 350,16 kWh gadā, kas ir par 45% mazāk nekā pirms projekta īstenošanas. Lai sasniegtu projektā paredzēto rezultatīvo rādītāju, patēriņam jābūt ne lielākam par 371,55 kWh gadā, tas ir, rādītājiem jābūt par 41% nekā pirms projekta īstenošanas. Tādējādi projekta rezultātā izdevumi par siltumapgādi samazinājušies par gandrīz 45% plānoto 41% vietā.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi veikti ERAF projekta Nr.4.2.2.0/17/I/003 “Pilsētas domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekts īstenots saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Rēzeknes pilsētas domes ēku kompleksā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Projekta realizācijas rezultātā plānots panākt primāras enerģijas patēriņa samazinājumu 352 769 kWh/gadā un CO2 emisijas samazinājumu – 63,37 t CO2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 774 549,86 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 546 776,70 eiro, Valsts budžeta dotācija – 24 122,50 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 203 650,66 eiro.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?