24. aprīlī noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Ločmele, projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Metālistu ielā 2, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 9 mēneši.

Galvenās darbības projektā ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un pamatu siltināšana, ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, karstā ūdens veco cauruļvadu nomaiņa un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, atjaunošanas būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 268 756,40 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 52,49 t CO2 gadā.

Būvdarbi objektā “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē atjaunošana” (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/054) uzsākti 2018. gada 24. janvārī, plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks 2018. gada novembris. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs PS “Latgales būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “AKORDA”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Effekta”.

Projekta kopējie izdevumi ir 1 956 177,05 eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 759 576,84 eiro, ERAF finansējums 450 000,00 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 19 853,00 eiro un pašvaldības finansējums 289 723,84 eiro, projekta kopējie neattiecināmie izdevumi – pašvaldības finansējums 1 196 600,21 eiro.

Projekts tiks īstenots 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?