Latgales iela ir viena no senākajām pilsētas ielām, kas vēsturiski vienmēr bijusi nozīmīga pilsētas sastāvdaļa. Zemes rakšanas darbi notiek vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa – Rēzeknes viduslaiku kapsētas (laukums pret centrāltirgu, valsts aizsardzības Nr. 1959) – un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Rēzeknes Jēzus Sirds katoļu baznīcas (valsts aizsardzības nr. 5791) – aizsardzības zonā.

Zemes rakšanas darbu laikā 1,50-2 m dziļumā pārjauktā zemē tika atklāti cilvēku kaulu fragmenti. Par notikušo tika informēta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis. VKPAI darbinieki, apsekojot notikuma vietu, secināja sekojošo – nekādas arheoloģiski nozīmīgas liecības par vēsturiskajiem apbedījumiem netika konstatētas: kauli atrasti sajauktā zemē, lielākā daļa no tiem bija fragmentārā veidā, kapu bedru vietas neiezīmējās, arheoloģiskas senlietas vai citi datējoši priekšmeti nebija atrasti.

Savukārt, netālu no ēkas Latgales ielā 87 pie ietves atraktajā zemes slānī aptuveni 1,00 m dziļumā konstatēts daļēji atsegts apbedījums. Apsekošanas laikā bija redzams nedaudz atrakts galvaskauss, roku un kāju kauli, kā arī satrūdējuša koka, iespējams, šķirsta paliekas. Ņemot vērā to, ka cilvēku kauli un daļēji atklātais apbedījums atrasti zemes rakšanas darbu laikā Rēzeknes viduslaiku kapsētas tiešā tuvumā, tie saistāmi ar viduslaiku kapsētas izmantošanas laiku. Iespējams, ka kapsēta senatnē aizņēmusi lielāku teritoriju, nekā līdz šim bija zināms. Gadsimtu gaitā senie apbedījumi ir tikuši postīti, tomēr tie nav zaudējuši kultūrvēsturisko nozīmi un atklātās liecības ir nepieciešams fiksēt atbilstoši arheoloģiskās izpētes metodikai.
Ar zemes rakšanu saistītie darbi posmā no Latgales ielas 63 līdz Latgales iela 89 (ēkas A galam) tiks atsākti un turpināti kvalificēta arheologa uzraudzībā.

Būvdarbi tiek īstenoti projekta “Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai un Ludzas ielas infrastruktūras pārbūve, uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti un nodrošinot teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 6.1.4.2/17/I/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?