17. maijā Rēzeknes pilsētas domes kārtējā sēdē tika apstiprināti grozījumi Rēzeknieša kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtībā. Grozījumi tika veikti, lai pilnveidotu un nodrošinātu tiesisku kartes izmantošanu.

Aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību būtiskākajām izmaiņām un vēlreiz atgādinām svarīgākos nosacījumus, kas saistīti ar kartes noformēšanu un lietošanu.

Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja (rēzeknieša) kartes mērķis ir nodrošināt personai iespēju ātri un ērti izmantot šīs kartes pakalpojumu funkcijas pašvaldības iestāžu un pašvaldības sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanā. Partneru saraksts regulāri tiek papildināts un ir pieejams sadaļā “Rēzeknieša karte”.

Lai pieteiktos un saņemtu karti, iedzīvotājam jābūt spēkā esošai dzīvesvietas deklarācijai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Izņēmumi: pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības bez maksas saņemt karti, ja viņi apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās 1.–12. klasē vispārējās izglītības iestādē. Šajā gadījumā jāiesniedz izziņa no attiecīgās izglītības iestādes.

Joprojām paliek iespēja iegādāties karti par 435 eiro gadā, ja persona nav deklarēta Rēzeknes administratīvajā teritorijā un neatbilst nevienai no Rēzeknieša kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtībā minētajām kategorijām.

Karte ir derīga, kamēr tās turētājs savu dzīvesvietu ir deklarējis Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Ja persona maina deklarētās dzīvesvietas adresi ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas, karte šai personai tiek bloķēta un kartes turētājs vairs nevarēs izmantot tādu pakalpojumu kā bezmaksas braukšana SIA “Rēzeknes Satiksme” pilsētas maršrutu autobusos. Jaunas kartes saņemšana būs iespējama tikai sešus mēnešus pēc atkārtotas dzīvesvietas deklarācijas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ja tiek konstatēts, ka nepilngadīgam bērnam, kas ir Rēzeknieša kartes lietotājs, deklarētā dzīvesvieta ir mainīta ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas, Iedzīvotāju apkalpošanas centra darbinieki pārliecinās, vai bērns joprojām apmeklē Rēzeknes pirmsskolas vai vispārizglītojošo iestādi. Ja informācija neapliecina bērna tiesisko statusu kartes izmantošanai un bezmaksas braukšanas pakalpojumu saņemšanai, karte tiek bloķēta.

Kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtība ir papildināta ar vienu nozīmīgu nosacījumu, kas attiecas uz tās bloķēšanu: ja Rēzeknieša kartes turētājam anulētas ziņas par viņa deklarēto dzīvesvietu pilsētas administratīvajā teritorijā, tad piecu darba dienu laikā pēc deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas karte tiek bloķēta. Bet ir būtiska atšķirība no vispārējās Rēzeknieša kartes bloķēšanas, proti, noformējot jaunu Rēzeknieša karti, personai netiek piemērots 6 mēnešu termiņš. Tas nozīmē, ja persona tomēr pēc 5 dienām deklarē dzīvesvietu Rēzeknē, jaunu karti var saņemt uzreiz.

Atkārtotā kartes izsniegšana visām iedzīvotāju kategorijām ir maksas pakalpojums – 4 eiro.

Atgādinām, ka iedzīvotājam ir aizliegts nodot Rēzeknieša karti citu personu lietošanā. Ja autobusa vadītājs vai kontrolieris konstatē, ka karti izmanto cita persona, tā tiek bloķēta, un jaunas kartes saņemšana ir iespējama tikai pēc 6 mēnešiem.

Ja Rēzeknieša karte ir nozaudēta, nozagta vai citu iemeslu dēļ tās turētājs vēlas anulēt karti, to var izdarīt personīgi. Šajā gadījumā iedzīvotājam jāierodas Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un jāuzraksta iesniegums ar lūgumu bloķēt un anulēt karti.

Ja tiek atrasta nozaudēta Rēzeknieša karte, tā jānodod Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centram vai arī par kartes atrašanu jāpaziņo, zvanot uz centra tālr. 646 07609, kura darbinieki informēs kartes turētāju par tās atrašanu. Ja nav iespējams atrast nozaudētās kartes turētāju, tad karte tiek glabāta domē līdz tās derīguma termiņa beigām.

Vēršam uzmanību uz to, ka kopš šī gada 16. aprīļa viss Rēzeknieša kartes noformēšanas process notiek Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Rēzeknes pilsētas domes centrālās ēkas foajē). Kartes izsniegšanas darba laiks palicis nemainīgs: otrdienās no 13.00 līdz 15.30, trešdienās no 14.00 līdz 16.00 un ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00. Vēlreiz vēlamies atgādināt, ka Iedzīvotāju apkalpošanas centrā par Rēzeknieša kartes iegādi var norēķināties tikai bezskaidrā veidā, tas ir, ar bankas karti. Ja iedzīvotājs vēlas samaksāt par karti skaidrā naudā, viņam būs jāizmanto bankas vai pasta pakalpojumi.

Atgādinām, ka visiem bērniem, kas šī gada 1. septembrī sāks mācības 1. klasē, jāmaina pirmsskolas Rēzeknieša kartes uz skolēna kartēm. Likumiskam pārstāvim kopā ar bērnu, personu apliecinošiem dokumentiem un izziņu no attiecīgās Rēzeknes pilsētas skolas jāvēršas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, kur tiks izsniegta jauna karte. Lai augusta beigās nerastos rindas, lūdzam veikt karšu maiņu laikus. Ja iepriekšējā karte nav bojāta, nozaudēta un tiek nodota Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju centrā, tad jaunās Rēzeknieša kartes izsniegšana būs bez maksas.

Iedzīvotāju apkalpošanas centra speciālistes Laima Šindlere un Anželika Cvetkova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?