No šā gada 16. aprīļa līdz 31. maijam ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu tika realizēts projekts “Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība”, kura ietvaros sakārtota Rēzeknes upes apkārtne.

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes upes ekoloģisko un hidroloģisko stāvokli, kā arī līdz ar projekta aktivitāšu ieviešanu uzsākt pilnvērtīgu pašvaldības struktūru darbību Rēzeknes upes teritorijas pilnvērtīgai ilgtspējīgai apsaimniekošanai, uzlabojot Rēzeknes upes rekreācijas funkciju, un mazināt plūdu draudus Rēzeknes upē Rēzeknes pilsētas teritorijā.

Projekts paredz koku kritalu izcelšanu un aizvešanu no Rēzeknes upes akvatorijas, nolauzto, aizlauzto zaru virs Rēzeknes upes akvatorijas novākšanu un aizvešanu, kā arī koku ar izskalotajām saknēm (pēcplūdu rezultātā Rēzeknes upē) ciršanu un aizvešanu.

Darbus veic uzņēmums “LGIndustria”, bet kopējās izmaksas ir 6755,43 eiro ar PVN, no kurām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums veidoja 5143,00 eiro, savukārt Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 1612,43 eiro.

Latvijas vides aizsardzības fonda padome 2018. gada 1. marta sēdē (protokols Nr. 3) par Rēzeknes pilsētas domes (Reģ. Nr. 90000025465) projekta “Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība” iesniegumu (Reģ. Nr. 1‑08/122/2018), atbalstīja finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?