GORS piecgades svinības noslēdzas ar sadziedāšanos