Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” atgādina, ka, lai novērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas (ģimenes) personas statusam, statusa pieprasītājam ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums, kuru parakstījusi, katra ģimenē dzīvojoša pilngadīga persona. To nosaka Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 4.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.58 “Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” 4.1.apakšpunkts.

Tādā veidā katrs pilngadīgais ģimenes loceklis apliecina savu vēlmi saņemt sociālo palīdzību un dod atļauju Sociālajam dienestam izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un par ģimeni kopumā. Ģimenes loceklim nav tiesību rīkoties citu ģimenes sastāvā esošo personu vārdā bez viņu piekrišanas.

Sociālais dienests personas datu apstrādi veic tikai sociālās palīdzības piešķiršanas vajadzībām (trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa noteikšanai, sociālās palīdzības pabalstu vai materiālās palīdzības piešķiršanai), un tikai tam nepieciešamajā apjomā.

Ņemot vērā minēto, aicinām ģimenes, kurās ir divas vai vairākas pilngadīgas personas un kuras vēlas saņemt sociālo palīdzību, vērsties Sociālajā dienestā visiem kopā, bet, ja tas nav iespējams, lūdzam, interesēties Sociālajā dienestā un saņemt sociālās palīdzības pieprasīšanai nepieciešamās dokumentu veidlapas vai izdrukāt tās Rēzeknes pilsētas mājaslapas sadaļā “Sociālais atbalsts”. Tālruņi uzziņām: 27334457, 26639111, 27332267, elektroniskais pasts: socialais.dienests@rezekne.lv.

Pielikumā veidlapas:

1.Par personas datu apstrādes piekrišanu
2.Par trūcīgas / maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu
3.Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
4.Par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?