Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/17/I/108 “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu tika parakstīta 30.05.2018. Projekts realizējās saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekta īstenošanas laikā plānots modernizēt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta bāzes infrastruktūras kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības vides attīstībai un ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Projekta realizācijas rezultātā plānots panākt primāras enerģijas patēriņa samazinājumu no 510 786,91 KWh/gadā uz 225 235,95 KWh/gadā (ietaupījums 285 550,96 kWh/gadā) un CO2 emisija no 93,46 t CO2 /gadā uz 37,23 t CO2 gadā (samazinājums par 56,23 t CO2 /gadā).

Būvdarbu līgums parakstīts 2018.gada 3.aprīlī un saskaņā ar līguma nosacījumiem, darbiem jābūt pabeigtiem nākoša gadā janvārī.  Līguma ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības:

  • pirmajā stāvā pārplānošanas darbi dušās un sanitārajos mezglos u.c. telpās, otrajā stāvā skatītāju tribīņu izbūve ēkas sporta spēļu zālē;
  • grīdas seguma nomaiņa, sienu apdares atjaunošana, jumta un sienu siltināšana; veco koka logu un durvju nomaiņa;
  • vides pieejamības risinājumu īstenošana;
  • esošo spuldžu un gaismekļu nomaiņa pret LED spuldzēm vai gaismekļiem;
  • jaunas ventilācijas sistēmas izbūve;
  • ūdens un kanalizācijas tīklu nomaiņa (kur tas ir nepieciešams);
  • jauna iekšējo elektroapgādes tīklu izbūve (kur tas ir nepieciešams);
  • jauna ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve;
  • jauna zibensaizsardzības tīkla izbūve.

Projekta ietvaros veiktie darbi ļaus samazināt ēkas ekspluatācijas un apkures izdevumus, kā arī samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, tādējādi nodrošinot ēkā augstu komforta līmeni ar zemākajām iespējamajām izmaksām un minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks veiktas savlaicīgi vai vispār netiks veiktas, turpināsies ēkas nolietošanās un pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izmaksas, tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu, kas apgrūtinās ēkas turpmāku izmantošanu.

Veicot ieguldījumus Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkā 18. novembra ielā 39, pašvaldība veiks ieguldījumu kopējā Rēzeknes pilsētas sporta infrastruktūrā. Radīšana priekšnoteikumu jauniešu sporta attīstībai, nodrošinās iespēju bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, spēju un talantu izkopšanai, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai. Sporta aktivitātes pozitīvi ietekmē bērnu un jauniešu veselības stāvokli un ir pilnvērtīgs brīvā laika pavadīšanas veids. Kvalificēti speciālisti un mūsdienīga sporta infrastruktūra sekmē bērnu un jauniešu ieinteresētību dalībai sporta aktivitātēs.

Projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/108

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Valsts budžeta dotācija Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums
1 180 722.41 EUR 400 000.00 EUR 17 647.06 EUR 763 075.35 EUR

Informāciju sagatavoja vecākā projektu vadītāja Natālija Aleksejeva

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?