Projektā “Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana” ir pabeigti būvniecības darbi, kā arī ēkas fasādes apliecinājuma kartē ir veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

Projekta mērķis: samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkā Viļānu ielā 10 atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi – ēkas fasādes siltināšana, cokola siltināšana, logu un stikla bloku nomaiņa, ārdurvju nomaiņa, pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu siltināšana, apkures cauruļu siltumizolācijas atjaunošana.

Projektā paredzētos būvdarbus darbus veica pilnsabiedrība “Latgales Būve”.

Kopējās projekta izmaksas: 213 892,06 eiro, no tām ERAF finansējums – 178 517,05 eiro.

Projekta īstenošanas rezultātā primārās enerģijas gada patēriņš samazināts līdz 299 385,89 kWh gadā (ietaupījums 45,33%), oglekļa dioksīda emisijas rādītājs samazināts līdz 41,42 CO2 ekvivalenta tonnas gadā (samazinājums 54,90%).

Projekta rezultātā ir radīta mūsdienīga un energoefektīva vide Bērnu sociālo pakalpojumu centrā Viļānu ielā 10, Rēzeknē.

Projekts tika īstenots 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” projektu vadītāja Jekaterina Jefremova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?