Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.,7.,8. un 9.punktu un pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes Vēlēšanu komisijas lēmumu no 2018.gada 30.jūlija līdz 10.augustam noteikta Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana  13.Saeimas vēlēšanām 2018.gada 6.oktobrī.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa pieejama pielikumā, kā arī CVK mājas lapā www.cvk.lv, sadaļas Komisijām apakšsadaļā 13.Saimas vēlēšanasNormatīvie aktiVeidlapas.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komisijai Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, 216. vai 203.kabinetā. Uzziņas pa tālruni 64607604.”

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu:

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk –vēlētāju grupa);
  • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katrā politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts, nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja. Viena un tā pati persona, nevar būt vairākās komisijās.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa pieejama mājaslapā www.rezekne.lv, kā arī CVK mājas lapā www.cvk.lv, sadaļas „Komisijām” apakšsadaļā „13.Saeimas vēlēšanās” → Normatīvie akti →Veidlapas.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komisijai Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, 216. vai 203.kabinetā. Uzziņas pa tālruni 64607604.”

Iesnieguma veidlapa PDF formātā

Iesnieguma veidlapa Word formātā

Vēlēšanu infografika

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?