31. jūlijā Rēzeknē pirmo reizi norisinājās labdarības pasākums “Lūgšanu brokastis”, ko organizēja Rēzeknes pilsētas dome sadarbībā ar biedrību “Latgalieši”. Šāds pasākums mūsu pilsētā ir kaut kas vēl nebijis. Jācer, ka tas kļūs par skaistu tradīciju, kas aicinās vēl vairāk rēzekniešu vienoties kopīgās lūgšanās un atvērt sirdi labdarībai.

Neliels ieskats vēsturē. “Lūgšanu brokastis” aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Tādēļ vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij, un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos brokastu laikā, viņi guva stiprinājumu un gudrību. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, tostarp arī Igaunijā un Lietuvā. Latvijā “Lūgšanu brokastis” aizsākās 2005. gadā pēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas. Pasākumam kļūstot plašākām, tika izveidotas Goda un Rīcības komitejas. Latvijas valsts “Lūgšanu brokastu” Rīcības komitejas sastāvā ir Latvijas lielāko kristīgo konfesiju, organizāciju, kā arī parlamenta pārstāvji.

“Lūgšanu brokastu” mērķis ir pulcēt vienuviet un saliedēt dažādus sabiedrības pārstāvjus cēla mērķa labad un savstarpējai sadraudzībai. Pasākums veidots tā, lai cilvēkus ar atšķirīgu pieredzi, no dažādām konfesijām, politiskām partijām un nacionalitātēm vienotu ap augstākajām un cēlākajām garīgajām, morālajām un ētiskajām pamatvērtībām. Tas ir labdarības pasākums, kur tiek vākti līdzekļi pilsētai un tās iedzīvotājiem nozīmīgām lietām: palīdzība smagi slima bērna ārstēšanai, dievnama vai kāda cita svarīga objekta būvniecībai, nelaimē nokļuvušas ģimenes atbalstam utt. Rēzeknē šogad ziedojumi tika vākti mūsu četru galveno konfesiju dievnamu atbalstam, proti, Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāles altāra restaurācijai, sienu gleznojumu atjaunošanai Rēzeknes Vissvētākās Dievdzemdētājas pareizticīgo baznīcā, Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācijai, kā arī Rēzeknes Svētā Nikolaja Vecticībnieku lūgšanu nama piebraucamā ceļa atjaunošanai.

“Lūgšanu brokastis” Rēzeknē sākās ar dievkalpojumu Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, ko celebrēja Viņa Ekselence Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Pasākums turpinājās Latgales vēstniecības GORS lielajā zālē. Par pasākuma norisi gādāja Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs un SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” vadītāja Diāna Zirniņa. Pie brokastu galdiem pulcējās gan domes deputāti un vadība, gan konfesiju pārstāvji, gan dažādu vietējo uzņēmumu vadītāji, kā arī skolu direktori, kultūras darbinieki u.c. uzaicinātie rēzeknieši.

Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs pasākuma ievaddaļā savā runā pauda pateicību visiem, kas atbalstīja šo labdarības iniciatīvu: ““Lūgšanu brokastīm” Rēzeknē jākļūst par tradīciju, kurā visas reliģiskās konfesijas, Latgales pašvaldību pārstāvji, Rēzeknes Goda pilsoņi, radošo profesiju pārstāvji, uzņēmēji un sportisti vienojas, lai, pirmkārt, rastu kopēju valodu un saliedētos, otrkārt, lai kopā veiktu cēlus darbus. Pateicos visiem, kas šodien pagodinājuši ar savu klātbūtni šo pasākumu, īpašs paldies konfesiju pārstāvjiem, kuri izrādīja iniciatīvu un piedalījās pasākuma organizēšanā. Milzīgs ieguldījums pasākuma tapšanā bija arī biedrībai “Latgalieši” un tās vadītājam Rēzeknes Goda pilsonim Pēterim Keišam.
Novēlu mums visiem vienoties kopīgās sarunās ne tikai pasākuma laikā, bet arī ikdienā. Lai katrs rokas-spiediens, katrs draudzīgs apskāviens, katrs vārds ir piepildīts ar labsirdību un patiesām emocijām.”

Sakāmais bija arī citiem “Lūgšanu brokastu” dalībniekiem. Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bu-lis: “Šodien šeit esam tāpēc, lai būtu vienoti, un Dievs ir tas, kas mūs vieno. Dievs vēlas, lai mēs visi dzīvotu mīlestībā, draudzībā un saticībā. “Lūgšanu brokastis” radās, jo cilvēki nespēja vien ar laicīgo gudrību paveikt visus darbus, viņi nonāca strupceļā, radās apātija. Un tad viņi sanāca kopā uz brokastīm un lūdzās Dieva svētību un palīdzību. Arī mēs šodien lūdzam Dievu, lai saņemtu viņa svētību. Būsim ticīgi, jo ticība mums palīdzēs un atvērs jaunu mūžīgu dzīvi pie Dieva.”

Rēzeknes apriņķa prāvests, Rēzeknes pareizticīgo draudzes virspriesteris Viktors Teplovs: “Ceru, ka šādas “Lūgšanu brokastis” kļūs par skaistu ikgadēju tradīciju. Dievnamu kā kultūrvēsturisku ēku sakārtošana un saglabāšana ir ļoti svarīga, jo tie ir mūsu bagātība, lepnums, vēsture. Pateicos šī pasākuma organizētājiem un dalībniekiem, un novēlu Dieva palīdzību visos darbos. Dievs, svētī Latviju!”

Biedrības “Latgalieši” pārstāvis Pēteris Keišs: “Šodien ir tāds vienreizējs mirklis, ko man, esot Rēzeknes iedzīvotājam, nav nācies piedzīvot. 29 gadus esmu saistīts ar dažādam biedrībām, un biedrības ir tās, kuras zināmā mērā ir atkarīgas no labdarības, palīdzības, līdzjūtīgiem cilvēkiem visās izpausmēs. Paldies Dievam, ka mums ir tāds atbalsts no domes! Ar to, saņemot arī labdarības atbalstu, mēs varam realizēt daudzas labas ieceres. Un šodien ir realizēts viens patiesi labs projekts.”

RSEZ AS “Rēzeknes Dzirnavnieks” vadītājs Arvīds Zelčs: “Labdarība. Ikdienā mēs ar to saskaramies bieži – sniedzot viens otram palīdzības roku, pasakot labu vārdu, iespēju robežās palīdzot materiāli. Arī darba kolektīviem nav sveša labdarības kustība. Katrā uzņēmumā ir daudz iesniegumu ar lūgumu ziedot, un parasti ir ļoti grūti izvēlēties, kam ziedot. Un pēc tam ir liels sarūgtinājums, ja nav bijusi iespēja visiem palīdzēt. Šodien, stāvot šeit un saprotot šī pasākuma nozīmi, rodas ticība, ka katrs, kam būs nepieciešama palīdzība, atradīs un satiks savu atbalstītāju. Ļoti ceru, ka arī izejot ārā pa durvīm, mums nezudīs vēlme būt labākiem, vairāk viens otram palīdzēt un dzīvot saticīgāk.”

Klātbijušos uzrunāja arī Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, Rēzeknes vecticībnieku draudzes priesteris Andrejs Burdins, Rēzeknes pilsētas domes deputāts Jānis Krišāns un Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska.

Pasākumu papildināja Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles koru “Mirabilis” un “Adoramus”, kā arī Rēzeknes Jāņa Ivanova Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi, kas radīja īpašu auru un saviļņojuma sajūtu.

“Lūgšanu brokastu” noslēgumā visi klātesošie saņēma bīskapa J. Buļa pateicības vārdus un svētību: “Pateicamies, ka savāktie ziedojumi tiks izmantoti cēliem mērķiem – visu konfesiju baznīcām šeit Rēzeknē. Mēs par to esam ļoti gandarīti un pateicīgi, tāpēc aizlūgsim Dievu par jūsu vajadzībām, jūsu ģimenēm un bērniem. Lai Dievs jūs atalgo par dāsno devumu mūsu draudžu baznīcām! Paldies par šīm brokastīm, par sanākšanu un kopīgām lūgšanām. Kungs Jēzu! Es Tevi lūdzu, svētī mūs visus, mūsu pilsētu, svētī katru, kas šeit dzīvo, katru ģimeni, bērnu, skolēnu, studentu un visus mūsu draudžu locekļus. Lai Dievs ir ar jums! Un lai vienmēr Viņš jūs vada, sargā un svētī!”

Biedrības “Latgalieši” pārstāvis un pasākuma iniciators Pēteris Keišs informē, ka pasākuma laikā kopā tika saziedots 1600 eiro, kas tiks novirzīti un vienlīdzīgi sadalīti iepriekšminētajiem mērķiem. Paldies visiem, kas atsaucās, nepalika vienaldzīgi, bet atrada laiku un iespēju palīdzēt.

Cienījamie rēzeknieši! Esiet labi un dariet labu arī ikdienā, pat tad, ja nesaņemat neko pretī! Labais vairo labo, tāpēc būsim labestīgāki, mīļāki un pateicīgāki, līdz ar to arī laimīgāki!

Jolanta Leitāne, pašvaldības laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?