Turpinās būvdarbi Eiropas savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/108 “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18. novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros. Projekts iekļauj fasādes un jumta nosiltināšanu, esošo telpu pārplānošanu, grīdas segumu nomaiņu (t.sk. cīņu zālē tiks pilnīgi nomainīta grīdas konstrukcija un ieklāta jauna sporta grīda), sienu apdares atjaunošanu, logu un durvju nomaiņu, inženierkomunikāciju pārbūvi. Fasāde būs ventilējama, ar minerālvates siltinājumu cinkota tērauda karkasā un metāla apdares loksnēm. Ēkas otrajā stāvā, sporta spēļu zālē ir izbūvēta vieta skatītāju tribīnēm, tamdēļ paplašināta jumta konstrukcija. Tribīnēs varēs nokļūt pa otrā stāva gaiteni, no šejienes varēs iziet uz jumtu, kā arī pa jaunizveidotajām kāpnēm uz stadiona pusi. Šobrīd būvniecības darbi objektā ir izpildīti 60% apmērā, kas atbilst plānotajam grafikam, būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada janvārī.

Saskaņā ar 30.05.2018. parakstīto Vienošanos starp Rēzeknes pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta mērķis ir Sporta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot ieguldījumus atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, un tā rezultātā jāpanāk primāras enerģijas patēriņa samazinājumu no 510 786,91 KWh/gadā līdz 225 235,95 KWh/gadā (ietaupījums 285 550,96 kWh/gadā) un CO2 emisijas samazinājumu no 93,46 t CO2 /gadā uz 37,23 t CO2 gadā (samazinājums par 56,23 t CO2 /gadā).

Projekta ietvaros veiktie darbi ļaus samazināt ēkas ekspluatācijas un apkures izdevumus, kā arī samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, tādējādi nodrošinot ēkā augstu komforta līmeni ar zemākajām iespējamajām izmaksām un minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Projekts realizējās saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 180 722,41 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 400 000,00 eiro, Valsts budžeta dotācija – 17 647,06 eiro un Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 763 075,35 eiro.

Informāciju sagatavoja vecākā projektu vadītāja Natālija Aleksejeva

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?