Kopš šī gada janvāra notiek energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Metālistu ielā 2, kas tiek īstenoti projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/17/I/054) ietvaros. Saskaņā ar būvniecības darbu līgumu, pirmsskolas izglītības iestādes ēka jānodod ekspluatācijā līdz šī gada 17. novembrim.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Metālistu ielā 2, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un pamatu siltināšana, ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, karstā ūdens veco cauruļvadu nomaiņa un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, atjaunošanas būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti: primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 268 756,40 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 52,49 t CO2 gadā.

Projekta kopējas izmaksas: 2 027 960,71 eiro (no tām neattiecināmās izmaksas 1 268 383,87 eiro un attiecināmās izmaksas 759 576,84 eiro), no tām ERAF finansējums – 450 000,00 eiro, valsts budžeta dotācija – 19 853,00 eiro un pašvaldības finansējums – 289 723,84 eiro.

Projekta īstenošanas beigu datums: 23.01.2019.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?