Rēzeknes pilsētas pašvaldībā jau otro mācību gadu turpinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta realizētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Tā ietvaros 2017./2018. mācību gadā Rēzeknes 4. vidusskolā un Rēzeknes sākumskolā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 39 skolēniem no 5. līdz 12. klasei.

Savukārt, 2018./2019. m.g., atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un riskiem, jau septiņās Rēzeknes vispārizglītojošās skolās – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 3. vidusskolā, Rēzeknes 4. vidusskolā, Rēzeknes 5. vidusskolā, Rēzeknes 6. vidusskolā un Rēzeknes sākumskolā – pedagogi ir izveidojuši individuālo atbalsta plānu 1. semestrim 97 izglītojamiem. To, pēc nepieciešamības, varēs pārskatīt un turpināt realizēt arī nākamajos semestros ilgtermiņā līdz pat projekta beigām – 2022. gada 31. decembrim.

Visbiežāk tiks izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī nodrošināt starpnovadu sabiedriskā transporta un ēdināšanas izdevumu kompensāciju.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņems skolēni,  projekta PuMPuRS ietvaros šajā mācību gadā tiks uzsākta arī jauniešu iniciatīvu projektu finansēšana. Projektu mērķiem ir jābūt vērstiem uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Pretendentus projektu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldība izvēlēsies atklātā jauniešu projektu konkursu rezultātā, ko plāno sludināt 2018. gada septembra beigās – oktobra sākumā.

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste S.Ciule

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?