Kā jau iepriekš ziņojām, Rēzeknes pilsētas dome un “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (CFLA) 2017. gada 15. septembrī ir noslēgusi līgumu par projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados” realizāciju ar mērķi, balstoties uz komersantu vajadzībām, sakārtot komercdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados.

Septembrī noslēdzas siltumtrases pārbūves darbi Rēzeknes pilsētas Maskavas ielā. Visās daudzdzīvokļu mājās, kurās siltumtrašu izbūves laikā bija atslēgts karstais ūdens, ir atjaunota karstā ūdens padeve. Šajā projektā Maskavas ielā tika izbūvēta jauna pazemes siltumtrase no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem. Nomainītās vecās caurules 2 km garumā pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus. Jaunizveidotā siltuma sistēma būs drošāka, ar mazāku avārijas risku, kas patērētājiem nozīmē, ka nebūs negaidītu siltuma pārrāvumu, līdz ar to nesadārdzināsies siltumenerģijas izmaksas biežu remontdarbu dēļ.

Septembrī turpināsies darbi pie jauna sadales gāzesvada izbūves ar mērķi uzlabot dabasgāzes pieejamību Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielās. Kopumā ir paredzēts izbūvēt vairāk nekā 1,3 km maģistrālo gāzesvada tīklu. Pēc darbu pabeigšanas daudziem Ziemeļu mikrorajonā esošajiem komersantiem būs iespēja pieslēgt esošos un perspektīvos objektus gāzes apgādes sistēmai.
Noliktavu ielā ir pabeigta asfalta seguma uzklāšana un ietvju izbūve gandrīz visas ielas garumā. Turpināsies darbs pie ielas labiekārtojuma elementu ierīkošanas – metāla drošības barjeru uzstādīšanas, ielas zaļās zonas ierīkošanas un nogāžu nostiprināšanas.

Veiksmīgi norit būvdarbi arī sadarbības partneru objektos, piemēram, ir pabeigta Rēzeknes novada autoceļu Nr. 9610 “Lejas Ančupāni- Lejas Ančupāni”, Nr. 9632 “Ratinīki-Obricki” un Nr. 7627 “Tēviņi – Rital” asfalta seguma izbūve. Tuvojas noslēgumam Centrālās un Tevenānu ielu pārbūves darbi Viļānos.
Kopējais projekta ilgums ir 21 mēnesis.

Projekta plānotie rezultāti Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 170,66 eiro apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37.84 ha; t.sk. projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10 026 413,06 eiro, valsts budžeta dotācija 492 625,54 eiro un pašvaldību finansējums 1 276 741,47 eiro.

Informāciju sagatavoja telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?